MONETA pomohla českým zemědělcům a potravinářům, negativně ovlivněnými válkou na Ukrajině, získat podporu na provozní náklady

Více než tisícovce zemědělců a potravinářů, negativně ovlivněnými válkou na Ukrajině, pomohla letos MONETA financovat provozní úvěry na jejich činnost. Právě tyto typy půjček byly pro zemědělce a potravináře nezbytným předpokladem pro získání dotační podpory z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Ten letos v srpnu otevřením dvou dotačních programů reagoval právě na negativní dopady války na Ukrajině v zemědělském a potravinářském sektoru. Díky předschváleným limitům i předem připravené komunikaci nakonec MONETA pomohla téměř 45 % všech tuzemských žadatelů o tyto programy.

Programy Provoz 2022 a Provoz – Potravináři byly určeny pro malé a střední podniky působící v oblasti zemědělské prvovýroby nebo zabývající se výrobou potravin. „Pro naše stávající zemědělské klienty jsme připravili již předschválené limity v takové výši, aby byli při vyčerpání daného limitu schopni od PGRLF získat maximální možnou podporu. Díky tomu měli naši úspěšně zaregistrovaní klienti k dispozici úvěrovou smlouvu okamžitě. Nejdůležitější roli v celém vypsaném programu hrál totiž čas: žadatelé museli úvěrové smlouvy doručit do PGRLF nejpozději do jednoho měsíce od data své registrace. To vzhledem k faktu, že kapacita žadatelů byla vyčerpána hned v den spuštění programu, znamenalo to, že všichni žadatelé museli do Fondu dodat své úvěrové smlouvy nejpozději koncem září,“ popsala celý proces sektorová manažerka pro oblast zemědělství Skupiny MONETA Barbora Kobiánová s tím, že banka se snažila celý proces žadatelům maximálně zjednodušit i co možná největší informovaností: „Pro snadnou orientaci v pokynech programu jsme ještě před otevřením samotného příjmu žádostí připravili pro klienty souhrn hlavních dotačních pravidel celého programu formou speciálního letáku,“ dodala. I díky tomu byla MONETA schopna podpořit téměř 45 % všech žadatelů o tyto programy.

První kolo dvou nových programů Provoz 2022 a Provoz – potravináři spustil PGRLF na konci letošního srpna, v obou programech bylo na celkovou finanční podporu, poskytovanou na snížení jistiny provozních úvěrů, alokováno celkem 750 milionu korun. V případě programu Provoz 2022 byl počet žadatelů v prvním kole omezen na 2 000, u programu Provoz – potravináři pak na 200 žadatelů. Maximální výše podpory pak v případě provozních úvěrů pro potravináře činila 1,25 milionu korun, malé a střední firmy z řad zemědělců dosáhly na podporu do 250 tisíc korun. V obou případech však částka nesměla přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru. Podmínky obou dotačních titulů byly pro potravináře a zemědělce natolik atraktivní, že byla jejich kapacita vyčerpána v ten samý den, kdy byly programy vypsány, tedy 30. srpna.

S ohledem na tak velký zájem bylo proto vyhlášeno ještě druhé kolo příjmu žádostí do těchto programů, a tovna polovinu září. Společně s prvním kolem tak nakonec mohlo o provozní podporu požádat celkem 2 350 zemědělských prvovýrobců v rámci programu Provoz 2022 a 250 potravinářů v rámci programu Provoz – potravináři. Aby se podpora dostala k co nejširšímu okruhu zemědělských prvovýrobců a výrobců potravin nemohli ti, co byli úspěšní v kole prvním, žádat opětovně.

„V rámci těchto programů jsme obsloužili především naše stávající klienty z řad zemědělců. Deset procent však tvořili žadatelé, kteří do doby registrace žádosti o podporu u nás nevyužívali žádný podnikatelský produkt. Jednalo se zejména o potravináře, kterým jsme i přes vyšší financovanou částku byli schopni poskytnout splátkový úvěr na provozní potřeby do požadovaných termínů PGRLF,“ potvrdila Barbora Kobiánová.

MONETA Money Bank podporuje tuzemské zemědělce dlouhodobě. Je například generálním partnerem soutěže Zemědělec roku, ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou finančně podporuje unikátní projekt Chytrá krajina zaměřující se na adaptaci krajiny na klimatické změny. Banka je také největším poskytovatelem úvěrů na nákup půdy v Česku s více než třetinovým podílem na financování zemědělců a odporuje i řadu programů spojených s ochranou životního prostředí. Díky tomu pozitivně působí na zvýšení povědomí o naléhavosti klimatických změn i na důraz v oblasti snižování uhlíkové stopy.