Gesta propagují také spořicí účet Genius Plus od GE Money Bank

 

GE Money Bank právě spouští kampaň na podporu nového spořicího účtu Genius Plus. Vizuálně využívá jak taktickou komunikaci, tak gesta, která jsou zosobněním nového komunikačního konceptu GE Money Bank. Gesta svou jednoduchostí a srozumitelností nejlépe vyjadřují přístup GE Money Bank k poskytování finančních služeb. Také klíčové sdělení kampaně - Počítejte s vysokým úrokem 3,6 % na spořicím účtu - sází na jednoznačnou interpretaci - vysoce výhodné zhodnocení úspor. Kampaň potrvá do konce dubna 2009.
„Počítejte s vysokým úrokem 3,6 % na spořicím účtu - to je hlavní sdělení naší kampaně. Velký důraz jsme kladli především na jeho jednoznačnou srozumitelnost a symboliku, která ho vizuálně podpoří,“ říká Jana Tocauerová, marketingová manažerka GE Money.

Nový spořicí účet Genius Plus není vázán žádnou výpovědní lhůtou, peníze na něm uložené mohou být kdykoliv použity. Pro jeho zřízení nemusí zájemce měnit banku. Účet lze bezplatně založit na kterémkoliv z 221 obchodních míst GE Money Bank. Prostřednictvím poboček, ale také internetového bankovnictví - Internet Banky, je možné účet pohodlně obsluhovat. Účet je úročen jednou z nejvyšších sazeb na trhu, která v současné době činí 3,6 % ročně pro zůstatky od 40 tisíc korun.

Hlavním komunikačním kanálem kampaně podporující spořicí účet Genius Plus bude televize, kde poběží 30 sekundový a 15 sekundový taktický reklamní spot. Doplní ji outdoorová reklama a inzerce v celostátních denících a časopisech, kde bude nasazen produktový i taktický formát. Reklamní spoty poběží také v kinech. Součástí komunikační kampaně na podporu nového spořicího účtu budou také pobočky GE Money Bank, ve kterých budou umístěny plakáty, POS materiály a na exteriéru poboček budou umístěny velkoformátové samolepicí fólie s vizuálem kampaně.

Kreativa kampaně pochází z dílny reklamní agentury MarkBBDO.


Milan Kříž,
tiskový mluvčí GE Money Bank