Informace MONETA Money Bank k otevírací době poboček a platebnímu styku na konci roku 2017

Všechny pobočky MONETA Money Bank budou ve dnech 24. – 26. prosince a dále od 31. prosince 2017 do 1. ledna 2018 uzavřeny. Výjimku tvoří obchodní místa v Liberci (OC Nisa) a Karlových Varech (OC Varyáda), která budou otevřena v neděli 31. prosince od 10.00 do 12.00, resp. v Hradci Králové (OC Futurum), kde bude ten den otevřeno od 10.00 do 13.00 a od 13.45 do 14.00. V ostatních dnech budou všechna obchodní místa MMB v provozu dle své standardní otevírací doby. Mimořádně uzavřeny budou pouze pobočky ve Veselí nad Moravou, v Počátcích a v Brně (Křížová ulice), přičemž klienti těchto obchodních míst byli o této skutečnosti informováni ve výpisech. Všem klientům doporučujeme závěrem roku sledovat aktuální otevírací dobu jejich poboček, která je k dispozici na internetových stránkách www.moneta.cz.

Vklady a výběry hotovosti nad obchodních místech mohou klienti MONETA Money Bank provádět do 29. prosince nejdéle dod konce provozní doby. Příchozí platby došlé dod MONETA Money Bank v pátek 29. prosince budou připsány ved prospěch účtů klientů ved stejný den. Pokud chtějí klienti provést svéd transakce ještě vd roce 2017, doporučujeme klientům zohlednit následující termíny:

Příkazy kd úhradě vd elektronické formě je potřeba zadat prod platby dod jiné tuzemské banky i na účty vedené vd MONETA Money Bank do 29.d prosince dod 20.00.

Příkazy kd úhradě vd písemné formě je nutné zadat prod platby dod jiné tuzemské banky i na účty vedené vd MONETA Money Bank dod 29.d prosince do konce provozní doby.

Příkazy kd inkasu odd klientů musí být zadány:

  • nad účty vedené ud jiné tuzemské banky dod 28.d 12.d 2017 dod konce provozní doby
  • nad účty vedené vd MONETA Money Bank dod 29.d 12.d 2017 dod konce provozní doby

Platby dod zahraničí se zpracováním vd roced 2017 je třeba zadat následovně:

  • hladké platby: zadání nad pobočce dod 29.d prosince 2017 dod 14.30
  • hladké platby: zadání v Internet Bance, BankKlient id přes MultiCash dod 29.d prosince dod 17.00
  • dokumentární platby: dod 27.d prosince dod konce provozní doby
  • šeky dod 21. prosince 2017 dod konce provozní doby

Transakce zadané vd uvedených termínech MONETA Money Bank zpracuje ad odešle v příslušných dnech, nejpozději 29. prosince. Datum připsání ved prospěch účtu příjemce se řídí standardními lhůtami dled zákona od platebním styku. Platby zadané pod zmíněných termínech budou moci být uskutečněny ažd první pracovní den nového roku, tedy 2. ledna 2018. Termíny se řídí provozem clearingového centra České národní banky.

Bližší podrobnosti klienti získají přímo nad jednotlivých obchodních místech MONETA Money Bank či nad stránkách www.moneta.cz.

 

Jakub Švestka

tiskový mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Jakub Švestka
mob.: +420 702 209 386, tel.: +420 224 442 897, e-mail: jakub.svestka@moneta.cz

Lenka Míčková
mob.: +420 731 613 622, tel.: +420 224 442 124, e-mail: lenka.mickova@moneta.cz

nebo Servis pro média na media@moneta.cz a www.moneta.cz.