Informace MONETA Money Bank k otevírací době poboček a platebnímu styku na konci roku 2017

Všechny pobočky MONETA Money Bank budou ve dnech 24. – 26. prosince a dále od 31. prosince 2017 do 1. ledna 2018 uzavřeny. Výjimku tvoří obchodní místa v Liberci (OC Nisa) a Karlových Varech (OC Varyáda), která budou otevřena v neděli 31. prosince od 10.00 do 12.00, resp. v Hradci Králové (OC Futurum), kde bude ten den otevřeno od 10.00 do 13.00 a od 13.45 do 14.00. V ostatních dnech budou všechna obchodní místa MMB v provozu dle své standardní otevírací doby. Mimořádně uzavřeny budou pouze pobočky ve Veselí nad Moravou, v Počátcích a v Brně (Křížová ulice), přičemž klienti těchto obchodních míst byli o této skutečnosti informováni ve výpisech. Všem klientům doporučujeme závěrem roku sledovat aktuální otevírací dobu jejich poboček, která je k dispozici na internetových stránkách www.moneta.cz.

Vklady a výběry hotovosti na obchodních místech mohou klienti MONETA Money Bank provádět do 29. prosince nejdéle do konce provozní doby. Příchozí platby došlé do MONETA Money Bank v pátek 29. prosince budou připsány ve prospěch účtů klientů ve stejný den. Pokud chtějí klienti provést své transakce ještě v roce 2017, doporučujeme klientům zohlednit následující termíny:

Příkazy k úhradě v elektronické formě je potřeba zadat pro platby do jiné tuzemské banky i na účty vedené v MONETA Money Bank do 29. prosince do 20.00.

Příkazy k úhradě v písemné formě je nutné zadat pro platby do jiné tuzemské banky i na účty vedené v MONETA Money Bank dod 29. prosince do konce provozní doby.

Příkazy k inkasu od klientů musí být zadány:

  • nad účty vedené u jiné tuzemské banky do 28. 12. 2017 do konce provozní doby
  • nad účty vedené v MONETA Money Bank do 29. 12. 2017 do konce provozní doby

Platby do zahraničí se zpracováním v roce 2017 je třeba zadat následovně:

  • hladké platby: zadání na pobočce do 29. prosince 2017 do 14.30
  • hladké platby: zadání v Internet Bance, BankKlient i přes MultiCash do 29. prosince do 17.00
  • dokumentární platby: do 27. prosince do konce provozní doby
  • šeky do 21. prosince 2017 do konce provozní doby

Transakce zadané v uvedených termínech MONETA Money Bank zpracuje a odešle v příslušných dnech, nejpozději 29. prosince. Datum připsání ve prospěch účtu příjemce se řídí standardními lhůtami dle zákona o platebním styku. Platby zadané po zmíněných termínech budou moci být uskutečněny až první pracovní den nového roku, tedy 2. ledna 2018. Termíny se řídí provozem clearingového centra České národní banky.

Bližší podrobnosti klienti získají přímo na jednotlivých obchodních místech MONETA Money Bank či na stránkách www.moneta.cz.

 

Jakub Švestka

tiskový mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Jakub Švestka
mob.: +420 702 209 386, tel.: +420 224 442 897, e-mail: jakub.svestka@moneta.cz

Lenka Míčková
mob.: +420 731 613 622, tel.: +420 224 442 124, e-mail: lenka.mickova@moneta.cz

nebo Servis pro média na media@moneta.cz a www.moneta.cz.