Nadace MONETA Clementia již odpustila svým klientům v nouzi závazky přes 22 milionů korun

Více než 22 milionů korun odpustila MONETA Money Bank prostřednictvím své nadace MONETA Clementia svým klientům, kteří se bez vlastního přičinění dostali do finančních potíží. Banka zřídila nadaci v květnu 2021, za deset měsíců letošního roku již odpustila finanční závazky klientů v kritických životních situacích v celkovém objemu 7,3 milionu korun.

Během letošního roku zažádalo o odpuštění dluhu celkem 86 klientů, kterým život zkomplikovala vážná nemoc jich samotných, nemoc či smrt členů rodiny, zděděné dluhy, či jiné tragické události, jakými je například živelná katastrofa nebo požár domu. Nadace vyhověla žádostem u 21 případů, kterým dohromady odpustila částku ve výši 7,3 milionu korun. „Jsme tu pro ty, kteří se dostali do těžké životní situace z důvodů, kterým nešlo předejít. Jejich osudy nám nejsou lhostejné, právě proto jsme se před třemi lety o vznik nadace zasadili,“ uvedla ředitelka komunikace a udržitelnosti Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

Úspěšnou žadatelkou se v letošním roce stala kupříkladu paní Markéta, která si s manželem vzala úvěr ze stavebního spoření a následně také hypotéku. Přestože Markétin manžel onemocněl rakovinou, nadále své závazky řádně plnili. „Manžel se léčil, poté vypadalo vše dobře, a tak se vrátil do práce. Narodil se nám druhý syn. Jenže nemoc se ozvala znovu a s větší silou. Přes velký boj, manžel, bohužel, prohrál a loni v únoru zemřel. Zůstala jsem sama s dětmi ve věku 4 a 2 roky. Jsem stále na rodičovské dovolené, pobírám rodičovský příspěvek a vdovské a sirotčí důchody,“ napsala Markéta nadaci MONETA Clementia, jejíž správní rada se následně rozhodla Markétin zbývající dluh odpustit, aby jí tíživou situaci alespoň touto formou ulehčila.

Žadatelé z řad těch, kteří nejsou schopni nadále splácet své finanční závazky, ale také jejich nezletilé děti, na které v rámci dědického řízení přešly závazky v podobě půjček, hypoték nebo komerčních úvěrů, oběti trestných činů a nezaviněných dopravních nehod s následnou trvalou zdravotní újmou mohou o pomoc žádat prostřednictvím online formuláře na stránkách Nadace MONETA Clementia dostupného na www.clementia.cz. „Pokud je žádost úspěšná, připraví nadace potřebné kroky k oddlužení, klient pak na konci celého procesu obdrží certifikát o odpuštění dluhu,“ popsala proces fungování předsedkyně správní rady Nadace Stanislava Hejnová.