Thomas Dodd jmenován ombudsmanem pro klienty MONETA Money Bank

Thomas Dodd, ředitel compliance divize MONETA Money Bank, byl na začátku listopadu jmenován ombudsmanem pro klienty.

Ombudsman pro klienty funguje v bance již od roku 2012. Spolu se svým týmem řeší závažné podněty a opakované stížnosti klientů. Jeho úkolem je jednak zjistit skutečný stav věcí a znovu posoudit předmět sporu, ale zároveň v maximální možné míře zohlednit osobní situaci klienta. Tým ombudsmana pro klienty se rovněž zabývá řešením podnětů, které jsou členům Skupiny MONETA postoupeny Finančním arbitrem nebo Českou národní bankou. Celkem se tým ombudsmana v roce 2018 věnoval 332 individuálním případům.

Thomas Dodd vystudoval ekonomiku na Manchester Metropolitan University a je držitelem červeného diplomu z MBA programu na Warwick Business School ve Velké Británii. Má bohaté zkušenosti, zejména v oblasti mezinárodního bankovnictví, regulace a compliance. Ve Skupině MONETA působí již od roku 2007, nejprve na pozici vedoucího auditora a od února roku 2015 v pozici ředitele compliance divize, ve které je odpovědný za zajištění toho, aby členové Skupiny MONETA postupovali v souladu se všemi právními požadavky a etickými standardy.

Thomas Dodd hovoří kromě angličtiny i plynně česky.