Úvěr na nákup zemědělské půdy

Zapusťte kořeny na vlastní půdě

Financování i refinancování nákupu půdy pro zemědělské účely

Zavolejte nám

Financování, které odpovídá skutečným potřebám zemědělců

  • Až do výše 100 % kupní ceny

  • Splatnost až 30 let

  • Možnost volby individuálního splátkového kalendáře, který zohlední sezónnost

  • Kompatibilita s dostupnými dotačními programy pro zemědělce – PGRLF a.s.

  • Možnost čerpání předschváleného úvěrového rámce až na 12 měsíců

  • Profinancování i v minulosti uskutečněného nákupu zemědělské půdy

  • Spolu s nakupovanou půdou je možné nakoupit i jiné typy pozemků, které tvoří logický celek, do 20 % celkové výměry včetně vodních ploch

Získat úvěr na zemědělskou půdu je jednoduché

Kontaktujte nás

Naši bankéři jsou díky svým zkušenostem s poskytováním specializovaných úvěrů zemědělským podnikům předními odborníky na tuto oblast podnikání

Další produkty

Úvěr na techniku

Potřebujete financovat nákup zemědělské techniky?

Zjistit více

Investiční úvěr

Stavíte či rekonstruujete nemovitost?

Zjistit více

Provozní úvěr

Hledáte rezervu na financování každodenního provozu?

Zjistit více

Leasing

Preferujete pořídit techniku nebo auto formou pronájmu?

Zjistit více

Na co se často ptáte