Jak poslat peníze na bankovní účet v zahraničí?

Zahraniční platbu si ve Smart Bance nebo Internet Bance vyberete přes tlačítko Zaplatit a zadáte potřebné údaje.

Pro zadání zahraniční platby a její automatické zpracování bez navýšení poplatků potřebujete tyto údaje:

Pro platby do zemí EHP:
- číslo účtu příjemce ve formátu IBAN
- přesný název účtu příjemce

Pro platby do Ruské federace v měně RUB (momentálně nepodporované):
- číslo účtu příjemce ve standardním formátu
- BIC banky příjemce
- přesný název účtu příjemce
- přesný název banky příjemce
- INN: registrační číslo daňové správy (10 -12 číslic)
- BIK: národní číselný identifikační kód banky (9 číslic)
- VO code: ruský platební titul (5 číslic)
- RPP kód (ve formátu např. 123.RRMMDD.6.ELEK)
    1. obsahuje trojmístné identifikační číslo platby
    2. datum ve formátu RRMMDD
    3. prioritní číslo podle druhu platby:
        1. sociální platby na příkaz soudu
        2. platy na příkaz soudu
        3. výplaty
        4. daně
        5. další povinné platby
        6. další platby (použití pro obchodní platby)
    4. typ platby ELEK (elektronicky)

Pro ostatní platby:
- číslo účtu příjemce ve standardním formátu (nebo ve formátu IBAN, pokud ho stát příjemce využívá)
- BIC banky příjemce
- přesný název účtu příjemce
- přesný název banky příjemce
- další náležitosti platby - například platební titul, národní číselný identifikační kód banky, registrační číslo daňové správy a další

 

U plateb v měně USD může zahraniční banka změnit typ poplatku, a tím snížit částku, kterou příjemce platby dostane.

 

 

Poplatky u plateb do zahraničí

 

Zvolte si typ poplatku:

 

BEN:
- plátce neplatí žádné poplatky
- veškeré poplatky spojené s platbou hradí příjemce

OUR:
- plátce platí veškeré poplatky spojené s platbou
- příjemce neplatí žádné poplatky

SHA:
- plátce i příjemce uhradí poplatky své banky

 

Od 13. 1. 2018 je možné zadávat veškeré zahraniční platby v rámci EHP pouze s poplatkem SHA.
Poplatky za zahraniční platby jsou účtovány podle Sazebníku MONETA Money Bank.
Klientovi může být účtován poplatek korespondenční banky.

Příbuzná témata, na která se ptáte