MONETA žádá ekologické aktivisty, aby upustili od plánovaného narušení valné hromady

MONETA žádá ekologické organizace, aby upustily od plánů narušit jednání nadcházející valné hromady banky. Na ní mají akcionáři rozhodovat o plánovaném spojení s Air Bank a navýšení kapitálu banky.

Z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že zástupci ekologických organizací, sdružených v online platformě Zastavme špinavé prachy, plánují narušit jednání pondělní valné hromady. MONETA by je proto touto cestou ráda požádala, aby tak nečinili. Banka je přesvědčena, že pro takovouto aktivitu neexistuje žádný důvod: MONETA je příkladem zodpovědné finanční instituce ve vztahu k podpoře udržitelnosti i aktivit pro ochranu životního prostředí.

MONETA má svou trvale udržitelnou politiku nastavenou od roku 2016, kdy vstoupila na burzu a od té doby je v této oblasti velmi systematická a také velmi transparentní. Svou novou střednědobou strategii udržitelnosti zveřejnila letos v říjnu společně se svými environmentálními závazky do roku 2026.

V uplynulých pěti letech banka snížila uhlíkovou stopu v přímých emisích o 70 % a je považována za průkopníka udržitelnosti v České republice. V tomto kontextu MONETA publikovala závazky ve vztahu k udržitelnosti a ochraně životního prostředí, které jí zavazují k uhlíkové neutralitě do roku 2026. Tento závazek je promítnut do střednědobých cílů managementu banky a mimo jiné ovlivňuje výši jeho finančního ohodnocení ve smyslu variabilních odměn.

MONETA je také vlastníkem druhé největší firemní flotily elektromobilů v České republice a taktéž významným investorem podpůrné infrastruktury. Tato politika byla představena již v roce 2017 právě prostřednictvím elektrifikace svého vozového parku banka cíleně míří k materiálnímu snížení emisí CO2. Vedle toho banka již čtvrtým rokem nakupuje energii z obnovitelných zdrojů, čímž se snaží nejenom snížit emise CO2 ale zároveň i podporuje obnovitelné zdroje v jejich rozvoji a významu pro energetickou soustavu České republiky.

Od roku 2019 podporuje MONETA projekt České zemědělské univerzity Chytrá krajina 2030+ a tím se snaží cíleně připravit odpověď na předpokládané změny klimatu v České republice i vytvořit adaptabilní řešení pro efektivní zadržování a využívání vody v krajině. Na tento projekt a jeho výsledky je banka nesmírně hrdá a v následujících letech proto hodlá pro tyto účely zdvojnásobit svoji finanční podporu tak, aby ještě více přispěla k inovativnímu řešení výzvy tohoto desetiletí. Z pozice banky, v jejímž zákaznickém kmeni je více než 30 % klientů ze segmentu zemědělství, pak MONETA financuje přes půl milionu hektarů půdy a tím podporuje udržitelnost a soběstačnost České republiky.

MONETA je připravena se s představiteli ekologických organizací a spolků sejít a diskutovat s nimi témata ve vztahu k udržitelnosti. Banka věří, že její konstruktivní a transparentní přístup povede k zajištění klidného průběhu valné hromady.