Provoz GE Money Bank na konci roku 2015

Před koncem roku 2015 budou všechny pobočky GE Money Bank v pracovních dnech běžně otevřeny. Na Štědrý den (čtvrtek 24. 12. 2015) a v oba svátky vánoční (pátek 25. 12. a sobota 26. 12. 2015) budou pobočky uzavřeny.1 Posledním pracovním dnem roku 2015 je čtvrtek 31. prosince, kdy budou obchodní místa GE Money Bank otevřena do 12.00 hodin.2

1 Pokud místní ujednání v případě obchodních míst umístěných v nákupních centrech nestanoví jinak.
2 Pokud místní ujednání v případě obchodních míst umístěných v nákupních centrech nestanoví pozdější hodinu.

Vklady a výběry hotovosti na obchodních místech mohou klienti GE Money Bank provádět do 31. 12. 2015 nejdéle do 12.00 hodin. Příchozí platby došlé do GE Money Bank 31. 12. 2015 budou připsány ve prospěch účtů klientů ve stejný den. Pokud chtějí klienti provést své transakce ještě v roce 2015, doporučuje GE Money Bank dodržet následující termíny:

Příkazy k úhradě v písemné formě je nutné zadat pro platby:

  • do jiné tuzemské banky i na účty vedené v GE Money Bank do 31. 12. 2015 do 12.00 hodin, příkazy podané jako prioritní platby do 31. 12. 2015 do 9.30 hodin

Příkazy k úhradě v elektronické formě (BankKlient, Telefon Banka, Mobil Banka, Internet Banka a zadání platebního příkazu přes bankomat) je potřeba zadat pro platby:

  • do jiné tuzemské banky i na účty vedené v GE Money Bank do 31. 12. 2015 do 20.00 hodin

Příkazy k inkasu od klientů musí být zadány:

  • na účty vedené u jiné tuzemské banky do 29. 12. 2015 do konce provozní doby
  • na účty vedené v GE Money Bank do 31. 12. 2015 do 12.00 hodin

Platby do zahraničí se zpracováním v roce 2015 je třeba zadat následovně:

  • hladké platby: zadání na pobočce do 30. 12. 2015 do konce provozní doby
  • zadání v BankKlient i přes MultiCash do 31. 12. 2015 do 11.00 hodin
  • dokumentární platby: do 29. 12. 2015 do konce provozní doby
  • šeky: do 22. 12. 2015 do konce provozní doby

Transakce zadané v uvedených termínech GE Money Bank zpracuje a odešle v příslušných dnech, nejpozději tedy 31. 12. 2015. Datum připsání ve prospěch účtu příjemce se řídí standardními lhůtami dle zákona o platebním styku. Platby zadané po zmíněných termínech budou provedeny až 4. ledna 2016. Bližší podrobnosti klienti získají přímo na obchodních místech GE Money Bank. Termíny se řídí provozem clearingového centra České národní banky.

 

Milada Veselá

tisková mluvčí GE Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Veselá, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.vesela@ge.com

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@ge.com

nebo Servis pro média na www.gemoney.cz.