MONETA spouští MON HELP, do sociálně znevýhodněných rodin poputují počítače, auta i nábytek.

Vyřazené služební počítače, notebooky, tiskárny, automobily nebo například nadbytečný kancelářský nábytek bude MONETA od nynějška na pravidelné bázi zdarma poskytovat vytipovaným sociálně znevýhodněným rodinám, dětem, seniorům nebo samoživitelům. V rámci nového filantropického programu MON HELP se na tom banka dohodla s neziskovými organizacemi SOS dětské vesničky, Fórum mobilních hospiců a českou Diakonií.

Banka se tak rozhodla majetek, který již dále nevyužije, do budoucna věnovat na filantropické účely. Až doposud přitom nabízela takovýto nepotřebný majetek k odkupu třetím stranám. „Máme za to, že podpora například sociálně slabých rodin a jejich potomků je smysluplnou investicí do budoucnosti nejenom jich samotných ale také celé společnosti jako celku. Proto bude MONETA vždy dbát na to, aby pomohla alespoň částečně zlepšit podmínky a prostředí těch, jež takovou pomoc potřebují nejvíce,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva banky Tomáš Spurný.

Od ledna příštího roku tak budou vyřazené služební automobily, nepotřebná IT technika či nadbytečný nábytek na pravidelné bázi darovány předem vytipovaným rodinám. Na vybrání adekvátních příjemců se budou podílet neziskové organizace, se kterými MONETA podepsala Memorandum o spolupráci. Dary částečně pokryjí i potřeby těchto neziskovek, především pak hospiců, jejichž primárním posláním je terénní zdravotní a sociální služba. „V kontextu naší environmentální strategie se vedení banky rozhodlo snížit objem našeho firemního vozového parku. Z tohoto důvodu máme již v únoru připraveno prvních 30 automobilů, které prostřednictvím tohoto projektu dostanou pomyslnou druhou šanci,“ upřesnil Tomáš Spurný. Kancelářský nábytek a IT technika budou poskytovány pravidelně v závislosti na obnově a modernizaci pobočkové sítě. Banka předpokládá, že tyto dary poputují potřebným minimálně na kvartální bázi.

„SOS dětské vesničky pomáhají ohroženým dětem v sedmi krajích po celé republice. Pomáháme dětem, jejichž rodina se potýká se závažnými potížemi, pro které doma momentálně není bezpečno, poskytujeme krizovou pomoc v našich pobytových centrech SOS Sluníčko a také podporujeme děti v pěstounských rodinách. Ročně takto pomůžeme více než tisícovce dětí. V současné době rozšiřujeme naše služby do několika nových měst, pomoc od Monety proto přišla v pravý čas. Díky vybavení, které získáme, můžeme podpořit ještě více dětí než doposud,“ uvádí Jindra Šalátová, ředitelka SOS dětských vesniček.

„Diakonie pomáhá dětem, dospělým i seniorům v různých životních krizích. V terénních službách pro rodiny s dětmi i v domácí péči o seniory a umírající najezdíme denně stovky kilometrů. Máme radost, že nám to darované automobily usnadní. Počítače pak velmi pomohou zvládat online výuku a přípravu na vyučování dětem v nouzi. A díky darovanému nábytku budeme moci i zařídit počítačové učebny,“ říká Štěpán Brodský, náměstek ředitele Diakonie.

"Díky mobilním hospicům mohou nevyléčitelně nemocní, kteří si to přejí, strávit poslední chvíle života se svými blízkými v domácím prostředí. Pro zajištění odborné multidisciplinární péče v terénu jsou nezbytným vybavením týmů spolehlivá auta. Zdroje z veřejných financí nepokrývají všechny náklady, a proto je darování aut od Monety výraznou pomocí." říká Ruth Šormová, členka představenstva Fóra mobilních hospiců.

Projektu MON HELP předcházela zářijová pilotní iniciativa, v níž MONETA darovala znevýhodněným dětem 100 kusů stolních počítačů. Ty banka původně pořídila pro své modernizované pobočky. Kvůli pandemickým opatřením však musela své bankéře nakonec vybavit notebooky a nově pořízené stolní počítače se proto následně rozhodla darovat na dobročinné účely.

V období pandemie začátkem letošního roku pak MONETA ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) poskytla pět tabletů Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze pro jejich oddělení paliativní a následné péče, dalších deset tabletů rozdělila mezi děti ze sociálně slabých rodin tak, aby se mohly zapojit do online výuky. V rámci unikátního grantového programu pak letos mezi neziskové organizace rozdělila 5,7 milionů korun.

Seznam neziskových organizací, přes které dar v roce 2022 proběhne:

  • SOS dětské vesničky, z.s.
  • Fórum mobilních hospiců, z.s.
  • Diakonie ČCE