Čistý zisk skupiny GE Money za tři čtvrtletí 2014 dosáhl
3,39 miliardy Kč

 • Konsolidovaný čistý zisk vzrostl o 21 % a dosáhl 3,39 miliardy Kč;
 • Konsolidovaná kapitálová přiměřenost ve výši 26,5 % je jednou z nejvyšších na trhu;
 • Celková aktiva se zvýšila od začátku roku o 1,4 % a dosáhla úrovně 136,5 miliardy Kč;
 • Vklady klientů činí 92 miliard Kč;
 • Úvěry klientům jsou na hodnotě 112 miliard Kč;
 • Firemní bankovnictví meziročně vzrostlo o téměř 3 %.

Konsolidovaný čistý zisk skupiny GE Money za prvních devět měsíců roku 2014 meziročně vzrostl o 21 % na úroveň 3,39 miliardy Kč.

Meziroční nárůst čistého zisku byl ovlivněn dvěma klíčovými faktory:

 1. Vstup do nových odvětví s vysokým potenciálem růstu - například financování komerčních nemovitostí.
 2. Důraz na zjednodušování procesů a efektivní řízení podnikání banky s cílem plnit rostoucí požadavky klientů. Skupina snížila poměr nákladů a výnosů o 3,5 % (cost/income ratio).

"Skupina GE Money zůstává silným, finančně stabilním subjektem s vysokou likviditou, silným řízením rizik a nadstandardně vysokou kapitálovou přiměřeností dosahující téměř 27 %," říká Sean Morrissey, generální ředitel a předseda představenstva GE Money Bank. 

GE Money Bank jako důležitá součást skupiny GE Money se soustředila na plnění cílů v těchto strategicky důležitých oblastech:

 • Podíl klientů, kteří využívají GE Money Bank jako svoji hlavní banku, se zvýšil o 4 % na celkových 62 %. Zákazníci tak oceňují přidanou hodnotu, kterou jim banka nabízí.
 • Vklady klientů se ve srovnání s minulým rokem zvýšily o 11 %, zejména díky účtu Genius Free & Flexi, který je zcela bez poplatků a s bezkonkurenčně nejvyšším úrokem na trhu ve výši 2 %. Účet Genius Free & Flexi byl v září agenturou Datank označen za nejvýhodnější účet pro zákazníky.
 • Nové objemy hypoték jsou o 18 % vyšší než loni. Zájem klientů o hypotéky banka úspěšně podpořila snížením úrokové sazby, aby vyšla vstříc zájemcům o nové bydlení i klientům, kteří plánují rekonstrukci svého bydlení.
 • Objem poskytnutých firemních úvěrů zejména malým a středním podnikům se v průběhu posledních 12 měsíců zvýšil téměř o 3 %. Současná výše portfolia firemních úvěrů dosahuje v čisté hodnotě 35,3 miliardy Kč. "Vstup banky do odvětví financování komerčních nemovitostí je dalším strategickým milníkem pro naši obchodní činnost. Plánujeme stát se důležitým hráčem ve financování tohoto perspektivního segmentu," říká Sean Morrissey a dodává: "Za prvních devět měsíců roku se nám podařilo uzavřít několik skvělých obchodů v objemu přesahujícím 1 miliardu korun."
 • Banka pokračuje v podpoře inovací produktů a služeb. Od začátku roku postupně uvádí do provozu ve svých pobočkách signpady – elektronická zařízení pro tvorbu biometrických podpisových vzorů. Jde o inovativní řešení, které má mnoho výhod včetně prevence podvodů a ochrany životního prostředí snížením množství spotřebovaného papíru. "Biometrické podpisy ušetřily za 10 měsíců používání přes 200 000 listů papíru. Nyní biometrické podpisy aktivně využívá přes 10 tisíc klientů a jejich počet rychle roste," uzavřel Sean Morrissey.

Milada Franek
Tisková mluvčí, GE Money Bank 

 


GE Money Bank, a. s., (GEMB) se řadí mezi největší a nejstabilnější finanční instituce na českém trhu. GEMB obsluhuje zákazníky osobního a komerčního bankovnictví prostřednictvím své celostátní sítě 252 poboček a téměř 700 bankomatů, jakož i prostřednictvím internetových a telefonních bankovních služeb, které se těší přednímu postavení na trhu. GEMB v České republice působí více než dvanáct let a uvedla na českém trhu řadu inovativních produktů a služeb.

GE Money Auto, s. r. o., (GEMA) se specializuje na financování vozů. Od roku 1998 financovala více než 200 000 vozů.

Skupina GE Money v České republice je součástí GE Capital, celosvětové finanční dceřiné společnosti General Electric, která poskytuje rozsáhlou řadu produktů a služeb spotřebitelům, maloobchodníkům a podnikům po celém světě. Skupina GE Money je regulovaný konsolidační celek, který sestává ze dvou společností – GE Money Bank, a. s., a GE Money Auto, s. r. o.


 

V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Franek, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.franek@ge.com

Ogilvy Public Relations
Milan Kříž, tel.: 221 998 237, 602 266 316, e-mail: milan.kriz@ogilvy.com
Libor Procházka, tel.: 221 998 267, 725 385 869, e-mail: libor.prochazka@ogilvy.com
nebo Servis pro media na www.gemoney.cz

Konsolidovaný hospodářský výsledek GE Money Group1 k 30. září 2014 (Předběžné neauditované výsledky dle českých účetních standardů)

Klíčové finanční ukazatele

(v mil. Kč) 30. 9. 2014 30. 9. 2013 Meziroční
změna
Zisk před zdaněním 4 175 3 505 19,10 %
Čistý zisk 3 392 2 798 21,21 %
Celková aktiva 136 496 134 124 1,77 %
Úvěry zákazníkům (v brutto vyjádření) 112 046 115 134 -2,68 %
Vlastní kapitál a nerozdělený zisk 41 633 37 031 12,43 %
Vklady klientů 91 893 93 778 -2,01 %

Klíčové nefinanční ukazatele

  30. 9. 2014 30. 9. 2013 Meziroční
změna
Počet poboček 252 252 0,00 %
Počet bankomatů 686 707 -2,97 %
Celkový počet klientů 1 014 143 1 054 653 -3,84 %
Počet vkladových účtů 1 221 331 1 234 707 -1,08 %
Počet vydaných karet 1 047 430 1 030 713 1,62 %
Počet zaměstnanců* 3 352 3 376 -0,71 % 

 

*průměrný evidenční za rok

 

1GE Money Group ČR uveřejňuje své výsledky jako regulovaný konsolidační celek, jehož součástí jsou GE Money Bank, a.s. a GE Money Auto, s.r.o.