MONETA rozšiřuje své investiční portfolio o nového partnera J&T a jejich dva fondy. Umožní investovat do podnikových dluhopisů i akcií ze střední Evropy

MONETA Money Bank zařazuje do svého investičního spektra dva nové investiční fondy, J&T Opportunity a J&T Bond, zaměřené primárně na akcie ze středoevropského regionu a podnikové dluhopisy. Ty spadají pod J&T Investiční společnost, která na trhu působí 25 let a spravuje aktiva přesahující 100 miliard korun. Klienti banky tak mohou od 20. listopadu vybírat již ze 44 investičních fondů.

První novinkou, kterou banka od 20. listopadu nabízí, je akciový fond J&T Opportunity. Ten se primárně zaměřuje na investice ze středoevropského regionu, které jsou doplněny vybranými akciemi ze světových trhů. Fond sleduje současné domácí a zahraniční trendy, díky čemuž je schopen sestavit atraktivní mix akcií z celého světa, včetně České republiky. „Cílem je zajistit dlouhodobý výnos, výrazně překračující nejen úroveň konzervativnějších dluhopisových fondů, ale i akciových indexů a konkurenčních akciových fondů. Doporučený investiční horizont pro tento fond je 5 let a více,“ uvedl v této souvislosti manažer produktového týmu investic MONETA Money Bank Tomáš Kapoun.

Druhým fondem je J&T Bond, investující do kvalitních korporátních dluhopisů, které jsou doplněny mixem státních dluhopisů. „Hlavním motorem růstu hodnoty fondu jsou zejména střednědobé dluhopisy, které jsou doplněny mixem krátkých a dlouhých splatností, čímž vzniká potenciál velmi zajímavého výnosu s možností diverzifikace rizika,“ okomentoval fond Tomáš Kapoun. Doporučený investiční horizont u tohoto fondu jsou 3 roky.

Fondy od J&T Investiční společnosti ocení více dynamičtí investoři, kteří v rámci jejich řízení preferují aktivní přístup. Obecně je lze využít pro jednorázové, tak i pravidelné investice. Minimální investice do obou fondů je 500 korun.

MONETA nabízí investování ve 44 investičních fondech, jak v eurech, tak v korunách, navíc v celém spektru typologie investování: od konzervativního až po velmi dynamické. Investování lze sjednat na jakékoliv pobočce MONETA Money Bank nebo v internetovém bankovnictví a v mobilní aplikaci Smart Banka.

Disclaimer: „Historická výkonnost není ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Zobrazované fondy se mohou nacházet mimo Váš cílový trh. Zdroj informací: MONETA Money Bank, a.s. Referenční období: za pět po sobě jdoucích let zobrazované výkonnosti v marketingovém sdělení. Nejedná se o nabídku na uzavření smlouvy s Bankou ani nabídku k investování nebo investiční doporučení. Podmínkou pro investování je vyplnění Investičního dotazníku, seznámení se se Statutem a Sdělením klíčových informací. Více informací na moneta.cz.