MONETA: Test finanční gramotnosti vyplnilo již téměř 5 tisíc lidí. Problematické je názvosloví i způsoby úročení

Znalost práv ručitele za úvěr, princip složeného úročení nebo základní názvosloví dělají Čechům hlavní problémy v oblasti finanční gramotnosti. Vyplývá to z výsledků online testu Rozumíme penězům, který MONETA vytvořila v rámci stejnojmenného projektu společně s neziskovou organizací AISIS. Od jeho spuštění letos v květnu jej vyplnilo již více než 4 800 respondentů z řad školáků, středoškoláků i dospělých.

„Překvapilo mě, že si 28 % respondentů myslí, že když dlužník neplatí řádně splátky dluhu, že z toho nevyplývá pro ručitele povinnost splátky platit za něj. Dalších 25 % lidí neví, že jako ručitel mohou požadovat po dlužníkovi zpět, co za něj museli hradit věřiteli. Z toho je zřejmé, že pojmu ručitel respondenti příliš nerozumí. Dále se ukázalo, že 28 % neví, k čemu je CVV/CVC kód na zadní straně platební karty, 26 % si myslí, že mohou lhát o výši svého měsíčního příjmu při žádost o úvěr a 25 % neví, že RPSN je tím správným údajem, podle kterého mohou porovnat nákladovost jednotlivých nabídek úvěrů,“ popisuje některé z výsledků Robert Kočí, lektor finanční gramotnosti Rozumíme penězům.

Test, který lze najít na webu rozumimepenezum.cz, obsahuje 16 náhodně vylosovaných otázek: ty by dle Standardů finanční gramotnosti pro základní školy měl dokázat vyřešit každý žák na konci devítileté docházky a neměly by mu zabrat více než 10 minut. Ihned po jeho absolvování má respondent k dispozici svůj výsledek a vyhodnocení jednotlivých odpovědí. Na e-mail poté dostane certifikát o absolvování.

Zároveň může posloužit jako podklad pro výuku finanční gramotnosti na školách. „Každý učitel si může nechat žáky test vyplnit. Do údajů v úvodu testu žáci vyplní email učitele, na který mu přijdou všechny výsledky. Ty si může vyhodnotit a s neúspěšnými úlohami dále pracovat či podle nich plánovat výuku,“ sděluje Robert Kočí, který s testem jako učitel sám pracuje a dle výsledků svých žáků zařazuje do výuky témata z problematických otázek.

Projekt Rozumíme penězům je společným programem MONETA Money Bank a neziskové organizace AISIS na podporu finanční gramotnosti. Do vzdělávacího programu se od dob jejího založení zapojilo již 5 000 učitelů a téměř 30 tisíc žáků a studentů. V rámci tohoto programu je zapojeným školám poskytována výuka finanční gramotnosti, do které se během tzv. projektových dnů zapojují i bankéři Skupiny MONETA. Školnímu roku pak každý rok předchází letní prázdninová škola, kde pedagogové ze zapojených škol získávají ucelené a strukturované informace z oblasti finančního vzdělávání.