MONETA má druhý nejlepší ESG reporting v České republice

MONETA Money Bank je druhou nejlepší firmou Česka v reportování udržitelného chování firem, takzvaného ESG ratingu. Potvrdilo to hodnocení nezávislého komplexního průzkumu, který vytvořila Asociace společenské zodpovědnosti ve spolupráci s mezinárodně oceněným studijním programem CEMS, který funguje v rámci pražské VŠE. Rating byl ve čtvrtek zveřejněn v časopisu Forbes.

„Nesmírně si tohoto ocenění vážíme. Jedná se totiž o první zcela nezávislé tuzemské hodnocení, které vychází z půlročního odborného výzkumu. Stříbrná medaile, kterou jsme získali, nám potvrzuje, že naše strategie udržitelnosti, je tou správnou cestou. Ve strategii máme vytýčeno jedenáct hlavních cílů, které navazují na Cíle udržitelnosti OSN – SDGs, a k jejichž splnění máme definovány jak zcela konkrétní nástroje, tak i časový horizont. Naše politika tedy stojí už od počátku na transparentnosti, férovosti a jasně definovaných konkrétních prioritách, a to se nám dlouhodobě vyplácí,“ uvedla v této souvislosti ředitelka Udržitelnosti a Komunikace Zuzana Filipová.

Do letošního více než půl roku trvajícího průzkumu se přihlásilo celkem 135 českých společností napříč všemi segmenty, jejichž celkový obrat v roce 2022 dosáhl 1,2 bilionu korun (17,2 % podíl na HDP České republiky) a jejichž počet zaměstnanců reprezentuje 2,7 % aktivní české populace. Do letošního hodnocení se zapojilo deset expertů na jednotlivé oblasti ESG z Fakulty podnikohospodářské VŠE. K analýze výkonnosti společností z pohledu jednotlivých pilířů sloužil jako základ rozsáhlý dotazník, který měřil vybrané ukazatele v rámci jednotlivých částí ESG a kombinoval kvantitativní a kvalitativní otázky hodnotící připravenost firem transparentně komunikovat to, jak se věnují jednotlivým tématům. V rámci životního prostředí (E) se mimo jiné hodnotilo, jak firma přistupuje k jeho znečišťování, spotřebě elektrické energie nebo k odpadovému a vodnímu hospodářství. V rámci ukazatele S – společnost – hodnotitelé sledovali přístup firmy k diverzitě, právům zaměstnanců a podpoře komunit. U správy řízení (G) se pak kladla pozornost zejména na to, jak transparentně firma komunikuje svůj byznys model, vlastnickou strukturu nebo jak efektivně monitoruje rizika spojená s ESG.

MONETA se na poli udržitelnosti aktivně angažuje od svého vstupu na burzu v roce 2016. Od té doby snížila své přímé emise o více než 81 procent čímž ušetřila více než 11 500 tun oxidu uhličitého. Razantním přechodem na digitalizaci pak ušetřila 194 tun papíru a je průkopníkem elektromobility u nás. Na poli společenské odpovědnosti například srovnala podmínky pro své LGBT+ zaměstnance, které jim stát nepřiznává, prostřednictvím své nadace MONETA Clementia odpouští dluhy svým klientům, kteří se ne vlastní vinou ocitnou v neřešitelné situaci a nejsou schopni splácet své závazky. Banka také postupně radikálně narovnává rozdíl mezi platovým ohodnocením svých zaměstnanců v kontextu genderu: takzvaný Gender Pay Gap nyní v Monetě činí 1,98 %, zatímco celoevropský průměr se pohybuje na úrovni 12,7 %.

„Banka bodovala velmi vysoko v řadě oblastí ve všech pilířích ESG, zejména pak ve správě společnosti. Nejenže má sama detailní přehled o své uhlíkové stopě, ale usiluje o získání co nejpřesnějších údajů o emisích skleníkových plynů i od svých dodavatelů. Věnuje se diverzitě, rovnosti a inkluzi na pracovišti, má vlastní komisi pro vedení konstruktivního dialogu mezi zaměstnanci, nejvyšším vedením a dozorčí radou,“ zdůvodnili hodnotitelé vysoce kladně hodnocený rating Monety.