MONETA letos darovala v rámci svého programu MON HELP auta a počítače v hodnotě přesahující 17 milionů korun

Dalších sedm automobilů a 41 kusů nepotřebné výpočetní techniky předala dnes dopoledne MONETA zástupcům neziskových organizací SOS dětské vesničky, Fórum mobilních hospiců a české Diakonie. Projekt MON HELP, díky němuž se od minulého týdne může MONETA chlubit titulem Zodpovědná banka roku 2022, distribuuje každé tři měsíce funkční, pro potřeby banky však již nepotřebný majetek z řad výpočetní techniky, nábytku a automobilů. Od začátku letošního roku darovala MONETA tímto způsobem majetek již za více než 17 milionů korun.

Vyřazené služební počítače, notebooky a tiskárny v tržní hodnotě 3,76 milionu korun poputují prostřednictvím smluvních partnerů z řad výše uvedených neziskovek do předem vytipovaných znevýhodněných rodin, částečně jej pak pro vlastní potřebu využijí i samotné neziskové organizace.

Projekt spustila banka letos v lednu a od té doby již tímto způsobem MONETA darovala majetek za 17,26 milionů korun: nejprve v únoru pro potřeby sociálně slabých, nemocných či nemohoucích darovala 20 vyřazených automobilů v hodnotě 6 milionů korun, o tři měsíce později pak dvěma stovkám dětí z pěstounských rodin věnovala 64 zánovních stolních počítačů a notebooků a 4 automobily. Dnes dopoledne pak k potřebným putovalo celkem 7 automobilů a 41 kusů výpočetní techniky. Celkem tak MONETA na charitativní účely během uplynulých jedenácti měsíců věnovala 32 automobilů, 147 kusů stolních počítačů, notebooků a tiskáren a zhruba 500 kusů vyřazeného kancelářského nábytku.

Za MON HELP získala minulý týden MONETA v rámci prestižní oborové soutěže Mastercard Banka roku titul Zodpovědná banka roku 2022. Porota ocenila především unikátnost tohoto filantropicko-cirkulárního projektu a konkrétní pomoc, která se tak dostává sociálně slabým, nemocným a nemohoucím všech věkových kategorií. „Tohoto ocenění si nesmírně vážíme, neboť máme za to, že udržitelnosti nejvíce sluší konkrétní činy. Jsme přesvědčeni, že právě takováto spolupráce a pomoc dokáže ve výsledku mnohem více, než – byť dobře míněná, neadresná finanční podpora,“ uvedla v této souvislosti ředitelka Udržitelnosti a Komunikace Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

Banka zasílá třem partnerským neziskovým organizacím – tedy společnostem SOS dětské vesničky, Fórum mobilních hospiců a české Diakonie, vždy jednou za kvartál aktuální seznam svého vyřazovaného majetku. Organizace následně o konkrétní položky žádají s detailním popisem dalšího využití. „Schvalování darů jednotlivým žadatelům následně podléhá k tomuto účelu sestavené komisi MON HELP, která je funkčním poradním orgánem představenstva banky. O finálním výběru příjemců darů pak rozhoduje představenstvo banky,“ upřesnila Filipová. Strategickým cílem banky je prostřednictvím všech svých filantropických aktivit vyčleňovat do roku 2026 alespoň 1,5 % svého čistého ročního zisku právě na charitativní účely.