Výsledky Skupiny MONETA k 30. září 2019

Skupina MONETA vykázala čistý zisk ve výši 3,1 miliardy Kč, ziskovost očištěná o jednorázové vlivy se meziročně zvýšila o 13,3 %. MONETA tak i nadále vykazuje silný růst a vynikající ziskovost v kombinaci se stabilní kapitálovou a likviditní pozici.

RŮST
– Pokračující meziroční silný růst retailových úvěrů o 22,3 %, zejména díky skvělému růstu hypotečního portfolia o 45,4 % a stabilnímu růstu portfolia spotřebitelských úvěrů o 9,3 %.
– Významný meziroční růst v segmentu živnostníků a malých firem o 60,6 %, doprovázen stabilní pozicí v SME segmentu.
– Klientské vklady meziročně vzrostly o 21,5 %, kdy zejména v retailu byl růst podpořen úspěšnou nabídkou spořicích účtů prostřednictvím digitálních kanálů (retailový segment vzrostl meziročně o 20,3 % a z toho počet nových spořicích účtů se meziročně zvýšil o 23,2 %, komerční segment vzrostl meziročně o 23,9 %).
– Počet nově získaných klientů se meziročně zvýšil o 320 %, resp. o 27,7 tisíc, zejména díky speciální nabídce spořících účtů a díky silnému růstu klientů mobilního bankovnictví (meziročně o 37,7 %).
– Objem kreditních karet a kontokorentů se meziročně snížil o 4,8 %.

ZISKOVOST
– MONETA dosáhla dnešnímu dni konsolidovaného čistého zisku ve výši 3,1 miliardy Kč, což představuje návratnost hmotného kapitálu ve výši 17,8 %.
– Celkové provozní výnosy se meziročně zvýšily o 4,1 %, a to zejména díky meziročnímu růstu čistých úrokových výnosů o 8,7 %, doprovázené solidním růstem čistých výnosů z poplatků a provizí o 7,2 %.
– Úspěšný prodej historického portfolia úvěrů v selhání („NPL”) v nominální hodnotě 2,6 miliardy Kč přinesl zisk před zdaněním ve výši 331 milionů Kč.
– Meziroční růst provozních nákladů o 7,3 % byl způsoben především vyšším příspěvkem do Fondu pro řešení krize a také pokračujícími investicemi do IT infrastruktury a digitalizace Skupiny MONETA vedoucími ke zvýšení odpisů a amortizace.
– Nízké náklady na riziko na úrovni 27 bazických bodů jsou zejména podpořeny úspěšnými prodeji historického portfolia úvěrů v selhání a také pokračujícím příznivým makroekonomickým prostředím.

KAPITÁLOVÉ ŘÍZENÍ
– Celkový ukazatel kapitálové přiměřenosti dosáhl úrovně 18,1 %, přičemž byl významně podpořen vydáním Tier 2 dluhopisů ve výši 2 miliardy Kč, zároveň pokračujícími kapitálovými optimalizacemi v komerčním segmentu, které přinesly za letošní rok kapitálové úspory ve výši 573 milionů Kč. Do svého kapitálu již MONETA také zahrnula část letošního čistého zisku ve výši 307 milionů Kč. (zahrnující 10 % čistého zisku za rok 2019)
– Skupina MONETA již druhý rok po sobě obdržela od ČNB snížení regulatorního požadavku na kapitál v rámci tzv. Pilíře II o dalších 20 bazických bodů, tzn. ze současných 2,6 % na 2,4 % s účinností od 1. ledna 2020. Po zohlednění této pozitivní změny a zároveň po zvýšení proticyklické rezervy se celkový kapitálový požadavek od roku 2020 zvýší ze současných 14,60 % na 14,65 %.
– MONETA také obdržela na konci října letošního roku souhlas regulátora (ČNB) na zpětný odkup akcií až do výše 11 milionů kusů, což odpovídá maximální hodnotě do 1 miliardy Kč.

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva Skupiny MONETA, komentoval výsledky za první tři čtvrtletí roku 2019:

„Jsem velmi hrdý na naše zaměstnance, že se nám společně znovu podařilo doručit výsledky, které překročily naše závazky i cíle vůči našim akcionářům. Velmi důležitým ukazatelem skvělé kondice naší banky je stále se zlepšující běžná ziskovost, zatímco čistý zisk je i nadále ovlivněn prodeji historického portfolia úvěrů v selhání, které jsou již prakticky dokončeny. MONETA se tak nyní bude muset soustředit na svou strategii organického růstu a trvale udržitelné ziskovosti do budoucna. A naše aktuální výsledky ukazují, že jsme na správné cestě.“

VÝHLED
Na základě výsledků, dosažených během uplynulých tří kvartálů, představenstvo aktuálně upravilo své odhady a výhled pro celý rok 2019 u několika ukazatelů následovně:

Výhled MONETA Money Bank pro rok 2019:

Výhled MONETA Money Bank pro rok 2019
*Původní výhled zveřejněný dne 6. února 2019 v prezentaci výsledků za 4. kvartál 2018,
předchozí výhled zveřejněný dne 1. srpna 2019 v prezentaci výsledků za 1. polovinu roku 2019.

Představenstvo společnosti MONETA zveřejnilo na webových stránkách v sekci Investor Relations pozvánku na valnou hromady akcionářů, která se bude konat dne 26. listopadu 2019. Na pořadu jednání je mimo jiné návrh na schválení pololetní dividendy za rok 2019 ve výši 3,30 Kč před zdaněním na jednu akcii a program zpětného odkupu akcií až do výše 11 milionů kusů akcií, resp. až do výše 1 miliardy Kč.

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období devíti měsíců končící 30. září 2019 (neauditovaný):

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období devíti měsíců končící 30. září 2019 (neauditovaný)
*Správní náklady a Ostatní provozní náklady za rok 2018 jsou upraveny vzhledem k vyčlenění Regulatorním poplatků.

 

Vývoj portfolia hrubých výkonných úvěrů a pohledávek za klienty

Vývoj portfolia hrubých výkonných úvěrů a pohledávek za klienty

 


Prezentace k výsledkům za třetí čtvrtletí roku 2019 začne ve středu 6. listopadu 2019 v 9:00 hodin středoevropského času.

Telefonní čísla pro účastníky:  
CZ +420 225 439 716
US +1 877 423 0830
UK +44 203 009 2470
Hong Kong +8 523 077 3573
Singapur +6 564 298 399


PIN kód účastníků: 31487282#


Dotazy:

MONETA Money Bank, a.s.

Tiskové oddělení
Zuzana Filipová
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549