Tomáš Spurný z MONETA Money Bank zvolen Bankéřem roku 2017

Generální ředitel a předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný byl zvolen Bankéřem roku 2017. Prestižní cenu udělenou odbornou porotou osobně převzal během slavnostního večera konaného v úterý 28. listopadu u příležitosti vyhlášení výsledků tradiční oborové soutěže Banka roku 2017. Čtvrtou největší tuzemskou banku dle počtu klientů vede Tomáš Spurný třetím rokem a jeho prioritou je učinit z MONETA Money Bank digitálního lídra českého bankovního trhu.

Nesmírně si tohoto ocenění vážím. Zároveň bych chtěl zdůraznit, že tuto prestižní cenu považuji za vyjádření úcty a respektu především mým kolegům v Monetě. Je úžasné a zároveň příjemně překvapivé, že můj tým a naše snaha získaly potvrzení od konkurentů. O to silněji věřím, že jdeme správným směrem na naší cestě být bankovním šampionem českých domácností, živnostníků a malých a středních firem,“ řekl Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA Money Bank. „A chci zejména říci, že každý z mých bankéřů v Monetě je Bankéřem roku,“ dodal Tomáš Spurný.

Tomáš Spurný byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva MONETA Money Bank ke dni 1. října 2015. Pan Spurný je také členem dozorčí rady MONETA Leasing od listopadu 2015 a MONETA Auto od května 2016.

Svoji kariéru odstartoval Tomáš Spurný ve společnosti McKinsey & Company a má rozsáhlé zkušenosti z vedoucích funkcí v bankovním a finančním sektoru. Zastával funkci generálního ředitele a předsedy představenstva Banca Comerciala Romana, rumunské dceřiné společnosti skupiny Erste. Působil jako generální ředitel ve významných bankách střední a východní Evropy, včetně CIB Bank v Maďarsku a VÚB a.s. na Slovensku, a rovněž zastával pozici finančního ředitele v Komerční bance. Pan Spurný byl také generálním ředitelem ve společnostech skupiny PPF a CCS. Je držitelem bakalářského titulu z New York University a titulu MBA z Columbia Business School.

MONETA Money Bank, vedoucí banka ve spotřebním financování na českém trhu, která roste také v segmentu úvěrování malých a středních firem, oznámila za první tři čtvrtletí roku 2017 konsolidovaný zisk po zdanění ve výši 3,1 miliardy Kč a návratnost hmotného kapitálu (RoTE) na úrovni 17,5 %. Banka navýšila očekávaný konsolidovaný čistý zisk za celý rok z 3,65 miliardy Kč na 3,9 miliardy Kč. MONETA je i nadále jednou z nejlépe kapitalizovaných českých finančních institucí, kapitálový poměr CET1 na úrovni 18,1 % potvrzuje silnou kapitálovou pozici společnosti MONETA v souladu s regulatorními požadavky.

Banka si zachovává skvělou likvidní pozici s vysokým ukazatelem krytí likvidity ve výši 200,7 %. MONETA vykázala zrychlený růst napříč retailovým i komerčním segmentem, přičemž celkové portfolio hrubých výkonných úvěrů vzrostlo od začátku roku o 7,5 %, což je v souladu s očekávaným růstem v řádu vyšších jednotek procent za celý rok.

Cílem projektu Banka roku je ocenění služeb a produktů bank působících v České republice. Základním kritériem je zaměření bank na drobnou klientelu. Ocenění byla udělena celkem v 8 kategoriích a součástí projektu bylo i vyhlášení osobních kategorií Bankéř roku a Pojišťovák roku.

 

Jakub Švestka

tiskový mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Jakub Švestka
mob.: +420 702 209 386, tel.: +420 224 442 897, e-mail: jakub.svestka@moneta.cz

Lenka Míčková
mob.: +420 731 613 622, tel.: +420 224 442 124, e-mail: lenka.mickova@moneta.cz

nebo Servis pro média na media@moneta.cz a www.moneta.cz.