Glass Lewis, další globální poradenská společnost doporučuje akcionářům hlasovat „PRO“ akvizici skupiny Air Bank

9. 12. 2021
MONETA Money Bank

Další z globálně působících poradenských agentur – Glass Lewis – doporučila akcionářům Monety hlasovat pro navrhované spojení MONETA Money Bank a skupiny Air Bank, a to včetně financování této transakce prostřednictvím navýšení kapitálu banky. Společnost Glass Lewis vydala pozitivní stanovisko i k dalším bodům programu plánované valné hromady, kterými jsou výplata dividend a znovuzvolení stávajících členů dozorčí rady a auditního výboru, jimž letos v říjnu skončil mandát.

Pozitivní doporučení obdržela MONETA pro všechny body nadcházející valné hromady, jež je naplánována na pondělí 20. prosince. Glass Lewis doporučuje, aby akcionáři Monety hlasovali pro navrhovanou akvizici skupiny Air Bank včetně toho, aby souhlasili s navýšením kapitálu banky a s tím spojenou změnou stanov. Glass Lewis rovněž doporučila znovuzvolení pánů Gabriela Eichlera i Tomáše Pardubického do Dozorčí rady banky, stejně tak jako znovuzvolení paní Zuzany Prokopcové do Auditního výboru Monety. Pozitivní stanovisko obdržel rovněž návrh výplaty dividend ve výši 3 koruny na akcii.

Své pozitivní stanovisko ke všem bodům programu valné hromady vydala i poradenská společnost Institutional Shareholder Services (ISS), včetně svého kladného doporučení k návrhu akvizice. Oba globální hráči na poli poskytování poradenských služeb v oblasti investic a tržních informací pro institucionální investory a korporace po celém světě tedy doporučili akcionářům Monety hlasovat pro návrhy tak, jak byly předloženy představenstvem banky.

„Obě poradenské společnosti zvážily změnu podmínek námi navrhované akvizice i způsobu jejího financování. Doporučení hlasovat pro návrhy managementu je v souladu s našimi očekáváními, neboť navrhované podmínky zcela určitě obsahují pozitivní změny. Pokud náš návrh na tuto akvizici dozná podpory ve výši dvou třetin či více hlasů akcionářů, potom zvítězí vize středně i dlouhodobé strategie nad krátkodobým pohledem. Já osobně doufám, že se nám návrh akvizice i jejího financování podaří prosadit a tímto otevřeme cestu, jak realizovat naše ambice v následujícím pětiletém horizontu,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

MONETA poprvé přišla s návrhem akvizice na podzim roku 2018. Následně byl ale tento návrh a s ním spojená nabídka ze strany PPF v únoru 2019 odmítnut. Letos v lednu učinila PPF novou, dobrovolnou veřejnou nabídku, prostřednictvím které v Monetě získala vlastnický podíl na úrovni 29,94 %. Následná valná hromada v červnu pak proběhla s rekordní účastí 73,21 % akcionářů. Na ní hlasovalo pro akvizici 61,89 % akcionářů Monety, pro zvýšení kapitálu hlasovalo 61,69 % akcionářů: pro schválení bylo nicméně nutno získat alespoň 75 % hlasů. Změnou navrhovaných transakčních podmínek však budou nyní namísto 75 % stačit jen dvě třetiny přítomných hlasů, tedy 66,67 procent.

Zuzana Filipová
ředitelka komunikace a ESG

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5