MONETA rozdělila granty: na charitu letos půjdou téměř 3 miliony korun, zaměstnanci se vzdali firemních akcí

V rámci grantového programu na podporu potřebných bylo letos ve dvou kolech podpořeno celkem 42 projektů v objemu 2 850 821 Kč. Původní rozpočet banka nakonec navýšila o finance, které byly v letošním roce určeny na interní účely zaměstnanců. Právě oni se rozhodli peníze namísto firemních akcí věnovat charitě.

„Kvůli pandemické situaci se v průběhu roku nemohly uskutečnit akce, které jsme měli naplánované pro naše zaměstnance. Finanční prostředky, původně vyhrazené k těmto účelům, jsme se proto nakonec rozhodli věnovat na charitu a navýšit o ně objem fondu na podporu žádostí v našem grantovém programu. Věříme, že v této nelehké době je ocení všichni ti, kteří nyní pomoc neziskových organizací využívají ještě více než kdy jindy,“ uvedla v této souvislosti ředitelka komunikace a CSR Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

Grantový program banky je již od svého začátku založený na angažovanosti vlastních zaměstnanců a jejich aktivnímu zapojení do charity. Jsou to totiž právě oni, kdo musí namísto neziskové organizace požádat banku o finanční podporu a tuto žádost také následně před grantovou komisí osobně obhájit. „K propojení zaměstnanců a charitativních institucí dochází samovolně ještě před samotným podáním žádosti: buď osloví daná organizace bankéře například na nejbližší pobočce nebo si bankéř neziskovku vybere sám, protože je blízká jeho osobním hodnotám. Naši lidé se tak stávají pomyslnými ambasadory dané instituce, v níž se dříve či později nakonec i sami angažují jako dobrovolníci. Právě v tom vidíme asi největší přínos firemního CSR,“ vysvětluje Filipová.

Díky grantové podpoře tak například bude moci osmiletý Míša, který zůstal po agresivní nemoci na vozíku, vyrazit na rehabilitační pobyt, nemocní cystickou fibrózou zase získají nové mobilní inhalátory. Lidé s trestní minulostí, kteří se chtějí zařadit zpět do běžného života, budou moci absolvovat pracovní tréninky, potřebné vybavení včetně polohovacích postelí pak získá 10 hospiců napříč celou Českou republikou. „Mezi úspěšnými žadateli o grant je ale i organizace Tichý svět a její projekt Tichá linka, který se snaží ulehčit začlenění neslyšících do společnosti. Ti využívají služby překladu do znakového jazyka i prostřednictvím aplikace, jejíž aktualizaci a rozvoj jsme z grantového programu podpořili. Jedno z pražských středisek pro nevidomé například získalo peníze pro nákup 3D modelu lidského těla určeného na kurzy pro nevidomé maséry,“ dodala Filipová.

Smyslem Grantového programu Skupiny MONETA je pomoc organizacím, zaměřeným na pomoc znevýhodněným dětem a dospělým, seniorům a na podporu ochrany životního prostředí. V roce 2019 podpořila banka 33 neziskových organizací, mezi které rozdělila 1,8 milionu korun.