Tiskové zprávy

Přečtěte si o našich inovacích a dalších novinkách.

Zprávy z roku

MONETA vykázala za první pololetí solidní výsledky, čistý zisk ve výši 2,7 miliardy korun představuje meziroční nárůst o 9,1 procenta
25. 7. 2024
MONETA Money Bank
 • Čistý zisk dosáhl 2,7 miliardy korun a meziročně vzrostl o 9,1 procenta 
 • Čistý úrokový výnos zůstal stabilní na úrovni 4,2 miliardy korun 
 • Čistý výnos z poplatků a provizí meziročně vzrostl o 16,7 procenta na 1,5 miliardy korun 
 • Provozní výnosy vzrostly meziročně o 6 procent na 6,2 miliardy korun 
 • Provozní náklady zůstaly na stabilní úrovni 2,8 miliardy korun 
 • Náklady na riziko ve výši 237 milionů korun, odpovídající 18 bazickým bodům z průměrné hodnoty úvěrového portfolia v čisté výši, což je v souladu s výhledem 
 • Návratnost hmotného kapitálu dosáhla 20 procent 

MONETA Money Bank („MONETA“, „skupina MONETA“ nebo „Banka“) dnes oznámila své neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí roku 2024. Čistý zisk meziročně vzrostl o 9,1 procenta na 2,7 miliardy korun, což představuje návratnost hmotného kapitálu ve výši 20 procent. Tento výsledek je v souladu s tržním výhledem zveřejněným 2. února 2024. Byl ovlivněn především stabilizací čistého úrokového výnosu díky pokračujícímu oživení poptávky po úvěrech, nárůstem klientských vkladů a zároveň čistým výnosem z poplatků a provizí, který překonal obchodní plán.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

Čistý úrokový výnos dosáhl úrovně 4,2 miliardy korun a byl podpořený rostoucí poptávkou po úvěrech a postupně klesajícím tlakem na náklady na financování v důsledku poklesu tržních sazeb. Silná poptávka po úvěrech se projevila zejména v retailovém segmentu, kde objem nově poskytnutých hypoték meziročně vzrostl o 57,2 procenta, a dále v segmentu živnostníků a malých firem, kde nové prodeje meziročně vzrostly o 65,1 procenta.

Čistý výnos z poplatků a provizí překonal očekávání a dosáhl 1,5 miliardy korun. To představuje meziroční nárůst o 16,7 procenta především díky provizím z distribuce produktů třetích stran. Výnosy z provizí z investičních fondů dosáhly 334 milionů korun a výnosy související s pojistnými produkty 611 milionů korun.

Provize z prodeje investičních fondů rostly zejména díky většímu zájmu investorů o produkty, které nabízejí vyšší zhodnocení než termínované a spořicí účty. Objem prostředků v investičních fondech se meziročně zvýšil o 54,5 procenta na 48,7 miliardy korun a nově prodané objemy v prvním pololetí dosáhly rekordní výše 11,5 miliardy korun.

Provozní výnosy dosáhly celkově 6,2 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 6 procent, a vyvíjí se v souladu se zveřejněným výhledem.

Provozní náklady byly na úrovni 2,8 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o 2,7 procenta. Regulatorní poplatky se meziročně snížily o 29,6 procenta a administrativní náklady klesly o 5,8 procenta. Tento pozitivní výsledek byl částečně kompenzován inflačním tlakem na mzdové náklady, které meziročně vzrostly o 6,1 procenta.

Náklady na riziko činily 237 milionů korun, což představuje 18 bazických bodů z průměrného úvěrového portfolia v čisté výši. To je v souladu s poskytnutým výhledem. Výnosy z prodejů úvěrů v selhání dosáhly 43,2 milionů korun. Podíl úvěrů v selhání na celkovém portfoliu zůstal k 30. červnu 2024 na velmi nízké úrovni 1,4 procenta.

Efektivní daňová sazba za dané období činila 14 procent, což odpovídá očekávání dle poskytnutého výhledu.

OBCHODNÍ VÝSLEDKY

V průběhu prvního pololetí i nadále přetrvávala poptávka po nových úvěrech podpořená poklesem úrokových sazeb. MONETA poskytla nové úvěry v celkovém objemu 28,9 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 42,7 procenta. Obzvláště silná byla poptávka ze strany retailových klientů, kdy objem nových hypotečních úvěrů meziročně vzrostl o 57,2 procenta a objem nových nezajištěných spotřebitelských úvěrů o 38,6 procenta. Hypoteční úvěry činily k 30. červnu 129 miliard korun a spotřebitelské úvěry 47,9 miliardy korun. Objem úvěrů z kreditních karet a kontokorentních úvěrů se snížil na 2,2 miliardy korun, zatímco objemy úvěrů na nákup automobilů meziročně vzrostly o 3,7 procenta na 2,6 miliardy korun. K 30. červnu 2024 dosáhlo portfolio výkonných retailových úvěrů v hrubé výši 182 miliard korun.

Dařilo se i komerčnímu segmentu, kdy nové objemy vzrostly zejména u úvěrů pro živnostníky a malé firmy, a to meziročně o 65,1 procenta. Celkově portfolio meziročně vzrostlo o 16,6 procenta na 15,1 miliardy korun. Nové objemy investičních úvěrů vzrostly o 41,8 procenta a portfolio dosáhlo 46,7 miliardy korun. Portfolio provozních úvěrů vzrostlo o 14 procent na 18,6 miliardy korun. Komerční úvěry na nákup automobilů dosáhly 8,1 miliardy korun, což představuje meziroční nárůst o 11,2 procenta. Celkově výkonné portfolio komerčních úvěrů v hrubé výši vzrostlo k 30. červnu 2024 o 5,6 procenta na 90,1 miliardy korun.

Celkové portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši zůstalo meziročně stabilní a k 30. červnu 2024 činilo 272 miliard korun.

ROZVAHA A KLIENTSKÁ ZÁKLADNA

Konsolidovaná bilanční suma se k 30. červnu 2024 zvýšila na 483 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 14 procent. Objem klientských vkladů narostl o 15,8 procenta a dosáhl 426 miliard korun, přičemž retailové vklady tvořily 325 miliard korun (nárůst o 15,2 procenta) a komerční vklady 101 miliard korun (nárůst o 17,7 procenta).

Počet klientů skupiny MONETA meziročně vzrostl o 2,8 procenta na 1,6 milionu klientů.

KAPITÁLOVÁ POZICE

Kapitálová pozice zůstala silná s regulatorním kapitálem ve výši 33,4 miliardy korun k 30. červnu 2024. Kapitálová přiměřenost činila 19,4 procenta, což je 3,85 procenta nad kapitálovým cílem skupiny MONETA. Nadbytečný kapitál Tier 1 tak činil 4,5 miliardy korun, tedy 8,9 korun na akcii. Rezerva na výplatu dividendy dosáhla výše 2,4 miliardy korun, což představuje 90 procent konsolidovaného čistého zisku za první pololetí.

LIKVIDNÍ POZICE

Likvidní pozice skupiny MONETA zůstala silná i v první polovině roku 2024, kdy vysoce kvalitní likvidní aktiva dosáhla výše 178 miliard korun. Ukazatel krytí likvidity činí 340 procent. Tato pozice značně přispívá k čistému úrokovému výnosu a zároveň představuje dostatečnou kapacitu pro další růst úvěrového portfolia.

DIGITALIZACE

MONETA byla nezávislým průzkumem opět potvrzena jako digitální lídr na českém bankovním trhu a zůstává jedinou bankou v České republice, která nabízí všechny své retailové produkty a služby online. Podíly hypotečních a spotřebitelských úvěrů a úvěrů pro živnostníky a malé firmy sjednaných online na celkových nových objemech zůstávají vysoké a v prvním pololetí roku 2024 činily 32 procent, respektive 51 procent a 44 procent. Rovněž 75 procent retailových termínovaných vkladů a 50 procent retailových spořicích účtů bylo otevřeno pomocí digitálních kanálů.

V červenci 2024 MONETA spustila webové stránky ve zcela novém designu. Ten lépe vyhovuje potřebám nejen retailových klientů, ale i klientů z řad živnostníků a malých firem. Nový design byl inspirován mobilní aplikací Smart Banka a upřednostňuje optimalizaci pro chytré telefony a tablety, protože počet uživatelů přistupujících na stránky z mobilních zařízení roste.

TRŽNÍ VÝHLED

MONETA potvrzuje svůj střednědobý výhled na období 2024–2028, zveřejněný 2. února 2024, dle kterého plánuje dosáhnout kumulativního čistého zisku ve výši nejméně 27,7 miliardy korun. To je o 32 procent více v porovnání s kumulativním čistým ziskem doručeným v předchozích 5 letech. Pro rok 2024 je MONETA na dobré cestě splnit a případně i překonat cíl čistého zisku ve výši 5,2 miliardy korun.

Tomáš Spurný, předseda představenstva a CEO, komentuje finanční výsledky skupiny za první pololetí roku 2024:

„V první polovině roku jsme dosáhli uspokojivých výsledků a jsme na dobré cestě splnit naše celoroční cíle, které jsme si předsevzali. Pokles úrokových sazeb a pokračující oživení poptávky po úvěrech v retailovém i komerčním segmentu je povzbudivé a pomohlo nám stabilizovat čistý úrokový výnos a zmírnit tlak na naše náklady na financování. Během prvních šesti měsíců roku jsme se i nadále soustředili na řízení nákladů, zachování likvidní pozice a silnou kapitálovou pozici, což je dobrým příslibem pro další rok. Celkově to bylo pro skupinu MONETA dobré pololetí a naším úkolem je udržet tento trend i v druhé polovině roku 2024.“

Konferenční hovor k výsledkům za první pololetí 2024 se bude konat 25. července 2024 v 10 hodin středoevropského času. Informace o tom, jak se na konferenční hovor přihlásit, naleznete zde.

Dotazy:
MONETA Money Bank, a. s.

Tiskové oddělení:
Lucie Leixnerová
media@moneta.cz
+420 724 557 221

Vztahy s investory:
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

1 S vyloučením oportunistických repo operací a CSA.

2 Sdílená bankomatová síť k 30. červnu 2024 zahrnovala 575 bankomatů MONETA Money Bank, 788 bankomatů Komerční banky, 364 bankomatů Air Bank a 251 bankomatů UniCredit Bank a k 30. červnu 2023 zahrnovala 579 bankomatů MONETA Money Bank, 847 bankomatů Komerční banky, 369 bankomatů Air Bank a 263 bankomatů UniCredit Bank.

FINANČNÍ VÝKAZY K 30. ČERVNU 2024

Online Směnárna od Monety nově 24/7. Eura či dolary získají klienti odkudkoliv, okamžitě a kdykoliv
22. 7. 2024
MONETA Money Bank

Online Směnárna od Monety nově funguje 24/7. Klientům umožňuje získat eura či dolary za jeden z nejvýhodnějších kurzů na trhu. Maximální počet směn není stanoven, peníze smění okamžitě a bez poplatků. Služba je plně dostupná v mobilní aplikaci Smart Banka i v Internet Bance.

Online Směnárna nabízí okamžitý převod eura či dolarů mezi běžnými a cizoměnovými účty vedenými v Monetě. Kurz se aktualizuje dle situace na měnovém trhu – klienti tak mohou okamžitě reagovat na tržní události a využívat výhodné směnné kurzy bez čekání na otevření kamenné směnárny.

„Neustále pracujeme na zlepšení uživatelského komfortu, rozsahu a kvality našich služeb v digitálních kanálech. Rozšíření provozní doby online Směnárny představuje další významný milník v naší nabídce online služeb,“ říká Artur Galstyan, senior manažer produktového týmu Deposits & Cards MONETA Money Bank.

V rámci první směny se klientovi automaticky a bezplatně založí cizoměnový účet v měně, kterou směňuje. Navíc k němu zdarma získá virtuální nebo fyzickou platební kartu. „Online Směnárnu dostupnou ve Smart Bance ocení klienti i na dovolené. Pokud si převedou finanční prostředky z běžného na cizoměnový účet a budou při platbách využívat kartu, kterou k němu zdarma získají, automaticky tak zaplatí v místní měně bez dalších poplatků,“ vysvětluje výhody Artur Galstyan.

Online Směnárna je dostupná také pro živnostníky a firmy. Ti mohou směnit peníze ve všech měnách dostupných z nabídky cizoměnových účtů. Aktuálně tedy v eurech (EUR), amerických dolarech (USD), britských librách (GBP), polských zlotých (PLN), maďarských forintech (HUF), rumunských leu (RON) a švýcarských frankách (CHF).

MONETA přináší nové motivy virtuálních platebních karet. Na své si přijdou fanoušci sportu
18. 7. 2024
MONETA Money Bank

Obliba virtuálních platebních karet mezi klienty MONETA Money Bank neustále stoupá. V rámci nových debetních karet je 28 % z nich vydáváno jako virtuálních a celkem 38 % má nestandardní design. Doposud mohli klienti banky vybrat například jeden z 14 motivů vyobrazujících dominanty českých krajů. Nyní MONETA přichází se čtyřmi sportovními motivy, které potěší nejednoho fanouška sportu.

Tenis, beach volejbal, cyklistika nebo plavání – nové motivy, které budou moci ode dneška zdobit každou virtuální platební kartu. „Možnost personalizace platebních karet naše klienty velmi baví a rádi ji využívají. Proto jsme se rozhodli v této inovaci pokračovat a rozšířit naši nabídku o další motivy. V Monetě dlouhodobě podporujeme české sportovce v jejich úspěších a jelikož víme, že mají Češi sport v krvi, rozhodli jsme se nabídnout právě designy související se sportem,“ říká Eva Koleňáková, manažerka produktového týmu Cards MONETA Money Bank.

Stávající klient si může virtuální kartu se sportovním designem založit online i na kterékoliv pobočce MONETA Money Bank. Noví klienti pak virtuální kartu získají ihned po založení běžného účtu, taktéž prostřednictvím online kanálů nebo na pobočce banky. Následně lze virtuální debetní kartu přidat do chytrého telefonu nebo hodinek značky Garmin a Apple, a díky tomu s ní platit v obchodech, na internetu nebo ji využít k výběrům z bankomatu.

 

 

 

 

 

 

MONETA mění prémiový účet Gold. Nabízí více benefitů a nové služby
11. 7. 2024
MONETA Money Bank

MONETA zlepšuje benefity prémiového účtu Gold. Jeho majitelé nově získají například čtyři vstupy do letištních salónků po celém světě zdarma, nejvýhodnější kurz v online směnárně či zvýhodněnou úrokovou sazbu na spořicím účtu.

Od července mohou majitelé účtu Gold využít čtyři bezplatné vstupy do letištních salónků po celém světě. „Záleží pouze na preferencích klienta, zda je vybere najednou, například při rodinné dovolené, nebo postupně v průběhu roku. Při vstupu do salónku už navíc nemusí předkládat kartu Priority Pass, ale bude stačit, když se prokáže zlatou debetní kartou Gold,“ říká Artur Galstyan, senior manažer produktového týmu Deposits & Cards MONETA Money Bank. Klienti zároveň získají exkluzivní přístup k nejlepším kurzům v online směnárně, kterou najdou v mobilní aplikaci Smart Banka.

Další novinkou je spořicí účet Gold Plus. Oproti ostatním spořicím účtům nabízí zvýhodněnou úrokovou sazbu 4 % p.a ., k jejímuž získání nemusí klienti splňovat žádné další podmínky. Výše vkladu navíc není omezena.

S platební kartou k účtu Gold lze i nadále využívat cestovní pojištění platné pro celý svět, které mohou uplatnit až další tři rodinní příslušníci. Klienti taktéž nepřijdou o pojištění platebních karet, které se vztahuje na náhradu škody vzniklé v důsledku neoprávněného užití odcizené nebo ztracené karty.

Standardní poplatek pro běžný účet Gold je 469 korun. Pokud má klient měsíční příjem vyšší než 35 tisíc korun, zaplatí za vedení účtu 169 korun. Od poplatků je zcela odpuštěn v případě, že má na všech účtech i investicích od Monety alespoň jeden milion korun.

MONETA nabízí novou verzi krátkodobého cestovního pojištění
8. 7. 2024
MONETA Money Bank

Měnící se trendy v cestování ovlivňují potřeby klientů v oblasti pojištění. MONETA proto přichází s novým krátkodobým cestovním pojištěním. Novinkou je zvýšení pojistných limitů, snížení spoluúčasti na storno poplatcích či zcela nová pojištění v rámci jednotlivých balíčků. Pojištění lze sjednat plně online v mobilní aplikaci Smart Banka nebo na pobočkách banky.

V posledních letech mezi klienty banky výrazně stoupla obliba kratších zahraničních výletů. Mnozí si raději svou dovolenou rozdělí na dva menší výlety, tento trend prodlužuje letní turistickou sezónu, která nyní trvá až do října. „V reakci na aktuální trendy v cestování jsme upravili možnosti našeho krátkodobého cestovního pojištění tak, aby co nejlépe vyhovovalo potřebám našich klientů,“ říká Tomáš Kapoun, senior manažer produktového týmu investic a pojištění MONETA Money Bank.

V minulých sezonách se navýšil počet klientů, kteří v zahraničí řešili složité zdravotní komplikace a těžké, někdy i fatální úrazy. „V rámci nového cestovního pojištění jsme proto zvýšili limity léčebných výloh, zubních ošetření, odpovědnosti, trvalých následků úrazu i smrti následkem úrazu,“ popisuje novinky Tomáš Kapoun. Součástí pojištění je nově také služba Virtuální ordinace, která klientovi umožňuje spojit se s lékařem v České republice pro konzultaci zdravotního stavu v režimu 24/7. V případě vybraných zemí pak může doktor zaslat pacientovi také e-recept.

Z důvodu měnící se demografie klientů cestujících do zahraničí byla nově prodloužena věková hranice pro sjednání produktu až do sta let. Změna nastává i pro těhotné ženy, které nyní pojištění kryje až do 30. týdne těhotenství namísto původních 24 týdnů.

Pro klienty může být zajímavé i pokrytí zcela nových rizik, například pojištění nevyužitých služeb či předčasného návratu, která pomohou s náklady na zaplacený hotel či letenku v případě, že by musel klient odcestovat z dovolené dříve. Řidiči mohou využít novou službu právní pomoci a kauce při dopravní nehodě.

Užitečnou službou je i pojištění zpoždění zavazadel, případně zpoždění nebo zrušení letu. "Pokud dojde ke zpoždění zavazadel nebo letu, dostane klient celou pojistnou částku bez dokládání obsahu zavazadla,“ dodává Tomáš Kapoun. Vítanou změnou pak bude pro mnoho klientů i snížení spoluúčasti na storno poplatcích, v některých případech dokonce až na nulu.

V rámci nového cestovního pojištění tak manželé se třemi dětmi zaplatí za týdenní dovolenou v Chorvatsku 574 korun, pokud zvolí variantu Rodina Evropa s denní sazbou 82 korun. Naopak dvě kamarádky cestující na tři dny do Říma zaplatí každá za pojištění 126 korun.

MONETA spustila nové webové stránky
1. 7. 2024
MONETA Money Bank

MONETA připravila novou podobu svých webových stránek. Celkovou proměnou prošel nejen web moneta.cz a jeho anglická mutace, ale i ostatní stránky spadající pod Skupinu MONETA. S ohledem na stoupající počet uživatelských přístupů z mobilních zařízení byly vzhled a čitelnost webu přizpůsobeny primárně mobilním telefonům. Jeho vizuální stránka je inspirována mobilní aplikací Smart Banka.

„Při návrhu nového webu byl pro nás zásadní fakt, že od roku 2018, kdy proběhl poslední redesign webu, významně narostl počet uživatelů, kteří k jeho návštěvám využívají mobilní zařízení. Jen minulý rok jich bylo přes 65 % a toto číslo stále stoupá. Nový web je proto postaven na přístupu mobile first, díky čemuž bude návštěvníkům velmi dobře fungovat na jejich mobilních telefonech,“ říká Sandra Kalijanko, senior manažerka Web Portal, Retail Development & Direct Communication, která stojí za vznikem nových webových stránek.

Byl vytvořen vzdušný, čistý a dobře čitelný design, ve kterém by se měli klienti banky snadno a jednoduše orientovat. V rámci redesignu prošly každá ikona a každý obrázek na webu grafickou úpravou, aby stránky působily moderně a konzistentně. Dominantní barvou je i nadále bílá – vzhled stránek je však sjednocený s mobilní aplikací Smart Banka, která lépe funguje na obrazovkách a v digitálním prostředí. Například hlavní tlačítko má nyní namísto zelené barvy modrou, což zajišťuje konzistentní uživatelský zážitek v momentě, kdy klient plynule přechází v rámci online sjednání produktů na webu do mobilní aplikace. Doplňkovou barvou je gradient, který již klienti banky dobře znají ze Smart Banky.

„Naším hlavním cílem bylo zlepšit uživatelskou zkušenost návštěvníků webu. Celému návrhu předcházel podrobný kvalitativní a kvantitativní výzkum, který proběhl v rámci uživatelského testování v UX laboratoři či analýzy zpětné vazby klientů banky z našeho webu, chatu či call centra. Na základě získaných dat pak došlo k optimalizaci navigace a produktové stránky, stejně jako struktury dotazů, dle toho, co naši klienti nejčastěji řeší,“ popisuje vznik webu Sandra Kalijanko.

Design nového webu byl navržen tak, aby splňoval potřeby nejen retailových zákazníků, ale také živnostníků a malých a středních firem. Právě proto vznikla zcela nová sekce pro komerční segment, do které se návštěvníci dostanou za pomoci tlačítka Živnostníci a firmy umístěného v levém horním rohu stránky. Kdykoliv se tak mohou přepnout a zobrazit si nabídku šitou na míru dle potřeb jejich podnikání.

V rámci redesignu MONETA klade důraz na splnění norem přístupnosti webu široké veřejnosti, které budou povinné pro finanční instituce od července 2025. Jedná se zejména o přizpůsobení velikosti fontů, kontrastů a možnosti pohybu po webu prostřednictvím čteček, klávesnice nebo tabulátorů, na jejichž implementaci se aktuálně aktivně pracuje. Díky tomu bude nový web snadno ovladatelný pro všechny uživatele, včetně těch se specifickými potřebami, jako je snížená schopnost vidění nebo sluchu.

Nový vzhled získaly i další internetové prezentace Skupiny MONETA, a to například monetaauto.cz, kariera.moneta.cz, esg.moneta.cz, clementia.cz a investors.moneta.cz. V rámci existence MONETA Money Bank dosud proběhly pouze dva kompletní redesigny webu – první po vzniku banky a druhý v roce 2018.

 

Zlatá koruna 2024: MONETA znovu obhájila vítězství v ceně veřejnosti, zlaté medaile získala i za produkty pro podnikatele
21. 6. 2024
MONETA Money Bank

V letošním 22. ročníku soutěže Zlatá koruna obdržela MONETA Money Bank celkem devět medailí. Již po čtvrté obhájila své prvenství v Ceně veřejnosti, a to s aplikací mobilního bankovnictví Smart Banka, která získala 13 114 hlasů. Mimo ni pak získala tři první místa za své produkty určené podnikatelům, a to v kategoriích Podnikatelské úvěry, Podnikatelské účty a Cena podnikatelů.

„Těší nás, že naše digitální platforma Smart Banka, kterou využívá 1,1 milionů registrovaných uživatelů, kteří v ní provedou denně více než 60 tisíc servisních operací, vyhrála v této soutěži právě Cenu veřejnosti, neboť je nezávislá a vyjadřuje názor našich klientů. Nejlepší zákaznická zkušenost je pro nás na prvním místě a chceme jí dosáhnout nejen v digitálních kanálech, ale i na našich pobočkách a v kontaktním centru. Jsme hrdí nejenom na míru digitalizace Monety, ale i na výkon našich bankéřek a bankéřů, neboť i tito lidé si opravdu zaslouží ocenit,“ uvedl Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA Money Bank.

V kategorii Cena veřejnosti se mobilní aplikace Smart Banka objevila již po sedmé, zlatou medaili navíc obhájila počtvrté v řadě. Umožňuje pohodlnou a bezpečnou správu financí přes chytrý telefon, zároveň drží i několik prvenství: jako první bankovní aplikace na světě byla dostupná na všech zařízeních od společnosti Apple, v tuzemsku nabídla online sjednání hypotečního úvěru nebo naopak zrušení běžného účtu. Aktuálně obsahuje přes 200 funkcí a lze v ní sjednat online 29 produktů.

První místo banka získala i v rámci Ceny podnikatelů, a to za spořicí účet pro živnostníky a firmy. Další prvenství si pak odnesla i v kategorii Podnikatelský úvěr za úvěr pro ženy podnikatelky, u něhož lze zažádat o 650 tisíc korun na rozvoj podnikání v podobě investic nebo provozních výdajů, a kde Evropský investiční fond (EIF) poskytuje záruku ve výši 80 %. MONETA si navíc polepšila i v rámci Podnikatelských účtů, kdy z loňského druhého místa postoupila na první, a to s produktem Konto PRO podnikání.

Druhé místo si pak banka odnesla v kategorii Platební karty, a to za své virtuální debetní karty s tematickým designem, který vyobrazuje 14 dominant jednotlivých krajů České republiky. Klientům jsou k dispozici v mobilní aplikaci Smart Bank, a to ihned při založení virtuální karty nebo kdykoliv poté.

Na stupni vítězů se MONETA umístila i v kategorii Účty, a to se svým běžným účtem Tom Plus, u nějž mají jeho držitelé zdarma vedení účtu, debetní kartu i výběry z bankomatů v ČR a zahraničí. Třetí místo si odnáší i v podkategorii Spořicí účty, a to díky spořicímu účtu s garantovanou sazbou 5,3 % p. a. do 1 miliónu korun. Bronzovou medaili si také odnáší v rámci Bankovních úvěrů, a to za možnost sjednání půjčky, konsolidace a kontokorentu plně on-line přes mobilní aplikaci Smart Banka.

Ocenění Zlatá koruna je česká soutěž finančních produktů od většiny poskytovatelů finančních služeb. Hodnocení provádí nezávislí ekonomičtí odborníci, publicisté a zástupci akademické sféry sdružení ve Finanční akademii, která má kolem 350 členů. Vedle odborníků hodnotí finanční produkty v samostatné anketě zástupci široké veřejnosti. Svým provedením je Zlatá Koruna ojedinělá a stala se respektovaným měřítkem kvality finančních produktů na českém trhu.

Zlatá koruna 2024 – Skupina MONETA – hlasování odborné poroty a veřejnosti

 Kategorie  Místo  Produkt
 Podnikatelské úvěry  1.  Úvěr pro začínající podnikatele a ženy podnikatelky se zárukou EIF
 Bankovní úvěry  3.  Sjednání PŮJČKY, KONSOLIDACE, KONTOKORENTU plně on-line přes mobilní aplikaci Smart Banka
 Podnikatelské účty  1.  Konto PRO podnikání
 Platební karty  2.  Virtuální debetní karty s tematickým designem krajů
 On-line aplikace  3.  Aplikace MONETA Smart Banka
 Účty  3.  Běžný účet Tom Plus
 Cena veřejnosti  1.  Aplikace MONETA Smart Bank
 Cena podnikatelů  1.  Spořicí účty pro živnostníky a firmy
 podkategorie Spořicí účty  3.  Spořicí účet s garantovanou sazbou 5,3 % p. a. do 1 mil. Kč

 

Nadace MONETA Clementia poskytne 56 neziskovým organizacím granty za více než 7 milionů korun
18. 6. 2024
MONETA Money Bank

Nadace MONETA Clementia obdržela v letošním jarním kole grantového programu rekordních 183 žádostí. Na základě jejich posouzení nezávislou správní radou nadace pak rozhodla rozdělit mezi 56 úspěšných žadatelů z řad neziskových organizací celkem 7 129 236 korun.

Letošní kolo grantového programu bylo rekordní jak z hlediska počtu přijatých žádostí, tak i částky, o kterou organizace žádaly. Celkem si o finanční podporu během dubna zažádalo 183 neziskových organizací s žádostmi přesahujícími částku 37 milionů. K vysokému číslu přispělo, že mohly poprvé požádat také o příspěvek na svůj provoz. „Z přijatých žádostí vidíme, že mnohé neziskové organizace mají problém financovat náklady spojené se samotným provozem své činnosti. Velmi často se zde objevovaly náklady na mzdy, pohonné hmoty či provoz budovy, ve které sídlí,“ vysvětluje Monika Kalivodová, předsedkyně správní rady Nadace MONETA Clementia.

Grantový program je určen organizacím, které se primárně zaměřují na pomoc znevýhodněným dětem a dospělým, péči o seniory nebo ochranu životního prostředí. Nadace jej vyhlašuje až dvakrát ročně a hlavní podmínkou pro přijetí grantové žádosti je převzetí záštity nad neziskovou organizaci některým ze zaměstnanců Skupiny MONETA. O tom, jaké neziskové organizace nakonec grant dostanou, rozhoduje nezávislá správní rada tvořená třemi zaměstnanci Skupiny MONETA a dvěma externě zvolenými členy.

Od podzimu 2023 je grantový program financován Nadací MONETA Clementia. Původně vznikla za účelem pomoci klientům, kteří se dostali do těžké životní situace a nejsou schopni dostát svým závazkům vzniklým vůči společnostem Skupiny MONETA. V loňském roce pak nadace svou působnost rozšířila nejen o samotný grantový program, ale také o oblast finanční podpory pro děti z dětských domovů a zaměstnance Monety, kteří se ocitnou v tíživé životní situaci.

Informace o podpořených neziskových organizacích včetně výše grantu a jeho účelu viz PDF ke stažení.

Novou tiskovou mluvčí Skupiny MONETA je Lucie Leixnerová
28. 5. 2024
MONETA Money Bank

Manažerkou externí a interní komunikace a zároveň tiskovou mluvčí Skupiny MONETA se od 1. června 2024 stává Lucie Leixnerová. Zuzana Filipová, která komunikaci banky vedla posledních pět let, odchází mimo bankovní sektor.

Lucie Leixnerová pracuje na různých pozicích v týmu komunikace MONETA Money Bank od roku 2015. Tiskovou mluvčí banky byla do roku 2017, během rodičovské dovolené a po návratu v roce 2023 vedla Grantový program Nadace MONETA Clementia a agendu CSR aktivit.

Svoji kariéru zahájila již při studiu a public relations v oblasti digitálních technologií a bankovnictví se věnuje 15 let. Kromě Monety působila také v Ogilvy PR a O2.

 

 

Součástí oddělení externí komunikace je Tereza Ryšanová, která působí jako zástupkyně tiskové mluvčí.

 

Kontakty pro média:

Lucie Leixnerová, tisková mluvčí Skupiny MONETA
Mobil: +420 724 557 221
E-mail: lucie.leixnerova@moneta.cz

Tereza Ryšanová, zástupkyně tiskové mluvčí Skupiny MONETA
Mobil: +420 724 159 792
E-mail: tereza.rysanova@moneta.cz

MONETA titulárním partnerem tenisového turnaje žen Macha Lake Open
21. 5. 2024
MONETA Money Bank

Novým titulárním partnerem mezinárodního tenisového turnaje žen Macha Lake Open se stala MONETA Money Bank. Podpoří nejen letošní turnaj, který se koná od 24. do 30. června ve Starých Splavech, ale i následující dva ročníky v letech 2025 a 2026.

„V Monetě dlouhodobě podporujeme mladé české sportovce v jejich úspěších. Jsme proto rádi, že můžeme stát u dalších ročníků tohoto znovuobnoveného turnaje, který má v Česku více než dvacetiletou tradici a který dává šanci mladým tenistkám získat cenné zkušenosti a body do světového žebříčku,“ říká tisková mluvčí Skupiny MONETA Lucie Leixnerová.

„V této pro český tenis složité době si nového partnerství s MONETA Money Bank opravdu mimořádně vážíme. Považujeme jej za významné ocenění dlouholetého úsilí všech lidí kolem turnaje a důkaz silného vztahu MONETA Money Bank k našemu regionu,“ dodává Ronald Wawrečka, ředitel turnaje Macha Lake Open.

Z českých mladých talentů banka dále podporuje i úspěšné atletky Nikolu a Ester Bendovy.

MONETA darovala další nábytek a IT techniku, letos věnovala na charitu majetek v hodnotě téměř 4 miliony korun
19. 12. 2023
MONETA Money Bank

Celkem 64 kusů vyřazeného kancelářského nábytku a 20 kusů výpočetní techniky darovala MONETA v rámci posledního letošního kola iniciativy MON HELP na dobročinné účely. Projekt, v němž banka prostřednictvím smluvních partnerů z řad neziskových organizací rozděluje jednou za kvartál rozděluje vyřazený mobiliář, se uskutečňuje již druhým rokem. Celkem letos tímto způsobem darovala funkční ale již nepotřebný majetek za 3, 7 milionu korun.

Vyřazený kancelářský nábytek poslouží vybraným neziskovým organizacím k vybavení pracovišť, díky čemuž mohou organizace rozšířit své služby a zvýšit jejich úroveň. Na druhou stranu notebooky zařízení najdou využití v rámci podpory a rozvoji terénních služeb v chráněném bydlení, při péči o seniory a hospicové péči nebo u zajištění nezbytné administrativy pro lékaře a zdravotnický personál pečující o paliativní klienty.

„Darovaná zařízení najdou své další využití při práci lékařů a sester v terénní hospicové péči, pomohou při vzdělávání handicapovaných dětí nebo při rozvoji samostatnosti klientů v chráněném bydlení,“ uvedla ředitelka udržitelnosti a komunikace Skupiny MONETA Zuzana Filipová s tím, že celková hodnota darovaného nábytku a techniky v prosincovém kole odpovídá 368 tisícům korun.

Projekt MON HELP banka spustila v lednu 2022 společně se třemi smluvními partnery z řad neziskových organizací: Fórem mobilních hospiců, Diakonií CČE a organizací SOS dětské vesničky. Během loňského roku tímto způsobem darovala majetek v celkové hodnotě 17,26 milionů korun, za což v rámci prestižní oborové soutěže Mastercard Banka roku získala titul Zodpovědná banka roku 2022.

MONETA jde výrazně dolů s úrokovými sazbami hypoték, začínají na 4,49 % ročně
13. 12. 2023
MONETA Money Bank

Od zítřejšího dne snižuje MONETA úrokové sazby svých hypoték. Klienti budou moci získat sazbu již od 4,49 % ročně.

Výrazné snížení úrokových sazeb se týká nově sjednaných hypotečních úvěrů při fixacích na pět, sedm a deset let při sjednání pojištění schopnosti splácet. Stejná roční sazba ve výši od 4,49 % platí i pro refinancování hypoték.

„Tuto atraktivní sazbu pod psychologickou hranicí pěti procent nabídneme novým i stávajícím klientům od čtvrtka 14. prosince při sjednání online a na našich pobočkách. Sazbu jsme se rozhodli poskytnout u střednědobých a dlouhodobých fixací a věříme, že to klienti ocení,“ uvedla v této souvislosti mluvčí skupiny MONETA Zuzana Filipová.

V rámci svého hypotečního portfolia nabízí banka špičkové produkty, které byly v posledních letech několikrát oceněny prestižním titulem Hypotéka roku. Sjednání nových hypoték i refinancování těch starých nabízí plně online, a to od prvotní kalkulace až po finální podpis hypoteční smlouvy. Banka také svým klientům vystavuje certifikát o získání hypotéky s 30denní platností úrokové sazby: to jim umožňuje vybranou nemovitost buď ihned rezervovat nebo následující měsíc využít pro hledání vhodné nemovitosti.

Disclaimer:

Reprezentativní příklad: Výše úvěru 2 500 000 Kč, doba splatnosti úvěru 30 let (360 splátek), měsíční splátka 12 951 Kč, roční úroková sazba 4,69 % s RPSN 4,80 % při fixaci na 5 let s využitím slevy ve výši 0,5 % za aktivní využívání účtu u MONETA Money Bank určeného pro splácení hypotečního úvěru. Celková částka splatná spotřebitelem 4 676 134 Kč. Poplatky související s úvěrem: zpracování úvěru, posouzení vhodnosti zástavy, vedení běžného účtu a vedení úvěrového účtu zdarma, poplatek za podání návrhu na vklad zástavního práva 2 000 Kč za každý návrh, poplatek za podání návrhu na výmaz zástavního práva 2 000 Kč za každý návrh, ověření podpisu na zástavní smlouvě k nemovitým věcem 30 Kč. Zajištění nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. Povinností žadatele o úvěr je sjednání a udržování pojištění nemovitosti (zajištění), a to po celou dobu trvání smluvního vztahu. Náklady tohoto pojištění nebyly zahrnuty do RPSN, neboť jejich výše není známa. RPSN a celková částka splatná spotřebitelem u reprezentativního příkladu vychází z předpokladu jednoho klienta, zástavce a předmětu zajištění. Dále vychází z předpokladu výše úvěru odpovídající 80 % (včetně) z hodnoty nemovitosti, případně kupní ceny. Hodnota úvěru i měsíční částky, která bude splácena v cizí měně, než v jaké byl úvěr poskytnut, by se mohla změnit s ohledem na pokles hodnoty cizí měny v poměru k CZK. Na sjednání úvěru není právní nárok. Tato nabídka není závazná.

MONETA: Test finanční gramotnosti vyplnilo již téměř 5 tisíc lidí. Problematické je názvosloví i způsoby úročení
12. 12. 2023
MONETA Money Bank

Znalost práv ručitele za úvěr, princip složeného úročení nebo základní názvosloví dělají Čechům hlavní problémy v oblasti finanční gramotnosti. Vyplývá to z výsledků online testu Rozumíme penězům, který MONETA vytvořila v rámci stejnojmenného projektu společně s neziskovou organizací AISIS. Od jeho spuštění letos v květnu jej vyplnilo již více než 4 800 respondentů z řad školáků, středoškoláků i dospělých.

„Překvapilo mě, že si 28 % respondentů myslí, že když dlužník neplatí řádně splátky dluhu, že z toho nevyplývá pro ručitele povinnost splátky platit za něj. Dalších 25 % lidí neví, že jako ručitel mohou požadovat po dlužníkovi zpět, co za něj museli hradit věřiteli. Z toho je zřejmé, že pojmu ručitel respondenti příliš nerozumí. Dále se ukázalo, že 28 % neví, k čemu je CVV/CVC kód na zadní straně platební karty, 26 % si myslí, že mohou lhát o výši svého měsíčního příjmu při žádost o úvěr a 25 % neví, že RPSN je tím správným údajem, podle kterého mohou porovnat nákladovost jednotlivých nabídek úvěrů,“ popisuje některé z výsledků Robert Kočí, lektor finanční gramotnosti Rozumíme penězům.

Test, který lze najít na webu rozumimepenezum.cz, obsahuje 16 náhodně vylosovaných otázek: ty by dle Standardů finanční gramotnosti pro základní školy měl dokázat vyřešit každý žák na konci devítileté docházky a neměly by mu zabrat více než 10 minut. Ihned po jeho absolvování má respondent k dispozici svůj výsledek a vyhodnocení jednotlivých odpovědí. Na e-mail poté dostane certifikát o absolvování.

Zároveň může posloužit jako podklad pro výuku finanční gramotnosti na školách. „Každý učitel si může nechat žáky test vyplnit. Do údajů v úvodu testu žáci vyplní email učitele, na který mu přijdou všechny výsledky. Ty si může vyhodnotit a s neúspěšnými úlohami dále pracovat či podle nich plánovat výuku,“ sděluje Robert Kočí, který s testem jako učitel sám pracuje a dle výsledků svých žáků zařazuje do výuky témata z problematických otázek.

Projekt Rozumíme penězům je společným programem MONETA Money Bank a neziskové organizace AISIS na podporu finanční gramotnosti. Do vzdělávacího programu se od dob jejího založení zapojilo již 5 000 učitelů a téměř 30 tisíc žáků a studentů. V rámci tohoto programu je zapojeným školám poskytována výuka finanční gramotnosti, do které se během tzv. projektových dnů zapojují i bankéři Skupiny MONETA. Školnímu roku pak každý rok předchází letní prázdninová škola, kde pedagogové ze zapojených škol získávají ucelené a strukturované informace z oblasti finančního vzdělávání.

Do modernizací poboček letos MONETA investovala 40 milionů. S rekonstrukcemi plánuje pokračovat i příští rok
5. 12. 2023
MONETA Money Bank

V letošním roce investovala MONETA Money Bank do modernizace svých poboček 40 milionů korun. Jednalo se o velké rekonstrukce i malé opravy, které přispěly ke zlepšení prostorů a zkvalitnění služeb. Příští rok banka plánuje investovat do modernizací až 85 milionů korun, mimo jiné se chce zaměřit i na relokaci některých poboček do nových atraktivních lokalit a modernějších prostorů.

Za posledních pět let zrekonstruovala MONETA celkem 33 poboček. Jen letos započala velká přestavba tří poboček za 20 milionů korun, a to v Hodoníně, Teplicích a Havlíčkově Brodě. „Pobočka v Hodoníně je již po rekonstrukci a oficiálně byla otevřena v říjnu. Aktuálně pak dokončujeme přestavbu v Teplicích,“ říká ředitelka komunikace a udržitelnosti MONETA Money Bank Zuzana Filipová. Současně banka zrealizovala menší modernizace na 36 pobočkách za 9 milionů korun. Nový vzhled tak získaly například pobočky Nový Bor, Lysá nad Labem, Brno Campus, Opava, Český Krumlov nebo Jindřichův Hradec.

Jak celkové rekonstrukce, tak i menší modernizace zvané facelifty, cílí na zlepšení několika oblastí, kterými jsou kupříkladu instalace paravanů, které zvýší diskrétnost jednání s klienty, výměny počítačů (all in one) za notebooky pro vyšší flexibilitu bankéřů, zvyšování počtu jednacích místností pro schůzky vzdálených bankéřů, ale i navýšení počtu jednacích míst na pobočkách s vysokou návštěvností. „Dále se snažíme o zlepšení navigace v pobočkách, rozšiřování počtu wallboxů, zvyšování počtu vkladových bankomatů či instalaci tepelných čerpadel v rámci naší ESG strategie,“ dodává Zuzana Filipová.

Mimo samotné rekonstrukce banka v letošním roce vyměnila staré typy digitálních displejů (Digital signage) za nové v hodnotě 4 milionů korun, což napomohlo synchronizovat obsah na 32 pobočkách. V plánu na příští rok je zároveň doplnění venkovních obrazovek na dalších 16 vybraných pobočkách ve větších městech, a to za 3,5 milionů korun.

Pobočková síť Skupiny MONETA zahrnuje 140 poboček napříč celou Českou republikou. Banka má dále 560 bankomatů, smluvní prodejce automobilů, stavební spořitelnu, finanční zprostředkovatele a leasingové partnery. Její pomyslnou vlajkovou lodí je špičková digitální aplikace mobilního bankovnictví Smart banka, která byla i letos v oborové soutěži Zlatá koruna označena jako bankovní produkt roku.

Banka roku: MONETA nabízí druhé nejlepší hypotéky v České republice
24. 11. 2023
MONETA Money Bank

Stříbrnou medaili v kategorii Hypotéka roku si odnáší MONETA ze včerejšího udělování prestižních oborových cen Banka roku 2023: stříbro si za posledních pět let konání soutěže odnáší již podruhé, třikrát pak ve stejném období nenašla v tuzemsku konkurenci.

Vítězství v kategorii Hypotéka roku dosáhla MONETA především nabídkou nově sjednávaných hypotečních smluvrefinancování hypoték plně online, a to od prvotní kalkulace až po finální podpis hypoteční smlouvy. Banka navíc svým klientům vystavuje certifikát o získání hypotéky s 60tidenní platností úrokové sazby: to klientům umožňuje vybranou nemovitost buď ihned rezervovat nebo následující dva měsíce využít pro hledání vhodné nemovitosti. Velmi jednoduchý a rychlý je i proces oceňování nemovitosti a ověřování totožnosti včetně elektronických podpisů kde MONETA využívá načítání online dat z katastru nemovitostí a úvěrových registrů. Porota ocenila i možnost snížení hypotečních splátek prostřednictvím individuálního nastavení splátkového kalendáře pro zájemce z řad klientů, potýkajících se s důsledky energetické krize nebo možnost přepracovat rozpočet výstavby kvůli nárůstu ceny stavebních materiálů a prací s následnou nabídkou navýšení hypotéky.

Ve všech soutěžních kategoriích soutěže Banka roku je MONETA silná dlouhodobě. Daří se jí především spojení atraktivních bankovních produktů nabízených online: banka aktuálně nabízí zřízení přes 96 % své veškeré produktové nabídky online, atraktivní spořicí a investiční produkty, nebo rychlé a snadné zřízení úvěrů pro zájemce z řad domácností i živnostníků a malé firmy. Silnou pozici má na poli udržitelnosti, kde je průkopníkem firemní elektromobility. Od svého vstupu na pražskou burzu v roce 2016 obdržela MONETA v této soutěži již celkem čtyři zlaté a osm stříbrných medailí.

MONETA rozšiřuje své investiční portfolio o nového partnera J&T a jejich dva fondy. Umožní investovat do podnikových dluhopisů i akcií ze střední Evropy
22. 11. 2023
MONETA Money Bank

MONETA Money Bank zařazuje do svého investičního spektra dva nové investiční fondy, J&T Opportunity a J&T Bond, zaměřené primárně na akcie ze středoevropského regionu a podnikové dluhopisy. Ty spadají pod J&T Investiční společnost, která na trhu působí 25 let a spravuje aktiva přesahující 100 miliard korun. Klienti banky tak mohou od 20. listopadu vybírat již ze 44 investičních fondů.

První novinkou, kterou banka od 20. listopadu nabízí, je akciový fond J&T Opportunity. Ten se primárně zaměřuje na investice ze středoevropského regionu, které jsou doplněny vybranými akciemi ze světových trhů. Fond sleduje současné domácí a zahraniční trendy, díky čemuž je schopen sestavit atraktivní mix akcií z celého světa, včetně České republiky. „Cílem je zajistit dlouhodobý výnos, výrazně překračující nejen úroveň konzervativnějších dluhopisových fondů, ale i akciových indexů a konkurenčních akciových fondů. Doporučený investiční horizont pro tento fond je 5 let a více,“ uvedl v této souvislosti manažer produktového týmu investic MONETA Money Bank Tomáš Kapoun.

Druhým fondem je J&T Bond, investující do kvalitních korporátních dluhopisů, které jsou doplněny mixem státních dluhopisů. „Hlavním motorem růstu hodnoty fondu jsou zejména střednědobé dluhopisy, které jsou doplněny mixem krátkých a dlouhých splatností, čímž vzniká potenciál velmi zajímavého výnosu s možností diverzifikace rizika,“ okomentoval fond Tomáš Kapoun. Doporučený investiční horizont u tohoto fondu jsou 3 roky.

Fondy od J&T Investiční společnosti ocení více dynamičtí investoři, kteří v rámci jejich řízení preferují aktivní přístup. Obecně je lze využít pro jednorázové, tak i pravidelné investice. Minimální investice do obou fondů je 500 korun.

MONETA nabízí investování ve 44 investičních fondech, jak v eurech, tak v korunách, navíc v celém spektru typologie investování: od konzervativního až po velmi dynamické. Investování lze sjednat na jakékoliv pobočce MONETA Money Bank nebo v internetovém bankovnictví a v mobilní aplikaci Smart Banka.

Disclaimer: „Historická výkonnost není ukazatelem budoucí výkonnosti. Hodnota investice může klesat i stoupat. Návratnost investice není zaručena. Zobrazované fondy se mohou nacházet mimo Váš cílový trh. Zdroj informací: MONETA Money Bank, a.s. Referenční období: za pět po sobě jdoucích let zobrazované výkonnosti v marketingovém sdělení. Nejedná se o nabídku na uzavření smlouvy s Bankou ani nabídku k investování nebo investiční doporučení. Podmínkou pro investování je vyplnění Investičního dotazníku, seznámení se se Statutem a Sdělením klíčových informací. Více informací na moneta.cz.

Nadace MONETA Clementia již odpustila svým klientům v nouzi závazky přes 22 milionů korun
7. 11. 2023
MONETA Money Bank

Více než 22 milionů korun odpustila MONETA Money Bank prostřednictvím své nadace MONETA Clementia svým klientům, kteří se bez vlastního přičinění dostali do finančních potíží. Banka zřídila nadaci v květnu 2021, za deset měsíců letošního roku již odpustila finanční závazky klientů v kritických životních situacích v celkovém objemu 7,3 milionu korun.

Během letošního roku zažádalo o odpuštění dluhu celkem 86 klientů, kterým život zkomplikovala vážná nemoc jich samotných, nemoc či smrt členů rodiny, zděděné dluhy, či jiné tragické události, jakými je například živelná katastrofa nebo požár domu. Nadace vyhověla žádostem u 21 případů, kterým dohromady odpustila částku ve výši 7,3 milionu korun. „Jsme tu pro ty, kteří se dostali do těžké životní situace z důvodů, kterým nešlo předejít. Jejich osudy nám nejsou lhostejné, právě proto jsme se před třemi lety o vznik nadace zasadili,“ uvedla ředitelka komunikace a udržitelnosti Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

Úspěšnou žadatelkou se v letošním roce stala kupříkladu paní Markéta, která si s manželem vzala úvěr ze stavebního spoření a následně také hypotéku. Přestože Markétin manžel onemocněl rakovinou, nadále své závazky řádně plnili. „Manžel se léčil, poté vypadalo vše dobře, a tak se vrátil do práce. Narodil se nám druhý syn. Jenže nemoc se ozvala znovu a s větší silou. Přes velký boj, manžel, bohužel, prohrál a loni v únoru zemřel. Zůstala jsem sama s dětmi ve věku 4 a 2 roky. Jsem stále na rodičovské dovolené, pobírám rodičovský příspěvek a vdovské a sirotčí důchody,“ napsala Markéta nadaci MONETA Clementia, jejíž správní rada se následně rozhodla Markétin zbývající dluh odpustit, aby jí tíživou situaci alespoň touto formou ulehčila.

Žadatelé z řad těch, kteří nejsou schopni nadále splácet své finanční závazky, ale také jejich nezletilé děti, na které v rámci dědického řízení přešly závazky v podobě půjček, hypoték nebo komerčních úvěrů, oběti trestných činů a nezaviněných dopravních nehod s následnou trvalou zdravotní újmou mohou o pomoc žádat prostřednictvím online formuláře na stránkách Nadace MONETA Clementia dostupného na www.clementia.cz. „Pokud je žádost úspěšná, připraví nadace potřebné kroky k oddlužení, klient pak na konci celého procesu obdrží certifikát o odpuštění dluhu,“ popsala proces fungování předsedkyně správní rady Nadace Stanislava Hejnová.

MONETA má druhý nejlepší ESG reporting v České republice
3. 11. 2023
MONETA Money Bank

MONETA Money Bank je druhou nejlepší firmou Česka v reportování udržitelného chování firem, takzvaného ESG ratingu. Potvrdilo to hodnocení nezávislého komplexního průzkumu, který vytvořila Asociace společenské zodpovědnosti ve spolupráci s mezinárodně oceněným studijním programem CEMS, který funguje v rámci pražské VŠE. Rating byl ve čtvrtek zveřejněn v časopisu Forbes.

„Nesmírně si tohoto ocenění vážíme. Jedná se totiž o první zcela nezávislé tuzemské hodnocení, které vychází z půlročního odborného výzkumu. Stříbrná medaile, kterou jsme získali, nám potvrzuje, že naše strategie udržitelnosti, je tou správnou cestou. Ve strategii máme vytýčeno jedenáct hlavních cílů, které navazují na Cíle udržitelnosti OSN – SDGs, a k jejichž splnění máme definovány jak zcela konkrétní nástroje, tak i časový horizont. Naše politika tedy stojí už od počátku na transparentnosti, férovosti a jasně definovaných konkrétních prioritách, a to se nám dlouhodobě vyplácí,“ uvedla v této souvislosti ředitelka Udržitelnosti a Komunikace Zuzana Filipová.

Do letošního více než půl roku trvajícího průzkumu se přihlásilo celkem 135 českých společností napříč všemi segmenty, jejichž celkový obrat v roce 2022 dosáhl 1,2 bilionu korun (17,2 % podíl na HDP České republiky) a jejichž počet zaměstnanců reprezentuje 2,7 % aktivní české populace. Do letošního hodnocení se zapojilo deset expertů na jednotlivé oblasti ESG z Fakulty podnikohospodářské VŠE. K analýze výkonnosti společností z pohledu jednotlivých pilířů sloužil jako základ rozsáhlý dotazník, který měřil vybrané ukazatele v rámci jednotlivých částí ESG a kombinoval kvantitativní a kvalitativní otázky hodnotící připravenost firem transparentně komunikovat to, jak se věnují jednotlivým tématům. V rámci životního prostředí (E) se mimo jiné hodnotilo, jak firma přistupuje k jeho znečišťování, spotřebě elektrické energie nebo k odpadovému a vodnímu hospodářství. V rámci ukazatele S – společnost – hodnotitelé sledovali přístup firmy k diverzitě, právům zaměstnanců a podpoře komunit. U správy řízení (G) se pak kladla pozornost zejména na to, jak transparentně firma komunikuje svůj byznys model, vlastnickou strukturu nebo jak efektivně monitoruje rizika spojená s ESG.

MONETA se na poli udržitelnosti aktivně angažuje od svého vstupu na burzu v roce 2016. Od té doby snížila své přímé emise o více než 81 procent čímž ušetřila více než 11 500 tun oxidu uhličitého. Razantním přechodem na digitalizaci pak ušetřila 194 tun papíru a je průkopníkem elektromobility u nás. Na poli společenské odpovědnosti například srovnala podmínky pro své LGBT+ zaměstnance, které jim stát nepřiznává, prostřednictvím své nadace MONETA Clementia odpouští dluhy svým klientům, kteří se ne vlastní vinou ocitnou v neřešitelné situaci a nejsou schopni splácet své závazky. Banka také postupně radikálně narovnává rozdíl mezi platovým ohodnocením svých zaměstnanců v kontextu genderu: takzvaný Gender Pay Gap nyní v Monetě činí 1,98 %, zatímco celoevropský průměr se pohybuje na úrovni 12,7 %.

„Banka bodovala velmi vysoko v řadě oblastí ve všech pilířích ESG, zejména pak ve správě společnosti. Nejenže má sama detailní přehled o své uhlíkové stopě, ale usiluje o získání co nejpřesnějších údajů o emisích skleníkových plynů i od svých dodavatelů. Věnuje se diverzitě, rovnosti a inkluzi na pracovišti, má vlastní komisi pro vedení konstruktivního dialogu mezi zaměstnanci, nejvyšším vedením a dozorčí radou,“ zdůvodnili hodnotitelé vysoce kladně hodnocený rating Monety.

MONETA získala v soutěži o Nejlepší banku dvě stříbrné medaile
2. 11. 2023
MONETA Money Bank

Druhé místo získala MONETA Money Bank hned ve dvou kategoriích letošního ročníku prestižní oborové soutěže Nejlepší banka. Cenu obdržela za hlavní kategorii Nej banka 2023 a také v kategorii Klientsky nejpřívětivější banka 2023.

Umístění na stříbrné příčce v hlavní kategorii si MONETA ze soutěže odnesla díky výborným výsledkům v kritériích hodnotících pohled klienta, významným faktorem byl i meziroční růst tržního podílu v depozitech. U klientů pak banka získala sympatie za své úrokové sazby na straně úvěrové, tak depozitní, ale také díky široké nabídce produktů a služeb v online prostředí. „Velice se vážíme ocenění, kterých se nám v rámci soutěže dostalo. I nadále se budeme snažit, abychom kvalitu našich služeb zlepšovali a naši klienti s nimi byli co nejspokojenější,“ uvedla v této souvislosti ředitelka udržitelnosti a komunikace Zuzana Filipová.

Úspěch v soutěži si banka neodnáší poprvé: mezi trojici nejlepších bank v Česku se dostala již několikrát, a to díky faktorům, jakými je možnost zřízení více než 80 procent veškeré produktové nabídky online, nebo i proto, že mobilní službu Smart Banka mohou používat také klienti jakékoliv jiné banky. MONETA Money Bank se mimo jiné daří také na poli ověřování, kdy pro verifikace ke zřizováním produktů stále více zapojuje bankovní identitu, kterou má již téměř polovina jejích klientů.

Z pohledu služeb pak banka v posledním roce mimo jiné rozšířila možnosti zhodnocení úspor o nové fondy v eurech, zajistila možnost placení prostřednictvím hodinek Swatch nebo začala poskytovat zelené úvěry na nová i ojetá elektroauta, na něž nabízí o 1 procento nižší úrokovou sazbu. Živnostníkům a malým firmám pak v rámci kampaně na podporu podnikatelské komerční kreditní karty vrací od dubna 5 procent z každé platby za tankování pohonných hmot, kteří tak ušetří za naftu a benzín, ale i za elektřinu při nabíjení elektrovozidel.

MONETA vykázala čistý zisk ve výši 4 miliard korun a nárůst klientských vkladů o 23 procent
26. 10. 2023
MONETA Money Bank
 • Čistý zisk dosáhl 4 miliard korun s návratností vlastního kapitálu ve výši 17,1 procenta. 
 • Provozní výnosy činily 9,1 miliardy korun, přičemž za třetí čtvrtletí dosáhly 3,2 miliardy korun. 
 • Provozní náklady zůstaly na stejné úrovni 4,2 miliardy korun díky jejich důslednému řízení. 
 • Náklady na riziko byly na úrovni 172 milionů korun, tedy 9 bazických bodů, také díky úspěšným prodejům úvěrů v selhání. 
 • Klientské vklady vzrostly o 22,7 procenta na 393 miliard korun. 
 • Kapitálová přiměřenost ve výši 19,9 procenta s nadbytečným kapitálem 4 miliardy korun. K tomu navíc rezerva na budoucí výplatu dividendy ve výši 3,2 miliardy korun. 
 • Kapitálový požadavek se snížil o 30 bazických bodů na 14,8 procenta s účinností od roku 2024 v návaznosti na každoroční proces přezkumu a vyhodnocení ze strany ČNB („SREP“). 
 • Celkový počet klientů narostl o 154 tisíc nových klientů. 

MONETA Money Bank („MONETA“ nebo „skupina MONETA“) dnes oznámila své neauditované konsolidované výsledky za prvních devět měsíců roku 2023. Výsledky předčily očekávání skupiny MONETA, kdy čistý zisk dosáhl 4 miliard korun a návratnost vlastního kapitálu 17,1 procenta. Klientské vklady meziročně vzrostly o 22,7 procenta a dosáhly tak rekordní výše 393 miliard korun.

FINANČNÍ VÝSLEDKY

MONETA doručila čistý úrokový výnos 6,4 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o 11,3 procenta, a to zejména kvůli přetrvávajícímu tlaku nákladů na financování. Z čtvrtletního pohledu nicméně čistý úrokový výnos nadále rostl, a to o 1,4 procenta v porovnání s druhým čtvrtletím roku 2023. K tomu přispěly jak dodatečné zdroje likvidity, na kterých realizujeme ziskovou marži, tak i vyšší výnosnost úvěrového portfolia. Čistý výnos z poplatků a provizí se meziročně zvýšil o 22,3 procenta na 2 miliardy korun, a to díky provizím z prodeje produktů třetích stran, jako jsou pojistné produkty a smlouvy o penzijním pojištění, které dohromady přispěly částkou 0,9 miliardy korun.

MONETA dosáhla během prvních devíti měsíců celkových provozních výnosů 9,1 miliardy korun, což představuje stabilní výsledek v porovnání se stejným obdobím roku 2022. Na mezičtvrtletní bázi se provozní výnosy ve třetím čtvrtletí zvýšily o 5 procent na 3,2 miliardy korun, a to díky kombinaci lepších úrokových výnosů a silných výnosů z poplatků a provizí.

Celkové provozní náklady zůstaly na stejné úrovni 4,2 miliardy korun navzdory inflačním tlakům a vyšším povinným příspěvkům do regulatorních fondů z prvního pololetí 2023. Regulatorní poplatky meziročně vzrostly o 34,1 procenta na 307 milionů korun ve srovnání s 229 miliony korun v roce 2022.

Náklady na riziko zůstaly v prvních devíti měsících tohoto roku na nízké úrovni s čistou tvorbou opravných položek ve výši 172 milionů korun, tj. 9 bazických bodů. K tomuto výsledku přispěl výnos ve výši 291 milionů korun z úspěšných prodejů úvěrů v selhání (NPL) v nominální hodnotě 1,2 miliardy korun. Úvěrové portfolio si po celé sledované období vedlo dobře díky dobré platební morálce klientů. Podíl úvěrů v selhání už třetí čtvrtletí v řadě činil 1,3 procenta, což představuje celkový objem 3,5 miliardy korun.

Efektivní daňová sazba dosáhla 15,3 procenta oproti 19 procentům ve srovnatelném období loňského roku, především díky investicím do českých státních dluhopisů, jejichž výnosy jsou osvobozeny od daně.

Čistý zisk skupiny MONETA dosáhl 4 miliard korun, což představuje návratnost vlastního kapitálu ve výši 17,1 procenta a 7,8 koruny zisku na akcii.

ROZVAHA A KLIENTSKÁ ZÁKLADNA

K 30. září 2023 dosáhla celková bilanční suma skupiny MONETA 449 miliard korun, což představuje meziroční nárůst o 20,9 procenta. K růstu bilanční sumy došlo zejména díky nárůstu klientských vkladů o 22,7 procenta na 393 miliard korun. Retailové vklady vzrostly o 22,3 procenta a komerční vklady o 23,9 procenta. V obou segmentech rostly především zůstatky spořicích produktů.

Portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši zůstalo během sledovaného období stabilní. Retailové úvěry klesly o 2,5 procenta na 181,6 miliardy korun, zejména díky zpomalení v oblasti hypotečních úvěrů. Portfolio komerčních úvěrů vzrostlo o 5,3 procenta na 88,5 miliardy korun. O tento růst se zasloužil prodej úvěrových produktů pro živnostníky a malé firmy. MONETA také využila nové příležitosti, jak podpořit SME klienty prostřednictvím poskytování provozních úvěrů a financování dalších investic.

Nové objemy poskytnutých úvěrů klesají ve všech segmentech skupiny MONETA, a to z důvodu utlumené poptávky, obezřetného přístupu k poskytování nových úvěrů a vyšších úrokových sazeb. Objemy nových hypotečních úvěrů klesly meziročně o 70,1 procenta, což je v souladu s celým hypotečním trhem. Objemy spotřebitelských úvěrů rovněž klesly o 16 procent a nové komerční úvěry se meziročně propadly o 26,8 procenta.

Celkový počet klientů nadále rostl a dosáhl 1,6 milionu. Klientská základna meziročně narostla o 154 tisíc nových klientů.

KAPITÁLOVÁ POZICE

Kapitálová pozice skupiny MONETA zůstává silná, s regulatorním kapitálem ve výši 34 miliard korun. Celková kapitálová přiměřenost činila 19,9 procenta a výrazně tak převyšovala současný kapitálový cíl 16,1 procenta. Ukazatel Tier 1 kapitálové přiměřenosti dosáhl 15,5 procenta s nadbytečným kapitálem ve výši 2,3 procenta neboli 4 miliardy korun, což představuje 7,8 koruny na akcii. Kromě nadbytečného kapitálu MONETA udržuje i rezervu na výplatu budoucí dividendy ve výši 80 procent konsolidovaného čistého zisku, což na konci třetího čtvrtletí představovalo 3,2 miliardy Kč.

Minimální požadavek na kapitál a způsobilé závazky (MREL) činí 20,6 procenta (včetně rezervy stanovené vedením), což je dostatečně pokryto aktuální výší MREL ukazatele, který k 30. září 2023 činil 23,8 procenta.

V říjnu 2023 Česká národní banka aktualizovala kapitálový požadavek na rok 2024, který vyplynul z procesu přezkumu a vyhodnocení („SREP“). Na základě SREP výsledku ČNB snížila kapitálový požadavek skupiny MONETA o 30 bazických bodů. Díky tomu se s účinností od 1. ledna 2024 snižuje kapitálový cíl z 16,1 procenta na 15,8 procenta.

LIKVIDNÍ POZICE

MONETA i nadále zlepšuje svou dobrou likviditní pozici. Vysoce kvalitní likvidní aktiva se za posledních dvanáct měsíců více než zdvojnásobila a dosáhla 143 miliard korun. Ukazatel krytí likvidity byl k 30. září 2023 na úrovni 312 procent, což je výrazně nad regulatorním limitem 100 procent.

Likviditu dále podpořil aktualizovaný dluhopisový program, který byl schválen ze strany ČNB a který umožňuje vydávat i hypoteční zástavní listy. Tyto dluhopisy mohou sloužit jako zástava u ČNB, proti které může MONETA v případě potřeby čerpat od centrální banky prostředky ve výši 70 miliard korun. Tato dodatečná kapacita by zvýšila bilanci vysoce kvalitních likvidních aktiv na 210 miliard korun, což představuje více než 50 procent našich klientských vkladů. V září vydala MONETA tyto dluhopisy na vlastní účet ve výši 15 miliard korun s možností okamžitého navýšení až na 90 miliard korun.

DIGITALIZACE

Počet uživatelů digitálních kanálů skupiny MONETA nadále roste. Oceňovanou mobilní aplikaci Smart Banka nyní využívá více než 1 milion klientů, což představuje meziroční nárůst o 43,4 procenta.

S ohledem na zajištění bezpečnosti této platformy upouští MONETA od autorizace prostřednictvím potvrzovacích SMS kódů zasílaných klientům. Důvodem jsou zkušenosti z posledních 12 měsíců, kdy 95 procent všech kybernetických útoků bylo způsobeno odcizením potvrzovacích SMS kódů. MONETA proto od 1. října 2023 představila novou, bezpečnější metodu.

Podíl úvěrů založených online v prvních devíti měsících činil 48 procent u spotřebitelských úvěrů a 32 procent u úvěrů pro živnostníky a malé firmy. Za stejné období pak podíl retailových běžných účtů sjednaných online činil 43 procent a retailových spořicích a termínovaných vkladů 58 procent.

TRŽNÍ VÝHLED

MONETA cílí na to, aby za rok 2023 doručila čistý zisk 5 miliard korun, tedy o 300 milionů korun více než dle výhledu zveřejněného 27. července 2023.

Tomáš Spurný, předseda představenstva a CEO, komentuje finanční výsledky skupiny MONETA za prvních devět měsíců roku 2023:

„Jsem velmi rád, že i přes náročné prostředí mohu oznámit jak dobré čtvrtletní výsledky, tak i dobré výsledky za celý dosavadní rok. Těší mě také, že naše strategie růstu klientských vkladů byla úspěšná a i nadále se nám daří udržovat nákladovou disciplínu. Navíc se zatím nenaplnily naše obavy ze zhoršení kvality portfolia a podařilo se nám také úspěšně realizovat prodeje úvěrů v selhání. Jsem vděčný všem svým kolegům. Dobrá práce!“

Konferenční hovor k výsledkům skupiny MONETA za 3Q 2023 se bude konat dne 26. října 2023 v 10 hodin středoevropského času. Informace o tom, jak se na konferenční hovor přihlásit, naleznete na stránkách pro investory https://live-investors.moneta.cz/financni-vysledky.

Dotazy:
MONETA Money Bank, a. s.

Tiskové oddělení
Zuzana Filipová
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

1 S vyloučením oportunistických repo operací a CSA.

2 Sdílená bankomatová síť zahrnuje k 30. září 2023 566 bankomatů MONETA Money Bank, 817 bankomatů Komerční banky, 368 bankomatů Air Bank a 258 bankomatů UniCredit Bank a k 30. září 2022 zahrnovala 552 bankomatů MONETA Money Bank a 863 bankomatů Komerční banky.

FINANČNÍ VÝKAZY K 30. ZÁŘÍ 2023

MONETA od ledna neumožní odchozí platby do Ruské federace a Běloruska
30. 12. 2022
MONETA Money Bank

V souladu s mezinárodními sankcemi skupina MONETA od 1. ledna neumožní odchozí platby do Ruské federace a Běloruské republiky. Příchozí platby z těchto zemí bude nadále možné přijímat za předpokladu, že nebudou v rozporu s relevantní legislativou a sankční politikou Skupiny MONETA. Toto omezující opatření se banka rozhodla aplikovat nad rámec požadavků, které jsou stanoveny relevantními právními předpisy.

„MONETA nemůže ovlivnit následnou distribuci takto zaslaných financí ani účel, pro který by tyto prostředky byly dále použity. Proto jsme se rozhodli přistoupit od začátku roku k okamžitému zastavení odchozích plateb,“ vysvětlila rozhodnutí banky její mluvčí Zuzana Filipová s tím, že příchozí platby z Ruska a Běloruska bude banka při splnění zákonných podmínek umožňovat i nadále: „Každá příchozí platba z těchto zemí je podrobně analyzována, a proto se zpracování takovýchto plateb může zdržet. Od klientů může být u takovýchto případů vyžádána součinnost, aby bylo prověřeno, zda platba neporušuje podmínky relevantních mezinárodních sankcí,“ dodala.

S ohledem na události související s konfliktem na Ukrajině uplatňuje MONETA všechny relevantní mezinárodní sankce. Od začátku konfliktu na Ukrajině došlo postupně k řadě omezení týkajících se platebního styku s Ruskou federací a Běloruskou republikou. Kromě zařazení konkrétních subjektů na sankční seznamy byla také řada bank vyloučena z mezinárodního platebního systému SWIFT. Aktuálně jsou proto možnosti platebního styku s Ruskou federací a Běloruskou republikou výrazně omezeny.

Nad rámec legislativních povinností uplatňuje MONETA platební embargo již delší dobu i na devět dalších zemí, jakými jsou například Severní Korea, Irán, Afghánistán, Súdán nebo Venezuela. Po vypuknutí válečného konfliktu a následné anexe části východoukrajinského území platí striktní zákaz příchozích a odchozích plateb také pro území Krymu, Doněcka, Luhanska, Záporoží a Chersonu.

Aktuálně platnou sankční politiku skupiny MONETA můžete nalézt na tomto odkazu v části Informace k politice proti praní špinavých peněz (AML) a související dokumenty v české i anglické verzi.

Ke sdílené síti bankomatů Komerční banky a MONETA Money Bank se připojí Air Bank a UniCredit Bank
19. 12. 2022
MONETA Money Bank

Spolupráci v oblasti sdílení bankomatů na území České republiky zahájila Komerční banka s MONETA Money Bank v červnu letošního roku. Od 1. února 2023 se ke spolupráci připojí také Air Bank a UniCredit Bank. Cílem všech zúčastněných je zvýšit dostupnost hotovostních služeb pro klienty a současně akcelerovat aktivity v zájmu udržitelného rozvoje. Sdílení bankomatových sítí získalo v soutěži Hospodářských novin cenu Bankovní inovátor 2022.

Klienti Komerční banky, MONETA Money Bank, Air Bank a UniCredit Bank budou moci od 1. února 2023 vybírat hotovost ve sdílených bankomatových sítích za stejných podmínek jako z bankomatů své vlastní banky. Celý projekt sdílení bankomatů zahrnuje vedle okamžitých benefitů pro klienty také využití stávajících duplicitních bankomatů v nových lokalitách, kde zúčastněné banky své hotovostní služby zatím nenabízejí.

Sdílení vybrané bankovní infrastruktury bude mít velmi pozitivní vliv na klientský zážitek a současně povede ke snížení spotřeby energií i dalších nákladů nutných k provozování oddělených bankomatových sítí. Realizace tohoto projektu se projeví také ve snížení uhlíkové stopy zapojených bank.

Michal Teubner, 606 653 219, michal_teubner@kb.cz
Zuzana Filipová, 702 246 545, zuzana.filipova@moneta.cz
Jana Pokorná, 776 786 801, jana.pokorna@airbank.cz
Petr Plocek, 606 694 156, petr.plocek@unicreditgroup.cz

V rámci Milostivého léta obdržela MONETA přes sto žádostí o odpuštění sankčních poplatků za téměř 24 milionů korun
13. 12. 2022
MONETA Money Bank

MONETA Money Bank obdržela v programu Milostivé léto celkem 77 žádostí o odpuštění poplatků spojených s nesplacenými finančními závazky. Spolu s prvním kolem z přelomu loňského a letošního roku, ve kterém o prominutí poplatků žádalo 30 klientů, tak banka obdržela 107 žádostí v celkové výši dluhu bezmála 24 mil. korun.

Druhé kolo Milostivého léta bylo vyhlášeno letos v červnu a původně bylo možné podávat žádosti do konce srpna. Pro velký zájem se však MONETA rozhodla termín posunout o další tři měsíce až do 30. listopadu. MONETA Money Bank během druhého kola obdržela 77 žádostí o odpuštění veškerých sankčních poplatků a úroků s celkovou výší dluhu 17,9 milionů korun. V předchozím kole programu, běžícího od konce loňského října do ledna letošního roku, to bylo 30 žádostí s výší dluhu 6 milionů. Klientům, kteří předpokládají, že mohou mít v blízké budoucnosti problémy se splácením svých finančních závazků, také MONETA nabízí možnost úpravy splátkového kalendáře.

„Po velkém počtu žádostí v prvním kole Milostivého léta jsme se rozhodli zapojit také do druhého kola a pomoci dalším klientům, kteří se možná i v kontextu zhoršující se ekonomické situace ocitli v aktuální finanční nouzi. Naši podporu vnímají klienti velmi pozitivně a díky tomu jsme přijali ve druhém kole ještě mnohem větší počet žádostí než v kole předchozím,“ uvádí v této souvislosti mluvčí Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

Milostivé léto od MONETY bylo určené pro fyzické osoby s nezajištěnými spotřebitelskými úvěry a také na nezajištěné půjčky živnostníkům neboli OSVČ. Pro ně byla vytvořena možnost sjednat si nové splátkové dohody na dobu sedmi let, ke kterým v případě řádného plnění nepřibývají žádné další úroky ani poplatky. Speciální nabídku mohli využít i lidé, kteří jsou v prodlení se splácením svých finančních závazků o více než 90 dní a osoby v exekuci, kterým byla na doplacení dlužné jistiny poskytnuta tříměsíční lhůta, veškeré sankční poplatky a úroky z prodlení jim banka následně odpustí.

MONETA má nejlepší mobilní bankovnictví pro malé firmy ve střední a východní Evropě
8. 12. 2022
MONETA Money Bank

Aplikace Smart Banka je nejlepším mobilním bankovnictvím pro segment malé a střední firemní klientely v regionu střední a východní Evropy. V hodnocení celkem 25 bank z 6 zemí středoevropského regionu v rámci soutěže SME Banking Clubu nenašla letos MONETA konkurenci.

Mezinárodní síťová platforma obchodních bankéřů SME Banking Club vyhlašovala ceny již po několikáté, banky jsou hodnoceny ve čtyřech hlavních kategoriích, zaměřených na firemní klientelu: nejlepší online bankovnictví, nejlepší mobilní bankovnictví, nejlepší digitální půjčka a nejlepší online řešení financování malých a středních podniků. Porota hodnotila různost zákaznických cest a nabízené funkcionality.

„Z pozice tradičního podporovatele živnostníků a malých firem se zcela samozřejmě dlouhodobě soustředíme i na digitalizaci služeb pro tento segment. Za toto ocenění jsme proto velmi rádi, je to pro nás potvrzení toho, že služby a digitální procesy, které pro naše klienty z oblasti SME tvoříme a rozvíjíme, představují špičku i z pohledu mezinárodního srovnání. Naším cílem pro nadcházející období nyní je, abychom byli schopni našim firemním klientům nabídnout stejnou nabídku našich produktů a služeb v režimu online, jako již nabízíme domácnostem,“ uvedl v této souvislosti šéf digitalizace Skupiny MONETA Jakub Komenda.

MONETA neuspěla v soutěži CEE SME Banking Awards poprvé. Před dvěma lety ocenili porotci z řad této mezinárodní asociace plně bezpapírový proces sjednávání komerčních úvěrů, za který získala MONETA titul Nejlepší online půjčky pro malé a střední firmy. Mobilní aplikace Smart Banka, která letos zvítězila, skončila ve stejném roce 2020 na bronzové příčce.

MONETA letos prostřednictvím grantů podpořila neziskovky téměř 6 miliony korun
6. 12. 2022
MONETA Money Bank

Skupina MONETA letos prostřednictvím svého grantového programu vynaložila na podporu sociálních a environmentálních projektů tuzemských neziskových organizací více než 5,7 milionu korun. Peníze putovaly například na nákup invalidních vozíčků a dalších zdravotnických pomůcek pro děti, podporu pěstounských rodin nebo pomoc pacientkám s endometriózou. Celkem letos banka finančně podpořila 78 neziskových organizací a jejich konkrétních projektů.

V jarním kole podpořila MONETA celkem 43 neziskových organizací částkou 3,34 milionu korun. V podzimním kole, které startovalo 3. října, pak vynaložila dalších 2,39 milionu na podporu 35 organizací. Do grantového programu se mohly zapojit neziskovky, jejichž primárním zaměřením je pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem i dospělým, péče o seniory a také ochrana životního prostředí. Celkem tak banka v grantech vynaložila na podporu 5,73 milionu korun. „V letošním roce jsme na grantový program měli vyčleněnou částku 5 milionů korun. Vzhledem k velkému zájmu ze strany dobročinných organizací jsme nakonec stejně, jako v loňském roce, objem financí nakonec navýšili a rozhodli se pro ještě větší podporu neziskového sektoru. Zaměřili jsme se zejména na oblasti sociálních služeb a ekologické programy,“ říká Zuzana Filipová, ředitelka Udržitelnosti a Komunikace ve Skupině MONETA.

Letos tak banka podpořila například děti z pěstounských rodin a jejich pěstouny nákupem potřebného vybavení, hendikepovaným dětem zase MONETA přispěla na invalidní vozíčky nebo sluchové pomůcky. Finance z grantů směřovaly také k pacientkám s endometriózou nebo na nákup dlah pacientské organizaci Achilleus, která se jako jediná v republice věnuje dětem a dospělým s diagnózou tzv. golfové nohy. Mezi podpořenými je i Klub nemocných cystickou fibrózou, organizace DEBRA ČR z.ú., která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel, nebo organizace ALSA, z.s., jež zastřešuje pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou. Banka také pokračuje ve své dlouhodobé podpoře ochrany životního prostředí. Peníze z grantů podpořily mimo jiné rozvoj tůní a rybníku v CHKO Broumovsko pro lepší zadržování vody v krajině nebo Záchrannou stanici v Pavlově, která umožňuje zraněným nebo nemocným zvířatům návrat do přírody.

Unikátní podmínkou pro získání grantu je, aby si žádost dané neziskové organizace „osvojil“ některý ze zaměstnanců banky. Ten se následně stane jejím ambasadorem a danou žádost musí obhájit u grantové komise. Grantový program vyhlašuje MONETA již od roku 1996.

Kromě grantového programu podporuje MONETA potřebné také prostřednictvím svého projektu MON HELP, v němž prostřednictvím organizací Fórum mobilních hospiců, SOS Dětské vesničky a Diakonie ČCB věnuje hmotnou pomoc v podobě nepotřebných firemních automobilů, IT techniky a nábytku. V rámci tohoto projektu letos banka věnovala pro charitativní účely částku 17,3 milionů korun a za tuto svou aktivitu získala ocenění Zodpovědná banka roku 2022.

MONETA vyráží na pomoc malým podnikatelům zasaženým energetickou krizí. Půjčí jim na provoz či obnovitelné zdroje
1. 12. 2022
MONETA Money Bank

MONETA spustila nový produkt reagující na aktuální energetickou krizi. Úvěr se zárukou Evropského investičního fondu nebo také „zelený úvěr“, je určený malým podnikatelům a živnostníkům, do jejichž hospodaření zasáhly aktuální rostoucí ceny energií. Půjčku mohou žadatelé využít například na úsporná opatření a obnovitelné zdroje energií. Úvěr je aktuálně nabízen se sazbou od 6,9 % ročně.

„MONETA se dlouhodobě profiluje jako banka podporující malé podnikatele a živnostníky, kteří jsou páteří české ekonomiky. Proto jsme v době energetické krize, která výrazně zasáhne především menší podniky, spustili tento úvěr. Díky dohodě s Evropským investičním fondem, pod jehož zárukou je úvěr realizován, můžeme žadatelům nabídnout nižší sazbu, která začíná na 6,9 %,“ říká Petr Kábele, Senior Manager divize Small Business MONETA Money Bank.

Podnikatelský úvěr se zárukou Evropského investičního fondu je určený k rozvoji podnikání v podobě investic nebo provozních výdajů. Podmínkou je skutečnost, že do žadatelova podnikání zasáhly rostoucí ceny za energie. Úvěr mohou klienti využít na provoz či investice související s úsporami energií (nové zateplení domu, výměna nebo renovace kotle apod.), či na pořízení obnovitelných zdrojů (pořízení tepelného čerpadla, fotovoltaických panelů apod.).

Způsob, jakým žadatel úvěr využije, stačí doložit čestným prohlášením. Maximální výše jednoho úvěru činí 650 000 Kč, žadatel však může čerpat vícero úvěrů, nicméně součet všech čerpaných částek nesmí přesáhnout hranici 1,3 milionu Kč. Žadatel o úvěr musí rovněž spadat mezi tzv. „mikropodniky“, to znamená, že musí mít maximálně devět zaměstnanců a tržby/příjmy nebo aktiva/pasiva maximálně do výše 52 milionů Kč.

MONETA letos darovala v rámci svého programu MON HELP auta a počítače v hodnotě přesahující 17 milionů korun
30. 11. 2022
MONETA Money Bank

Dalších sedm automobilů a 41 kusů nepotřebné výpočetní techniky předala dnes dopoledne MONETA zástupcům neziskových organizací SOS dětské vesničky, Fórum mobilních hospiců a české Diakonie. Projekt MON HELP, díky němuž se od minulého týdne může MONETA chlubit titulem Zodpovědná banka roku 2022, distribuuje každé tři měsíce funkční, pro potřeby banky však již nepotřebný majetek z řad výpočetní techniky, nábytku a automobilů. Od začátku letošního roku darovala MONETA tímto způsobem majetek již za více než 17 milionů korun.

Vyřazené služební počítače, notebooky a tiskárny v tržní hodnotě 3,76 milionu korun poputují prostřednictvím smluvních partnerů z řad výše uvedených neziskovek do předem vytipovaných znevýhodněných rodin, částečně jej pak pro vlastní potřebu využijí i samotné neziskové organizace.

Projekt spustila banka letos v lednu a od té doby již tímto způsobem MONETA darovala majetek za 17,26 milionů korun: nejprve v únoru pro potřeby sociálně slabých, nemocných či nemohoucích darovala 20 vyřazených automobilů v hodnotě 6 milionů korun, o tři měsíce později pak dvěma stovkám dětí z pěstounských rodin věnovala 64 zánovních stolních počítačů a notebooků a 4 automobily. Dnes dopoledne pak k potřebným putovalo celkem 7 automobilů a 41 kusů výpočetní techniky. Celkem tak MONETA na charitativní účely během uplynulých jedenácti měsíců věnovala 32 automobilů, 147 kusů stolních počítačů, notebooků a tiskáren a zhruba 500 kusů vyřazeného kancelářského nábytku.

Za MON HELP získala minulý týden MONETA v rámci prestižní oborové soutěže Mastercard Banka roku titul Zodpovědná banka roku 2022. Porota ocenila především unikátnost tohoto filantropicko-cirkulárního projektu a konkrétní pomoc, která se tak dostává sociálně slabým, nemocným a nemohoucím všech věkových kategorií. „Tohoto ocenění si nesmírně vážíme, neboť máme za to, že udržitelnosti nejvíce sluší konkrétní činy. Jsme přesvědčeni, že právě takováto spolupráce a pomoc dokáže ve výsledku mnohem více, než – byť dobře míněná, neadresná finanční podpora,“ uvedla v této souvislosti ředitelka Udržitelnosti a Komunikace Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

Banka zasílá třem partnerským neziskovým organizacím – tedy společnostem SOS dětské vesničky, Fórum mobilních hospiců a české Diakonie, vždy jednou za kvartál aktuální seznam svého vyřazovaného majetku. Organizace následně o konkrétní položky žádají s detailním popisem dalšího využití. „Schvalování darů jednotlivým žadatelům následně podléhá k tomuto účelu sestavené komisi MON HELP, která je funkčním poradním orgánem představenstva banky. O finálním výběru příjemců darů pak rozhoduje představenstvo banky,“ upřesnila Filipová. Strategickým cílem banky je prostřednictvím všech svých filantropických aktivit vyčleňovat do roku 2026 alespoň 1,5 % svého čistého ročního zisku právě na charitativní účely.

MONETA je Zodpovědnou bankou roku 2022, má také nejlepší hypotéky v České republice
25. 11. 2022
MONETA Money Bank

Celkem dvě zlaté a dvě stříbrné medaile si odnáší MONETA ze včerejšího udělování prestižních oborových cen Banka roku 2022: zlato jí patří v kategorii Zodpovědná banka i v soutěži Hypotéka roku. V hlavní kategorii Banka roku se MONETA umístila na druhé příčce stejně, jako v soutěži Banka bez bariér. Titul Hypotéka roku získala banka již potřetí, kategorii Zodpovědná banka, jež hodnotí vztah bankovních institucí k udržitelnosti a ESG, vyhrála poprvé.

Vítězství v kategorii Hypotéka roku dosáhla MONETA především nabídkou nově sjednávaných hypotečních smluv i refinancování hypoték plně online, a to od prvotní kalkulace až po finální podpis hypoteční smlouvy. Banka navíc svým klientům vystavuje certifikát o získání hypotéky s 60denní platností úrokové sazby: to klientům umožňuje vybranou nemovitost buď ihned rezervovat nebo následující dva měsíce využít pro hledání vhodné nemovitosti. Velmi jednoduchý a rychlý je i proces oceňování nemovitosti a ověřování totožnosti včetně elektronických podpisů, kde MONETA využívá načítání online dat z katastru nemovitostí a úvěrových registrů. Porota ocenila i možnost snížení hypotečních splátek prostřednictvím individuálního nastavení splátkového kalendáře pro zájemce z řad klientů, potýkajících se s důsledky energetické krize nebo možnost přepracovat rozpočet výstavby kvůli nárůstu ceny stavebních materiálů a prací s následnou nabídkou navýšení hypotéky.

Zodpovědnou bankou roku se MONETA stala díky svému unikátnímu filantropicko-cirkulárnímu projektu MON HELP, který vrací do oběhu funkční, pro potřeby banky však již nepotřebnou IT techniku, nábytek a automobily. Projekt spustila banka letos v lednu s třemi vybranými neziskovými organizacemi. Od té doby tímto způsobem darovala majetek za téměř 13,5 milionů korun: v únoru pro potřeby sociálně slabých, nemocných a nemohoucích věnovala 20 aut v hodnotě 6 milionů korun, v květnu dvěma stovkám dětí z pěstounských rodin 64 zánovních stolních počítačů a notebooků v hodnotě 1,5 milionu korun. V létě putovaly ke znevýhodněným rodinám počítače a nábytek v hodnotě 4,7 milionů korun a v září pak další 4 automobily v hodnotě 1,2 milionu. Smluvními partnery celého projektu jsou SOS dětské vesničky, Fórum mobilních hospiců a Diakonie ČCE. Právě tyto organizace na základě nabídky aktuálně vyřazovaného majetku poptávají zájem jak u vlastních klientů, tak u dalších neziskových organizací, které mohou jejich prostřednictvím rovněž žádat o pomoc.

Stříbrnou příčku v hlavní kategorii Banka roku obhájila MONETA již podruhé za sebou především díky výborným výsledkům v digitalizaci svých produktů a služeb, atraktivním sazbám v depozitních produktech, přístupu ke klientům, potýkajícím se s důsledky dopadu energetické krize ale i nabídkou produktů a služeb pro ukrajinské občany v kontextu války na Ukrajině. Porotu oslovila i nabídka bankovní identity pro cizince s českým dokladem bez strojově čitelné zóny, jenž je vydáván především občanům zemí Evropského hospodářského prostoru a jejich příbuzným mimo prostor EHP, kterou MONETA umožňuje jako jediná banka v České republice.

V kategorii Banka bez bariér, kde získala MONETA stříbro, bodovala banka především svým strategickým záměrem zaměstnávat do roku 2025 alespoň 3,5 % handicapovaných lidí. Na tom banka spolupracuje s neziskovými organizacemi Etincelle a Kolibřík CSR, které se asistenci handicapovaných při jejich uplatňování na trhu práce věnují dlouhodobě. I díky této spolupráci již lidé s různou mírou tělesného či mentálního postižení posílili například ostravské call centrum, pražskou centrálu nebo pobočkovou síť ve Středočeském kraji. Nový nevidomý kolega se například stal i  velmi důležitou součástí týmu vývoje mobilního bankovnictví pro slabozraké a nevidomé klienty.

Ve všech soutěžních kategoriích soutěže Banka roku je MONETA silná dlouhodobě. Daří se jí především spojení atraktivních bankovních produktů nabízených online: banka aktuálně nabízí zřízení přes 96 % své veškeré produktové nabídky online, atraktivní spořicí a investiční produkty, nebo rychlé a snadné zřízení úvěrů pro zájemce z řad domácností i živnostníků a malé firmy. Silnou pozici má i na poli udržitelnosti, kde je průkopníkem firemní elektromobility. Od svého vstupu na pražskou burzu obdržela MONETA v této soutěži již celkem čtyři zlaté a sedm stříbrných medailí.

MONETA pomohla českým zemědělcům a potravinářům, negativně ovlivněnými válkou na Ukrajině, získat podporu na provozní náklady
22. 11. 2022
MONETA Money Bank

Více než tisícovce zemědělců a potravinářů, negativně ovlivněnými válkou na Ukrajině, pomohla letos MONETA financovat provozní úvěry na jejich činnost. Právě tyto typy půjček byly pro zemědělce a potravináře nezbytným předpokladem pro získání dotační podpory z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF). Ten letos v srpnu otevřením dvou dotačních programů reagoval právě na negativní dopady války na Ukrajině v zemědělském a potravinářském sektoru. Díky předschváleným limitům i předem připravené komunikaci nakonec MONETA pomohla téměř 45 % všech tuzemských žadatelů o tyto programy.

Programy Provoz 2022 a Provoz – Potravináři byly určeny pro malé a střední podniky působící v oblasti zemědělské prvovýroby nebo zabývající se výrobou potravin. „Pro naše stávající zemědělské klienty jsme připravili již předschválené limity v takové výši, aby byli při vyčerpání daného limitu schopni od PGRLF získat maximální možnou podporu. Díky tomu měli naši úspěšně zaregistrovaní klienti k dispozici úvěrovou smlouvu okamžitě. Nejdůležitější roli v celém vypsaném programu hrál totiž čas: žadatelé museli úvěrové smlouvy doručit do PGRLF nejpozději do jednoho měsíce od data své registrace. To vzhledem k faktu, že kapacita žadatelů byla vyčerpána hned v den spuštění programu, znamenalo to, že všichni žadatelé museli do Fondu dodat své úvěrové smlouvy nejpozději koncem září,“ popsala celý proces sektorová manažerka pro oblast zemědělství Skupiny MONETA Barbora Kobiánová s tím, že banka se snažila celý proces žadatelům maximálně zjednodušit i co možná největší informovaností: „Pro snadnou orientaci v pokynech programu jsme ještě před otevřením samotného příjmu žádostí připravili pro klienty souhrn hlavních dotačních pravidel celého programu formou speciálního letáku,“ dodala. I díky tomu byla MONETA schopna podpořit téměř 45 % všech žadatelů o tyto programy.

První kolo dvou nových programů Provoz 2022 a Provoz – potravináři spustil PGRLF na konci letošního srpna, v obou programech bylo na celkovou finanční podporu, poskytovanou na snížení jistiny provozních úvěrů, alokováno celkem 750 milionu korun. V případě programu Provoz 2022 byl počet žadatelů v prvním kole omezen na 2 000, u programu Provoz – potravináři pak na 200 žadatelů. Maximální výše podpory pak v případě provozních úvěrů pro potravináře činila 1,25 milionu korun, malé a střední firmy z řad zemědělců dosáhly na podporu do 250 tisíc korun. V obou případech však částka nesměla přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru. Podmínky obou dotačních titulů byly pro potravináře a zemědělce natolik atraktivní, že byla jejich kapacita vyčerpána v ten samý den, kdy byly programy vypsány, tedy 30. srpna.

S ohledem na tak velký zájem bylo proto vyhlášeno ještě druhé kolo příjmu žádostí do těchto programů, a tovna polovinu září. Společně s prvním kolem tak nakonec mohlo o provozní podporu požádat celkem 2 350 zemědělských prvovýrobců v rámci programu Provoz 2022 a 250 potravinářů v rámci programu Provoz – potravináři. Aby se podpora dostala k co nejširšímu okruhu zemědělských prvovýrobců a výrobců potravin nemohli ti, co byli úspěšní v kole prvním, žádat opětovně.

„V rámci těchto programů jsme obsloužili především naše stávající klienty z řad zemědělců. Deset procent však tvořili žadatelé, kteří do doby registrace žádosti o podporu u nás nevyužívali žádný podnikatelský produkt. Jednalo se zejména o potravináře, kterým jsme i přes vyšší financovanou částku byli schopni poskytnout splátkový úvěr na provozní potřeby do požadovaných termínů PGRLF,“ potvrdila Barbora Kobiánová.

MONETA Money Bank podporuje tuzemské zemědělce dlouhodobě. Je například generálním partnerem soutěže Zemědělec roku, ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou finančně podporuje unikátní projekt Chytrá krajina zaměřující se na adaptaci krajiny na klimatické změny. Banka je také největším poskytovatelem úvěrů na nákup půdy v Česku s více než třetinovým podílem na financování zemědělců a odporuje i řadu programů spojených s ochranou životního prostředí. Díky tomu pozitivně působí na zvýšení povědomí o naléhavosti klimatických změn i na důraz v oblasti snižování uhlíkové stopy.

Zájem o elektromobilitu stoupá, MONETA letos financuje o 50 % více elektromobilů než vloni
15. 11. 2022
MONETA Money Bank

Oproti loňskému roku eviduje MONETA o polovinu vyšší počet sjednaných úvěrů na nákup elektromobilů, objem financovaných aut „do zásuvky“ letos přesáhl úrovně 55,3 milionu korun. Trhu ale stále dominují vozy se spalovacím motorem, více se prodávají také ojetiny. Právě těch je aktuálně na trhu výrazný nedostatek a stoupá tak jejich cena. Banka proto vyšla svým klientům vstříc a prodloužila jak délku splácení, tak horní hranici stáří financovaných vozidel.

Trh automotive je v letošním roce vzhledem k okolnostem, které nastaly velmi složitý: v návaznosti na Covid stále chybějí čipy do nových aut, v souvislosti s válečnou krizí na Ukrajině panuje nedostatek kabelových svazů nebo výplní dveří a celosvětové potíže má přeprava. Důsledkem všech těchto faktů je nedostatek vozů na trhu a tím pádem roste jejich cena. Proto jsme vyšli našim klientům vstříc a prodloužili délku splácení až na 108 měsíců,“ potvrzuje Vojtěch Neduchal, ředitel divize MONETA Auto. Podle něj banka také posunula maximální stáří vozidla na začátku financování na 15 let a na konci smlouvy na 19 let.

Klienti nicméně jeví čím dál větší zájem o vozy s udržitelným pohonem. „Letos jsme uzavřeli o polovinu více smluv než vloni, celkem jsme na elektromobily poskytli úvěry v hodnotě 55 350 000 Kč,“ potvrzuje Neduchal. Prodejcům i kupujícím celý proces přitom výrazně usnadňuje aplikace SMART Auto, která je dostupná u většiny prodejců a dealerů vozů a je určená pro rychlé vyřízení financování nákupu vozu. SMART Auto umožní velmi snadné vyplnění informací o úvěru, vozidle a klientovi. Aplikace intuitivně pomáhá při zadávání údajů dotahováním informací z obchodního rejstříku a načtením detailů o vozidle pouze na základě vyplnění VIN.

Zpracování všech dokumentů potřebných k uzavření smlouvy netrvá déle než 30 minut. „Aplikace umožňuje mimo online schválení úvěru i okamžitý náhled na smluvní dokumentaci, kterou je možné i v elektronické podobě podepsat biometricky přes mobilní zařízení. Tím dojde k výraznému zrychlení vyřízení celého úvěru na financování vozidla,“ vysvětluje ředitel MONETA Auto Vojtěch Neduchal s tím, že do půlhodiny poté jsou peníze odeslány na účet prodejce a zákazník od něj může v klidu odjet v novém autě.

nových vozů služba umožňuje financování až 100 procent ceny vozidla a nastavení výše splátek dle preferencí zákazníka s tím, že první splátku může provést až 30 dní po nákupu, aby neměl tolik výdajů najednou.

Valná hromada MONETA Money Bank vyslovila souhlas s akvizicí Air Bank, schválila výplatu dividendy a prodloužení funkčního období členů dozorčí rady a výboru pro audit
20. 12. 2021
MONETA Money Bank

Akcionáři MONETA Money Bank vyslovili souhlas s transakcí se skupinou PPF, související s akvizicí skupiny Air Bank a českého a slovenského Home Creditu. Pro návrh hlasovalo celkem 304 milionů hlasů (což odpovídá 77,85 %). Valná hromada zároveň schválila navýšení základního kapitálu MONETA Money Bank pro úpis nových akcií. Tento návrh podpořilo 304 milionů hlasů (což odpovídá 77,85 %). Akcionáři vyslovili souhlas i s vyplacením dividendy z minulých let ve výši 1,53 miliardy korun, což odpovídá výši 3 koruny na akcii. Akcionáři také schválili pana Gabriela Eichlera a pana Tomáše Pardubického členy dozorčí rady MONETA Money Bank a paní Zuzanu Prokopcovou členkou výboru pro audit MONETA Money Bank a změnu stanov.

Akvizicí získá Moneta od skupiny PPF 100 % akcií skupiny Air Bank za celkovou kupní cenu 25,9 miliardy korun. Ta bude z 80 % financována z peněžních prostředků, které Moneta získá od svých stávajících akcionářů z úpisu celkem 255 500 000 nově vydaných akcií, zbylých 20 % pak bude financováno z nadbytečného kapitálu Monety. Úpis bude dvoukolový, v prvním kole budou všem akcionářům Monety nabídnuty nově vydané akcie za cenu 82 korun na akcii, kdy za každé dvě stávající akcie Monety může jejich vlastník upsat jednu novou akcii. Akcie, které nebudou upsány v prvním kolem, budou převedeny do druhého kola, kde pak budou všichni akcionáři upisovat zbývající akcie z prvního kola za cenu 90 korun za jednu akcii. V dohodě, kterou dnes v kontextu souhlasu s akvizicí akcionáři podpořili, se zároveň PPF zavázala upsat všechny nové akcie, nabízené v druhém kole: tím bude fakticky vytvořeno nové „minimum“ pro podporu aktuální tržní hodnoty společnosti Moneta. Tato částka by také představovala minimální cenu, za kterou by byla učiněna případná povinná nabídka převzetí všem akcionářům Monety v případě, kdy by došlo ze strany PPF k ovládnutí banky.

„Jsme velmi rádi, že potřebná většina akcionářů vyjádřila s akvizicí a jejím financováním souhlas. Věříme, že akvizice skupiny Air Bank vytvoří silného českého bankovního šampiona pro živnostníky a drobnou klientelu na tuzemském bankovním trhu. V tomto kontextu budeme stabilním pilířem české ekonomiky a významným konkurentem pro ostatní velké banky, jež u nás působí a ovládají 70 % tuzemského trhu. Tímto rozhodnutím jsme vytvořili základ pro realizaci této vize,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

Kupní cena bude uhrazena při vypořádání akvizice, jejíž datum je předběžně stanoveno na červenec příštího roku v závislosti na získání regulatorních svolení. Celkový počet akcií Monety se tím zvýší ze stávajících 511 milionů kusů na 766,5 milionů kusů. Vypořádání akvizice musí předcházet souhlas České národní banky a Národní banky Slovenska a také získání antimonopolního souhlasu Evropské komise.

Valná hromada dále vyslovila souhlas s návrhem na rozdělení čistého zisku akcionářům za roky 2019 a 2020 ve výši 1 533 milionů korun neboli 3 koruny na jednu akcii. K tomuto postupu obdržela Moneta souhlas České národní banky v polovině září letošního roku.

Akcionáři také znovuzvolili pana Gabriela Eichlera a pana Tomáše Pardubického do dozorčí rady Monety a stejně tak znovuzvolili paní Zuzanu Prokopcovou do výboru pro audit Monety.

Dnešní valné hromady se zúčastnili akcionáři držící 76,46 % akcií oprávněných hlasovat, valná hromada tak byla usnášeníschopná.

MONETA letos sjednala nejvíce hypoték za svou historii. Cesta k bydlení se digitalizuje
16. 12. 2021
MONETA Money Bank

Od ledna do konce listopadu 2021 sjednala MONETA Money Bank 18 030 hypoték v objemu 47,1 miliardy korun a dosáhla tak meziročního nárůstu 83 %. Enormnímu růstu poptávky pomáhá také digitalizace procesů sjednávání. Podíl online platformy Refinanso činí již 20 % na celkové produkci banky. 

„Letošní rok byl z hlediska zájmu o hypotéky opravdu výjimečný. Navzdory protiepidemickým opatřením a růstu cen nemovitostí jsme sjednali nejvíce hypoték ve své historii. Velmi se nám dařilo i při refinancování hypoték prostřednictvím online platformy Refinanso. Řadíme se k pěti největším poskytovatelům hypoték v Česku a naším reálným cílem je získat 7procentní podíl na trhu,“ říká Andrew Gerber, výkonný ředitel Produktu a marketingu Skupiny MONETA. 

Díky unikátně širokému hypotečnímu programu a pokročilé digitalizaci je MONETA každoročně úspěšná v soutěži Hypotéka roku. V rychlém rozvoji klientského komfortu při správě a sjednávání hypoték banka pokračuje. „Pro klienty připravujeme servisní centrum, kde budou moci svou hypotéku spravovat online ze svého internetového bankovnictví,“ doplňuje Marek Petráš, produktový manažer zodpovědný za hypotéky ve Skupině MONETA. 

MONETA Money Bank má oproti trhu výrazně větší podíl refinancování. To je způsobené hlavně pokročilou online službou Refinanso, jež nyní dosahuje podílu 20 % na celkové hypoteční produkci banky. „Klienti stále více využívají online podpisu bez návštěvy pobočky, kde se podepisuje už pouze 16 % smluv. Celý proces také výrazně urychlila možnost podpisu přes bankovní identitu,“ říká Matěj Novák, senior manažer hypoték a externí distribuce MONETA Money Bank s tím, že banka se chystá co nejdříve plně automatizovat sjednávání nových hypoték. 

Webová aplikace k tomu určená je zatím v omezeném režimu spuštěna na stránkách banky a jejím prostřednictvím se sjednává zhruba 2 % hypoték. Více než 90 % těchto obchodů už nyní nemá žádnou fyzickou účast bankéřů na pobočkách. Od listopadu lze u nových hypoték objednat odhad ocenění nemovitosti online, přičemž identifikace klienta se dělá pomocí bankovní identity. „První plně digitální sjednání nové hypotéky očekáváme v květnu příštího roku. V ten moment bude možné uzavřít standardní hypotéky online během jednoho dne,“ avizuje Novák. 

MONETA spouští MON HELP, do sociálně znevýhodněných rodin poputují počítače, auta i nábytek.
15. 12. 2021
MONETA Money Bank

Vyřazené služební počítače, notebooky, tiskárny, automobily nebo například nadbytečný kancelářský nábytek bude MONETA od nynějška na pravidelné bázi zdarma poskytovat vytipovaným sociálně znevýhodněným rodinám, dětem, seniorům nebo samoživitelům. V rámci nového filantropického programu MON HELP se na tom banka dohodla s neziskovými organizacemi SOS dětské vesničky, Fórum mobilních hospiců a českou Diakonií.

Banka se tak rozhodla majetek, který již dále nevyužije, do budoucna věnovat na filantropické účely. Až doposud přitom nabízela takovýto nepotřebný majetek k odkupu třetím stranám. „Máme za to, že podpora například sociálně slabých rodin a jejich potomků je smysluplnou investicí do budoucnosti nejenom jich samotných ale také celé společnosti jako celku. Proto bude MONETA vždy dbát na to, aby pomohla alespoň částečně zlepšit podmínky a prostředí těch, jež takovou pomoc potřebují nejvíce,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva banky Tomáš Spurný.

Od ledna příštího roku tak budou vyřazené služební automobily, nepotřebná IT technika či nadbytečný nábytek na pravidelné bázi darovány předem vytipovaným rodinám. Na vybrání adekvátních příjemců se budou podílet neziskové organizace, se kterými MONETA podepsala Memorandum o spolupráci. Dary částečně pokryjí i potřeby těchto neziskovek, především pak hospiců, jejichž primárním posláním je terénní zdravotní a sociální služba. „V kontextu naší environmentální strategie se vedení banky rozhodlo snížit objem našeho firemního vozového parku. Z tohoto důvodu máme již v únoru připraveno prvních 30 automobilů, které prostřednictvím tohoto projektu dostanou pomyslnou druhou šanci,“ upřesnil Tomáš Spurný. Kancelářský nábytek a IT technika budou poskytovány pravidelně v závislosti na obnově a modernizaci pobočkové sítě. Banka předpokládá, že tyto dary poputují potřebným minimálně na kvartální bázi.

„SOS dětské vesničky pomáhají ohroženým dětem v sedmi krajích po celé republice. Pomáháme dětem, jejichž rodina se potýká se závažnými potížemi, pro které doma momentálně není bezpečno, poskytujeme krizovou pomoc v našich pobytových centrech SOS Sluníčko a také podporujeme děti v pěstounských rodinách. Ročně takto pomůžeme více než tisícovce dětí. V současné době rozšiřujeme naše služby do několika nových měst, pomoc od Monety proto přišla v pravý čas. Díky vybavení, které získáme, můžeme podpořit ještě více dětí než doposud,“ uvádí Jindra Šalátová, ředitelka SOS dětských vesniček.

„Diakonie pomáhá dětem, dospělým i seniorům v různých životních krizích. V terénních službách pro rodiny s dětmi i v domácí péči o seniory a umírající najezdíme denně stovky kilometrů. Máme radost, že nám to darované automobily usnadní. Počítače pak velmi pomohou zvládat online výuku a přípravu na vyučování dětem v nouzi. A díky darovanému nábytku budeme moci i zařídit počítačové učebny,“ říká Štěpán Brodský, náměstek ředitele Diakonie.

"Díky mobilním hospicům mohou nevyléčitelně nemocní, kteří si to přejí, strávit poslední chvíle života se svými blízkými v domácím prostředí. Pro zajištění odborné multidisciplinární péče v terénu jsou nezbytným vybavením týmů spolehlivá auta. Zdroje z veřejných financí nepokrývají všechny náklady, a proto je darování aut od Monety výraznou pomocí." říká Ruth Šormová, členka představenstva Fóra mobilních hospiců.

Projektu MON HELP předcházela zářijová pilotní iniciativa, v níž MONETA darovala znevýhodněným dětem 100 kusů stolních počítačů. Ty banka původně pořídila pro své modernizované pobočky. Kvůli pandemickým opatřením však musela své bankéře nakonec vybavit notebooky a nově pořízené stolní počítače se proto následně rozhodla darovat na dobročinné účely.

V období pandemie začátkem letošního roku pak MONETA ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) poskytla pět tabletů Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze pro jejich oddělení paliativní a následné péče, dalších deset tabletů rozdělila mezi děti ze sociálně slabých rodin tak, aby se mohly zapojit do online výuky. V rámci unikátního grantového programu pak letos mezi neziskové organizace rozdělila 5,7 milionů korun.

Seznam neziskových organizací, přes které dar v roce 2022 proběhne:

 • SOS dětské vesničky, z.s.
 • Fórum mobilních hospiců, z.s.
 • Diakonie ČCE
MONETA žádá ekologické aktivisty, aby upustili od plánovaného narušení valné hromady
15. 12. 2021
MONETA Money Bank

MONETA žádá ekologické organizace, aby upustily od plánů narušit jednání nadcházející valné hromady banky. Na ní mají akcionáři rozhodovat o plánovaném spojení s Air Bank a navýšení kapitálu banky.

Z veřejně dostupných zdrojů vyplývá, že zástupci ekologických organizací, sdružených v online platformě Zastavme špinavé prachy, plánují narušit jednání pondělní valné hromady. MONETA by je proto touto cestou ráda požádala, aby tak nečinili. Banka je přesvědčena, že pro takovouto aktivitu neexistuje žádný důvod: MONETA je příkladem zodpovědné finanční instituce ve vztahu k podpoře udržitelnosti i aktivit pro ochranu životního prostředí.

MONETA má svou trvale udržitelnou politiku nastavenou od roku 2016, kdy vstoupila na burzu a od té doby je v této oblasti velmi systematická a také velmi transparentní. Svou novou střednědobou strategii udržitelnosti zveřejnila letos v říjnu společně se svými environmentálními závazky do roku 2026.

V uplynulých pěti letech banka snížila uhlíkovou stopu v přímých emisích o 70 % a je považována za průkopníka udržitelnosti v České republice. V tomto kontextu MONETA publikovala závazky ve vztahu k udržitelnosti a ochraně životního prostředí, které jí zavazují k uhlíkové neutralitě do roku 2026. Tento závazek je promítnut do střednědobých cílů managementu banky a mimo jiné ovlivňuje výši jeho finančního ohodnocení ve smyslu variabilních odměn.

MONETA je také vlastníkem druhé největší firemní flotily elektromobilů v České republice a taktéž významným investorem podpůrné infrastruktury. Tato politika byla představena již v roce 2017 právě prostřednictvím elektrifikace svého vozového parku banka cíleně míří k materiálnímu snížení emisí CO2. Vedle toho banka již čtvrtým rokem nakupuje energii z obnovitelných zdrojů, čímž se snaží nejenom snížit emise CO2 ale zároveň i podporuje obnovitelné zdroje v jejich rozvoji a významu pro energetickou soustavu České republiky.

Od roku 2019 podporuje MONETA projekt České zemědělské univerzity Chytrá krajina 2030+ a tím se snaží cíleně připravit odpověď na předpokládané změny klimatu v České republice i vytvořit adaptabilní řešení pro efektivní zadržování a využívání vody v krajině. Na tento projekt a jeho výsledky je banka nesmírně hrdá a v následujících letech proto hodlá pro tyto účely zdvojnásobit svoji finanční podporu tak, aby ještě více přispěla k inovativnímu řešení výzvy tohoto desetiletí. Z pozice banky, v jejímž zákaznickém kmeni je více než 30 % klientů ze segmentu zemědělství, pak MONETA financuje přes půl milionu hektarů půdy a tím podporuje udržitelnost a soběstačnost České republiky.

MONETA je připravena se s představiteli ekologických organizací a spolků sejít a diskutovat s nimi témata ve vztahu k udržitelnosti. Banka věří, že její konstruktivní a transparentní přístup povede k zajištění klidného průběhu valné hromady.

MONETA informuje o provozu poboček a platbách ke konci roku 2021
13. 12. 2021
MONETA Money Bank

Všechny pobočky MONETA Money Bank budou ve svátečních dnech 24.–26. prosince 2021 a 1. ledna 2022 uzavřeny. V pátek 31. prosince 2021 budou všechny pobočky otevřeny do 12 hodin. Výjimku tvoří na Silvestra obchodní místa Hradec Králové – OC Atrium, Olomouc – Šantovka, Ostrava – Forum Nová Karolina a Praha 9 – OC Letňany, která budou otevřena do 13 hodin a pobočky Hradec Králové – Futurum a Veselí nad Moravou, které budou na Silvestra celý den uzavřeny. Před návštěvou pobočky doporučujeme vždy ověřit na www.moneta.cz její aktuální provozní dobu.

Ve dnech 27.–30. 12. 2021 budou obchodní místa MONETA Money Bank v provozu dle své standardní otevírací doby. Výjimku tvoří Veselí nad Moravou, které bude v tomto období uzavřeno.

Vklady a výběry hotovosti v pobočkách MONETA Money Bank mohou klienti provádět do 31. prosince nejdéle do konce provozní doby.

Příchozí úhrady došlé do MONETA Money Bank na konci roku

Tuzemské standardní platby – platby přijaté 31. 12. 2021 do 20:00 hodin budou zaúčtované na účet příjemce 31. 12. 2021. Platby přijaté po tomto termínu budou zaúčtované jako transakce roku 2022.

Okamžité platby – platby přijaté 31. 12. 2021 do 20:00 hodin budou zaúčtované na účet příjemce ještě v roce 2021. Okamžité platby přijaté 31. 12. 2021 od 20:00 do 23:59 hodin se promítnou do změny disponibilního zůstatku běžného účtu, zaúčtované budou 3. 1. 2022 s valutou 31. 12. 2021.

Zahraniční platby – platby přijaté 31. 12. 2021 do 16:00 hodin budou zaúčtované na účty příjemce 31. 12. 2021. Platby přijaté po tomto termínu budou zaúčtované jako transakce roku 2022.

Odchozí úhrady z MONETA Money Bank na konci roku

Pokud chtějí klienti zpracovat své odchozí úhrady ještě v roce 2021, doporučujeme zohlednit následující termíny:

Příkazy k úhradě mezi účty MONETA Money Bank nebo do jiné banky je potřeba zadat v pobočce MONETA Money Bank do 31. prosince 2021 do konce pracovní doby nebo přes Smart Banku, Internet Banku a bankomaty do 31. prosince 2021 do 20:00 hodin.

V případě převodů mezi účty v různých měnách, které jsou vedené v MONETA Money Bank, je potřeba příkazy k úhradě zadat do 31. 12. 2021 na pobočce do konce pracovní doby, prostřednictvím MultiCash, BankKlient do 19:30 hodin, prostřednictvím ostatních služeb přímého bankovnictví do 20:00 hodin.

Platební příkazy pro okamžité platby na účty jiných tuzemských bank zadané do 31. 12. 2021 do 20:00 hodin budou zúčtované ještě v roce 2021, zadané po tomto termínu se promítnou do disponibilního zůstatku v roce 2021, ale zaúčtovány budou až 3. 1. 2022.

Platební příkazy pro okamžité platby na účty jiných tuzemských bank zadané do 31. 12. 2021 do 20:00 hodin budou zúčtované ještě v roce 2021, zadané po tomto termínu se promítnou do disponibilního zůstatku v roce 2021, ale zaúčtovány budou až 3. 1. 2022.

Příkazy k inkasu musí být zadány:

 • na účty vedené v jiné tuzemské bance do 28. prosince 2021 do konce provozní doby,
 • na účty vedené v MONETA Money Bank do 31. prosince 2021 do konce provozní doby.

Platební příkazy pro platby do zahraničí se zaúčtováním v roce 2021 je třeba zadat následovně:

 • hladké platby – zadání na pobočce do 31. prosince 2021 do konce pracovní doby, nejpozději ve 12:00 hodin,
 • hladké platby přes MultiCash do 31. prosince 2021 do 16:30 hodin,
 • hladké platby – zadání přes ostatní služby přímého bankovnictví do 31. prosince 2021 do 17:00 hodin,
 • dokumentární platby, bankovní záruky do 30. prosince 2021 do konce provozní doby.

Datum připsání ve prospěch účtu příjemce se řídí standardními lhůtami dle zákona o platebním styku. Platební příkazy zadané po zmíněných termínech budou moci být provedeny nejdříve první pracovní den nového roku, tedy 3. ledna 2022. Termíny se řídí provozem clearingového centra České národní banky. Bližší podrobnosti klienti získají přímo na pobočkách MONETA Money Bank či na stránkách www.moneta.cz.

Glass Lewis, další globální poradenská společnost doporučuje akcionářům hlasovat „PRO“ akvizici skupiny Air Bank
9. 12. 2021
MONETA Money Bank

Další z globálně působících poradenských agentur – Glass Lewis – doporučila akcionářům Monety hlasovat pro navrhované spojení MONETA Money Bank a skupiny Air Bank, a to včetně financování této transakce prostřednictvím navýšení kapitálu banky. Společnost Glass Lewis vydala pozitivní stanovisko i k dalším bodům programu plánované valné hromady, kterými jsou výplata dividend a znovuzvolení stávajících členů dozorčí rady a auditního výboru, jimž letos v říjnu skončil mandát.

Pozitivní doporučení obdržela MONETA pro všechny body nadcházející valné hromady, jež je naplánována na pondělí 20. prosince. Glass Lewis doporučuje, aby akcionáři Monety hlasovali pro navrhovanou akvizici skupiny Air Bank včetně toho, aby souhlasili s navýšením kapitálu banky a s tím spojenou změnou stanov. Glass Lewis rovněž doporučila znovuzvolení pánů Gabriela Eichlera i Tomáše Pardubického do Dozorčí rady banky, stejně tak jako znovuzvolení paní Zuzany Prokopcové do Auditního výboru Monety. Pozitivní stanovisko obdržel rovněž návrh výplaty dividend ve výši 3 koruny na akcii.

Své pozitivní stanovisko ke všem bodům programu valné hromady vydala i poradenská společnost Institutional Shareholder Services (ISS), včetně svého kladného doporučení k návrhu akvizice. Oba globální hráči na poli poskytování poradenských služeb v oblasti investic a tržních informací pro institucionální investory a korporace po celém světě tedy doporučili akcionářům Monety hlasovat pro návrhy tak, jak byly předloženy představenstvem banky.

„Obě poradenské společnosti zvážily změnu podmínek námi navrhované akvizice i způsobu jejího financování. Doporučení hlasovat pro návrhy managementu je v souladu s našimi očekáváními, neboť navrhované podmínky zcela určitě obsahují pozitivní změny. Pokud náš návrh na tuto akvizici dozná podpory ve výši dvou třetin či více hlasů akcionářů, potom zvítězí vize středně i dlouhodobé strategie nad krátkodobým pohledem. Já osobně doufám, že se nám návrh akvizice i jejího financování podaří prosadit a tímto otevřeme cestu, jak realizovat naše ambice v následujícím pětiletém horizontu,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

MONETA poprvé přišla s návrhem akvizice na podzim roku 2018. Následně byl ale tento návrh a s ním spojená nabídka ze strany PPF v únoru 2019 odmítnut. Letos v lednu učinila PPF novou, dobrovolnou veřejnou nabídku, prostřednictvím které v Monetě získala vlastnický podíl na úrovni 29,94 %. Následná valná hromada v červnu pak proběhla s rekordní účastí 73,21 % akcionářů. Na ní hlasovalo pro akvizici 61,89 % akcionářů Monety, pro zvýšení kapitálu hlasovalo 61,69 % akcionářů: pro schválení bylo nicméně nutno získat alespoň 75 % hlasů. Změnou navrhovaných transakčních podmínek však budou nyní namísto 75 % stačit jen dvě třetiny přítomných hlasů, tedy 66,67 procent.

MONETA stále podporuje ženy v byznysu. Úvěr pro podnikatelky už si sjednalo téměř 150 klientek banky
9. 12. 2021
MONETA Money Bank

V rámci unikátního podnikatelského úvěru, určeného výhradně ženám-podnikatelkám, poskytla MONETA finanční pomoc již téměř 150 žadatelkám v souhrnném objemu přes 60 milionů korun. Finanční produkt začala banka poskytovat přesně před rokem, získala za něj prvenství v soutěži Zlatá koruna i stříbro v letošní Korporátní bance roku. Úvěr poskytuje MONETA společně s Evropským investičním fondem v rámci záručního programu pro zaměstnanost a sociální inovace EaSI, aktuálně u něj nabízí sazbu od 4,9 % p.a.

„Diverzita v podnikatelském sektoru je důležitá, přináší do podnikatelského prostředí nový drive, což je na konci dne prospěšné všem. I to je jeden z důvodů, proč pokračujeme ve spolupráci s Evropským investičním fondem a podporujeme ženy podnikatelky. Ženy získaly větší odvahu vrhnout se do podnikání, což potvrzuje fakt, že v posledních letech převyšují mezi nově založeným podniky ty firmy, u jejichž zrodu stály právě ženy. Jsme rádi, že se na tom i díky nabídky úvěrů EaSI můžeme podílet,“ uvedla v této souvislosti Zuzana Filipová, ředitelka komunikace a ESG MONETA Money Bank.

Klíčovou roli sehrála půjčka EaSI například v podnikatelském příběhu Ivety Manieri, která provozuje výrobnu na italské sýry. Ta musela s příchodem koronavirové pandemie zajistit nový způsob, jak se dostat ke klientele, protože byly uzavřené trhy a restaurace. „Půjčka pokryla náklady na pojízdnou prodejnu a část nového výrobního stroje a pomohla nám nejen nastalou situaci přežít, ale dokonce nám zafinancovala nové výrobní technologie, čímž nás nakopla kupředu,“ popisuje podnikatelka Iveta. 

Podnikatelský úvěr Expres Business EaSI je určený k rozvoji podnikání v podobě investic nebo plateb provozních výdajů. Úvěr mohou čerpat ženy podnikající jako OSVČ nebo právnické osoby, ve kterých podíl žen přesahuje 50 %. 

Ze záruky EaSI mohou aktuálně benefitovat i klienti zasažení pandemií koronaviru Covid-19. Úvěr nabízí atraktivní úrokovou sazbu od 4,9 % p.a. a možnost splácet po dobu až 10 let, přičemž první splátku jistiny lze při sjednání úvěru odložit až o 6 měsíců. 

Záruka EaSI v rámci programu pro zaměstnanost a sociální inovace je financována Evropskou unií, garanční institucí je pak z pokynu Evropské komise Evropský investiční fond. Tato instituce za úvěr ručí až do výše 90 procent z celkového objemu poskytnutých finančních prostředků.

Úvěr využívá záruku financovanou Evropskou unií v rámci programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI).

O programu pro zaměstnanost a sociální inovace

V rámci evropského programu pro zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) podporuje Evropská komise mikrofinancování a financování sociálního podnikání prostředky v celkové výši 193 milionů EUR na období let 2014–2020. Cílem je rozšířit přístup k mikrofinancování, tedy k úvěrům do výše 25 000 EUR, zejména pro zranitelné osoby a mikropodniky. Kromě toho Evropská komise poprvé rovněž podporuje sociální podniky prostřednictvím investic ve výši až 500 000 EUR. Podpora mikrofinancování a sociálního podnikání se uskutečňuje v prvé řadě prostřednictvím záruky EaSI, která umožní poskytovatelům mikroúvěrů a investorům do sociálních podniků nabízet služby podnikatelům, jimž by s ohledem na rizika jinak nebyli schopni poskytovat finanční prostředky. Evropská komise vybrala kprovádění záruky EaSI Evropský investiční fond.

MONETA: Institutional Shareholder Services doporučila hlasovat pro akvizici Air Bank
6. 12. 2021
MONETA Money Bank

Globálně působící společnost - Institutional Shareholder Services (ISS) - doporučila hlasovat pro navrhované spojení MONETA Money Bank a skupiny Air Bank včetně financování prostřednictvím kapitálového navýšení. ISS působí jako tzv. proxy poradce, který analyzuje a vydává nezávislá doporučení pro investory ve vztahu k hlasování na valných hromadách. Tato doporučení jsou zejména využívána renomovanými institucionálními investory.

ISS vydala pozitivní doporučení, aby akcionáři Monety hlasovali pro navrhovanou akvizici skupiny Air Bank. Dále ISS taktéž doporučuje akcionářům hlasovat pro navýšení kapitálu Monety včetně s ním spojené změny stanov.

„ISS nepochybně zvážila změnu podmínek námi navrhované akvizice i způsobu jejího financování. Doporučení hlasovat pro návrhy managementu je v souladu s našimi očekáváními, neboť navrhované podmínky zcela určitě obsahují pozitivní změny. Pokud náš návrh na tuto akvizici dozná podpory ve výši dvou třetin či více hlasů akcionářů, potom zvítězí vize středně i dlouhodobé strategie nad krátkodobým pohledem. Já osobně doufám, že se nám návrh akvizice i jejího financování podaří prosadit a tímto otevřeme cestu jak realizovat naše ambice v následujícím pětiletém horizontu,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva MONETA Money bank Tomáš Spurný. 

MONETA poprvé přišla s návrhem akvizice na podzim roku 2018. Následně byl tento návrh a s ním spojená nabídka odmítnuta skupinou PPF v únoru 2019. V lednu 2021 PPF učinila dobrovolnou veřejnou nabídku, prostřednictvím které v Monetě získala 29,94 % vlastnického podílu. Následně letos v červnu proběhla valná hromada, které se účastnilo více než 73,21 % akcionářů. Na této valné hromadě pro akvizici Monety hlasovalo 61,9 % akcionářů, pro zvýšení kapitálu hlasovalo 61,7 % akcionářů: pro schválení bylo nicméně nutno získat alespoň 75 % hlasů.

O stávajícím návrhu rozhodnou akcionáři na nadcházející valné hromadě, která je svolána na 20 prosince letošního roku. Zvýšení vlastního kapitálu vyžaduje podporu alespoň dvou třetin přítomných akcionářů. 

Skupina Institutional Shareholder Services (ISS) působí od roku 1985 ve 30 amerických a mezinárodních lokalitách a patří mezi světovou elitu v poskytování poradenských služeb v oblasti investic a tržních informací pro institucionální investory a korporace po celém světě. 

MONETA pomáhá s bydlením. Objem úvěrů ze stavebního spoření vzrostl meziročně o 109 %
2. 12. 2021
MONETA Money Bank

Za prvních deset měsíců letošního roku poskytla MONETA Stavební Spořitelna téměř 3 000 úvěrů v objemu 2,15 miliardy korun. Ve stejném období minulého roku byla spořitelna na úrovni 1031 úvěrů. Obrovský nárůst 163 % spořitelna zaznamenala také ve financování pořízení družstevního bydlení. 

„Ukazuje se, že i v době, kdy je pořízení bydlení čím dál obtížnější, dokážeme pružně reagovat a připravit produkty, jež dávají klientům smysl a pomohou jim k novému domovu. Naším střednědobým cílem je dosáhnout v oblasti úvěrování ze stavebního spoření tržního podílu 7,5 % a ohromný růst zájmu o úvěry od MONETA Stavební Spořitelny nás ubezpečil, že jdeme správnou cestou,“ uvedl v této souvislosti Andrew Gerber, předseda představenstva MONETA Stavební Spořitelny.

Nejčastějším důvodem financování prostřednictvím úvěrů ze stavebního spoření je rekonstrukce za účelem zlepšení bydlení. Dále je to koupě nemovitosti, případně refinancování úvěru. „S růstem cen nemovitostí jsme se rozhodli více podpořit klienty, kteří hledají financování pořízení družstevního bydlení,“ potvrdil místopředseda představenstva MONETA Stavební Spořitelny Petr Toman. 

Z tohoto důvodu spořitelna letos na jaře 2021 u Půjčky ProBydlení zvýšila maximální výši úvěru až na 2,5 milionu korun a prodloužila maximální délku její splatnosti až na 25 let. Díky této úpravě došlo k nárůstu financování pořízení družstevního bydlení v meziročním srovnání o plných 163 %.

Půjčka ProBydlení a HYPOpůjčka ProBydlení garantuje klientovi stejnou splátku po celou dobu trvání úvěru. Klient tak má jistotu, že v průběhu splácení nedojde ke zvýšení splátky.

MONETA letos investovala do modernizace poboček 60 milionů, v příštím roce chce pokračovat
1. 12. 2021
MONETA Money Bank

Dvanáct celkových rekonstrukcí, padesát malých modernizací, dohromady za téměř 60 milionů korun. To je součet letošní modernizace pobočkové sítě Monety napříč celou republikou. V příštím roce by mělo kompletní obnovou projít dalších 19 poboček, banka na jejich modernizaci hodlá vynaložit zhruba 100 milionů korun.

Průměrný náklad na kompletní rekonstrukci a modernizaci pobočky se přitom pohyboval těsně pod hranicí pěti milionů korun. Náklady tzv. malé modernizace, v nichž banka na padesáti pobočkách investovala především do obnovy IT vybavení, pak průměrně přesáhly 100 tisíc korun na jednu pobočku.

„Kromě klasických rekonstrukcí exteriéru a interiéru prošel v rámci modernizace především systém obsluhy klientů a také práce našich bankéřů. Ti jsou vybaveni notebooky, díky čemuž již nejsou vázáni na jedno konkrétní pracovní místo a svou pracovní dobu si tak mohou rozplánovat dle nasmlouvaných schůzek. To přináší obrovský benefit i pro klienty, se kterými se bankéři na jednání přemisťují do jednacích místností, kde mají větší soukromí při sjednávání investic či hypoték a podobně. Tento takzvaný flexi koncept se nám velmi rychle osvědčil a hodláme ho v rámci modernizace naší sítě převést do všech našich poboček v republice,“ potvrdil ředitel pobočkové sítě Skupiny MONETA Aleš Sloupenský.

Aby byly nově modernizované pobočky komfortní pro všechny klientské skupiny, začala MONETA při plánování rekonstrukce využívat unikátní švýcarskou pomůcku pro navození pocitu stáří, takzvaný gerontooblek. Patnáctikilovou vestu, speciální sluchátka, brýle a rukavice, simulující zatuhlost kloubů, pískání v uší, šedý zákal nebo třes rukou, financovala MONETA letos na jaře pro neziskovou organizaci ADRA v rámci svého grantového programu. Oblek, kterého je v Česku jen několik kusů, tak má po dohodě s výše uvedenou organizací k dispozici při plánování toho, aby budoucí zrekonstruované pobočky byly vstřícnější nejenom k seniorům ale ke všem ostatním klientům, kteří těmito zdravotními problémy trpí.

Pobočková síť Skupiny MONETA zahrnuje 154 poboček napříč celou Českou republikou. Banka má dále 555 bankomatů, smluvní prodejce automobilů, stavební spořitelnu, finanční zprostředkovatele a leasingové partnery. Její pomyslnou vlajkovou lodí je špičková digitální aplikace mobilního bankovnictví Smart banka, za kterou byla MONETA letos již počtvrté za sebou oceněna prestižním oceněním Inovátora roku.

Česká republika: EIB podepsala úvěr na 70 miliónů Eur s Moneta Money Bank na podporu malých a středních firem a středně kapitalizovaných společností
18. 12. 2020
MONETA Money Bank
 • Podpora malých, středních a středně kapitalizovaných firem z Kohezních programů
 • Součást okamžité reakce EIB na pandemii nemoci COVID-19
 • Podpora inovací a dovedností v České republice

Evropská investiční banka (EIB) podepsala úvěr v hodnotě 70 milionů Eur (ekvivalent 1,8 mld. Kč) s Moneta Money Bank, jednou z největších bank pro domácnosti a živnostníky v České republice, na podporu středních a malých firem a středně kapitalizovaných společností.

Úvěr z EIB má za cíl adresovat překážky s dostatečnou likviditou a realizací investic, kterým malé firmy v současnosti čelí, a přispívá tak ke zmírnění negativních ekonomických dopadů pandemie COVID-19.

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova řekla: „Malé podniky tvoří více, než polovinu celkové hospodářské přidané hodnoty a dvě třetiny pracovních míst v České republice. Podpora nepřetržitého rozvoje SME segmentu a středně kapitalizovaných společností během krize způsobené pandemií COVID-19 je proto zásadní pro udržení zaměstnanosti a podpory odolnosti české ekonomiky. Náš úvěr Monetě má za cíl naplnit potřeby těchto klíčových ekonomických hráčů a vytvořit potřebné podmínky pro budoucí růst země v období po pandemii. Tato spolupráce mezi Evropskou Investiční Bankou a Moneta Money Bank přispěje k regionálnímu rozvoji, pomůže snížit rozdíly v rámci jednotlivých regionů a napomůže vyšší konkurenceschopnosti a produktivitě SME firem.“

Tomáš Spurný, předseda představenstva Skupiny MONETA, řekl: „Naše spolupráce s EIB dále posílí náš závazek podporovat živnostníky a drobné podnikatele, kteří tvoří páteř české ekonomiky. Jsme připravení pokračovat v naplnění našeho cíle stát se stabilním šampionem pro tuto velmi důležitou součást naší ekonomické krajiny v těchto obtížných dobách…“

Malé a střední firmy a menší středně kapitalizované společnosti jsou silně vystaveny negativním dopadům pandemie nemoci COVID-19. Ve srovnání s velkými firmami mají menši společnosti většinou tenčí zásoby likvidity, méně alternativ financování a aktiv, která by mohla být rychle rozprodána jako zdroj dodatečného kapitálu. Dopad pandemie napříč Evropou, Českou republiku nevyjímaje, je spojen s hmatatelným poklesem investic a zvýšenými potřebami v oblasti likvidity.

O Evropské investiční bance

Evropská investiční banka (EIB) je dlouhodobou úvěrovou institucí Evropské unie (EU) vlastněnou členskými státy. Zprostředkovává dlouhodobé financování pro kvalitní investice a tím přispívá k cílům politiky EU v rámci Evropské Unie i mimo ni.

EIB spolupracuje s Českou republikou už od roku 1992 a za tu dobu poskytla investice do infrastruktury, segmentu živnostníků a malých firem, životního prostředí a inovací. Od začátku svého působení v České republice poskytla EIB financování ve výši 22,51 miliard Euro na celkem 185 projektů.

MONETA představuje novou verzi internetového bankovnictví, staví na úspěchu Smart Banky
16. 12. 2020
MONETA Money Bank

Nový přehled v základním nabídkovém listu, nové nastavení, ale také anglická verze pro zahraniční uživatele a přihlášení pomocí aplikace v mobilu. To jsou hlavní změny v nové verzi internetového bankovnictví Skupiny MONETA, které banka spouští právě v těchto dnech.

Stávající podoba internetového bankovnictví Skupiny MONETA slouží klientům banky již od roku 2007, přechod na modernější technologie, které bance pomohou posunout zákaznickou zkušenost na novou úroveň, byl tedy nutný. „Při vývoji nové Internet Banky jsme se zaměřili na nejpoužívanější funkce, které představíme jako první. V den spuštění bude nová verze schopna obsloužit již 70 % nejčastějších požadavků našich klientů,“ potvrzuje šéf digitálního bankovnictví Skupiny MONETA Jakub Komenda, podle kterého bude ještě v průběhu příštího roku banka svým klientům nabízet souběh obou internetových bank: tedy jak nové, tak původní verze. „Každý měsíc chceme přidat do nové Internet Banky další produkty a funkce jako například pojištění, investice do podílových fondů nebo přístup k disponentským účtům,“ dodal Aleksandar Antonović, který má ve Skupině MONETA Internet Banku na starost.

Nová Internet Banka bude ve svém začátku sloužit primárně retailovým klientům, bankovnictví pro živnostníky a malé firmy bude v nové verzi spuštěno začátkem příštího roku. Ve stejné době by měla být nová verze přizpůsobena také čtečkám nevidomým klientům. „V první polovině roku bychom také všechny naše digitální procesy rádi nastavili tak, aby klient – v případě, že se tak rozhodne – mohl svůj účet online zrušit, což doposud neumožňujeme. Jsme korunovaný digitální lídr oblasti bankovnictví, a proto si myslíme, že pokud se klient od nás rozhodne odejít, měli bychom mu to umožnit stejně pohodlně, jako když se rozhodl k nám přijít,“ uvedl v této souvislosti Jakub Komenda. Jak ukázala studie digitální vyspělosti bank – Deloitte Digital Maturity 2020, ve které MONETA Money Bank obsadila první příčku v ČR a je mezi top 10 % digitálními šampiony celosvětově, je právě zrušení produktů oblast, kde tuzemské banky zaostávají.

Princip nové Internet Banky je postaven na stejné platformě jako mobilní aplikace Smart Banka, díky níž se MONETA již potřetí za sebou stala českým Inovátorem roku a která platí za vůbec nejlepší aplikaci mobilního bankovnictví v České republice. Stejně jako Smart Banka je i nová Internet Banka vyvíjena na základě testování s uživateli a jejich zpětné vazby. Nově bude klientům umožněno se do svého internetového bankovnictví přihlásit právě přes aplikaci Smart Banka z mobilního telefonu. Navíc budou moct klienti ihned od spuštění využít tzv. dark mode (tmavý režim), prostředí přizpůsobené tabletům nebo anglickou verzi. Nová Internet Banka byla vyvíjena s minimálním dopadem na uhlíkovou stopu banky. MONETA využívá elektrickou energii pouze z obnovitelných zdrojů a všechny počítače, na kterých tým, který se skládá z 13 kolegů a 7 kolegyň, Internet Banku vyvíjel, jsou téměř plně recyklovatelné. „Jsme nesmírně rádi, že se nám i letos, v tak obtížné době, podařilo dotáhnout do konce tak důležitou změnu, jakou je moderní verze internetového bankovnictví. Věřím, že to opět potvrdí pozici Monety v roli digitálního lídra na tuzemském bankovním trhu,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný.

MONETA zakládá nadaci, pomůže oddlužit klienty v extrémních případech nouze
15. 12. 2020
MONETA Money Bank

Klienti Skupiny MONETA, kteří se ne vlastní vinou ocitnou v extrémním případě finanční tísně a akutní nouze, budou moci zhruba od druhého čtvrtletí 2021 požádat o částečné či úplné odpuštění svých finančních závazků. Pomůže jim v tom Nadace MONETA, jejíž založení bankovní skupina dnes oznámila.

„MONETA je od počátku svého vzniku vždy připravena pomoci těm svým klientům, kteří o to stojí. Nadace bude primárně sloužit těm, kteří o to nejenom stojí, ale jejich tíživou situaci způsobila například tragická událost v rodině nebo jiné neočekávané neštěstí. Typickým příkladem klienta, kterému bude pomoc vznikající nadace určena, jsou například nezletilé děti, které v rámci dědického řízení zdědí po svých zemřelých rodičích půjčku, hypotéku nebo komerční úvěr,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva Tomáš Spurný.

Na činnost nadace bude dohlížet Správní rada, o samotných žádostech o oddlužení by pak měla rozhodovat tříčlenná komise. „Ta bude sestávat z externích expertů, nebude v nich tedy zastoupen nikdo z představitelů banky. Tyto vhodné experty nyní hledáme,“ uvedl Tomáš Spurný. První žádosti by mohli klienti začít podávat na jaře příštího roku, kdy by nadace měla začít fungovat. „V tuto chvíli probíhá nutná legislativní administrace celého tohoto kroku. Pro nadaci také hledáme vhodné jméno tak, aby reflektovala svůj účel a také samotné poselství či misi,“ doplnila mluvčí Skupiny MONETA Zuzana Filipová s tím, že jak členy nadační komise, tak samotné správní rady společně s přesným postupem podávání a schvalování budoucích žádostí představí banka během prvních tří měsíců roku 2021.

MONETA informuje o provozu poboček a platbách ke konci roku 2020
14. 12. 2020
MONETA Money Bank

Všechny pobočky MONETA Money Bank budou ve svátečních dnech 24.–26. prosince 2020 a 1. ledna 2021 uzavřeny. Ve čtvrtek 31. prosince 2020 budou všechny pobočky otevřeny do 12 hodin. Výjimku tvoří na Silvestra obchodní místo Jablonec nad Nisou – OC Central, které bude otevřeno do 13 hodin a pobočky Hradec Králové – Futurum, Kladno – KauflandPraha – Černý Most a ve Veselí nad Moravou, které budou na Silvestra celý den uzavřeny. Před návštěvou pobočky doporučujeme vždy ověřit na www.moneta.cz její aktuální provozní dobu.

Ve dnech 28.–30. 12. 2020 budou obchodní místa MONETA Money Bank v provozu dle své standardní otevírací doby. Výjimku tvoří Kladno – Kaufland, Praha – Černý Most a pobočka ve Veselí nad Moravou, které budou v tomto období uzavřeny.

Vklady a výběry hotovosti v pobočkách MONETA Money Bank mohou klienti provádět do 31. prosince nejdéle do konce provozní doby.

Příchozí úhrady došlé do MONETA Money Bank na konci roku

Tuzemské standardní platby – platby přijaté 31. 12. 2020 do 20:00 hodin budou zaúčtované na účet příjemce 31. 12. 2020. Platby přijaté po tomto termínu budou zaúčtované jako transakce roku 2021.

Okamžité platby – platby přijaté 31. 12. 2020 do 20:00 hodin budou zaúčtované na účet příjemce ještě v roce 2020. Okamžité platby přijaté 31. 12. 2020 od 20:00 do 23:59 hodin se promítnou do změny disponibilního zůstatku běžného účtu, zaúčtované budou 4. 1. 2021 s valutou 31. 12. 2020.

Zahraniční platby – platby přijaté 31. 12. 2020 do 16:00 hodin budou zaúčtované na účty příjemce 31. 12. 2020. Platby přijaté po tomto termínu budou zaúčtované jako transakce roku 2021.

Odchozí úhrady z MONETA Money Bank na konci roku

Pokud chtějí klienti zpracovat své odchozí úhrady ještě v roce 2020, doporučujeme zohlednit následující termíny:

Příkazy k úhradě mezi účty MONETA Money Bank nebo do jiné banky je potřeba zadat v pobočce MONETA Money Bank do 31. prosince 2020 do konce pracovní doby nebo přes Smart Banku, Internet Banku a bankomaty do 31. prosince 2020 do 20:00 hodin.

V případě převodů mezi účty v různých měnách, které jsou vedené v MONETA Money Bank, je potřeba příkazy k úhradě zadat do 31.12. 2020 na pobočce do konce pracovní doby, prostřednictvím MultiCash, BankKlient do 19:30 hodin, prostřednictvím ostatních služeb přímého bankovnictví do 20:00 hodin.

Platební příkazy pro okamžité platby na účty jiných tuzemských bank zadané do 31.12. 2020 do 20:00 hodin budou zúčtované ještě v roce 2020, zadané po tomto termínu se promítnou do disponibilního zůstatku v roce 2020, ale zaúčtovány budou až 4. 1. 2021.

Příkazy k inkasu musí být zadány:

 • na účty vedené v jiné tuzemské bance do 28. prosince 2020 do konce provozní doby,
 • na účty vedené v MONETA Money Bank do 31. prosince 2020 do konce provozní doby.

Platební příkazy pro platby do zahraničí se zaúčtováním v roce 2020 je třeba zadat následovně:

 • hladké platby – zadání na pobočce do 31. prosince 2020 do konce pracovní doby, nejpozději ve 12:00 hodin,
 • hladké platby přes MultiCash do 31. prosince 2020 do 16:30 hodin,
 • hladké platby – zadání přes ostatní služby přímého bankovnictví do 31. prosince 2020 do 17:00 hodin,
 • dokumentární platby, bankovní záruky do 30. prosince 2020 do konce provozní doby.

Datum připsání ve prospěch účtu příjemce se řídí standardními lhůtami dle zákona o platebním styku. Platební příkazy zadané po zmíněných termínech budou moci být provedeny nejdříve první pracovní den nového roku, tedy 4. ledna 2021. Termíny se řídí provozem clearingového centra České národní banky. Bližší podrobnosti klienti získají přímo na pobočkách MONETA Money Bank či na stránkách www.moneta.cz.

MONETA Stavební Spořitelna – bezhotovostní a hotovostní vklady na konci roku 2020

Bezhotovostní převod navrhujeme zařídit dle podmínek klientovy banky tak, aby platba byla připsána na účet MONETA Stavební Spořitelny do 31. 12. 2020.

Platby přijaté 31.12. 2020 do 16:00 hodin budou zaúčtované na účet MONETA Stavební Spořitelny 31. 12. 2020.

Vklad hotovosti na účet MONETA Stavební Spořitelny je možné provést na pokladnách MONETA Money Bank do 31. 12. 2020 do 12:00 hodin.

Takto realizované vklady budou zaúčtované na účet MONETA Stavební Spořitelny dne 4. 1. 2021 s valutou 31. 12. 2020. Tyto platby budou zahrnuty do základu pro výpočet státní podpory za rok 2020.

Wüstenrot – hypoteční banka – bezhotovostní a hotovostní vklady na konci roku 2020

Bezhotovostní převod navrhujeme zařídit dle podmínek klientovy banky tak, aby platba byla připsána na účet Wüstenrot – hypoteční banky do 31. 12. 2020.

Platební příkaz z běžného, termínovaného a spořící účtu je možné zadat do 30. 12. 2020 do 23:50 hodin.

Vklad hotovosti na účet Wüstenrot – hypoteční banky je možné provést na pokladnách MONETA Money Bank do 30. 12. 2020 do konce provozní doby.

Takto realizované vklady budou zaúčtované na účet Wüstenrot – hypoteční banky 31. 12. 2020.

MONETA hlásí strmý nárůst plateb mobilem a hodinkami. Počet bezkontaktních plateb se meziročně zvýšil o 127 %
9. 12. 2020
MONETA Money Bank

U klientů MONETA Money Bank se těší stále větší oblibě platby „na jedno pípnutí“ skrze virtuální platební karty nahrané v chytrých telefonech nebo hodinkách. Banka letos zaznamenala 60% nárůst platebních karet v těchto zařízeních. To se projevilo i na počtu transakcí, kterých bezkontaktním způsobem klienti za letošní první tři kvartály provedli 10,4 milionu. Znamená to 127% nárůst oproti roku 2019. Celkem tímto způsobem klienti utratili bezmála 4,7 miliardy Kč.

„Jsme rádi, že klienti ve velkém množství objevují pohodlí bezkontaktních plateb a zároveň oceňují jejich bezpečnost a využívají je i pro hrazení velkých částek. Nejvyšší letošní platba provedená nositelnou elektronikou proběhla koncem října v Plzni v prodejně technického zařízení budov a činila 201 539 korun,“ říká Zuzana FiIipová, ředitelka komunikace a CSR MONETA Money Bank, která jako první banka v Česku zavedla platby pomocí Google Pay, Apple Pay a chytrými hodinkami GarminFitbit.

Způsob, kdy klient při platbě sáhne do peněženky a vytáhne kartu, zatím stále převládá. Podíl kontaktních plateb, kdy platící vsune kartu do terminálu, se však trvale snižuje. Oproti roku 2019 jde zatím o 30% pokles při srovnání prvních třech kvartálů. Platby, kdy klienti kartu využili bezkontaktně a přiložili ji k terminálu, naopak o 19 % vzrostly. Strmý nárůst MONETA Money Bank zaznamenala u plateb mobilem a hodinkami, a to o 127 %, kdy telefonem nebo hodinkami bylo provedeno 10,4 milionu transakcí v objemu 4,7 miliardy Kč.

Ačkoliv Apple Pay spustila MONETA Money Bank loni v únoru a Google Pay bylo spuštěno o více než rok dříve, „jablíčkáři“ nyní výrazně vedou, a to v poměru 2,8 milionu transakcí za letošní třetí čtvrtletí oproti 1,7 milionu transakcí formou Google Pay.

Na rozmach plateb nositelnou elektronikou má vliv nejen pohodlí, ale hlavně bezpečnost. Skutečné číslo platební karty není uloženo nikde v telefonu ani hodinkách a není ani zobrazováno či odesíláno při platbě. Místo toho má každá karta svůj virtuální kód, který je spojený s konkrétním chytrým telefonem nebo hodinkami. Při platbě je dále použit pokročilý bezpečnostní klíč, který je šifrovaný a anonymizovaný. Pokud se přístroj ztratí, stačí na dálku deaktivovat pouze tento speciální virtuální kód, a uživatel tak může nadále platit svojí plastovou kartou.

K „boomu“ bezkontaktního placení přispěla i pandemie viru Covid – 19. „Hygienický aspekt ruku v ruce s navýšením počtu bezkontaktních terminálů u českých obchodníků bezpochyby sehrál velmi výraznou roli,“ dodává Zuzana Filipová s tím, že trend bezkontaktních plateb hodinkami nebo chytrým telefonem je nezvratný a setrvale poroste.

MONETA rozdělila granty: na charitu letos půjdou téměř 3 miliony korun, zaměstnanci se vzdali firemních akcí
7. 12. 2020
MONETA Money Bank

V rámci grantového programu na podporu potřebných bylo letos ve dvou kolech podpořeno celkem 42 projektů v objemu 2 850 821 Kč. Původní rozpočet banka nakonec navýšila o finance, které byly v letošním roce určeny na interní účely zaměstnanců. Právě oni se rozhodli peníze namísto firemních akcí věnovat charitě.

„Kvůli pandemické situaci se v průběhu roku nemohly uskutečnit akce, které jsme měli naplánované pro naše zaměstnance. Finanční prostředky, původně vyhrazené k těmto účelům, jsme se proto nakonec rozhodli věnovat na charitu a navýšit o ně objem fondu na podporu žádostí v našem grantovém programu. Věříme, že v této nelehké době je ocení všichni ti, kteří nyní pomoc neziskových organizací využívají ještě více než kdy jindy,“ uvedla v této souvislosti ředitelka komunikace a CSR Skupiny MONETA Zuzana Filipová.

Grantový program banky je již od svého začátku založený na angažovanosti vlastních zaměstnanců a jejich aktivnímu zapojení do charity. Jsou to totiž právě oni, kdo musí namísto neziskové organizace požádat banku o finanční podporu a tuto žádost také následně před grantovou komisí osobně obhájit. „K propojení zaměstnanců a charitativních institucí dochází samovolně ještě před samotným podáním žádosti: buď osloví daná organizace bankéře například na nejbližší pobočce nebo si bankéř neziskovku vybere sám, protože je blízká jeho osobním hodnotám. Naši lidé se tak stávají pomyslnými ambasadory dané instituce, v níž se dříve či později nakonec i sami angažují jako dobrovolníci. Právě v tom vidíme asi největší přínos firemního CSR,“ vysvětluje Filipová.

Díky grantové podpoře tak například bude moci osmiletý Míša, který zůstal po agresivní nemoci na vozíku, vyrazit na rehabilitační pobyt, nemocní cystickou fibrózou zase získají nové mobilní inhalátory. Lidé s trestní minulostí, kteří se chtějí zařadit zpět do běžného života, budou moci absolvovat pracovní tréninky, potřebné vybavení včetně polohovacích postelí pak získá 10 hospiců napříč celou Českou republikou. „Mezi úspěšnými žadateli o grant je ale i organizace Tichý svět a její projekt Tichá linka, který se snaží ulehčit začlenění neslyšících do společnosti. Ti využívají služby překladu do znakového jazyka i prostřednictvím aplikace, jejíž aktualizaci a rozvoj jsme z grantového programu podpořili. Jedno z pražských středisek pro nevidomé například získalo peníze pro nákup 3D modelu lidského těla určeného na kurzy pro nevidomé maséry,“ dodala Filipová.

Smyslem Grantového programu Skupiny MONETA je pomoc organizacím, zaměřeným na pomoc znevýhodněným dětem a dospělým, seniorům a na podporu ochrany životního prostředí. V roce 2019 podpořila banka 33 neziskových organizací, mezi které rozdělila 1,8 milionu korun.

MONETA má nejlepší online půjčku pro živnostníky ve střední a východní Evropě
2. 12. 2020
MONETA Money Bank

Oceněním nejlepšího digitálního řešení v kategorii úvěrů pro živnostníky se může ode dneška chlubit Skupina MONETA. Porotci z řad mezinárodní asociace SME Banking Clubu ocenili v rámci soutěže CEE SME Banking Awards 2020 plně bezpapírový proces sjednání úvěru bez zbytečné byrokracie, který lze sjednat do 15 minut přes web MONETA Money Bank.

MONETA Money Bank se jako tradiční podporovatel živnostníků a malých firem dlouhodobě soustředí na digitalizaci služeb. „Jsme velmi rádi za toto ocenění, je to pro nás potvrzení toho, že služby a digitální procesy, které pro naše klienty z oblasti SME tvoříme a rozvíjíme, představují špičku i z pohledu mezinárodního srovnání,“ říká Petr Kábele, senior product manager pro Small Business segment MONETA Money Bank.

Studie srovnávala online řešení osmnácti bank a nebankovních institucí z regionu střední a východní Evropy. MONETA Money Bank získala kromě prvenství v kategorii online půjček také třetí místo v kategorii „Nejlepší mobilní bankovnictví pro SME“.

„Uvědomujeme si, a v době epidemie koronaviru obzvlášť, že jakákoliv administrativní zátěž navíc je pro živnostníky nepříjemná. Spolupráci s bankou se jim proto snažíme co nejvíce usnadnit tak, aby mohli vše vyřídit na několik kliknutí a svůj čas poté věnovat hlavně tomu nejpodstatnějšímu, svému podnikání,“ dodává tisková mluvčí MONETA Money Bank Zuzana Filipová.

Rychlý online úvěr pro živnostníky Expres Business ve výši až 500 000 Kč lze využít na financování jakýchkoli potřeb souvisejících s podnikáním. Schválení a podpis smlouvy probíhá online a stejně tak i načerpání peněz.

MONETA jako první v ČR předschvaluje hypotéky online s 30denní garancí sazby
25. 11. 2020
MONETA Money Bank

MONETA jede na vlně digitalizace a přináší další výrazné zlepšení klientského komfortu, tentokrát při sjednávání hypotéky. Banka v těchto dnech spustila první fázi postupného online sjednávání nových hypotečních úvěrů. Konkrétní a časově garantovanou sazbu hypotéky získají klienti nově v prostředí hypoteční kalkulačky na webových stránkách během několika kliknutí.

„Zájemcům o hypotéku nyní nově stačí vyplnit v naší hypoteční kalkulačce na webových stránkách výši svého příjmu, měsíčních výdajů a připojit souhlas s náhledem do registrů. Na základě vyplnění těchto parametrů následně do 5 minut obdrží konkrétní předschválenou nabídku hypotéky včetně garantované úvěrové sazby, která je platná po následujících 30 dní. Během této doby se mu ozve naše call centrum, prostřednictvím e-mailů si následně klient s bankou vymění potřebné dokumenty včetně návrhu smlouvy. Na pobočce tak proběhne již pouze samotný podpis – našemu klientovi se ozve nejbližší zastoupení banky a společně si domluví termín návštěvy,“ popisuje celý nový online proces Tomáš Kostrhoun, senior manažer hypoték, Product & Marketing, MONETA Money Bank. Tímto krokem tak banka v oblasti hypoték opět posunula pomyslnou laťku o něco výše a navázala tak na své prvenství v soutěži Hypotéka roku v letech 2019 a 2018. Primát v transformaci hypotečního trhu do online prostředí drží MONETA již od srpna loňského roku, kdy jako vůbec první banka v zemi přinesla klientům možnost online oceňování nemovitostí a o půl roku později přidala i možnost online refinancování hypoték prostřednictvím inovativní služby Refinanso.cz.

Online garantovanou úrokovou sazbu, která v současné době začíná na 1,69 % p. a., RSPN od 2,35 %, je možné získat pro účely hypoték na byt, dům nebo developerský projekt. Kromě garance úroku pak MONETA nabízí také flexibilní splácení až 50 % z aktuální výše hypotéky každý rok a sjednání i vedení hypotéky bez poplatků. Banka také vyřídí odhad nemovitosti a výpis z katastru kompletně zdarma. Zákazník navíc může 30 % z celkově půjčené částky využít libovolným způsobem a v případě neočekávaných situací si své splátky přerušit nebo je snížit až na tři měsíce.

„Učinili jsme důležitý krok k plné digitalizaci procesu sjednání hypotéky a dále pracujeme na online ocenění nemovitosti, skóringu a digitálním podpisu. Tyto další funkcionality plánujeme spustit již v první polovině příštího roku,“ uvedl v této souvislosti senior manažer hypoték a externí distribuce MONETA Money Bank Matěj Novák. Hypotéku lze spravovat online i prostřednictvím špičkové a odborníky vysoce ceněné mobilní aplikaci Smart Banka. Zájemcům jsou samozřejmě k dispozici také bankéři na celkem 160 pobočkách po celé ČR.

MONETA drží v digitalizaci svých hypotečních produktů hned několik primátů: v srpnu 2019 spustila oceňování nemovitostí online, v lednu letošního roku provedla své klienty vůbec prvním plně online procesem refinancování hypoték. Ke konci třetího kvartálu spravovala MONETA hypoteční úvěry v celkové hodnotě přesahující 90 miliard korun. Strategickým cílem banky je přitom získat minimálně desetiprocentní podíl na tuzemském hypotečním trhu. V době jejího vstupu na burzu v roce 2016 činil podíl MONETA Money Bank na hypotékách v České republice pouhých 1,5 %. V současné době se pohybuje na úrovni 6,6 %.

MONETA testuje své zaměstnance, za testy na COVID už vynaložila téměř 3 miliony korun
24. 11. 2020
MONETA Money Bank

Přes 2,7 milionu korun již investovala MONETA do PCR testů svých zaměstnanců. Ti se mohou nechat otestovat zdarma od počátku letošního října. Během uplynulých 7 týdnů tak banka otestovala již 1290 zaměstnanců, mezi nimiž odhalila 54 pozitivních případů. Od počátku pandemie v březnu letošního roku eviduje MONETA celkem 207 případů onemocnění COVID-19 mezi svými zaměstnanci.

Testování je dobrovolné, banka je svým zaměstnancům hradí v plné výši a probíhá na týdenní bázi vždy ve čtvrtek. „Toto naše rozhodnutí mělo jednoduchou příčinu: chtěli jsme pomoci zpomalit šíření nemoci a také jsme samozřejmě chtěli ochránit naše bankéře v první linii. Od 9. října, kdy jsme s testováním začali, nám testy pomohly odhalit 54 pozitivních případů,“ uvedl v této souvislosti předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný s tím, že za samotné testy včetně cestovních nákladů na mobilní testovací stanice a osobní přítomnost lékařů či zdravotníků dosud MONETA vynaložila 2 723 480 korun.

„Pokládáme to nicméně za investici, která se bance z profesního i lidského pohledu vyplatí. Uvědomujeme si, že zdraví našich zaměstnanců je na prvním místě. Jsme proto rádi, že i naši zaměstnanci k tomu přistupují stejně a nabídku banky na otestování zdarma přijali v této těžké době jako velmi hodnotný benefit,“ dodal Tomáš Spurný.

Na samotném procesu testování MONETA od začátku spolupracuje s krajskými hygienickými stanicemi a několika zdravotnickými zařízeními atestovanými na testy COVID-19. Testovat začala banka 9. 10., tedy v době, kdy křivka nových pozitivních nálezů začala v rámci České republiky strmě stoupat. Testuje se jednou týdně v prostorách pražské a ostravské centrály a dále v lokalitách, kde byl buď aktuálně zaznamenán výskyt či podezření nákazy coronavirem. Ve druhém říjnovém týdnu navíc proběhlo plošné dobrovolné testování na všech krajských místech banky v celé republice.

Kromě testování zdarma nabídla banka již na jaře letošního roku všem samoživitelům z řad svých zaměstnanců, kteří byli nuceni zůstat doma se svými potomky, dorovnání tzv. ošetřovného člena rodiny (OČR) s plnou náhradou základní mzdy. Zaměstnancům, kteří musí i přes vládní doporučení pracovat na svých pracovištích, pak MONETA jako dodatečný benefit zajistila obědové balíčky zdarma. Samozřejmostí pak jsou dezinfekční a ochranné pomůcky pro všechny zaměstnance, které jsou ve všech prostorách centrál i poboček volně k dispozici. Od vyhlášení nouzového stavu 5. října pracuje z celkového počtu 3 162 zaměstnanců v průměru jedna třetina z nich z domova.

MONETA potvrdila pozici digitálního lídra. Za českou jedničku ji vyhlásila studie Deloitte Digital Banking Maturity 2020
19. 11. 2020
MONETA Money Bank

MONETA Money Bank, která letos potřetí v řadě vyhrála anketu Bankovní inovátor roku, dostala další ocenění, tentokrát s mezinárodním přesahem. V rámci studie Deloitte Digital Banking Maturity Study 2020 si zajistila prvenství mezi českou konkurencí a jako banka s nejlepším digitálním bankovnictvím patří mezi top 10 % digitálních šampionů celosvětově.

„Toto velké srovnání 318 bank z celého světa nás jako digitálního lídra v Česku vyhodnotilo už v roce 2018. Teď se nám podařilo prvenství znovu obhájit, a ještě zvýšit náskok před konkurencí. Aktuálně jsme jediná česká banka mezi horními 10 % digitálně nejvyspělejších bank na světě, a to i ve srovnání s tzv. challenger bankami, které zavedeným bankám konkurují nabídkou úžeji specializovaných služeb,“ říká Jakub Komenda, šéf digitálního bankovnictví Skupiny MONETA.

Uživatelský komfort, rozsah a kvalitu on-line služeb porovnává Digital Banking Maturity Study 2020 v různých oblastech. Hodnotí se snadnost vyhledání informací, proces založení učtu, kvalita každodenních běžných služeb, možnosti jejich rozšíření, ale také způsob ukončení klientství.

„Ze studie vyplývá, že české banky včetně té naší mají ještě rezervy právě při digitálním ukončování produktů a služeb,“ říká Jakub Komenda a doplňuje: „Na to se zaměříme, aby si klient na pár kliků nejen založil učet, spoření, kartu nebo půjčku, ale mohl jednoduše daný produkt vypovědět i jinak, než osobně na pobočce nebo přes telefonního bankéře.“

„Jsem velmi potěšen, že se MONETA Money Bank v rámci hodnocení naší studie Deloitte Digital Banking Maturity 2020 umístila mezi digitálními šampiony, kam spadá celosvětová konkurence nejen tradičních, ale i tzv. challenger bank,“ dodává k výsledkům Štěpán Húsek, Partner v oddělení technologického poradenství společnosti Deloitte.

MONETA Money Bank podepsala smlouvu na koupi 100% podílu ve společnostech Wüstenrot – stavební spořitelna a Wüstenrot hypoteční banka
12. 12. 2019
MONETA Money Bank

Zástupci MONETA Money Bank („MONETA“) a německého koncernu Wüstenrot & Württembergische AG dnes podepsali smlouvu o koupi 100 % akcií stavební spořitelny a hypoteční banky Wüstenrot. Transakce by měla být vypořádána prvního dubna příštího roku nebo záhy poté, co ji schválí Česká národní banka a český Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Společnost MONETA získá 100% podíl ve společnosti Wüstenrot – stavební spořitelna a.s. a 100% podíl ve společnosti Wüstenrot hypoteční banka a.s. za kupní cenu ve výši 180 400 000 EUR, což odpovídá přibližně částce 4,6 miliardy Kč . Banka ji bude financovat z přebytku vlastního kapitálu a z volné likvidity. Prodávající bude také mít nárok na výplatu dividendy. „Jsme nesmírně vděční za tuto příležitost a vynaložíme veškerou snahu, aby MONETA dále posilovala svou pozici na trhu retailového bankovnictví v České republice,“ potvrdil v této souvislosti své dřívější vyjádření generální ředitel MONETA Money Bank a předseda představenstva banky Tomáš Spurný.

Stávající generální ředitel finanční skupiny Wüstenrot Michael Pupala zůstane i nadále generálním ředitelem a předsedou představenstva obou společností, tedy stavební spořitelny a hypoteční banky Wüstenrot a zároveň posílí tým vrcholového managementu společnosti MONETA. „Stoprocentně hodláme využít růstového potenciálu získaného díky akvizici. Osobně věřím, že začlenění zaměstnanců Wüstenrot do rodiny MONETA bude mít jednoznačně pozitivní dopad na obě strany. Akvizice přinese do banky další talenty z oblasti retailového bankovnictví a celá skupina tak z této možnosti bude na vysoce konkurenčním trhu práce jednoznačně těžit,“ uvedl Tomáš Spurný.

„Těším se na naši spolupráci a věřím, že se mi podaří, společně s mým týmem, navázat na výborné výsledky, kterých jsme v minulosti již dosáhli,“ potvrdil Michael Pupala.

MONETA tímto strategickým krokem zvětší svou klientskou základnu o přibližně 350 000 klientů, zvýší balanci svých retailových vkladů zhruba o 50 miliard Kč, respektive o 44 % a téměř zdvojnásobí balanci svého hypotečního portfolia. Akvizice tak významně posílí pozici společnosti MONETA na trhu retailového bankovnictví. Podíl na trhu hypoték vzroste ze stávajících 3,2 % na více než 6 % a podíl na trhu retailových klientských vkladů se zvýší ze stávajících 5 % na odhadovaných 8 %. Akvizice zároveň i zvýší podíl spotřebitelských úvěrů o 25 % získáním nezajištěných retailových úvěrů ze stavebního spoření. Vedení společnosti zároveň věří, že akvizice zlepší i celkový rizikový profil společnosti, a to díky dobrému rizikovému profilu nabytých aktiv.

Vypořádání akvizice je plánováno na 1. dubna 2020 nebo záhy po tomto datu. Ještě předtím musí MONETA získat regulatorní souhlasy České národní banky a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

MONETA Money Bank je s více než jedním milionem klientů čtvrtou největší bankou v zemi a podle dat, zveřejněných Ministerstvem pro místní rozvoj, pátým největším poskytovatelem hypoték v České republice. Je dvojnásobnou držitelkou prestižního ocenění Bankovní inovátor roku, jenž obdržela za inovativní postupy v mobilní aplikaci Smart Banka, a také titulu Hypotéka roku 2019, který v prestižní soutěži nedávno obhájila podruhé za sebou.

MONETA Money Bank informuje o provozu poboček a platbách ke konci roku 2019
10. 12. 2019
MONETA Money Bank

Všechny pobočky MONETA Money Bank budou ve svátečních dnech 24.–26. prosince 2019 a 1. ledna 2020 uzavřeny. V úterý 31. prosince 2019 budou všechny pobočky otevřeny do 12 hodin. Výjimku tvoří na Silvestra obchodní místa Jablonec nad Nisou – OC Central, kde bude otevřeno do 13 hodin, Ostrava – Futurum a Praha 4 – OC Chodov, které budou otevřeny do 14 hodin, Hradec Králové – OC Futurum, které bude celý den uzavřeno, a Karlovy Vary – OC Varyáda, kde bude otevřeno do 16 hodin. Před návštěvou pobočky doporučujeme vždy ověřit na www.moneta.cz její aktuální provozní dobu.

Ve dnech 27.–30. 12. 2019 budou obchodní místa MONETA Money Bank v provozu dle své standardní otevírací doby.

Vklady a výběry hotovosti v pobočkách MONETA Money Bank mohou klienti provádět do 31. prosince nejdéle do konce provozní doby. Příchozí úhrady došlé do MONETA Money Bank v úterý 31. prosince do 20:00 hodin budou připsány ve prospěch účtů klientů ve stejný den.

Pokud chtějí klienti zpracovat své odchozí úhrady ještě v roce 2019, doporučujeme zohlednit následující termíny:

Příkazy k úhradě mezi účty MONETA Money Bank nebo do jiné banky je potřeba zadat v pobočce MONETA Money Bank do 31. prosince 2019 do konce pracovní doby nebo přes Smart Banku, Internet Banku, Mobil Banku a bankomaty do 31. prosince 2019 do 20:00 hodin. V případě převodů mezi účty v různých měnách, které jsou vedené v MONETA Money Bank, je potřeba příkazy k úhradě zadat do 31. 12. 2019 na pobočce do konce pracovní doby, prostřednictvím MultiCashe a BankKlienta do 19:30 hodin, prostřednictvím ostatních služeb přímého bankovnictví do 20:00 hodin.

Platební příkazy pro okamžité platby na účty jiných tuzemských bank zadané do 31. 12. 2019 do 20:00 hodin budou zúčtované ještě v roce 2019, zadané po tomto termínu se promítnou do disponibilního zůstatku v roce 2019, ale zaúčtovány budou až 2. 1. 2020.

Příkazy k inkasu musí být zadány:
– na účty vedené u jiné tuzemské banky do 27. prosince 2019 do konce provozní doby,
– na účty vedené v MONETA Money Bank do 31. prosince 2019 do konce provozní doby.

Platební příkazy pro platby do zahraničí se zaúčtováním v roce 2019 je třeba zadat následovně:
– hladké platby: zadání na pobočce do 31. prosince 2019 do konce pracovní doby, nejpozději ve 14:30 hodin,
– hladké platby přes MultiCash do 31. prosince 2019 do 16:30 hodin,
– hladké platby: zadání přes ostatní služby přímého bankovnictví do 31. prosince 2019 do 17:00 hodin,
– dokumentární platby, bankovní záruky: do 27. prosince 2019 do konce provozní doby.

Datum připsání ve prospěch účtu příjemce se řídí standardními lhůtami dle zákona o platebním styku. Platební příkazy zadané po zmíněných termínech budou moci být provedeny nejdříve první pracovní den nového roku, tedy 2. ledna 2020. Termíny se řídí provozem clearingového centra České národní banky. Bližší podrobnosti klienti získají přímo na pobočkách MONETA Money Bank či na stránkách www.moneta.cz.

MONETA Money Bank spouští okamžité platby s maximálním povoleným limitem u odchozích transakcí
29. 11. 2019
MONETA Money Bank

Od neděle 1. prosince budou moci klienti MONETA Money Bank naplno využívat systém okamžitých plateb. V pilotním provozu ji banka nabídla již v pondělí 25. 11. pro příchozí transakce. Do deseti vteřin bude nyní možné odeslat protistraně až 400 000 Kč, což je maximum stanovené Českou národní bankou.

Systém takzvané okamžité úhrady bude funkční jak ve Smart Bance, tak v prostředí internetového bankovnictví. „Finanční převody jsou nezávislé na otevírací době bankovních poboček, fungují tedy i v noci, během víkendů a o státních svátcích. Jedinou podmínkou je, aby druhá banka uměla tyto okamžité platby přijímat,“ potvrdila mluvčí MONETA Money Bank Zuzana Filipová s tím, že v případech bank, které nastavený systém okamžitých úhrad nemají, budou transakce prováděny stejně jako doposud. „Okamžité tuzemské úhrady v rámci naší banky jsou nicméně taktéž samozřejmostí,“ dodala.

MONETA Money Bank je s milionem klientů čtvrtou největší bankou v zemi a také čerstvou držitelkou prestižního ocenění Bankovní inovátor roku 2019, které obhájila již podruhé v řadě. Coby pátý největší poskytovatel hypoték v Česku banka opět získala titul Hypotéka roku 2019.

MONETA Money Bank získala exkluzivitu pro vyjednávání o akvizici Wüstenrot – stavební spořitelny a Wüstenrot hypoteční banky
29. 11. 2019
MONETA Money Bank

Prostřednictvím plánované akvizice MONETA zvětší svou zákaznickou základnu o přibližně 400 tisíc klientů, zdvojnásobí své hypoteční portfolio a navýší klientské vklady o 53 miliard Kč.

„Věříme, že tato akvizice zapadá do naší dlouhodobé strategie růstu v retailovém bankovnictví. Zároveň v krátkodobém i střednědobém horizontu akvizice zvýší zisk i dividendu na akcii,“ uvedl v této souvislosti generální ředitel a předseda představenstva společnosti MONETA Tomáš Spurný.

Díky plánované akvizici MONETA zvětší svou klientskou základnu o přibližně 400 000 klientů, což by mělo vést k nárustu retailových vkladů o 45 %, respektive o 53 miliard Kč. Tím MONETA zvýší svůj podíl na trhu retailových klientských vkladů ze stávajících 5 % na 8 %. Dále dojde k navýšení podílu na trhu hypotečních úvěrů ze 3 % na 6 %. Zároveň plánovaná akvizice přinese 13 miliard Kč retailových úvěrů ze stavebního spoření a díky tomu MONETA navýší své portfolio spotřebitelských úvěrů ze stávajících 40 miliard Kč na 53 miliard Kč.

Z finančního hlediska se očekává, že plánovaná akvizice posílí ziskovost společnosti MONETA o 15 % ročně a navýší provozní výnosy o minimálně 10 % ročně. Akvizice také umožní společnosti MONETA dosáhnout významných nákladových úspor ze synergií. Tyto synergie představují odhadem 6 % ze stávajících nákladů společnosti MONETA. Vedení společnosti zároveň věří, že plánovaná akvizice zlepší celkový rizikový profil společnosti díky dobrému rizikovému profilu nabytých aktiv. Akvizice by neměla generovat goodwill, ale naopak by měla vést k vykázání mimořádného zisku v roce jejího vypořádání.

Plánovaná akvizice bude financována z přebytku kapitálu a z volné likvidity. „Transakce nevyžaduje navýšení kapitálu, a proto nedojde k naředění podílů našich akcionářů. Neméně důležité je, že MONETA navrhne vyplatit dividendu za rok 2019, jak bylo dříve komunikováno. Vážíme si důvěry skupiny Wüstenrot a věříme, že transakci společně dovedeme k úspěšnému konci“, dodal Tomáš Spurný.

Předpokladem dokončení akvizice je úspěšné dokončení konfirmatorní due diligence a vyjednání kupní smlouvy (Share Purchase Agreement). Záměrem společnosti MONETA je podepsat kupní smlouvu do konce roku 2019. Vypořádání transakce je plánováno na 1. dubna 2020 nebo co nejdříve poté. Před vypořádáním transakce musí MONETA získat regulatorní souhlasy České národní banky a Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

MONETA zveřejní kupní cenu a ostatní podmínky transakce po podpisu kupní smlouvy. Spolu s tím MONETA zveřejní svůj aktualizovaný finanční výhled (guidance).

MONETA je s počtem více než jeden milion klientů čtvrtou největší bankou v zemi a podle dat zveřejněných Ministerstvem pro místní rozvoj pátým největším poskytovatelem hypoték v České republice. Je dvojnásobnou držitelkou prestižního ocenění Bankovní inovátor roku, jež obdržela za inovativní postupy v mobilní aplikaci Smart Banka, a také titulu Hypotéka roku 2019, který teprve před několika dny obhájila v prestižní soutěži již podruhé za sebou.

MONETA Money Bank přichází s adventním překvapením – 5% úrokovou sazbou na pravidelném spořicím účtu
28. 11. 2019
MONETA Money Bank

Netradiční adventní překvapení nabízí svým klientům MONETA Money Bank. Do své produktové nabídky totiž zařadila nový spořicí účet s názvem Pravidelné spoření. V něm budou moci klienti za jeden rok získat pětiprocentní úročení svých úspor.

Podmínkou k získání úročení je ukládat si na účet Pravidelného spoření měsíčně částku do 1 000 korun, a přitom z účtu po dobu jednoho roku nevybrat. Druhou podmínkou pak je, aby klientovi na běžný účet v MONETA Money Bank přicházela měsíčně platba ve výši alespoň 7 000 korun. „Ve většině domácností se najde nějaká ta koruna, kterou si lidé odkládají stranou. Velmi často se přitom jedná o drobné obnosy do jednoho tisíce korun měsíčně. Pravidelné spoření nabízí skvělé podmínky tyto drobné obnosy zhodnotit a v relativně krátkém horizontu našetřit na nějaký konkrétní cíl, například na vánoční dárky,“ říká v této souvislosti mluvčí MONETA Money Bank Zuzana Filipová.

Výplata pětiprocentního úroku bude probíhat vždy po roce trvání účtu Pravidelného spoření. „Poté výhodné spoření skončí. Pokud bude klient chtít opět pravidelně spořit, bude si muset otevřít nové Pravidelné spoření. Pokud tak neučiní, účet mu samozřejmě i nadále zůstane, ovšem již bez úročení,“ doplnila Filipová.

S pětiprocentním úročením spořicího účtu přichází MONETA Money Bank jako vůbec první bankovní instituce na trhu. „Všichni naši konkurenti jsou se svými úrokovými sazbami výrazně níže,“ potvrzuje Filipová.

MONETA Money Bank je čtvrtou největší bankou v zemi, jejích služeb využívá přes jeden milion klientů. Je čerstvou držitelkou prestižního ocenění Bankovní inovátor roku 2019, toto ocenění získala již podruhé v řadě.

Valná hromada MONETA Money Bank schválila pololetní dividendu, navýšení kapitálu a zpětný odkup akcií
26. 11. 2019
MONETA Money Bank

Valná hromada společnosti MONETA Money Bank dnes odpoledne schválila návrh na výplatu pololetní dividendy, navýšení základního kapitálu a program zpětného odkupu akcií. Valné hromady se zúčastnili akcionáři s celkovým podílem více než 60 % na základním kapitálu banky a byla tak usnášeníschopná.

Valná hromada schválila návrh představenstva na výplatu první části dividendy za rok 2019 ve výši 3,30 Kč na jednu akcii před zdaněním. Nárok na pololetní dividendu budou mít akcionáři společnosti MONETA, kteří jsou zapsáni v Centrálním depozitáři cenných papírů („CDCP“) k rozhodnému dni, tj. 2. prosinci 2019. Pololetní dividenda je splatná dne 17. prosince 2019 na bankovní účet akcionáře zapsaný v CDCP.

Dále valná hromada schválila mezitímní individuální účetní závěrku sestavenou ke dni 30. červnu 2019 a rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti MONETA o 9 709 milionů Kč, tj. z původních 511 milionů Kč na 10 220 milionů Kč, nová výše jmenovité hodnoty akcií se tak navyšuje z 1,- Kč na 20,- Kč.

Valná hromada rovněž odsouhlasila rámec pro zpětný odkup vlastních akcií MONETA, tzv. buy-back, v počtu až 11 milionů kusů za tržní cenu až do výše 90,- Kč za jednu akcii. Buy-back může být realizován až do konce roku 2020.

Na závěr valná hromada také schválila úpravu stanov v rámci, ve kterých dochází k:
- zajištění větší flexibility při řízení valné hromady do doby zvolení předsedy, kdy svolá-li valnou hromadu představenstvo, valnou hromadu řídí do doby zvolení jejího předsedy osoba pověřená představenstvem,
- zvýšení komfortu a zlepšení podmínek pro účast a hlasování akcionářů na valné hromadě zavedením korespondenčního hlasování a
- možnosti pro dozorčí radu jmenovat náhradního člena dozorčí rady do příštího zasedání orgánu, který je oprávněn členy volit.

 

Více informací je k dispozicí na stránkách https://live-investors.moneta.cz/valna-hromada.

Thomas Dodd jmenován ombudsmanem pro klienty MONETA Money Bank
14. 11. 2019
MONETA Money Bank

Thomas Dodd, ředitel compliance divize MONETA Money Bank, byl na začátku listopadu jmenován ombudsmanem pro klienty.

Ombudsman pro klienty funguje v bance již od roku 2012. Spolu se svým týmem řeší závažné podněty a opakované stížnosti klientů. Jeho úkolem je jednak zjistit skutečný stav věcí a znovu posoudit předmět sporu, ale zároveň v maximální možné míře zohlednit osobní situaci klienta. Tým ombudsmana pro klienty se rovněž zabývá řešením podnětů, které jsou členům Skupiny MONETA postoupeny Finančním arbitrem nebo Českou národní bankou. Celkem se tým ombudsmana v roce 2018 věnoval 332 individuálním případům.

Thomas Dodd vystudoval ekonomiku na Manchester Metropolitan University a je držitelem červeného diplomu z MBA programu na Warwick Business School ve Velké Británii. Má bohaté zkušenosti, zejména v oblasti mezinárodního bankovnictví, regulace a compliance. Ve Skupině MONETA působí již od roku 2007, nejprve na pozici vedoucího auditora a od února roku 2015 v pozici ředitele compliance divize, ve které je odpovědný za zajištění toho, aby členové Skupiny MONETA postupovali v souladu se všemi právními požadavky a etickými standardy.

Thomas Dodd hovoří kromě angličtiny i plynně česky.

Ve Smart Bance lze investovat, měnit peníze nebo je darovat potřebným
13. 11. 2019
MONETA Money Bank

Online směnárna v reálném čase, komunikace s klientem přes aplikaci WhatsApp, unikátní a srozumitelné investování v mobilu, refinancování hypotéky online nebo plně online sjednání půjčky i těm, kteří nejsou klienty banky. To jsou jen některé z celé řady horkých digitálních novinek, které MONETA Money Bank představila právě dnes.

Mobilní aplikace Smart Banka je vlajkovou lodí digitalizace MONETA Money Bank již třetím rokem a prakticky okamžitě si získala oblibu nejenom u své uživatelské základny, ale i respekt v odborných kruzích. Od svého spuštění v roce 2016 obdržela již 18 prestižních cen včetně Aplikace roku a Bankovního Inovátora roku, kterého před necelými dvěma týdny získala již podruhé v řadě.

Smart Banka pokrývá plných 96 % veškerých transakcí, které mohou naši klienti standardně provádět na pobočkách, a její podíl v rámci transakčního bankovnictví stále narůstá: jen během uplynulých deseti měsíců Smart Banka registrovala více než 51 milionů přihlášení. Znamená to, že ke svému účtu se přes Smart Banku hlásí plných 74 % našich klientů,“ potvrzuje šéf digitálního bankovnictví Dalibor Šajar.

A právě Smart Banka rozšiřuje v těchto dnech portfolio svých služeb o další novinky, z nichž mnohé zavádí jako vůbec první bankovní mobilní aplikace v zemi. MONETA Money Bank tak opět potvrdila pozici digitálního lídra bankovního trhu.

Online směnárna

Online Směnárna ve Smart Bance láká na nejvýhodnější bankovní kurz na českém trhu. Běžný klient si může otevřít na pár kliků bezplatný euro nebo dolarový účet, ke kterému získá i bezplatnou debetní kartu s výběry z bankomatů v zahraničí zdarma. „Prakticky to znamená, že klient již dopředu zná hodnotu nákupu v okamžiku, kdy platí,“ potvrzuje vedoucí týmu Smart Banky Jakub Komenda.

Investování

Unikátní možnost online investování budou mít klienti MONETA Money Bank již od začátku prosince. V rámci Smart Banky mohou pohodlně ze svého mobilního telefonu investovat do celkem 21 podílových fondů již od tří set korun. „Ve Smart Bance našim klientům srozumitelně vysvětlíme, co jsou fondy a jak fungují,“ říká šéf digitálního bankovnictví MONETA Money Bank Dalibor Šajar. Aplikace nabízí možnost jak pravidelného, tak jednorázového investování a také přehledné zobrazení vývoje investičního portfolia. „Zobrazení investičních fondů ve Smart Bance bude navíc možné i v televizích, které mají připojení k Apple TV,“ dodává vedoucí týmu Smart Banky Jakub Komenda.

Pomáháme se Smart Bankou

Klub cystické fibrózy, Domácí hospic Duha, organizace Pomocné tlapky, projekt Pomozte dětem-Kuře, Knihovna Václava Havla a poradna S barvou ven. To je šest neziskových organizací, které budou klienti Smart Banky od letošního podzimu moci podpořit přímo prostřednictvím této mobilní aplikace. „Darování libovolně zvoleného finančního daru je velmi jednoduché: klient vyberete organizaci, na kterou chce přispět, určí částku a zároveň zadá svou e-mailovou adresu, na kterou mu vzápětí přijde potvrzení o daru,“ vyjmenovává Jakub Komenda. U každé organizace je transparentně vidět, jakou částkou již lidé přispěli. Přispívat mohou jednorázově ale i pravidelně.

Refinanso

Náš start-up projekt nabízí vůbec nejnižší úrokovou sazbu refinancování hypoték. „Sázíme na okamžité schvalování hypotéky, online oceňování nemovitostí a také na plnou automatizaci od začátku až k podpisu smlouvy o refinancování. To vše se následně pozitivně promítá do nízké úrokové sazby,“ popisuje princip Refinanso vedoucí stejnojmenného týmu Matěj Novák. Na webových stránkách Refinanso.cz najdou zájemci hypoteční kalkulačku a také srovnání úrokových sazeb ostatních bank. „Pokud klienta námi nabízená sazba zaujme, do pěti minut může mít předschválený úvěr, přičemž platnost této nabídky trvá 30 dní,“ dodává Matěj Novák. Poté, co dojde k online schválení úvěru, zašle Refinanso klientovi návrh smlouvy a ten ji pak pouze přijde na nejbližší pobočku MONETA Money Bank podepsat.

Půjčky pro nové klienty

Možnost sjednat si plně online spotřebitelskou půjčku Expres se v prosinci otevírá i novým klientům MONETA Money Bank, kteří doposud u banky žádný účet nevlastnili. Banka tak rozšiřuje tuto možnost pro širokou veřejnost, svým klientům nabídla sjednání plně online půjčky již v říjnu 2017 jako vůbec první na trhu.

WhatsApp, Siri a Catalina

Kromě výše uvedeného přináší MONETA Money Bank ještě další inovace, kterými se může pochlubit jako vůbec první banka na tuzemském trhu: v těchto dnech spouští online komunikaci přes WhatsApp, v aplikaci Smart Banka je od letošního října klientům k dispozici virtuální asistentka Siri, která reaguje na hlasové pokyny. Na přelomu roku pak bude možné Smart Banku využívat i v počítačích s operačním systémem macOS Catalina.

MONETA Money Bank je s celkovým počtem přes jeden milion klientů čtvrtou největší bankou v zemi. S tržním podílem 8,66 % je podle dat, zveřejněných Ministerstvem pro místní rozvoj, pátým největším poskytovatelem hypoték u nás. Dlouhodobě patří mezi lídry na poli digitálního bankovnictví: vůbec první „smart“ platební metoduGoogle Pay – spustila na podzim 2017, od loňského září umožňuje svým klientům platit prostřednictvím chytrých hodinek GarminFitbit a mezi prvními bankami v zemi spustila letos 19. února platební metodu Apple Pay. Neustále také roste počet uživatelů Smart Banky: v říjnu letošního roku mělo tuto aplikaci ve svém mobilním telefonu staženo 350 tisíc lidí, což je o 40 % více než vloni.

Hypobraní v MONETA Money Bank ve znamení slev na hypotékách
7. 11. 2019
MONETA Money Bank

Až do konce listopadu mohou všichni žadatelé o hypotéku u MONETA Money Bank získat mimořádnou jednorázovou slevu 0,25 % ze základní úrokové sazby. V rámci tzv. podzimního Hypobraní tak při kombinaci se slevou za rychlé čerpání a dalšími slevami mohou sazby na hypoteční úvěry začínat na úrovni již od 2,17 % p. a.

„Sleva v rámci Hypobraní u nás platí pro všechny výše úvěrů, LTV a fixací úrokových sazeb. Jedinou podmínkou je, že úvěr musí být schválen do konce letošního roku,“ potvrzuje mluvčí MONETA Money Bank Zuzana Filipová.

MONETA Money Bank je podle dat zveřejněných Ministerstvem pro místní rozvoj pátým největším poskytovatelem hypoték v České republice s tržním podílem 8,66 % celkového objemu hypotečních úvěrů. S celkovým počtem přes jeden milion klientů je čtvrtou největší bankou v zemi a také čerstvou držitelkou prestižního ocenění Bankovní inovátor roku 2019, které obhájila již podruhé v řadě.

 

 

Reprezentativní příklad
Výše úvěru 1 000 000 Kč, doba splatnosti 20 let (240 splátek), měsíční splátka 5 140 Kč, úroková sazba 2,17 % ročně s RPSN 2,48 % při fixaci na 5 let a započtení všech slev. Poplatky související s úvěrem: zpracování úvěru, vedení úvěrového účtu, vedení běžného účtu a ocenění nemovitosti zdarma, čerpání úvěru 500 Kč, návrh na vklad a výmaz zástavního práva z KN 1 000 Kč za každý návrh, ověření podpisu na zástavní smlouvě k nemovitým věcem 30 Kč, potvrzení o výši zaplacených úroků 50 Kč/rok, předpokládaná výše pojištění nemovitosti 1 400 Kč/rok. Celková částka splatná spotřebitelem 1 268 215 Kč. Efektivní úrok 1,99 % ročně s RPSN 2,28 % platí v případě výše úvěru do 80 % (včetně) hodnoty nemovitosti, případně kupní ceny a dodržení měsíčního kreditního příjmu 15 000 Kč na účtu u MONETA Money Bank určeném pro splácení hypotéky a dále za předpokladu zápočtu úspor klienta na běžném účtu ve výši 20 % nesplacené hypotéky maximálně 200 000 Kč. Na sjednání úvěru není právní nárok, nabídka není závazná. Zajištění nesmí být ve zcela zjevném nepoměru k hodnotě zajišťované pohledávky. Povinností žadatele o úvěr je sjednání a udržování pojištění nemovitosti (zajištění), a to po celou dobu trvání smluvního vztahu. RPSN a celková částka splatná spotřebitelem u tohoto příkladu vychází za předpokladu jednoho klienta, zástavce a zajištění. Hodnota Vašeho úvěru i měsíční částky, kterou budete splácet v cizí měně, než v jaké byl úvěr poskytnut, by se mohla změnit s ohledem na pokles hodnoty cizí měny v poměru k CZK.

Výsledky Skupiny MONETA k 30. září 2019
6. 11. 2019
MONETA Money Bank

Skupina MONETA vykázala čistý zisk ve výši 3,1 miliardy Kč, ziskovost očištěná o jednorázové vlivy se meziročně zvýšila o 13,3 %. MONETA tak i nadále vykazuje silný růst a vynikající ziskovost v kombinaci se stabilní kapitálovou a likviditní pozici.

RŮST
– Pokračující meziroční silný růst retailových úvěrů o 22,3 %, zejména díky skvělému růstu hypotečního portfolia o 45,4 % a stabilnímu růstu portfolia spotřebitelských úvěrů o 9,3 %.
– Významný meziroční růst v segmentu živnostníků a malých firem o 60,6 %, doprovázen stabilní pozicí v SME segmentu.
– Klientské vklady meziročně vzrostly o 21,5 %, kdy zejména v retailu byl růst podpořen úspěšnou nabídkou spořicích účtů prostřednictvím digitálních kanálů (retailový segment vzrostl meziročně o 20,3 % a z toho počet nových spořicích účtů se meziročně zvýšil o 23,2 %, komerční segment vzrostl meziročně o 23,9 %).
– Počet nově získaných klientů se meziročně zvýšil o 320 %, resp. o 27,7 tisíc, zejména díky speciální nabídce spořících účtů a díky silnému růstu klientů mobilního bankovnictví (meziročně o 37,7 %).
– Objem kreditních karet a kontokorentů se meziročně snížil o 4,8 %.

ZISKOVOST
– MONETA dosáhla dnešnímu dni konsolidovaného čistého zisku ve výši 3,1 miliardy Kč, což představuje návratnost hmotného kapitálu ve výši 17,8 %.
– Celkové provozní výnosy se meziročně zvýšily o 4,1 %, a to zejména díky meziročnímu růstu čistých úrokových výnosů o 8,7 %, doprovázené solidním růstem čistých výnosů z poplatků a provizí o 7,2 %.
– Úspěšný prodej historického portfolia úvěrů v selhání („NPL”) v nominální hodnotě 2,6 miliardy Kč přinesl zisk před zdaněním ve výši 331 milionů Kč.
– Meziroční růst provozních nákladů o 7,3 % byl způsoben především vyšším příspěvkem do Fondu pro řešení krize a také pokračujícími investicemi do IT infrastruktury a digitalizace Skupiny MONETA vedoucími ke zvýšení odpisů a amortizace.
– Nízké náklady na riziko na úrovni 27 bazických bodů jsou zejména podpořeny úspěšnými prodeji historického portfolia úvěrů v selhání a také pokračujícím příznivým makroekonomickým prostředím.

KAPITÁLOVÉ ŘÍZENÍ
– Celkový ukazatel kapitálové přiměřenosti dosáhl úrovně 18,1 %, přičemž byl významně podpořen vydáním Tier 2 dluhopisů ve výši 2 miliardy Kč, zároveň pokračujícími kapitálovými optimalizacemi v komerčním segmentu, které přinesly za letošní rok kapitálové úspory ve výši 573 milionů Kč. Do svého kapitálu již MONETA také zahrnula část letošního čistého zisku ve výši 307 milionů Kč. (zahrnující 10 % čistého zisku za rok 2019)
– Skupina MONETA již druhý rok po sobě obdržela od ČNB snížení regulatorního požadavku na kapitál v rámci tzv. Pilíře II o dalších 20 bazických bodů, tzn. ze současných 2,6 % na 2,4 % s účinností od 1. ledna 2020. Po zohlednění této pozitivní změny a zároveň po zvýšení proticyklické rezervy se celkový kapitálový požadavek od roku 2020 zvýší ze současných 14,60 % na 14,65 %.
– MONETA také obdržela na konci října letošního roku souhlas regulátora (ČNB) na zpětný odkup akcií až do výše 11 milionů kusů, což odpovídá maximální hodnotě do 1 miliardy Kč.

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva Skupiny MONETA, komentoval výsledky za první tři čtvrtletí roku 2019:

„Jsem velmi hrdý na naše zaměstnance, že se nám společně znovu podařilo doručit výsledky, které překročily naše závazky i cíle vůči našim akcionářům. Velmi důležitým ukazatelem skvělé kondice naší banky je stále se zlepšující běžná ziskovost, zatímco čistý zisk je i nadále ovlivněn prodeji historického portfolia úvěrů v selhání, které jsou již prakticky dokončeny. MONETA se tak nyní bude muset soustředit na svou strategii organického růstu a trvale udržitelné ziskovosti do budoucna. A naše aktuální výsledky ukazují, že jsme na správné cestě.“

VÝHLED
Na základě výsledků, dosažených během uplynulých tří kvartálů, představenstvo aktuálně upravilo své odhady a výhled pro celý rok 2019 u několika ukazatelů následovně:

Výhled MONETA Money Bank pro rok 2019:

Výhled MONETA Money Bank pro rok 2019
*Původní výhled zveřejněný dne 6. února 2019 v prezentaci výsledků za 4. kvartál 2018,
předchozí výhled zveřejněný dne 1. srpna 2019 v prezentaci výsledků za 1. polovinu roku 2019.

Představenstvo společnosti MONETA zveřejnilo na webových stránkách v sekci Investor Relations pozvánku na valnou hromady akcionářů, která se bude konat dne 26. listopadu 2019. Na pořadu jednání je mimo jiné návrh na schválení pololetní dividendy za rok 2019 ve výši 3,30 Kč před zdaněním na jednu akcii a program zpětného odkupu akcií až do výše 11 milionů kusů akcií, resp. až do výše 1 miliardy Kč.

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období devíti měsíců končící 30. září 2019 (neauditovaný):

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období devíti měsíců končící 30. září 2019 (neauditovaný)
*Správní náklady a Ostatní provozní náklady za rok 2018 jsou upraveny vzhledem k vyčlenění Regulatorním poplatků.

 

Vývoj portfolia hrubých výkonných úvěrů a pohledávek za klienty

Vývoj portfolia hrubých výkonných úvěrů a pohledávek za klienty

 


Prezentace k výsledkům za třetí čtvrtletí roku 2019 začne ve středu 6. listopadu 2019 v 9:00 hodin středoevropského času.

Telefonní čísla pro účastníky:  
CZ +420 225 439 716
US +1 877 423 0830
UK +44 203 009 2470
Hong Kong +8 523 077 3573
Singapur +6 564 298 399


PIN kód účastníků: 31487282#


Dotazy:

MONETA Money Bank, a.s.

Tiskové oddělení
Zuzana Filipová
media@moneta.cz
+420 224 442 005

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

MONETA Money Bank informuje o provozu poboček a úhradách ke konci roku 2018
18. 12. 2018
MONETA Money Bank

Všechny pobočky MONETA Money Bank budou ve svátečních dnech 24.–26. prosince 2018 a 1. ledna 2019 uzavřeny. V pondělí 31. prosince 2018 budou všechny pobočky otevřeny do 13 hodin. Výjimku tvoří na Silvestra obchodní místa Ostrava – Obchodní centrum (OC) Futurum, kde bude otevřeno do 14 hodin, Hradec Králové – OC Futurum, které bude celý den uzavřeno, a Kladno – Kaufland, kde bude otevřeno do 12 hodin. Před návštěvou pobočky doporučujeme klientům vždy ověřit na www.moneta.cz její aktuální provozní dobu.

Ve dnech 27.–30. 12. 2018 bude většina obchodních míst MONETA Money Bank v provozu dle své standardní otevírací doby. Pobočky Brno – Campus, České Budějovice – Globus, Hradec Králové – OC Futurum, Jablonec nad Nisou – OC Central, Karlovy Vary – OC Varyáda, Kladno – Kaufland, Liberec – OC Nisa a Pardubice – Albert Zelené Předměstí mají provozní dobu v těchto dnech upravenou.

Vklady a výběry hotovostipobočkách mohou klienti MONETA Money Bank provádět do 31. prosince nejdéle do konce provozní doby. Příchozí úhrady došlé do MONETA Money Bank v pondělí 31. prosince budou připsány ve prospěch účtů klientů ve stejný den.

Pokud chtějí klienti zpracovat své transakce ještě v roce 2018, doporučujeme zohlednit následující termíny:

Příkazy k úhradě mezi účty MONETA Money Bank nebo do jiné banky je potřeba zadat v pobočce MONETA Money Bank do 31. prosince do konce pracovní doby nebo přes online bankovnictví (Smart Banka, Internet Banka) do 31. prosince 2018 do 20:00 hodin.

Příkazy k inkasu od klientů musí být zadány:
- na účty vedené u jiné tuzemské banky do 28. prosince 2018 do konce provozní doby
- na účty vedené v MONETA Money Bank do 31. prosince 2018 do konce provozní doby

Úhrady do zahraničí se zpracováním v roce 2018 je třeba zadat následovně:
- hladké platby: zadání na pobočce do 31. prosince 2018 do konce pracovní doby
- hladké platby: zadání přes online bankovnictví do 31. prosince do 17 hodin
- dokumentární platby: do 27. prosince do konce provozní doby
- šeky: do 21. prosince 2017 do konce provozní doby

Transakce zadané v uvedených termínech MONETA Money Bank zpracuje a odešle v příslušných dnech, nejpozději 31. prosince. Datum připsání ve prospěch účtu příjemce se řídí standardními lhůtami dle zákona o platebním styku. Úhrady zadané po zmíněných termínech budou moci být uskutečněny až první pracovní den nového roku, tedy 2. ledna 2019. Termíny se řídí provozem clearingového centra České národní banky. Bližší podrobnosti klienti získají přímo na jednotlivých obchodních místech MONETA Money Bank či na stránkách www.moneta.cz.

Závěry valné hromady MONETA Money Bank konané dne 13. prosince 2018
13. 12. 2018
MONETA Money Bank

Valná hromada MONETA Money Bank, a.s. (dále „banka“) dnes odsouhlasila všechny navržené změny stanov banky především s cílem dosáhnout včas plného souladu s legislativou a požadavky regulátora. Valné hromady se zúčastnili akcionáři s celkovým podílem 58,65 % na základním kapitálu banky a byla tak usnášeníschopná. MONETA Money Bank je s milionem klientů čtvrtou největší bankou v zemi.

Na základě závěrů valné hromady MONETA Money Banky dochází s účinností od 13. prosince 2018 k rozšíření počtu členů dozorčí rady banky ze stávajících sedmi míst na devět míst s tím, že tři členové dozorčí rady budou zástupci zaměstnanců volení zaměstnanci banky. Tato změna vyplývá z novely zákona o obchodních korporacích, která akciovým společnostem s více než 500 zaměstnanci v pracovním poměru ukládá povinnost upravit počet členů dozorčí rady tak, aby byl dělitelný třemi a aby třetinu členů volili a odvolávali zaměstnanci společnosti. Volba zástupců zaměstnanců banky proběhne v lednu 2019.

Dále se mění kompetence orgánů banky se záměrem zdůraznit kontrolní funkci dozorčí rady banky a výkonnou funkci představenstva.

V oblasti odměňování představenstva banky odsouhlasila valná hromada změnu ve schvalování variabilní složky, čímž posiluje roli akcionářů. Ti schvalují variabilní část odměny členů představenstva společnosti v případě, že variabilní složka odměny přesáhne 100 % pevné složky.

Také dochází k zavedení motivačního programu pro přiznání pohyblivé složky odměny členům vrcholného vedení a dlouhodobého motivačního programu v návaznosti na rozhodnutí valné hromady banky z dubna 2017.

Valná hromada rovněž schválila navržené technické změny zejména v použité terminologii nebo mající povahu zjednodušení.

Datum konání řádné valné hromady banky v roce 2019 dosud nebylo oznámeno.

Více informací je k dispozicí na stránkách https://live-investors.moneta.cz.

Jiří Mizera povýšil v MONETA Money Bank na pozici Chief Strategic Change Officer, povede agilní transformaci
10. 12. 2018
MONETA Money Bank

Jiří Mizera povýšil v MONETA Money Bank na pozici Chief Strategic Change Officer se zadáním ještě více posílit strategickou roli MONETA Money Bank coby digitálního lídra na českém bankovním trhu. V nově vytvořené pozici patří mezi jeho hlavní úkoly agilní transformace, úspěšné spuštění nového karetního systému a návrh a implementace nového digitálního systému pro klienty. Jeho nadřízeným je Albert van Veen, Chief Operating Officer. Jiří Mizera předtím působil v MONETA Money Bank jako senior manažer digitálního bankovnictví pro klienty z řad živnostníků, svobodných povolání a malých a středních firem. Do banky nastoupil v červnu loňského roku. Dříve pracoval například ve společnostech Deloitte, KPMG nebo IBM. Vystudoval obor Informační systémy a technologie na Vysoké škole ekonomické v Praze.

 

Živnostníci všech bank si nově mohou u MONETA Money Bank sjednat kreditní kartu plně online
28. 11. 2018
MONETA Money Bank

Průkopnickou službu pro živnostníky na českém trhu dnes spustila MONETA Money Bank pro klienty všech bank. Ti si mohou přes webové stránky www.moneta.cz plně online sjednat kreditní kartu MONETA Business Card s limitem až 500 000 Kč. Navíc s ní získají zpět 5 % z provedených plateb, zdarma zřízení a vedení běžného účtu pro živnostníky, dlouhé bezúročné období 55 dnů a možnost bezkontaktního placení kreditní kartou v mobilním telefonu prostřednictvím Google Pay. Celý plně digitální proces sjednání kreditní karty pro nové klienty z řad živnostníků se vejde od začátku do konce do pouhých 15 minut a obejde se bez jakéhokoliv papírování, návštěvy pobočky či předkládání daňových přiznání. Projekt banka vyvinula agilním způsobem a svými kvalitami patří na špici v celoevropském srovnání. MONETA Money Bank je s milionem klientů čtvrtou největší bankou v zemi a digitálním lídrem na českém bankovním trhu.

„Jsme tradiční oporou živnostníků a uvědomuje si, že čas jsou pro ně peníze. Proto jsme našim stávajícím klientům-živnostníkům nabídli sjednání kreditní karty plně online už před rokem. Nyní tento pohodlný a bezpečný proces zpřístupňujeme klientům všech bank,“ uvedl Jiří Mizera, Senior manažer digitálního bankovnictví MONETA Money Bank.

Sjednání kreditní karty MONETA Business Card se odehrává na webových stránkách www.moneta.cz. Zájemce nejprve zadá své identifikační číslo (IČ), zvolí si kreditní limit až 500 000 Kč, zkontroluje systémem předvyplněné údaje o sobě a uvede kontaktní e-mail a telefonní číslo. Poté na kameru svého počítače, tabletu či chytrého telefonu ukáže občanský průkaz a druhý doklad totožnosti s fotografií, typicky řidičský průkaz nebo pas. Třetím krokem ověření totožnosti je pohled žadatele do kamery, při němž banka využívá pokročilou bezpečnostní technologii pro rozpoznání obličeje coby vyspělou ochranu proti zneužití pravých či padělaných osobních dokladů. Následně se žadatel dozví, zda byla jeho žádost o sjednání kreditní karty schválena. Pokud ano, zobrazí se mu smlouva, kterou podepíše pomocí bankovního převodu ve výši nejméně jedné koruny. Po dokončení této fáze klient obdrží na svůj mobilní telefon heslo do online bankovnictví pro správu sjednané kreditní karty a běžného účtu. Proces zabere v průměru 15 minut a již druhý den lze bezkontaktně platit kartou prostřednictvím Google Pay.

Stávající klienti MONETA Money Bank z řad živnostníků a domácností si mohou plně online sjednat kreditní kartu, úvěr nebo kontokorent již nyní prostřednictvím internetového nebo mobilního bankovnictví.

Průkopnickou novinkou MONETA Money Bank potvrzuje svoji pozici digitálního lídra na českém bankovním trhu a opory českých domácností, živnostníků a malých a středních firem. MONETA Money Bank jako úplně první banka na českém trhu nabídla možnost plně online zřídit běžný účet pro retailovou klientelu a jako první velká banka na českém trhu spustila bezkontaktní placení kartou v mobilním telefonu prostřednictvím Google Pay. Její mobilní aplikaci Smart Banka po pouhých dvou letech od uvedení na trh používá již více než 250 tisíc klientů, to znamená v průměru každý čtvrtý její klient. Smart Banka je veřejností a odborníky dlouhodobě nejlépe hodnoceným mobilním bankovnictvím v zemi. V prestižní oborové soutěži Nejlepší banka 2018 zvítězila MONETA Money Bank v kategorii Bankovní inovátor 2018.

Tento víkend ušetří klienti za nákupy s kartou MONETA Money Bank 15 %
22. 11. 2018
MONETA Money Bank

Ještě výhodnější předvánoční nákupy než obvykle nabídne tento víkend MONETA Money Bank svým klientům, kteří mají její platební karty s logem věrnostního programu bene+. Ve dnech 24. a 25. listopadu mohou tito klienti během „Štědrého víkendu bene+“ v celkem tisícovce kamenných nebo internetových prodejen dvaceti oblíbených obchodníků ušetřit 15 % z utracené částky. Akce se týká rovněž bezkontaktních plateb provedených platební kartou v mobilním telefonu prostřednictvím Google Pay. Bene+ je největším bankovním věrnostním programem v České republice a za dosavadních deset let své existence ušetřil klientům přes 350 milionů korun. Provozovatelem bene+ je MONETA Money Bank, která je s milionem klientů čtvrtou největší bankou v zemi.

Do Štědrého víkendu bene+ pro držitele debetních a kreditních karet MONETA Money Bank se zapojili obchodníci napříč obory BENU Lékárna, Datart, Pet Center, CineStar, Luxor, POMPO, KIKA, CK Blue Style, HUSKY, DámeJídlo.cz, Květiny Flamengo, Marionnaud, ZOOT, SCANquilt, eiffel optic, ticketmaster, Corial, SAM 73, PR O- DOMA STAVEBNINY a The PUB. Akce se vztahuje také na platby kartou v e-shopech ZOOT, KIKA, BENU Lékárna, Datart, CineStar, HUSKY, SCANquilt, Marionnaud a ticketmaster.

„Pro výhodné nakupování během Štědrého víkendu bene+ mohou lidé vybírat z opravdu pestré nabídky oblíbených obchodů s celorepublikovou působností. Stačí zaplatit naší kreditní či debetní kartou s logem bene+ a my nejpozději do konce prosince vrátíme klientovi 15 % z nákupu na jeho kartu nebo běžný účet, a to až do výše 1 000 korun,“ uvedl Tomáš Fejfar, manažer MONETA Money Bank pro program bene+. Bližší informace naleznou lidé na stránkách www.beneplus.cz/vanoce.

Věrnostní program bene+ od MONETA Money Bank je automaticky zapnut majitelům kreditních karet bene+, MoneyCard Smart, MoneyCard Gold a kreditních karet VISA a držitelům jakékoli debetní karty k běžnému účtu, kromě platební karty Maestro vydané k účtu Dětský Genius. Za každou platbu kartou v partnerské síti klient získá odměnu. Odměna je dané procento ze zaplacené částky. Každý měsíc, zpětně a bez podmínek, banka připíše na běžný či karetní účet klienta odměnu ve formě reálných peněz.

MONETA Money Bank zvítězila se svou hypotékou v soutěži Banka roku 2018
21. 11. 2018
MONETA Money Bank

Významného ocenění svého hypotečního úvěru dosáhla MONETA Money Bank, která v renomované oborové soutěži Banka roku 2018 zvítězila v prestižní kategorii Hypotéka roku 2018. O vítězství MONETA Money Bank v konkurenci dalších sedmnácti finančních institucí rozhodla svými hlasy odborná porota složená z dvanácti nezávislých odborníků z řad finančních analytiků, ekonomických novinářů, akademiků a úspěšných podnikatelů. Výsledky byly oznámeny na včerejším galavečeru. MONETA Money Bank patří mezi pět největších poskytovatelů nových hypotečních úvěrů na domácím trhu a s milionem klientů je čtvrtou největší bankou v zemi.

Hypotéka od MONETA Money Bank je na českém trhu unikátní svými vlastnostmi. Mezi ně patří především takzvaný offset, kdy zůstatek na běžném účtu klienta u MONETA Money Bank automaticky snižuje výši jistiny úvěru, čímž každý měsíc snižuje výši zaplacených úroků. Klienti dále mohou zdarma každý rok předčasně splatit až 50 % původní výše úvěru. Až 30 % výše hypotéky lze využít neúčelově. Zdarma mají klienti MONETA Money Bank sjednání hypotéky, její vedení i odhad ceny nemovitosti. Hypoteční úvěr dokáže banka předschválit během několika minut bez jakéhokoliv dokládání příjmů.

Hypotéky patří mezi nejúspěšnější úvěrové produkty MONETA Money Bank. Ve třetím čtvrtletím tohoto roku narostly meziročně o 50,7 % a banka dosáhla tržního podílu hypotečních balancí 2,4 %. Ve střednědobém horizontu banka plánuje získat tržní podíl v oblasti hypotečních úvěrů 7-8 % za situace, že by došlo k navržené akvizici Air Bank a českého a slovenského Home Creditu ze strany MONETA Money Bank, o níž banka informovala začátkem října tohoto roku.

Hypotéka roku 2018 je vybírána z nominovaných hypotečních úvěrů bank. Banky musí splňovat následující podmínky – jsou oprávněny poskytovat bankovní služby v ČR a současně poskytují hypoteční úvěry fyzickým osobám v České republice. O vítězích rozhoduje porota. Vždy je určeno pořadí na prvních třech místech. Porota může v každé kategorii udělit zvláštní cenu, a to ve výjimečných případech i pro subjekty s licencí mimo uvedenou definici. Výsledky jsou vždy odůvodněny.

Banka roku je nejprestižnější české ocenění retailových finančních produktů se sedmnáctiletou tradicí. Cílem Banky roku je ocenit služby a produkty bank, které působí v České republice a zaměřují se na drobnou klientelu.

Výsledky skupiny MONETA k 30. září 2018
7. 11. 2018
MONETA Money Bank

MONETA dosáhla čistého zisku 3,4 miliardy Kč a zvyšuje výhled čistého zisku za celý rok 2018 na 4,1 miliardy Kč

- 3,4 miliardy Kč čistého zisku za prvních devět měsíců roku 2018 s cílem dosáhnout 4,1 miliardy Kč za celý rok 2018
- Vedení banky navyšuje svůj záměr navrhnout výplatu dividendy za rok 2018 ve výši 5,6 Kč hrubého za akcii
- Úvěrové portfolio meziročně vzrostlo o 14,0 % díky růstu retailových úvěrů o 20,8 % a růstu komerčních úvěrů o 7,3 %
- Nárůst balance hypoték meziročně o 50,7 % a úvěrů pro podnikatele a malé firmy meziročně o 65,3 %
- Čisté úrokové výnosy se v meziročním porovnání kvartálů vrátily k růstu a za třetí kvartál dosáhly výše 1 859 milionů Kč, což je o 55 milionů Kč více než za stejné období loňského roku
- Návratnost hmotného kapitálu dosáhla 19,8 %
- Silná kapitálová přiměřenost na úrovni 16,6 % podporovaná optimalizačními iniciativami s pozitivním dopadem do regulatorního kapitálu ve výši 1 210 miliónů Kč

MONETA za první tři čtvrtletí letošního roku dosáhla konsolidovaného čistého zisku 3,4 miliardy Kč a návratnosti hmotného kapitálu 19,8 %. Banka disponuje dostatečnou kapitálovou kapacitou pro podporu dalšího růstu úvěrů a investic, a zároveň si udržuje nadstandardní likvidní pozici s ukazatelem krytí likvidity 131,7 %, což významně převyšuje regulatorní limit.

„MONETA i nadále roste a vykazuje silnou ziskovost v oblasti retailových i komerčních úvěrů. Zaznamenali jsme výjimečný růst u hypotečních úvěrůúvěrů pro podnikatele a malé firmy. Výhled na čistý zisk za celý rok 2018 jsme zvýšili na 4,1 miliardy Kč,“ uvedl Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva společnosti MONETA.

SEGMENT ŽIVNOSTNÍKŮ, PODNIKATELŮ A MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM
MONETA dosáhla významného růstu v oblasti úvěrů. Portfolio komerčních úvěrů vzrostlo meziročně o 7,3 %. Stejně jako v prvním pololetí tohoto roku za tímto růstem stojí působivé výsledky v oblasti úvěrování drobných podnikatelů a malých firem, kde došlo meziročně k nárůstu o 65,3 %. Produkce vlajkové lodi komerčních úvěrů MONETA, úvěru Expres Business, dosáhla celkem 1,9 miliardy. Zároveň meziročně vzrostly investiční úvěry o 8,6 %.

RETAILOVÉ BANKOVNICTVÍ
Ve třetím čtvrtletí MONETA pokračovala ve zrychleném růstu retailových úvěrů, které meziročně vzrostly o 20,8 %, a to především díky nárůstu hypoték o 50,7 %, financování automobilů o 10,6 % a spotřebitelských úvěrů o 9,1 %. Vzhledem ke skvělým výsledkům v oblasti hypotečních úvěrů MONETA zvýšila svůj tržní podíl hypotečních balancí na 2,4 % a potvrdila svou pozici jednoho z pěti největších poskytovatelů hypoték v České republice. Růst pokračoval také ve spotřebitelských úvěrech, které stouply meziročně o 9,1 %, a MONETA si udržela svůj tržní podíl ve výši 18,8 %. Významný nárůst v retailových vkladech o 14,7 % během tohoto období byl doplněn nízkými náklady na financování.

DIGITÁLNÍ PRODUKTY
Digitální transformace společnosti MONETA vedla k dalšímu úspěšnému čtvrtletí v online prodeji úvěrů, díky kterým MONETA dosáhla skvělých obchodních výsledků. Nové webové stránky www.moneta.cz spuštěné v červenci 2018 zaznamenaly za září 2018 meziroční nárůst přirozené návštěvnosti o 61 %.

Spotřebitelské úvěry sjednané online za tři čtvrtletí dosáhly celkem 4,5 miliardy Kč a představovaly 30% podíl na nové produkci spotřebitelských úvěrů ve srovnání se 17 % za stejné období loňského roku. Z celkové produkce spotřebitelských úvěrů sjednaných online byla 1,1 miliardy Kč sjednána plně online prostřednictvím mobilní aplikace Smart Banka a internetového bankovnictví MONETA, což představuje 8 % celkové produkce spotřebitelských úvěrů. Celkem 144 tisíc stávajících retailových klientů má k dispozici online předschválené limity nezajištěných úvěrů v souhrnné výši 26 miliard Kč.

Úvěry pro podnikatele a malé firmy sjednané online meziročně významně vzrostly o 170,3 % na 444 miliónů Kč a dosáhly podílu 23 % na celkové nové produkci úvěrů pro podnikatele a malé firmy. Plně online byly uzavřeny úvěry pro tento segment ve výši 101 milionů Kč, což představuje 5 % celkové nové produkce úvěrů pro podnikatele a malé firmy. Celkem 22 800 stávajících komerčních klientů má nyní k dispozici online předschválené úvěrové limity v souhrnné výši 6 miliard Kč.

Počet registrovaných uživatelů mobilního bankovnictví Smart Banka vzrostl meziročně o 53,1 % a dosáhl souhrnně 247 tisíc na konci třetího čtvrtletí, přičemž podíl tohoto digitálního kanálu na platebních transakcích činil v tomto období 17,6 %. Během třetího čtvrtletí MONETA pokračovala ve vývoji služeb otevřeného bankovnictví, které umožňují klientům MONETA sledovat ve Smart Bance své běžné účty u čtyř jiných bank. Nové iniciativy plánované na čtvrté čtvrtletí 2018 zahrnují spuštění online úvěrového procesu s použitím tabletu pro finanční zprostředkovatele a zaměstnance České pojišťovny / Generali.

PROVOZNÍ VÝNOSY
MONETA vykázala od začátku letošního roku provozní výnosy ve výši 7,5 miliardy Kč, z čehož čisté výnosy z úroků tvoří 5,4 miliardy Kč. Ve třetím kvartálu dosáhla MONETA čistých výnosů z úroků ve výši 1 859 milionů Kč, což je o 55 milionů více než za stejné období loňského roku, a MONETA tak obrátila klesající trend v úrokových výnosech ve srovnání s loňským kvartálem.

ŘÍZENÍ NÁKLADŮ
V průběhu roku MONETA přísně kontrolovala své náklady. Celkové provozní náklady tak zůstaly v meziročním srovnání na stabilní úrovni (+0,3 %) a dosáhly celkové výše 3,5 miliardy Kč, navzdory nárůstu nákladů na amortizaci a odpisy majetku o 51,8 % na 428 miliónů Kč. Náklady na zaměstnance meziročně klesly o 2,3 % i přes silné inflační tlaky na pracovním trhu. Poměr nákladů k výnosům ve výši 46,0 % je lepší, než bylo očekávání managementu.

ŘÍZENÍ RIZIKA
MONETA i nadále těží z velmi příznivého ekonomického prostředí z hlediska úvěrového rizika. Prodejem historických nevýkonných úvěrů (NPL) dosáhla MONETA mimořádného zisku před zdaněním ve výši 1 072 milionů Kč, z kterých 663 miliónů Kč mělo pozitivní dopad do nákladů na riziko. Celkové náklady na riziko očištěné o pozitivní dopad z prodeje historického portfolia nevýkonných pohledávek tvoří ke konci třetího kvartálu 0,68 %. Objem nevýkonných úvěrů se meziročně snížil o 23,2 % na 4,2 miliardy Kč.

VÝHLED
Makroekonomické prostředí zůstává příznivé pro podnikání MONETA a výhled HDP v České republice je pozitivní. Banka očekává, že v jejím podnikatelském sektoru dojde ke zlepšení vlivem rostoucích úrokových sazeb. V současné době lze vidět stabilizaci cen u nových spotřebitelských úvěrů Banky.

Vedení Banky pokračuje v pozitivním výhledu pro zbytek roku, a proto opět upravilo očekávané výsledky u několika klíčových ukazatelů za celý rok:
- Růst hrubých výkonných úvěrů navyšuje z více než 11 % na více než 13 %
- Celkové provozní náklady zvyšuje z 9,9 miliardy Kč na 10,0 miliard Kč
- Celkové provozní výnosy se sníží z 4,9 miliardy Kč na 4,8 miliardy Kč
- Náklady na riziko klesnou z původních 20-30 bazických bodů na 15-25 bazických bodů
- Konsolidovaný čistý zisk vzroste ze 4 miliard Kč na 4,1 miliardy Kč

Zkrácený konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období končící 30. září 2018

Zkrácený konsolidovaný výkaz zisku a ztráty za období končící 30. září 2018


Vývoj portfolia hrubých výkonných úvěrů a pohledávek za klienty

Vývoj portfolia hrubých výkonných úvěrů a pohledávek za klienty


Konferenční hovor k hospodářským výsledkům za 3. kvartál 2018 je naplánován od 9:00 hodin dne 7. listopadu 2018.


Detaily pro konferenční hovor jsou následující:

Telefonní čísla pro účastníky:  
CZ +420 225 439 717
US +1 844 2860 643
UK +44 207 194 3759


Účastnický PIN kód: 54109836#


Dotazy:

MONETA Money Bank, a.s.

Tiskové oddělení
Jakub Švestka
jakub.svestka@moneta.cz
+420 224 442 897 / +420 702 209 386

Vztahy s investory
Linda Kavanová
investors@moneta.cz
+420 224 442 549

Mezinárodní média:
Brunswick Group
Charles Pretzlik / Robin Wrench
MONETA@brunswickgroup.com
44 (0) 20 7404 5959

MONETA Money Bank úspěšně dokončila první vlnu přesunu svých IT systémů do cloudu
31. 10. 2018
MONETA Money Bank

Celkem 18 různých aplikací a systémů během října převedla MONETA Money Bank z vlastní infrastruktury do cloudového prostředí Amazon Web Services (AWS). Tímto významným krokem banka v souladu se svou agilní IT strategií a v těsné spolupráci se silným globálním partnerem zdárně završila první fázi rozsáhlého modernizačního projektu. Ten počítá s postupným přesunem více než poloviny z celkových dvou set bankovních systémů a aplikací banky do cloudu AWS do konce roku 2019. Završením projektu se MONETA Money Bank stane první tradiční bankou ve střední Evropě, která v tak velkém rozsahu využije pokročilé cloudové řešení pro efektivní a bezpečný provoz své IT infrastruktury. Celá iniciativa je součástí strategického rozvoje pozice MONETA Money Bank coby digitálního lídra na českém bankovním trhu. MONETA Money Bank je s milionem klientů čtvrtým největším finančním ústavem v zemi.

„Cloud využíváme především k dalšímu zrychlení a automatizaci agilního vývoje produktů po naše klienty. Dostáváme navíc větší flexibilitu a škálovatelnost IT infrastruktury,“ vysvětlil Vladimír Klein, Chief Information Officer MONETA Money Bank. „Úvodní fáze migrace nám umožnila získat cenné zkušenosti v oblasti migrací a správy cloudu,“ dodal Vladimír Klein.

Součástí první vlny byla například příprava jednotlivých aplikací a systémů. Tento krok zahrnoval především vyřešení datových závislostí, rozdělení testovacích a produkčních prostředí, správu licencí, nastavení nového způsobu zálohování dat a jejich zabezpečení pomocí šifrování uložených dat a přístupu k nim. Příprava a migrace aplikací trvala tři měsíce a provedl ji interní tým expertů společně s partnery. MONETA nyní v AWS provozuje přes 100 virtuálních serverů.

Banka pro příští rok připravuje druhou vlnu přesunu vybraných aplikací a systémů do cloudu a s tím související finanční a výkonovou optimalizaci. Tato etapa bude postavena na třech pilířích – kontejnerizaci, kdy kontejnerová aplikace už nepotřebuje celý server, ale sdílí výpočetní prostředky s jinými, dále automatizaci a konsolidaci IT platforem a konečně používaní těchto platforem jako služby v cloudu.

MONETA Money Bank zvolena veřejností Bankovním inovátorem 2018 v soutěži Nejlepší banka 2018
30. 10. 2018
MONETA Money Bank

Dalšího významného ocenění svých digitálních inovací dosáhla MONETA Money Bank. Na základě online hlasování široké veřejnosti získala prestižní ocenění Bankovní inovátor 2018. To je samostatnou kategorií v rámci renomované oborové soutěže Nejlepší banka 2018. V ní MONETA Money Bank navíc získala třetí místo, čímž v aktuálním ročníku bodovala hned dvakrát. Výsledky soutěže dnes zveřejnil její vyhlašovatel, deník Hospodářské noviny. MONETA Money Bank je s milionem klientů čtvrtým největším finančním ústavem v zemi. Začátkem října tohoto roku banka oznámila předběžný záměr koupit Air Bank a český a slovenský Home Credit s cílem vybudovat přední českou retailovou banku s dvěma miliony klientů, a ještě více posílit svoje digitální kapacity a orientaci na domácnosti, živnostníky a malé a střední firmy.

Do kategorie Bankovní inovátor přihlásila MONETA Money Bank své mobilní bankovnictví Smart Banka, které je vlajkovou lodí banky v oblasti digitálního bankovnictví. Je vyvíjeno v těsné spolupráci s uživateli takzvaným customer-centric způsobem a agilní formou. Smart Banka jako první mobilní aplikace na českém trhu nabídla klientům už v květnu tohoto roku možnost ovládat díky multibankingu své běžné účty u jiných bank, zapnout bezkontaktní placení mobilním telefonem prostřednictvím Google Pay a ověřeným skenováním obličeje (Face ID) autorizovat platby v libovolné výši. Smart Banka je dlouhodobě nejlépe uživatelským hodnoceným mobilním bankovnictvím v obchodech App Store a Google Play.

„Naše poslání být digitálním lídrem na českém bankovním trhu a odhodlání usnadňovat život našim klientům bereme velmi zodpovědně. Získané ocenění Bankovní inovátor 2018 je pro nás velkým úspěchem a potvrzením smysluplnosti naší dlouhodobé strategie,“ uvedl Andrew Gerber, Chief Products & Marketing Officer MONETA Money Bank.

Letošní ročník Cen Hospodářských novin Nejlepší banka 2018 (www.nejbanka.cz) byl desátý v řadě. Prvenství ve výzkumu získá dle organizátorů ta banka, která dokáže nabídnout klientům nejvýhodnější produkty a služby, kvalitně s nimi komunikuje, je pro ně dostupná a současně vykazuje dobré hospodářské výsledky, které svědčí o její stabilitě a přínosu pro majitele (akcionáře).

V rámci ocenění se analyzuje celá řada číselných údajů, které poskytují ucelený obraz o jednotlivých finančních institucích. V žádném okamžiku zde nefiguruje subjektivní hodnocení „panelu odborníků“ či „odborné poroty“. O výsledku tedy rozhodují stovky objektivních dat a ukazatelů. Potřebná data jsou shromažďována z webových stránek, sazebníků a výročních zpráv. Nedílnou součástí podkladů pro analýzy jsou také četná mystery testování (shopping, calling, mailing) u všech hodnocených institucí. Při hodnocení se zohledňují také vybrané hospodářské ukazatele, které dokládají ekonomické zdraví jednotlivých bank a pojišťoven.

MONETA Money Bank nově nabízí ke kartám osobní pojištění proti internetovým rizikům
23. 10. 2018
MONETA Money Bank

Pojistit se proti rizikům při nakupování na internetu, zneužití údajů na sociálních sítích či ztrátě dat je nyní možné pomocí nového osobního pojištění k platebním kartám vydaným MONETA Money Bank. Ta je první bankou v České republice, která takto komplexní pojištění nabízí. Celosvětově platné „Pojištění věcí, karet a internetových rizik“ stojí pouze 99 korun měsíčně, přitom pokrývá širokou škálu možných škodních událostí a asistenčních služeb. Banka nabízí tuto novinku ve spolupráci s renomovanou mezinárodní pojišťovnou BNP Paribas Cardif. MONETA Money Bank je s milionem klientů čtvrtou největší finanční institucí v zemi.

Pojištění platebních karet, osobních věcí a internetových rizik účinně chrání finanční prostředky klienta na bankovním účtu a zároveň jeho osobní věci, které nosí běžně u sebe, například aktovku či kabelku, mobilní telefon, tablet, doklady, klíče nebo brýle. Pojištění kryje také možná rizika spojená s nákupem na internetu v případě, že zaplacené zboží klientovi nedorazí, nebo dorazí poškozené, dále elektronické platby, kdy dojde ke zneužití přihlašovacích údajů, a další události,“ vysvětluje hlavní výhody Petr Psutka, senior manažer MONETA Money Bank pro pojištění.

Důležitou součástí novinky jsou nadstandardní asistenční služby. Ty zahrnují především právní poradnu, která klientovi pomůže v případě zneužití citlivých dat, jako jsou hesla, fotografie nebo osobní údaje. Další výhodou je IT podpora, kterou klienti využijí při obnově ztracených nebo poškozených dat či jako asistenci při řešení problémů v online světě.

Pojištění platebních karet, osobních věcí a internetových rizik lze pohodlně sjednat na kterékoliv z více než 200 kamenných poboček MONETA Money Bank po celé České republice, na zákaznické lince 224 445 666 nebo v internetovém bankovnictví Internet Banka. V nejbližší době bude možné sjednat toto pojištění také přes mobilní bankovnictví Smart Banka.

Devatero tipů pro kybernetickou bezpečnost:

 1. Pravidelně aktualizujte ochranné mechanismy svého počítače/telefonu
 2. Programy a aplikace instalujte pouze z důvěryhodných a ověřených zdrojů
 3. Přihlašovací a osobní údaje zadávejte jen na ověřených serverech, v důvěryhodném prostředí a nikomu je nesdělujte
 4. Pečlivě si chraňte svůj PIN kód
 5. Neotvírejte e-maily a přílohy od neznámých a podezřelých odesílatelů
 6. Nakupujte pouze u prověřených a důvěryhodných online prodejců
 7. Věnujete dostatek pozornosti upozorněním vašeho počítače a banky
 8. Pokud si nejste jistí a máte podezření, že se děje něco špatného, vždy kontaktujte svou banku
 9. Pro podrobnější informace o kyberbezpečnosti navštivte stránky www.moneta.cz/bezpecnost
Informace MONETA Money Bank k otevírací době poboček a platebnímu styku na konci roku 2017
14. 12. 2017
MONETA Money Bank

Všechny pobočky MONETA Money Bank budou ve dnech 24. – 26. prosince a dále od 31. prosince 2017 do 1. ledna 2018 uzavřeny. Výjimku tvoří obchodní místa v Liberci (OC Nisa) a Karlových Varech (OC Varyáda), která budou otevřena v neděli 31. prosince od 10.00 do 12.00, resp. v Hradci Králové (OC Futurum), kde bude ten den otevřeno od 10.00 do 13.00 a od 13.45 do 14.00. V ostatních dnech budou všechna obchodní místa MMB v provozu dle své standardní otevírací doby. Mimořádně uzavřeny budou pouze pobočky ve Veselí nad Moravou, v Počátcích a v Brně (Křížová ulice), přičemž klienti těchto obchodních míst byli o této skutečnosti informováni ve výpisech. Všem klientům doporučujeme závěrem roku sledovat aktuální otevírací dobu jejich poboček, která je k dispozici na internetových stránkách www.moneta.cz.

Vklady a výběry hotovosti na obchodních místech mohou klienti MONETA Money Bank provádět do 29. prosince nejdéle do konce provozní doby. Příchozí platby došlé do MONETA Money Bank v pátek 29. prosince budou připsány ve prospěch účtů klientů ve stejný den. Pokud chtějí klienti provést své transakce ještě v roce 2017, doporučujeme klientům zohlednit následující termíny:

Příkazy k úhradě v elektronické formě je potřeba zadat pro platby do jiné tuzemské banky i na účty vedené v MONETA Money Bank do 29. prosince do 20.00.

Příkazy k úhradě v písemné formě je nutné zadat pro platby do jiné tuzemské banky i na účty vedené v MONETA Money Bank dod 29. prosince do konce provozní doby.

Příkazy k inkasu od klientů musí být zadány:

 • nad účty vedené u jiné tuzemské banky do 28. 12. 2017 do konce provozní doby
 • nad účty vedené v MONETA Money Bank do 29. 12. 2017 do konce provozní doby

Platby do zahraničí se zpracováním v roce 2017 je třeba zadat následovně:

 • hladké platby: zadání na pobočce do 29. prosince 2017 do 14.30
 • hladké platby: zadání v Internet Bance, BankKlient i přes MultiCash do 29. prosince do 17.00
 • dokumentární platby: do 27. prosince do konce provozní doby
 • šeky do 21. prosince 2017 do konce provozní doby

Transakce zadané v uvedených termínech MONETA Money Bank zpracuje a odešle v příslušných dnech, nejpozději 29. prosince. Datum připsání ve prospěch účtu příjemce se řídí standardními lhůtami dle zákona o platebním styku. Platby zadané po zmíněných termínech budou moci být uskutečněny až první pracovní den nového roku, tedy 2. ledna 2018. Termíny se řídí provozem clearingového centra České národní banky.

Bližší podrobnosti klienti získají přímo na jednotlivých obchodních místech MONETA Money Bank či na stránkách www.moneta.cz.

 

Jakub Švestka

tiskový mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Jakub Švestka
mob.: +420 702 209 386, tel.: +420 224 442 897, e-mail: jakub.svestka@moneta.cz

Lenka Míčková
mob.: +420 731 613 622, tel.: +420 224 442 124, e-mail: lenka.mickova@moneta.cz

nebo Servis pro média na media@moneta.cz a www.moneta.cz.

Výrobní firmy prostřednictvím úvěrů investují do robotizace a automatizace
11. 12. 2017
MONETA Money Bank

Rostoucí tlak na mzdy, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, nízké úrokové sazby a zároveň výtečná kondice tuzemské ekonomiky se projevují ve vysokém zájmu malých a středních výrobních firem o investiční úvěry. Podniky částečně či plně automatizují výrobu prostřednictvím nákupu moderních strojů a technologií. Ve třetím čtvrtletí letošního roku vzrostly nově poskytnuté úvěry u MONETA Money Bank v segmentu malých a středních firem meziročně o 153,2 procent. Čisté komerční portfolio MONETA Money Bank tak dosáhlo ke konci třetího kvartálu 2017 hodnoty 60,5 miliardy Kč.

„Ekonomika je na vrcholu a úrokové sazby úvěrů jsou nízko, což je pro firmy ideální čas investovat do modernizace. Řeší tak své současné potíže, jako například nedostatek pracovníků, a zároveň posilují svoji konkurenceschopnost do budoucna. Trendem u výrobních firem jsou investice především do oblastí automatizace a robotizace, v ostatních segmentech vidíme zájem o investiční úvěry na podporu digitalizace,“ vysvětluje Libor Šmíd, Senior manažer MONETA Money Bank zodpovědný za finanční služby pro malé a střední firmy.

„Do rozvoje svého podnikání investují rovněž živnostníci. Především s cílem šetřit jejich čas jim nabízíme možnost plně online načerpat předschválený investiční úvěr či kontokorent až do výše 300 000 Kč, a to prostřednictvím mobilního bankovnictví Smart Banka či internetového bankovnictví Internet Banka. Celý proces zabere zpravidla méně než deset minut,“ doplňuje Marek Dvořák, Senior manažer MONETA Money Bank zodpovědný za finanční služby pro živnostníky.

MONETA Money Bank je tradiční oporou českých živnostníků, svobodných povolání a malých a středních firem ve financování jejich potřeb. Divize komerčního bankovnictví MONETA Money Bank obsluhuje 90 000 klientů. Svoje služby jim banka poskytuje prostřednictvím celorepublikové sítě 46 týmů komerčního bankovnictví s důrazem na prémiovou kvalitu klientského servisu a rozšiřující se nabídku digitální distribuce.

 

Jakub Švestka

tiskový mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Jakub Švestka
mob.: +420 702 209 386, tel.: +420 224 442 897, e-mail: jakub.svestka@moneta.cz

Lenka Míčková
mob.: +420 731 613 622, tel.: +420 224 442 124, e-mail: lenka.mickova@moneta.cz

nebo Servis pro média na media@moneta.cz a www.moneta.cz.

Průzkum: Češi riskují, každý čtvrtý pojede na adventní trhy do zahraničí bez cestovního pojištění
7. 12. 2017
MONETA Money Bank

Třetina Čechů plánuje, že letos navštíví vánoční trhy v zahraničí. Největším lákadlem jsou tradičně sousední země Německo s Rakouskem, kam zamíří téměř polovina z nich (46,1 %). Každý čtvrtý Čech však ignoruje možná rizika přeshraničního výletu a za sváteční atmosférou vyrazí bez cestovního pojištění, zjistil průzkum pro MONETA Money Bank. Drobný úraz, způsobená škoda nebo storno zájezdu tak můžou turistu vyjít na desetitisíce korun. Krátkodobé cestovní pojištění po Evropě přitom stojí od 35 korun na osobu za den a lze si ho v dnešní době sjednat během několika minut přes mobilní nebo internetové bankovnictví.

Návštěvy adventních trhů v zahraničí patří mezi Čechy k oblíbeným aktivitám. Nejčastěji na ně vyrážejí do sousedních zemí Německa a Rakouska (46,1 %), pětina (21,8 %) plánuje navštívit Polsko. Sedm z deseti Čechů se na tuto cestu vydá osobním automobilem a nejčastěji v doprovodu někoho z rodiny (52,1 %) nebo partnera (43,6 %). Krátkodobé cestovní pojištění si dle průzkumu uzavře polovina Čechů (50,3 %), čtvrtina cestujících (22,4 %) vyráží za vánoční náladou chráněna celoročním cestovním pojištěním. Devět z deseti Čechů pojišťuje nejen sebe, ale také spolucestující.

Průzkum odhalil, že lidé se nejčastěji pojišťují několik dní před plánovaným výletem. Jelikož cestovní pojištění nabývá účinnost již hodinu po sjednání, lze sebe a ostatní pojistit i na poslední chvíli například pomocí mobilního bankovnictví,“ uvedl Petr Psutka, senior manažer MONETA Money Bank pro pojištění.

Nešťastné události jsou dílem okamžiku. „Klient uklouzl v Rakousku na namrzlém chodníku a při pádu si zlomil palec na ruce. Díky uzavřenému krátkodobému cestovnímu pojištění nemusel hradit náklady na léčebné výlohy ve výši téměř 12 tisíc korun,“ zmiňuje konkrétní případ Petr Psutka.

Sjednání krátkodobého cestovního pojištění na pár kliknutí umožňuje nejnovější verze mobilního bankovnictví Smart Banka od MONETA Money Bank. Další novinkou ve Smart Bance pro stávající klienty je pak možnost jednoduše požádat o převod svého hlavního účtu u jiné banky k MONETA Money Bank.

O průzkumu:

Průzkum proběhl metodou telefonického dotazování na reprezentativním vzorku 525 respondentů z celé ČR. Pro MONETA Money Bank ho realizovala výzkumná agentura IPSOS v listopadu 2017.

 

Jakub Švestka

tiskový mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Jakub Švestka
mob.: +420 702 209 386, tel.: +420 224 442 897, e-mail: jakub.svestka@moneta.cz

Lenka Míčková
mob.: +420 731 613 622, tel.: +420 224 442 124, e-mail: lenka.mickova@moneta.cz

nebo Servis pro média na media@moneta.cz a www.moneta.cz.

Tomáš Spurný z MONETA Money Bank zvolen Bankéřem roku 2017
29. 11. 2017
MONETA Money Bank

Generální ředitel a předseda představenstva MONETA Money Bank Tomáš Spurný byl zvolen Bankéřem roku 2017. Prestižní cenu udělenou odbornou porotou osobně převzal během slavnostního večera konaného v úterý 28. listopadu u příležitosti vyhlášení výsledků tradiční oborové soutěže Banka roku 2017. Čtvrtou největší tuzemskou banku dle počtu klientů vede Tomáš Spurný třetím rokem a jeho prioritou je učinit z MONETA Money Bank digitálního lídra českého bankovního trhu.

Nesmírně si tohoto ocenění vážím. Zároveň bych chtěl zdůraznit, že tuto prestižní cenu považuji za vyjádření úcty a respektu především mým kolegům v Monetě. Je úžasné a zároveň příjemně překvapivé, že můj tým a naše snaha získaly potvrzení od konkurentů. O to silněji věřím, že jdeme správným směrem na naší cestě být bankovním šampionem českých domácností, živnostníků a malých a středních firem,“ řekl Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva MONETA Money Bank. „A chci zejména říci, že každý z mých bankéřů v Monetě je Bankéřem roku,“ dodal Tomáš Spurný.

Tomáš Spurný byl jmenován generálním ředitelem a předsedou představenstva MONETA Money Bank ke dni 1. října 2015. Pan Spurný je také členem dozorčí rady MONETA Leasing od listopadu 2015 a MONETA Auto od května 2016.

Svoji kariéru odstartoval Tomáš Spurný ve společnosti McKinsey & Company a má rozsáhlé zkušenosti z vedoucích funkcí v bankovním a finančním sektoru. Zastával funkci generálního ředitele a předsedy představenstva Banca Comerciala Romana, rumunské dceřiné společnosti skupiny Erste. Působil jako generální ředitel ve významných bankách střední a východní Evropy, včetně CIB Bank v Maďarsku a VÚB a.s. na Slovensku, a rovněž zastával pozici finančního ředitele v Komerční bance. Pan Spurný byl také generálním ředitelem ve společnostech skupiny PPF a CCS. Je držitelem bakalářského titulu z New York University a titulu MBA z Columbia Business School.

MONETA Money Bank, vedoucí banka ve spotřebním financování na českém trhu, která roste také v segmentu úvěrování malých a středních firem, oznámila za první tři čtvrtletí roku 2017 konsolidovaný zisk po zdanění ve výši 3,1 miliardy Kč a návratnost hmotného kapitálu (RoTE) na úrovni 17,5 %. Banka navýšila očekávaný konsolidovaný čistý zisk za celý rok z 3,65 miliardy Kč na 3,9 miliardy Kč. MONETA je i nadále jednou z nejlépe kapitalizovaných českých finančních institucí, kapitálový poměr CET1 na úrovni 18,1 % potvrzuje silnou kapitálovou pozici společnosti MONETA v souladu s regulatorními požadavky.

Banka si zachovává skvělou likvidní pozici s vysokým ukazatelem krytí likvidity ve výši 200,7 %. MONETA vykázala zrychlený růst napříč retailovým i komerčním segmentem, přičemž celkové portfolio hrubých výkonných úvěrů vzrostlo od začátku roku o 7,5 %, což je v souladu s očekávaným růstem v řádu vyšších jednotek procent za celý rok.

Cílem projektu Banka roku je ocenění služeb a produktů bank působících v České republice. Základním kritériem je zaměření bank na drobnou klientelu. Ocenění byla udělena celkem v 8 kategoriích a součástí projektu bylo i vyhlášení osobních kategorií Bankéř roku a Pojišťovák roku.

 

Jakub Švestka

tiskový mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Jakub Švestka
mob.: +420 702 209 386, tel.: +420 224 442 897, e-mail: jakub.svestka@moneta.cz

Lenka Míčková
mob.: +420 731 613 622, tel.: +420 224 442 124, e-mail: lenka.mickova@moneta.cz

nebo Servis pro média na media@moneta.cz a www.moneta.cz.

Češi platí mobilem nejčastěji v supermarketech a restauracích
22. 11. 2017
MONETA Money Bank

Klienti MONETA Money Bank mohou už jeden týden využívat možnost bezpečného a pohodlného placení mobilním telefonem prostřednictvím aplikace Android Pay. Během tohoto období lidé tímto způsobem nejčastěji utráceli v supermarketech, restauracích a provozovnách rychlého stravování. Aniž by dosud začala připravená velká reklamní kampaň, souhrnná nominální hodnota transakcí za první týden dosáhla dvou milionů korun. Do využívání této platební metody se zapojilo tři tisíce klientů, což překonává dřívější očekávání banky. Placení mobilem prostřednictvím celosvětově používané aplikace Android Pay pro držitele debetních a kreditních karet Mastercard a VISA spustila MONETA Money Bank v úterý 14. listopadu. MONETA Money Bank je v současnosti největší bankou, která Android Pay svým klientům nabízí.

„Údaje za první týden potvrzují velký zájem Čechů o možnost bezpečně a pohodlně platit tím, co mají nejčastěji po ruce, tedy mobilním telefonem. Stačí přiložit, zaplatit, a hotovo. Očekáváme, že do dvou let budou Češi platit mobilním telefonem stejně často a samozřejmě, jako dnes platí fyzickými bezkontaktními kartami, v čemž patří v Evropě na špici,“ sdělila Hana Wasserburger, Head of Primary Banking MONETA Money Bank.

Jak Češi platí mobilem – 7 zajímavostí*:

 1. Nejvyšší částky lidé hradili v supermarketech, na čerpacích stanicích a v prodejnách s elektronikou
 2. 16 647 Kč dělá dosud nejvyšší jednorázová útrata, a to v obchodě s nábytkem
 3. Nejvíce transakcí se uskutečnilo ve velkých městech – v Praze, Ostravě a Brně
 4. Na své debetní a kreditní karty načerpali první desetitisíce korun na odměnách věrnostního programu bene+
 5. 74 let je nejstaršímu klientovi
 6. V Německu proběhlo nejvíce plateb provedených v zahraničí
 7. Devět z deseti plateb provedli muži

Aplikace Android Pay nabízí rychlý, snadný a bezpečný způsob transakce platebními kartami MONETA Money Bank společností Mastercard a VISA v obchodech i aplikacích bez použití fyzické karty. V Česku lze prostřednictvím Android Pay platit od 14. listopadu, a to na více než 140 tisících prodejních místech. Android Pay funguje na všech zařízeních, která mají systém Android 4.4 nebo novější a podporují technologii NFC.

Bezpečnost je základním stavebním prvkem Android Pay. Proto tato platební metoda nezobrazuje ani neodesílá při transakci číslo karty, ani ho neukládá do telefonu. Místo toho každé kartě vytvoří jedinečné šifrované virtuální číslo, tzv. token, a ten pevně sváže s konkrétním zařízením. Při každé transakci je navíc použit jedinečný bezpečnostní klíč. V případě ztráty telefonu stačí deaktivovat token, a nikoliv kartu, neboť její údaje se v telefonu nenacházejí. Uživatelé Android Pay mohou nejprve zjistit polohu ztraceného telefonu díky funkci „Najdi moje zařízení“. Poté ho mohou na dálku buď uzamknout novým heslem, nebo v případě potřeby celý vymazat.

* Platby prostřednictvím platformy Android Pay ze strany klientů MONETA Money Bank za období od 14. do 19. listopadu 2017.

 

Jakub Švestka

tiskový mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Jakub Švestka
mob.: +420 702 209 386, tel.: +420 224 442 897, e-mail: jakub.svestka@moneta.cz

Lenka Míčková
mob.: +420 731 613 622, tel.: +420 224 442 124, e-mail: lenka.mickova@moneta.cz

nebo Servis pro média na media@moneta.cz a www.moneta.cz.

MONETA Money Bank se jako první firma v ČR rozhodla zcela přejít na elektromobily
20. 11. 2017
MONETA Auto

MONETA Money Bank se jako první společnost v České republice oficiálně rozhodla, že do pěti let bude provozovat služební vozy výhradně na elektrický pohon. Banka v první fázi objednala 150 elektromobilů Volkswagen e-Golf, což z ní během krátké doby učiní největšího provozovatele vozů na elektrický pohon na českém trhu. Do konce letošního roku MONETA Money Bank převezme 15 těchto elektromobilů, do dvou let jich bude firemní flotila čítat více než dvě stě.

„Přechodem z uhlíkatých paliv na elektrický pohon u všech našich firemních automobilů usilujeme o snížení naší karbonové stopy. Zodpovědné chování vůči životnímu prostředí je pro nás stejně důležité jako naše ambice stát se digitálním šampionem českého bankovního trhu,“ řekl Tomáš Spurný, generální ředitel MONETA Money Bank.

Převod firemního vozového parku na elektromobily bude probíhat v postupných krocích, s přihlédnutím k délce leasingových smluv u stávajících vozů MONETA Money Bank. Z důvodu lepšího pokrytí dobíjecími stanicemi odstartuje obměna nejprve v Praze. U výměny vozů v regionech bude společnost postupovat s ohledem na dostupnost veřejné infrastruktury pro dobíjení.

Banka očekává, že v roce 2018 převezme každý měsíc dvacítku nových elektromobilů, toto číslo záleží především na produkčních kapacitách výrobce.

MONETA Money Bank ve spolupráci s partnery rovněž intenzivně zkoumá možnosti, jak v blízkosti svých více než 230 poboček po celé České republice instalovat veřejně dostupné dobíjecí stanice.

 

Jakub Švestka

tiskový mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Jakub Švestka
mob.: +420 702 209 386, tel.: +420 224 442 897, e-mail: jakub.svestka@moneta.cz

Lenka Míčková
mob.: +420 731 613 622, tel.: +420 224 442 124, e-mail: lenka.mickova@moneta.cz

nebo Servis pro média na media@moneta.cz a www.moneta.cz.

MONETA Money Bank dnes spustila placení mobilem prostřednictvím Android Pay
14. 11. 2017
MONETA Money Bank

MONETA Money Bank pokračuje v rozšiřování svých služeb v oblasti digitálního bankovnictví. K dnešnímu dni spustila pro své klienty možnost placení tím, co mají nejčastěji po ruce – mobilním telefonem, a to prostřednictvím aplikace Android Pay. Díky ní lze mít všechny své debetní a kreditní karty MONETA Money Bank bezpečně v mobilním telefonu. Zásadní novinku ve svém digitálním portfoliu připravila MONETA Monety Bank v úzké spolupráci se společností Google.

Klienti MONETA Money Bank budou při transakcích přes Android Pay čerpat na své debetní a kreditní karty výhody v podobě vrácení části utracených peněz (cashback) či slev od stovek obchodů a dalších partnerů benefitního programu bene+. Bližší informace ohledně Android Pay naleznou klienti MONETA Money Bank na stránkách www.moneta.cz/androidpaywww.facebook.com/monetamoneybank.

Placení mobilem znamená další milník na naší cestě k cíli stát se digitálním šampionem českého bankovního trhu. MONETA Money Bank je největší bankou, která placení přes Android Pay nabízí. Touto inovací vycházíme vstříc našim klientům, jimž chceme zjednodušit nakupování všude tam, kde dnes platí bezkontaktní kartou,“ sdělil Tomáš Spurný, generální ředitel MONETA Money Bank.

Jsme nadšení, že klienti MONETA Money Bank mohou ode dneška jednoduše a bezpečně platit prostřednictvím Android Pay v mobilním telefonu. Používání služby Android Pay je bezpečnější a mnohem rychlejší než hledání peněženky a vytahování karty. Jen v Česku lze prostřednictvím Android Pay ode dneška platit na více než 140 tisících prodejních místech,” řekl Pali Bhat, viceprezident pro platební produkty společnosti Google.

Aplikace Android Pay nabízí rychlý, snadný a bezpečný způsob transakce platebními kartami MONETA Money Bank společností Mastercard a VISA v obchodech i aplikacích bez použití fyzické karty. Android Pay funguje na všech zařízeních, která mají systém Android 4.4 nebo novější a podporují technologii NFC.

Bezpečnost je základním stavebním prvkem Android Pay. Proto tato platební metoda nezobrazuje ani neodesílá při transakci číslo karty, ani ho neukládá do telefonu. Místo toho každé kartě vytvoří jedinečné šifrované virtuální číslo, tzv. token, a ten pevně sváže s konkrétním zařízením. Při každé transakci je navíc použit jedinečný bezpečnostní klíč. V případě ztráty telefonu stačí deaktivovat token, a nikoliv kartu, neboť její údaje se v telefonu nenacházejí. Uživatelé Android Pay mohou nejprve zjistit polohu ztraceného telefonu díky funkci „Najdi moje zařízení“. Poté ho mohou na dálku buď uzamknout novým heslem, nebo v případě potřeby celý vymazat.

 

Jakub Švestka

tiskový mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Jakub Švestka
mob.: +420 702 209 386, tel.: +420 224 442 897, e-mail: jakub.svestka@moneta.cz

Lenka Míčková
mob.: +420 731 613 622, tel.: +420 224 442 124, e-mail: lenka.mickova@moneta.cz

nebo Servis pro média na media@moneta.cz a www.moneta.cz.

Skupina MONETA: Konsolidované hospodářské výsledky za období od 1. ledna 2017 do 30. září 2017
9. 11. 2017
MONETA Money Bank

Konsolidovaný čistý zisk ve výši 3,1 miliardy Kč. Dvouciferný růst díky skvělým výsledkům hypoték, úvěrů pro malé a střední firmy a komerčních investičních úvěrů

 Konsolidovaný zisk po zdanění ve výši 3,1 miliardy Kč za prvních devět měsíců s cílem dosáhnout zisku ve výši 3,9 miliardy Kč za celý rok; vykázaná návratnost hmotného kapitálu (RoTE) na úrovni 17,5 % překonává původní cíl 14 %.
- Silná kapitálová a likvidní pozice zachována; střednědobý cíl pro ukazatel CET1 potvrzen na 15,5 % na základě oznámení České národní banky na kapitálový požadavek na rok 2018
- Meziroční dvouciferný růst hrubých výkonných úvěrů o 10,1 %; nárůst od začátku roku o 7,5 %.
- Dosaženo významného růstu nových objemů hypotečních úvěrů ve výši 171,9 %; tržní podíl v nových objemech dosáhl 3,8 % za prvních devět měsíců roku 2017.
- Meziroční pokračující růst nových úvěrů pro malé a střední firmy o 153,2 % a úvěrové bilance o 43,5 %.
- Pokračující proces v oblasti digitalizace produktové nabídky, nově MONETA nabízí nezajištěné úvěry pro stávající klienty z řad domácností a malých firem plně online; 3,4 miliardy Kč nových spotřebitelských úvěrů sjednáno online za prvních devět měsíců roku 2017.
- Management plánuje navrhnout akcionářům ke schválení výplatu dividendy za rok 2017 významně přesahující 70 % konsolidovaného čistého zisku.


MONETA Money Bank, vedoucí banka ve spotřebním financování na českém trhu, která roste také v segmentu úvěrování malých a středních firem, oznamuje za první tři čtvrtletí roku 2017 konsolidovaný zisk po zdanění ve výši 3,1 miliardy Kč a návratnost hmotného kapitálu (RoTE) na úrovni 17,5 %. Banka navyšuje očekávaný konsolidovaný čistý zisk za celý rok z 3,65 miliardy Kč na 3,9 miliardy Kč. MONETA je i nadále jednou z nejlépe kapitalizovaných českých finančních institucí, kapitálový poměr CET1 na úrovni 18,1 % potvrzuje silnou kapitálovou pozici společnosti MONETA v souladu s regulatorními požadavky. Banka si zachovává skvělou likvidní pozici s vysokým ukazatelem krytí likvidity ve výši 200,7 %. MONETA vykázala zrychlený růst napříč retailovým i komerčním segmentem, přičemž celkové portfolio hrubých výkonných úvěrů vzrostlo od začátku roku o 7,5 %, což je v souladu s očekávaným růstem v řádu vyšších jednotek procent za celý rok.

 

Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva, uvedl: „Jsem rád, že mohu informovat o pokračujícím úspěchu, co se týče dosažení našich strategických cílů. Vedle solidních finančních výsledků MONETA dále zrychlila svůj růst a dosáhla velkého pokroku v rozvoji digitálních kapacit. V tomto duchu budeme pokračovat i nadále.“

Klienti z řad malých firem a komerčního sektoru

Čisté komerční portfolio společnosti MONETA vykázalo solidní růst během daného období, a to meziročně o 10,2 % na celkových 60,5 miliardy Kč. Tento růst byl podpořen 15,8% meziročním nárůstem čistých investičních úvěrů a 43,5% růstem úvěrů pro malé firmy. „Náš cíl stát se bankovním šampionem pro české živnostníky, svobodná povolání a malé a střední firmy a pomáhat jim rozvíjet jejich podnikání zůstává beze změny. Ve třetím čtvrtletí roku 2017 jsme pokračovali v investicích do rozšiřování naší sítě bankéřů pro malé firmy, klientského servisu a vývoje produktů. V důsledku toho vzrostly nově poskytnuté úvěry v segmentu malých a středních firem meziročně o 153,2 %,“ řekl Tomáš Spurný.

Retailové bankovnictví

Během třetího čtvrtletí MONETA dále rostla v segmentu retailových úvěrů, přičemž vykázala růst napříč všemi splátkovými úvěrovými produkty, byť cenové podmínky u nových úvěrů byly pod neustálým tlakem. „Chceme být preferovaným partnerem českých domácností a pomáhat jim v jejich finančních potřebách. S hrdostí můžu říci, že náš výrazný růst v produkci nových hypoték pokračoval rovněž ve třetím čtvrtletí roku 2017. Za prvních devět měsíců tohoto roku dosáhla MONETA meziročního růstu v nově poskytnutých hypotékách o 171,9 %, což se odrazilo v získání tržního podílu v nové produkci ve výši 3,8 %,“ vysvětlil Tomáš Spurný. Bilance čistých retailových úvěrů vzrostla meziročně o 9,1 % na 59,4 miliardy Kč díky nárůstu čistých hypotečních úvěrů o 22,7 % na 18,8 miliardy Kč a rostoucí bilancí nezajištěných retailových úvěrů o 3,2 %, která nyní představuje celkem 38,0 miliard Kč. „Půjčky na koupi automobilu významně posílily díky příznivé situaci na trhu. Bilance meziročně stouply o 17,9 % na 2,5 miliardy Kč,“ dodal Tomáš Spurný k pozitivním výsledkům retailového segmentu.

Digitální nabídka a transformace

MONETA se i nadále plně soustředí na naplnění své ambice stát se digitálním lídrem na českém bankovním trhu a její vlastní digitální transformace dále nabírá na tempu. „Během třetího čtvrtletí jsme spustili plně digitální online nabídku nezajištěného úvěru pro stávající retailové klienty a stávající klienty z řad malých a středních firem. Významně jsme také pokročili v přípravě na spuštění mobilních plateb, které by měly začít fungovat podle plánu ještě před koncem tohoto roku,“ uvedl Tomáš Spurný k úspěšné digitální transformaci. „Naše zaměření na rozšíření digitálního bankovnictví v České republice přináší pozitivní výsledky. Na konci tohoto období jsme měli přibližně 162 tisíc registrovaných uživatelů naší aplikace mobilního bankovnictví Smart Banka. Objem spotřebitelských úvěrů zřízených online meziročně vzrostl o 34,6 %,“ sdělil Tomáš Spurný.

Banka investovala 187 milionů Kč z plánovaných 600 milionů Kč do vytvoření špičkových online a mobilních produktů pro zákazníky stejně jako do digitalizace svých podpůrných procesů. Navíc banka pokračuje v modernizaci své pobočkové a bankomatové sítě, do které bylo zatím investováno téměř 200 milionů Kč z plánovaných 800 milionů Kč. Do konce září 2017 bylo modernizováno nebo přemístěno jedenáct poboček a více než 130 bankomatů.

Finanční výsledky

K finančním výsledkům Tomáš Spurný řekl: „Podařilo se nám udržet si pevnou kontrolu nad našimi provozními náklady. Ty klesly meziročně o 4 % (o 145 milionů Kč), a to navzdory tlaku na růst mezd a nárůstu počtu zaměstnanců v obchodních rolích. Ukazatel poměru nákladů k výnosům činil za devět měsíců tohoto roku 44,6 %, což představuje lepší výsledek v porovnání s cílem managementu pro rok 2017, a to díky skvělým výsledkům v provozních nákladech. Jsme na dobré cestě k dosažení našeho cíle celkových provozních nákladů ve výši 4,8 miliardy Kč za celý rok a také našeho cílového ukazatele poměru nákladů k výnosům. MONETA má silnou kapitálovou a bilanční pozici s ukazatelem kapitálové přiměřenosti ve výši 18,1 %. Management na základě oznámení České národní banky na kapitálový požadavek na rok 2018 potvrzuje svůj střednědobý cíl na CET1 kapitálový poměr ve výši 15,5 %, který se skládá z 11 % celkového SREP kapitálového poměru, 2,5 % bezpečnostní kapitálové rezervy, 1 % proticyklické kapitálové rezervy (včetně navýšení o 0,5 % platného od 1. července 2018) a 1 % rezervy stanovené managementem. Management plánuje navrhnout akcionářům ke schválení výplatu dividendy za rok 2017 významně přesahující 70 % konsolidovaného čistého zisku. Likvidita zůstává velice silná s ukazatelem krytí likvidity ve výši 200,7 %, což je výrazně nad regulatorními požadavky.“

Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty a dalších výsledků hospodaření za období končící 30. zářím 2017

Manažerská prezentace k výsledkům hospodaření za třetí čtvrtletí začne v 9:00 hod. středoevropského času.

Telefonní čísla pro účastníky:  
CZ +420 228882950
US +1 8778874163
UK +44 2030432440

 

PIN kód: 98285162#

 


Dotazy:
MONETA Money Bank, a.s.

Tiskové oddělení:

Jakub Švestka
mob.: +420 702 209 386, tel.: +420 224 442 897, e-mail: jakub.svestka@moneta.cz

Vztahy s investory:

Linda Kavanová
tel.: +420 224 442 549, e-mail: investors@moneta.cz

Používejte platební kartu bezpečně
31. 10. 2017
MONETA Money Bank

Pro bezpečí platebních karet děláme co nejvíc, i tak je však bezpečnost používání Vaší karty do značné míry na Vás samotných. Protože je bezpečnost náš společný cíl, připravili jsme pro Vás několik doporučení. S nimi budete moci svou kartu používat bez obav i na internetu.

Nikomu nesdělujte údaje o své platební kartě – buďte podezřívaví

 • Pozor na podvodníky, kteří se snaží vylákat údaje o platební kartě přes e-mail (posílají např. falešné žádosti o aktualizaci údajů o platební kartě). My ani nikdo jiný Vás o aktualizaci údajů o kartě žádat nebudeme a ani nesmíme!
 • Údaje o Vaší platební kartě se nesmí nikdo dozvědět – držte se toho, i když Vás o ně požádá kamarád na Facebooku nebo jiné sociální síti. Obvykle to je podvod, kdy si podvodník vytvořil falešný účet nebo se naboural do účtu Vašeho kamaráda a teď se za něj vydává.

Platit online? Ano, ale opatrně

 • Pozor na vyskakovací okna: Pokud nejde o očekávaný krok při nákupu na důvěryhodném internetovém obchodě, nikdy údaje o své platební kartě do vyskakovacích oken nezadávejte.
 • Pozor na falešné zahraniční e-shopy: Pokud je zboží neuvěřitelně levné, buďte podezřívaví. Přečtěte si recenze na daného obchodníka (ačkoli to není všespásné, protože recenze mohou být falešné). Případnou koupi dobře zvažte!
 • Nabídnuté uložení údajů o platební kartě na stránkách obchodníka si dobře rozmyslete a využívejte ho jen u skutečně důvěryhodných obchodníků.
 • Zneužití platební karty lze účinně předcházet také tím, že u ní internetové i MOTO transakce po každém zaplacení zase vypnete. Vypnout je můžete ve své Internet Bance nebo zavoláním na náš zákaznický servis.
 • Pokud Vám zaplacené zboží nebo službu obchodník nedodá, obraťte se na něj s reklamací. Pokud s Vámi nekomunikuje, obraťte se s reklamací na svou banku.

Předejděte nepříjemným překvapením

 • Přečtěte si recenze o obchodníkovi, u kterého se chystáte kartou platit. Pozornost věnujte i obchodním podmínkám. Obzvláště služby jako jsou seznamky si totiž v podmínkách často nadiktují automatické prodlužování placeného členství. A zpoplatňují i registraci samotnou.
 • Pokud jsou smluvní podmínky v cizím jazyce, zkuste si je aspoň orientačně přeložit pomocí překladače. Snížíte tak riziko nedorozumění.
 • Když půjčujete mobil nebo tablet dětem, zapněte zabezpečení pro internetové obchody – obvykle se jmenuje Rodičovský zámek nebo Dohled. Děti často rády nakupují na iTunes a podobných webech, ale Vy tam možná nakupovat nechcete :)

Bezpečnost posílíte dobrou prevencí

 • Dobře zvažte, v jaké výši si nastavíte limity u své platební karty.
 • Ve svém mobilu či tabletu mějte nainstalovaný antivirový program. Je to stejně důležité jako u počítače.
 • Platební kartu si hlídejte stejně dobře jako svou peněženku. V případě ztráty nebo krádeže ji co nejrychleji zablokujte ve své Smart Bance, a to až na 30 dní. Pokud chcete kartu zablokovat trvale, volejte nonstop náš Zákaznický servis na telefonním čísle 224 442 424.

 

Více o bezpečnosti platebních karet se dozvíte v sekci Bezpečnost.

MONETA Money Bank získala zlatý certifikát TOP Odpovědná firma za nejangažovanější zaměstnance
26. 10. 2017
MONETA Money Bank

Ze slavnostního galavečera udílení prestižních cen TOP Odpovědná firma si MONETA Money Bank odnesla zlatý certifikát v kategorii Nejangažovanější zaměstnanci 2017 za projekt PÁCHÁME DOBRO – MONETA Dobrovolníci. Ocenění vyzdvihuje nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání.

MONETA Money Bank plní závazek společensky odpovědného podnikání mimo jiné prostřednictvím úspěšného projektu PÁCHÁME DOBRO – MONETA Dobrovolníci. Zaměstnanci a jejich rodiny věnovali jen v loňském roce přes 8 tisíc dobrovolnických hodin a podpořili 51 neziskových organizací, pro které uspořádali 210 akcí po celé České republice. Dobrovolnická práce se řídí principem poskytování pomoci v regionech, kde žijí a pracují jak zaměstnanci, tak klienti banky.

Znevýhodněným dětem, seniorům i celým rodinám pomáhá banka více než 16 let a své dobrovolnické aktivity stále rozšiřuje. S dobrovolnickým projektem PÁCHÁME DOBRO – MONETA Dobrovolníci úzce souvisí také regionální grantový „Program pomoci potřebným“, díky němuž mohou zaměstnanci sami přicházet s návrhy na dobrovolnické aktivity a vytipovávat organizace, které by zaměstnanci MONETA Money Bank měli v budoucnu podpořit.

Jakub Švestka

tiskový mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Jakub Švestka
mob.: +420 702 209 386, tel.: +420 224 442 897, e-mail: jakub.svestka@moneta.cz

Lenka Míčková
mob.: +420 731 613 622, tel.: +420 224 442 124, e-mail: lenka.mickova@moneta.cz

nebo Servis pro média na media@moneta.cz a www.moneta.cz.

Češi utratí letos za vánoční dárky víc než loni, nezapomenou ani na domácí mazlíčky
14. 12. 2016
MONETA Money Bank

Letošní Vánoce budou v českých domácnostech štědré. Účastníci prosincového průzkumu MONETA Money Bank uvedli, že vánoční dárky nakupují rádi a letos na Vánoce utratí ještě více než v loňském roce. Nejčastěji je dárky budou stát pět až deset tisíc korun. Vánoce si budou užívat i domácí mazlíčci. Většina dostane dárek a něco dobrého na zub.

„Tři čtvrtiny Čechů si navzdory předvánočnímu shonu nákupy dárků užívají. Pokud jde o útratu, za pět až deset tisíc korun nakoupí více než 41 %. Dalších 41 % pak plánuje na dárky utratit do 5 000 korun,“ komentuje výsledky průzkumu Milada Veselá, tisková mluvčí MONETA Money Bank, a dodává: „Něco málo přes 11 % uvedlo, že utratí od 10 000 Kč do 15 000 Kč. V obou případech je to více než v loňském roce. Zdá se tedy, že finanční situace Čechů je lepší než vloni.“

Možná překvapivě patří mezi nejštědřejší lidé ve věku nad 65 let, protože 4 % z těch, kteří se účastnili průzkumu, hodlají věnovat na vánoční dárky 25 až 50 tisíc korun. V ostatních věkových kategoriích by chtělo tolik utratit asi o polovinu méně, tedy 2 % dotázaných. Za jednotlivý dárek plánuje 63 % Čechů utratit 500 až 2 000 korun, což je o 7 % více než loni. Levnější dárky než za 500 korun si vyhlédla třetina. Zbylá 4 % z nás pak plánují utratit přes 2 000 Kč za dárek.

Dárky nakupujeme s předstihem

Jen pětina účastníků průzkumu uvedla, že je shánění vánočních dárků příliš nebaví, a 3 % nenakupují vůbec. Dárky pro své blízké se snaží nakoupit nejčastěji jeden až dva měsíce před Vánoci. Každý desátý se poohlíží po vhodném vánočním dárku v průběhu celého roku. Naprosté minimum plánuje dárky shánět až na Štědrý den nebo budou čekat s nákupem na povánoční výprodeje.

Celkem 43 % Čechů letos koupí vánoční dárky přes internet. Nejčastěji přitom navštíví české e-shopy (94 %), do evropských zamíří 10 % a do amerických 5 %. V poslední době však stoupá zájem zejména o asijské e-shopy, kam zavítá letos přes 11 % dotázaných, což je o 3 % více než v roce 2015. Častěji v těchto obchodech nakupují muži, a to celých 15 % z nich.

Obliba nakupování ve velkých kamenných obchodních centrech se ve srovnání s loňským rokem příliš nezměnila. Plánuje tam zajít třetina Čechů. Ostatní půjdou do hypermarketů nebo specializovaných obchodů. Jeden ze sta dospělých Čechů vánoční dárky nakupovat nebude a vyrobí je pro své blízké sám.

Mladí chtějí platit kartou

A podle čeho si lidé vybírají, kde budou vánoční dárky nakupovat? Nejčastějším kritériem jsou tradičně ceny, to uvedlo téměř 79 % dotázaných. Pro 45 % lidí jsou důležité dobré osobní zkušenosti s obchodem a 16 % dá na doporučení přátel. Více než třetina Čechů zohledňuje výši poštovného, přibližně stejný počet reference, pětina bere v potaz způsob doručení, resp. vzdálenost odběrného místa, což se týká především e-shopů.

Stále větší roli při výběru obchodů, kde Češi chtějí nakupovat vánoční dárky, hrají způsoby placení. Přes 19 % lidí v průzkumu uvedlo, že je pro ně důležité, aby mohli platit kartou, loni to bylo o 3 % méně. Mladí ve věku 18 až 26 let platí kartou své nákupy v kamenných obchodech v 73 % případů a každý druhý s ní platí i v e-shopech. I když internetové nákupy se stále ještě nejčastěji hradí na dobírku nebo převodem z účtu, počet těch, kteří je platí kartou, rok od roku roste. Přes 30 % dotázaných uvedlo, že dárek nakoupený přes internet zaplatí debetní nebo kreditní kartou, což je o 4 % více respondentů než loni.

Domácí mazlíčci nepřijdou zkrátka

MONETA Money Bank se ve svém předvánočním průzkumu, který proběhl na přelomu listopadu a prosince na reprezentativním vzorku 315 lidí, zaměřila i na domácí zvířátka. 77 % majitelů mazlíčků je o Vánocích něčím obdaruje. Překvapení pro ně bude většina kupovat spolu s dárky pro ostatní členy rodiny. Nejčastěji zamíří do specializovaných obchodů (46 %) a 41 % půjde vybírat do velkých center. Rok od roku roste počet těch, kteří nakupují pro zvířátka v e-shopech. Letos to uvedlo 13 % dotázaných, což je o 2 % víc než v průzkumu z roku 2015.

Převážná většina páníčků už má představu, jaký dárek bude shánět. Přes 88 % koupí pamlsky a každý druhý daruje hračku. Ale chybět nebudou ani praktické věci, a to v 11 %. Na nový pelíšek se pak může těšit 8 % mazlíčků a 6 % dostane obleček. Rozpočet na zvířecí dárky se oproti loňskému průzkumu zvýšil. Nejvíce páníčků (40 %) počítá se dvěma až pěti sty korunami, což je o 9 % víc než před rokem. Vzrostl i počet těch, kteří nakoupí za více než 500 korun. Letos jich bude 12 %, což je o třetinu víc než loni.

A jak si domácí mazlíčci užijí Štědrý večer? Většina majitelů (47 %) uvedla, že čtyřnohý člen rodiny dostane stejné jídlo, jako mívá obvykle. 46 % respondentů počítá s malým přilepšením v podobě kvalitnější konzervy nebo nějakého pamlsku navíc. Oproti tomu 7 % mazlíčků se může těšit na stejnou štědrovečerní tabuli, kterou si připraví i jejich páníčci. A pak už se půjde ke stromečku. Téměř dvě třetiny mazlíčků tam najdou svůj dárek zabalený mezi ostatními. Zbylá třetina páníčků dárek balit nebude, jejich miláčci ho poznají hned a s rozbalováním se nemusejí zdržovat.

 

Milada Veselá

tisková mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Veselá, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.vesela@moneta.cz

Lucie Leixnerová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.leixnerova@moneta.cz

nebo Servis pro média na www.moneta.cz.

Dobrovolníci MONETA Money Bank pomohli s přípravami na Vánoce v 18 organizacích napříč republikou
11. 12. 2016
MONETA Money Bank

Vlastnoruční pomoc, dárky na přání dětem i dospělým a nákup výrobků s vánoční tematikou. To jsou tři oblasti, které představují už tradiční příspěvek zaměstnanců MONETA Money Bank k vánoční pohodě klientů organizací starajících se o znevýhodněné spoluobčany. Letos takto v listopadu a prosinci odpracovali 430 hodin v 18 organizacích, připravili pod štědrovečerní stromeček téměř 300 dárků pro klienty 11 organizací a zakoupili výrobky klientů organizací za necelých 30 000 korun. 

„Vánočními aktivitami naše celoroční spolupráce vrcholí. Společně s organizacemi a jejich malými i dospělými klienty žijeme a píšeme dlouhodobé příběhy. Naše spolupráce není nahodilá ani nárazová,“ říká Zuzana Pokorná, specialistka společenské odpovědnosti MONETA Money Bank.

Během posledních dvou měsíců roku dobrovolníci zdobili s klienty podporovaných organizací stromečky, vyráběli dekorace, adventní věnce a vánoční svícny, s klienty pekli a zdobili cukroví, uspořádali mikulášskou besídku nebo výtvarné dílny pro děti, pomáhali dětem vyrobit dárky pro rodiče. A kam se dobrovolníci rozjeli? Vánoční přípravy podnikali od středočeského Předního Chlumu přes jihočeský Tábor, ústeckou Matiční ulici, Čerčany a Velkou Bíteš až po Ostravu a Prahu. Šlo například o domovy seniorů, hospic, krizová centra pro děti, dětské domovy a také třeba speciální školu.

Radost pod stromečkem na přání

Klienti spolupracujících organizací si každý rok sepíší svá přání, dobrovolníci MONETA Money Bank z nich vytvoří dlouhý seznam a zaměstnanci si vybírají, komu a čím chtějí udělat radost. Dárky nakoupí, zabalí a dobrovolníci je v předvánočním týdnu rozvezou do organizací, aby se přání dětem i dospělým klientům opravdu splnila. Letos se rozdělí v 11 organizacích téměř 300 dárků.

Zaměstnanci pomáhají i nákupem výrobků

Kromě toho dobrovolníci MONETA Money Bank organizují tradiční vánoční jarmark. Organizace, ve kterých vznikají různé výrobky během léčebných terapií, nabízejí produkty s vánoční tematikou zaměstnancům. Letos utržili téměř 30 000 korun, které použijí na různé nadstavbové aktivity pro své klienty.  

 

Milada Veselá

tisková mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Veselá, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.vesela@moneta.cz

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@moneta.cz

nebo Servis pro média na www.moneta.cz.

Provoz MONETA Money Bank na konci roku 2016
7. 12. 2016
MONETA Money Bank

Před koncem roku 2016 budou všechny pobočky MONETA Money Bank v pracovních dnech běžně otevřeny. Na Štědrý den (sobota 24. 12. 2012) a v oba svátky vánoční (neděle 25. 12. a pondělí 26. 12. 2016) budou pobočky uzavřeny. Posledním pracovním dnem roku 2016 je pátek 30. prosince, kdy budou obchodní místa MONETA Money Bank otevřena do 16.00 hodin, pokud standardní otevírací doba v pátek nekončí dříve.* 


* Místní ujednání v případě obchodních míst umístěných v nákupních centrech může stanovit pozdější hodinu anebo datum.


Vklady a výběry hotovosti na obchodních místech mohou klienti MONETA Money Bank provádět do 30. 12. 2016 nejdéle do konce provozní doby. Příchozí platby došlé do MONETA Money Bank 30. 12. 2016 budou připsány ve prospěch účtů klientů ve stejný den. Pokud chtějí klienti provést své transakce ještě v roce 2016, doporučuje MONETA Money Bank dodržet následující termíny:

Příkazy k úhradě v písemné formě je nutné zadat pro platby:

 • do jiné tuzemské banky i na účty vedené v MONETA Money Bank do 30. 12. 2016 do konce provozní doby, příkazy podané jako prioritní platby do 30. 12. 2016 do 9.30 hodin

Příkazy k úhradě v elektronické formě (BankKlient, Telefon Banka, Mobil Banka, Internet Banka a zadání platebního příkazu přes bankomat) je potřeba zadat pro platby:

 • do jiné tuzemské banky i na účty vedené v MONETA Money Bank do 30. 12. 2016 do 20.00 hodin

Příkazy k inkasu od klientů musí být zadány:

 • na účty vedené u jiné tuzemské banky do 28. 12. 2016 do konce provozní doby
 • na účty vedené v MONETA Money Bank do 30. 12. 2016 do konce provozní doby

Platby do zahraničí se zpracováním v roce 2016 je třeba zadat následovně:

 • hladké platby: zadání na pobočce do 29. 12. 2016 do konce provozní doby
 • hladké platby: zadání v BankKlient i přes MultiCash do 30. 12. 2016 do 11.00 hodin
 • dokumentární platby: do 28. 12. 2016 do konce provozní doby 
 • šeky do 22. 12. 2016 do konce provozní doby

Transakce zadané v uvedených termínech MONETA Money Bank zpracuje a odešle v příslušných dnech, nejpozději tedy 30. 12. 2016. Datum připsání ve prospěch účtu příjemce se řídí standardními lhůtami dle zákona o platebním styku. Platby zadané po zmíněných termínech budou provedeny až 2. ledna 2017. Bližší podrobnosti klienti získají přímo na obchodních místech MONETA Money Bank. Termíny se řídí provozem clearingového centra České národní banky.

Klienti můžou svůj účet jednoduše ovládat přes internetové bankovnictví nebo můžou využít aplikaci mobilního bankovnictví Smart Banka. Smart Banka nabízí rychlou, jednoduchou a pohodlnou obsluhu účtů z mobilního telefonu s operačním systémem iOS nebo Android. Ve Smart Bance je k dispozici přehled produktů, které klient má. Zjistí tak zůstatek na účtu, vývoj investic a stav půjček nebo si může vyhledat nejbližší pobočku.

 

Milada Veselá

tisková mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Veselá, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.vesela@moneta.cz

Lucie Leixnerová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.leixnerova@moneta.cz

nebo Servis pro média na www.moneta.cz.

Češi letos o Vánocích nechtějí peníze do obálky
6. 12. 2016
MONETA Money Bank

Letos se pod vánočním stromečkem ve většině domácností objeví oblečení, kosmetika, knihy a elektronika. Jak vyplynulo z aktuálního průzkumu MONETA Money Bank, Češi už totiž nechtějí peníze do obálky, ale těší se na překvapení. 

„Z našeho průzkumu vyplynulo, že Češi nechtějí nákupy nechat na poslední chvíli. Více než třetinu dárků už mají dokonce nakoupenou,“ říká Josef Jehlík, manažer věrnostního programu bene+ od MONETA Money Bank, a dodává: U partnerů věrnostního programu bene+ na odměnách za nákupy při platbě kartou s bene+ nebo prostřednictvím slevových kuponů, které nabízíme i neklientům banky, mohou ušetřit stovky korun.

Češi vánoční dárky milují a radují se z nich. Ve zmíněném průzkumu, který MONETA Money Bank provedla na přelomu listopadu a prosince na vzorku 315 lidí, uvedla jen 2 % dotázaných, že dárky vůbec nedostávají. Naopak 90 % prohlásilo, že jsou obdarováváni pravidelně a z dárků mají radost. Nespokojeno bývá jen 8 %.

Češi mají rádi překvapení

O oblibě tradičního pojetí vánočního obdarovávání svědčí i to, že Češi mají rádi tajemství s ním spojené. Přes 60 % dotázaných Čechů chce pod stromečkem překvapení. Každý druhý však přiznal, že se alespoň jednou pokusil vánoční dárek objevit ještě před Štědrým dnem, většinou však jako dítě. Jen 16 % dotázaných dává přednost sázce na jistotu - rádi by dostali to, co očekávají. Čtvrtina respondentů pak uvedla, že má radost z každého dárku.

Češi letos plánují koupit více dárků než loni, a sice 17. Obdarovat chtějí v průměru 7 lidí, nejčastěji partnera 77 %, o trochu méně pak rodiče (71 %) a děti (64 %). Kamaráda potěší o pětinu více dotázaných (29 %) než v loňském roce. Přibližně 40 % respondentů říká, že budou nakupovat dárky sami, 18 % se na předvánoční nákupy vydá společně s rodinou, třetina bude kombinovat oba způsoby. Ale možná vás překvapí, že v každé desáté domácnosti bude pověřena pořízením dárků za všechny jen jedna osoba. 

Peníze do obálky už se tolik nenosí

I když v minulosti lidé rádi dostávali peníze, v současnosti se většina dotázaných Čechů těší spíš na klasické dárky. Peněžní dárky by tak preferovalo pouze 11 %, přitom věcné dárky 88 %. Jeden ze sta by pak nejraději viděl pod stromečkem dárek v podobě voucheru.  

Při výběru vánočních dárků se dvě třetiny dotázaných řídí přáním obdarovaného. Stejně často ale Češi hledají inspiraci na internetu (62 %) a jen o něco méně dotázaných (59 %) spoléhá na momentální inspiraci. Co tedy letos s největší pravděpodobností najdeme pod stromečkem? Pokud nakoupí Češi dárky podle přání svých blízkých, bude to ponejvíce oblečení, kosmetika, knihy a elektronika. U mladších lidí stoupla oproti loňskému roku popularita nejvíce u kosmetiky, a to téměř dvojnásobně. A co by naopak Češi pod stromečkem najít nechtěli? Většinou jde o zahradní techniku, nářadí nebo nádobí.

„Hlavní výhodou věrnostního programu bene+ je, že klienti získávají odměnou reálné peníze. U partnerů programu v celé ČR dostávají odměnu za každou platbu kartou s bene+, a to až do výše 30 % z částky nákupu,“ vysvětluje Josef Jehlík. V programu je již přes 350 partnerů a klienti mohou odměny čerpat ve více než 1 600 kamenných provozovnách a 35 internetových obchodech.

Nová kreditní karta od MONETA Money Bank navíc ve vybraných kategoriích obchodníků přidá dalších 5 % odměny. I tato odměna je platná na celý sortiment obchodníků, a to včetně již zlevněného zboží. Nakupování dárků s MONETA Money Bank nebylo nikdy výhodnější.

Kompletní informace o podmínkách a odměnách věrnostního programu bene+ jsou k dispozici na webu www.beneplus.cz. O naší nové kreditní kartě se více dozvíte na www.smartka.cz.

 

Milada Veselá

tisková mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Veselá, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.vesela@moneta.cz

Lucie Leixnerová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.leixnerova@moneta.cz

nebo Servis pro média na www.moneta.cz.

Sdílení vánočního videa MONETA Money Bank pomůže znevýhodněným. Podpoří zooterapii pro děti i dospělé
6. 12. 2016
MONETA Money Bank

I letos bude tradiční vánoční video s mrzutým kocourem pomáhat. Tentokrát MONETA Money Bank přispěje za každé sdílení videa přes microsite www.kocourovoprani.cz 5 Kč organizaci Koníček, která poskytuje zooterapii dětem a dospělým s různými formami znevýhodnění. A za přání kocourovi k Vánocům nebo do nového roku dostanou fanoušci dárky. Na stanicích Nova Group se spot objeví 25. prosince.

„Aktivity v oblasti společenské odpovědnosti jsou dlouhodobě součástí naší firemní strategie. Na Vánoce ale chceme navíc využít oblíbenosti našeho kocoura pro dobrou věc, která pomůže,“ říká Zuzana Pokorná, specialistka CSR z MONETA Money Bank, a dodává: „Budeme moc rádi, když letošní video přinese úsměv a dobrou náladu našim klientům a fanouškům a zároveň užitek i úsměv lidem, kteří to potřebují.“

Od úterý 6. prosince je video uložené na vánoční microsite www.kocourovoprani.cz. V letošním příběhu dělají mrzutému kocourovi společnost zvířecí pacienti z veterinární ordinace jeho páníčka. Po zhlédnutí nebo ukončení přehrávání videa se návštěvníkovi zobrazí možnost sdílet video na sociálních sítích nebo e-mailem. MONETA Money Bank za každé sdílení přispěje 5 korun organizaci Koníček, o. p. s., na zooterapii pro znevýhodněné děti i dospělé.

Kromě zhlédnutí videa budou moci návštěvníci stránky poslat kocourovi svůj osobní pozdrav nebo přání k Vánocům či do nového roku. A pokud budou mít štěstí, dostanou za to klasickou poštou do schránky speciální novoroční pohlednici se samolepkami nebo jeden ze 110 originálních hrnečků s obrázkem kocoura.

Akce poběží od 6. prosince do konce letošního roku a banka její sledovanost podpoří na svých profilech na sociálních sítích. Microsite připravila agentura Christian-Element.

Vánoční spot natočila agentura Identita s režisérem Martinem Suchánkem a k vidění bude na stanicích Nova Group během 25. 12. 2016.

 

Milada Veselá

tisková mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Veselá, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.vesela@moneta.cz

Lucie Leixnerová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.leixnerova@moneta.cz

nebo Servis pro média na www.moneta.cz.

MONETA Money Bank patří mezi nejdynamičtější banky v ČR
23. 11. 2016
MONETA Money Bank

3. místo v kategorii Nejdynamičtější banka roku 2016 získala MONETA Money Bank. Kategorie se vyhlašuje v rámci soutěže Banka roku 2016 společnosti Fincentrum. Expertní porota ocenila zejména úspěšný vstup na burzu. MONETA Money Bank se totiž stala nejúspěšnější bankovní emisí v historii českého kapitálového trhu.

„Všichni naši kolegové odvedli v letošním roce mimořádný kus práce. Ocenění si vážíme, potvrzuje totiž, že naše cesta je správná a úspěšná. MONETA Money Bank patří mezi deset největších společností na pražské burze a svoji pozici coby plně nezávislé české finanční instituce nadále posiluje,“ říká generální ředitel a předseda představenstva Tomáš Spurný.

Banka se silnou pozicí mezi běžnými klienty i podniky

MONETA Money Bank je vedoucí bankou na trhu spotřebitelského financování a rozvíjející se bankou v segmentu malého a středního podnikání v České republice. Mezi její klienty patří více než 11 % obyvatel. Banka disponuje jednou z nejširších sítí poboček a bankomatů v České republice. V současnosti svým klientům nabízí 230 obchodních míst a více než 600 bankomatů.

Banka nabízí komplexní služby, a to jak pro běžné zákazníky, tak pro klienty z komerčního sektoru. Běžní zákazníci mohou využívat širokou paletu běžných i spořicích účtů, půjček, rostoucí nabídku hypoték, ale také platební inovace jako platební nálepky nebo moderní aplikaci mobilního bankovnictví. MONETA Money Bank brzy nabídne i bezkontaktní výběry z bankomatů.

Také podnikatelé, živnostníci, ale i malé nebo střední podniky si mohou vybrat z bohaté nabídky produktů včetně běžných a spořicích účtů nebo provozních a investičních úvěrů. Součástí nabídky jsou také zvýhodněné služby pro některé profesní skupiny včetně advokátů, notářů či zdravotníků. Banka je v České republice jedničkou v podpoře zemědělců a potravinářů, kterým vedle řady produktů ušitých na míru nabízí také expertní poradenství a pomoc při přípravě projektů a žádostí o evropské či státní dotace. Klienti MONETA Money Bank patří díky této podpoře tradičně mezi nejúspěšnější žadatele o podporu.

Nejdynamičtější banka roku 2016

Zvláštní cenu odborné poroty vyhlašuje společnost EY. Cenu získá ta banka, která podle názoru odborné poroty vykázala v průběhu roku 2016 nejvýraznější zlepšení ve svých službách a produktech.

Nominováno je 17 bankovních domů působících v ČR a splňujících následující podmínky: subjekt je oprávněn poskytovat bankovní služby v ČR, nesmí být v likvidaci a zároveň poskytuje širší portfolio služeb drobného bankovnictví pro širokou veřejnost (nejde jen o služby privátního bankovnictví, počáteční vklad na běžném účtu nepřevyšuje 50 000 Kč, banka poskytuje úvěrové produkty).

 

Milada Veselá

tisková mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Veselá, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.vesela@moneta.cz

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@moneta.cz

nebo Servis pro média na www.moneta.cz.

MONETA Money Bank rozšiřuje nabídku podílových fondů
22. 11. 2016
MONETA Money Bank

Klienti MONETA Money Bank mohou od 21. 11. investovat do čtyř nových podílových fondů. Jde o dluhopisové, akciové i smíšené fondy a jejich profily se pohybují od konzervativních po velmi dynamické. Minimální investice do nových fondů začínají na 500 Kč. Díky denní frekvenci oceňování budou mít klienti vždy aktuální přehled o tom, jak se jim vložené prostředky zhodnocují.

„Investice do podílových fondů jsou mezi našimi klienty v současné době nízkých úrokových sazeb velmi oblíbené. Objem prostředků našich klientů investovaný do podílových fondů už nyní dosahuje více než 10 miliard korun a stále roste. I proto jsme se rozhodli našim klientům nabídnout nové možnosti, kam investovat. Do nabídky fondů tak přidáváme nové příležitosti včetně dynamičtějších nástrojů s vyšším potenciálem výnosu,“ říká manažer Investičních fondů MONETA Money Bank Josef Libertín a doplňuje: „Při výběru nových fondů jsme se zaměřili zejména na jejich dlouhodobou úspěšnost a také na to, jak široký a zkušený tým odborníků je spravuje.“

Nabídka podílových fondů u MONETA Money Bank se od 21. 11. výrazně mění. Nově přibyly produkty spravované renomovanými společnostmi s globální značkou – NN Investment Partners C. R., a. s., a Generali Investments CEE. Portfolio podílových fondů se tak rozrůstá o smíšený fond NN (L) First Class Multi Asset, akciový fond NN (L) Global High Dividend, dluhopisový Generali Fond korporátních dluhopisů a akciový Generali Fond globálních značek.

„Naše nabídka podílových fondů je nyní komplexnější a atraktivnější. Například historická výkonnost na minimálním doporučeném horizontu se u dynamičtějších fondů pohybuje v řádech desítek procent,“ říká Jan Skála, produktový manažer MONETA Money Bank, a dodává: „Naši klienti mohou do nových fondů investovat už od částky 500 Kč – zajímavé výnosy tak mohou být dostupné každému.“ Všechny nové fondy, které MONETA Money Bank od 21. 11. nabízí, jsou bez poplatku při prodeji a mají denní frekvenci oceňování. Poplatky při nákupu nových fondů se pohybují mezi 1 a 2 % z investované částky. Více informací o investování do podílových fondů mohou zájemci najít na www.moneta.cz/sporeni-a-investice/podilove-fondy.

 

Milada Veselá

tisková mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Veselá, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.vesela@moneta.cz

Lucie Leixnerová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.leixnerova@moneta.cz

nebo Servis pro média na www.moneta.cz.

Vánoční kampaň MONETA Money Bank: 15% sleva ve stovkách obchodů
14. 11. 2016
MONETA Money Bank

MONETA Money Bank nabídne svým klientům speciální vánoční odměnu u vybraných partnerů bene+. Od pátku 18. do neděle 20. listopadu tak získají 15% zvýhodnění na nákup veškerého zboží a služeb ve více než 1000 prodejnách partnerů věrnostního programu bene+. Po dobu konání akce mohou klienti banky získat na odměnách za nákupy až 1000 Kč zpět na svůj účet. K tomu navíc mohou využívat i standardních odměn u ostatních partnerů programu. Banka vánoční akci podpoří i marketingovou kampaň.

Vánoční akci promuje MONETA Money Bank zejména skrze interní kanály a vybrané partnery bene+. Využívá k tomu nejenom širokou síť bankomatů, ale také internetové a mobilní bankovnictví. Svoje klienty banka informuje i pomocí direct mailů, SMS zprávami nebo upozorněním na pravidelném vyúčtování. S kampaní se klienti setkají i na sociálních sítích. Kreativu kampaně připravila firma Labstore.

„Před Vánoci je všude velký shon a většina z nás shání dárky na poslední chvíli. Proto našim klientům nabízíme možnost pořídit dárky se slevou už v listopadu. V průběhu tří dní si tak mohou zařídit velkou část vánočních dárků u vybraných partnerů programu a na odměnách zá nákupy při platbě kartou s bene+ mohou ušetřit stovky korun. Mimo akční odměny tak mohou získat ještě další standardní odměny u ostatních partnerů bene+,“ říká Josef Jehlík, manažer věrnostního programu bene+ od MONETA Money Bank.

V rámci vánoční akce u partnerů bene+ můžou klienti MONETA Money Bank získat odměnu za platbu kartou s bene+ při nákupu knih, vstupenek do kina nebo na kulturní akce, elektroniky, oblečení a ušetřit také v restauraci. Do vánoční akce se zapojilo 17 partnerů, kteří mají celkem více než 1000 prodejen po celé České republice.

15% akční odměnu na vše získají klienti MONETA Money Bank v prodejnách: Benu lékárna, Datart, Pet Center, CineStar, Neoluxor, POMPO, kika, HUSKY, Květiny Flamengo, Marionnaud, SCANquilt, eiffel optic, TICKETPRO, Corial, SAM 73, PRO-DOMA STAVEBNINY a The PUB.

Odměnu za nákup zboží a služeb mohou využít všichni klienti banky starší 18 let, kteří vlastní kreditní nebo debetní kartu s programem bene+. Věrnostní program bene+ od MONETA Money Bank je automaticky spuštěn na kreditních kartách bene+, MoneyCard Smart, MoneyCard Gold a kreditních kartách VISA a na všech debetních kartách k běžnému účtu.

Výhody po celý rok

Mimo vánoční akce mohou klienti MONETA Money Bank čerpat řadu dalších výhod, a to po celý rok.

„Díky odměnám bene+ letos klienti prozatím obdrželi více než 14 mil. Kč,“ říká Josef Jehlík a doplňuje: „Držitelé kreditní karty MoneyCard Smart získají u vybraných partnerů bene+, kteří spadají do příslušného balíčku výhod, vždy navíc odměnu navýšenou o 5 %.“

Program bene+ je nejrozšířenějším věrnostním programem na platebních kartách v České republice. Díky němu mají klienti k dispozici řadu slev. Ty mohou klienti uplatnit u více než 350 partnerů ve více než 2000 kamenných prodejnách a 35 e-shopech. U partnerů bene+ navíc dostávají klienti peníze zpět za každou platbu kartou, a to až do výše 30 % z částky nákupu. Hlavní výhodou věrnostního programu bene+ je, že klienti získávají odměnou reálné peníze, ty totiž obdrží zpět na účet. MONETA Money Bank navíc rozdává i akční slevové kupóny, díky kterým mohou na nákupech ušetřit až 50 %.

Přehled partnerů a odměn v nové aplikaci

Banka chce svým klientům získávání odměn u partnerů programu ještě zjednodušit. Ve své nové aplikaci pro mobilní bankovnictví Smart Banka proto brzy plánuje přidání přehledu odměn z věrnostního programu bene+. Aplikace navíc získá i mapu s partnery programu a klienti tak najdou obchody s výhodami ještě snadněji.

Více informací o věrnostním programu bene+ pak mohou klienti banky najít na www.beneplus.cz nebo získat na infolince 224 445 445.

 

Milada Veselá

tisková mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Veselá, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.vesela@moneta.cz

Lucie Leixnerová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.leixnerova@moneta.cz

nebo Servis pro média na www.moneta.cz.

Aplikace mobilního bankovnictví Smart Banka přidává další pokročilé funkce
24. 10. 2016
MONETA Money Bank

MONETA Money Bank přidává další pokročilé funkce do aplikace pro mobilní bankovnictví: získá například přehled odměn a mapu s partnery věrnostního programu bene+. Klienti tak snadněji najdou obchody s výhodami. Smart Banka je od 22. července na téměř 80 tisíc zařízeních a uživatelé ji hodnotí jako jednu z nejlepších finančních aplikací. Na jejím vývoji a inovacích s bankou spolupracují i testeři z řad klientů.

„Smart Banka patří mezi vůbec nejlépe hodnocené finanční aplikace pro smartphony. Je to i díky naší aktivní spolupráci s klienty a zaměstnanci, kteří nám průběžně dávají tipy na inovace. Minulý týden jsme například spustili přihlášení pomocí otisku prstu i na mobilních zařízeních s Androidem. Tím ale určitě nekončíme. Na konci listopadu představíme našim klientům další novinky,“ říká Dalibor Šajar, který je v MONETA Money Bank odpovědný za digitální bankovnictví.

Tým vývojářů MONETA Money Bank nyní pracuje na zobrazení osobního i podnikatelského účtu v rámci jedné aplikace. Klienti tak budou moci rychle a jednoduše spravovat svoje osobní, ale i firemní finance. Další chystanou funkcí Smart Banky je přidání přehledu odměn z věrnostního programu bene+. Aplikace navíc získá i mapu s partnery programu, a klienti tak najdou obchody s výhodami ještě snadněji.

Mobilní bankovnictví s osmi desítkami služeb

V rámci budoucího vývoje chce banka také vylepšit úvodní obrazovku. „Do aplikace bychom v budoucnu klientům chtěli dát i možnost načerpat půjčku nebo založit nový účet, a to bez nutnosti navštívit pobočku,“ popisuje plány Dalibor Šajar.

Současná verze aplikace umožňuje klientům MONETA Money Bank zjistit si zůstatek na běžném účtu, zobrazit historii transakcí i platebních karet nebo také zadat příkaz k úhradě. K těm zajímavějším službám pak patří například platby pomocí QR kódu, které ušetří klientovi banky čas a dovolí mu jednoduše a bezpečně zaplatit třeba fakturu.

Jedna z nejžádanějších funkcí, kterou aplikace nabízí, je přihlášení pomocí otisků prstů. K přihlášení tak uživatelům stačí jediný dotek. Funkce je dostupná na telefonech iPhone od verze iOS 9 a na telefonech s operačním systémem Android 6.0.

Smart Banka: 35 tisíc stažení za měsíc

Mobilní aplikaci od MONETA Money Bank si mohli klienti poprvé stáhnout na konci července. Během čtvrt roku zaznamenala banka téměř 80 tisíc stažení a denně přibývají další.

„Za poslední měsíc si aplikaci stáhlo nejvíce lidí. Každý den jsme zaznamenali v průměru více než 1 100 stažení,“ říká Dalibor Šajar a doplňuje další statistiky a plány: „Tři čtvrtiny klientů si Smart Banku stáhly na zařízení s operačním systémem Android, zbylá čtvrtina pak na telefony a tablety s iOS. Naším cílem bylo 50 tisíc stažení aplikace do konce října a to se nám povedlo překonat o více než 10 tisíc.“

Na vývoji aplikace se podíleli i klienti

K vývoji mobilního bankovnictví Smart Banka přizvala banka testery z řad svých klientů. Zájemců o testování aplikace bylo po oslovení na Facebooku téměř 300. Z nich si MONETA Money Bank vybrala 22 testerů, kteří se poté na denní bázi podíleli na testování a vylepšování novinek v mobilním bankovnictví a také hodnocení stávajících funkcí. Začátkem října se pak testeři zúčastnili workshopu s vývojáři, na kterém vymýšleli další vylepšení.

Aplikace sbírá vysoké známky

O kvalitě aplikace nevypovídá pouze počet stažení, ale také její vysoké hodnocení. V Google Play má hodnocení 4,5 z 5. Uživatelé iOS pak ohodnotili aplikaci také velmi dobře. Smart Banka obdržela v App Storu hodnocení 4,4 z 5. Díky tomu se tak stala jednou z nejlépe hodnocených finančních aplikací pro mobilní zařízení na českém trhu.

Pozitivní hodnocení získává Smart Banka i na sociálních sítích. Její uživatelé ji hodnotí velmi kladně:

Apka je super, oproti té starší je to posun o 1000 %
Perfektní, úplně nová aplikace. Vše je přehledné a intuitivní v pěkném material designu
Právě jsem si aplikaci stáhl pro iOS a je to fakt paráda. Navíc mě dost potěšila implementace Touch ID :) Super. Jen tak dál!
Mám více účtů a i mobilních bank, ale Vaše je bezesporu nejlepší!!!  ??
Ahoj MO-MO banko :-) Nová MONETA Money Bank SMART banka nemá konkurenci! Naprosto vyladěný produkt, intuitivní, srozumitelný, jednoduchý na ovládání, FUNKČNÍ, bez chybových hlášek a další superlativy mě nenapadají :-) Tisíceré díky vývojářům a celému týmu lidí, kteří TO mají na svědomí. Za mě 100 bodů a palec nahoruSmart Banka běží na iOS i Androidu

Design Smart Banky je v novém vizuálním stylu MONETA Money Bank. Grafika i obsah aplikace jsou uzpůsobené oběma nejvyužívanějším operačním systémům iOS a Android. Smart Banku lze využívat v české nebo anglické verzi na mobilních telefonech s operačními systémy iOS (verze 8.0 a vyšší) nebo Android (verze 4.1 a vyšší). Pro založení Smart Banky je třeba běžný nebo spořicí účet, případně kreditní karta od MONETA Money Bank a aktivní přístup do Internet Banky. Aplikace je zdarma ke stažení na Google Play a App Store.

 

Milada Veselá

tisková mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Veselá, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.vesela@moneta.cz

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@moneta.cz

nebo Servis pro média na www.moneta.cz.

MONETA Money Bank ocenila nejaktivnější testery nové aplikace mobilního bankovnictví
19. 10. 2016
MONETA Money Bank

Šest testerů, kteří se podílejí na vývoji mobilního bankovnictví Smart Banka, se ve čtvrtek 6. října sešlo s vývojáři a IT experty MONETA Money Bank. Speciální testerský workshop završil tříměsíční spolupráci banky s vybranými klienty. Ze setkání v kreativním prostoru reklamní agentury Ogilvy si testeři odnesli ceny za nejlepší zpětnou vazbu, nejlepší recenzi a pro nejaktivnějšího testera.

„Zájem klientů o spolupráci na vývoji a testování nového mobilního bankovnictví byl obrovský. Na naši facebookovou výzvu okamžitě odpovědělo na 300 fanoušků, ze kterých jsme sestavili náš malý testerský tým,“ říká Dalibor Šajar, který je v MONETA Money Bank zodpovědný za digitální bankovnictví. „Postřehy a připomínky týmu jsme využili při dolaďování současné verze aplikace, čerpáme z nich ale i při přípravě dalších vylepšení, která klientům postupně představíme. I díky testerům je Smart Banka jednou z nejlépe hodnocených bankovních aplikací s průměrem přes 4,4 hvězdiček,“ dodává Dalibor Šajar.

Nejaktivnějším testerem z týmu klientů MONETA Money Bank se stal Vítězslav Rauch. Cenu za nejlepší recenzi si odnesl tester Jan Daněk a ocenění za nejpřínosnější zpětnou vazbu si z rukou Dalibora Šajara převzal Jan Sudek. Testeři pocházejí ze všech regionů, od Břeclavi až po Lovosice. „I díky zpětné vazbě od našich testerů ode dneška umožňujeme přihlášení otiskem prstu i na telefonech se systémem Android,“ upřesňuje Dalibor Šajar.

Smart Banka: rychlý a bezpečný přístup k moderním službám

Smart Banku od MONETA Money Bank mohou klienti využívat od 22. července. Nová aplikace vyhoví nejčastějším potřebám uživatelů a nabízí moderní nástroje jako chytré tlačítko s oblíbenými funkcemi nebo přihlášení pomocí otisku prstu. Aplikace se ale dočká ještě dalších pokročilých funkcí.

„Aplikace nabízí klientům rychlý a zároveň bezpečný přístup k jejich financím. Smart Banka jim díky přihlášení na jeden klik a tlačítku s rychlou volbou usnadní obsluhu účtu i kreditních karet,“ shrnuje hlavní výhody aplikace Dalibor Šajar. „Smart Banka je klíčovou inovací na naší cestě k moderní online bance. Směřujeme k tomu, aby se v budoucnu naši klienti, pokud budou chtít, zcela obešli bez návštěvy pobočky a v mobilu si během pár kliků snadno sjednali i nové produkty včetně půjček nebo kreditních karet,“ doplňuje Dalibor Šajar.

Platby s QR kódy nebo přihlášení pomocí otisků prstů

Smart Banka nyní nabízí intuitivní obsluhu účtů, šablony plateb a přístup do historie transakcí na všech účtech nebo kreditních kartách klientů. Platební operace stačí potvrdit libovolně zvoleným PINem, který si uživatel zadá při instalaci. Přístup k placení a dalším často hledaným informacím a transakcím usnadní i chytré tlačítko pro rychlou volbu, které k nim klienta přenese jedním klikem. V rámci aplikace si klienti mohou přehledně zobrazit stav svých půjček a investic nebo rychle vyhledávat v historii plateb.   

I k přihlášení do aplikace postačí jediný klik. Klienti si zvolí k přihlášení buďto svůj PIN, anebo otisk prstu (na telefonech iPhone od verze iOS 9 a Android 6.0). Mezi další funkce, které uživatelé často využijí, patří například vyhledávání poboček a bankomatů a navigace k nim nebo dobíjení kreditu mobilních telefonů. Čas zcela jistě ušetří i populární platby pomocí QR kódu.

Aplikace poběží na iOS i Androidu

Design Smart Banky je v novém vizuálním stylu MONETA Money Bank. Grafika i obsah aplikace jsou uzpůsobené oběma nejvyužívanějším operačním systémům iOS a Android. Smart Banku lze využívat v české nebo anglické verzi na mobilních telefonech s operačními systémy iOS (verze 8.0 a vyšší) nebo Android (verze 4.1 a vyšší). Pro založení Smart Banky je třeba běžný nebo spořicí účet, případně kreditní karta od MONETA Money Bank. Aplikace je zdarma ke stažení na Google Play a App Store.

 

Milada Veselá

tisková mluvčí MONETA Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Veselá, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.vesela@moneta.cz

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@moneta.cz

nebo Servis pro média na www.moneta.cz.

Čtvrtina českých domácností skladuje starý vánoční papír, dárky do něj už ale nebalí
15. 12. 2015

Dárky schováváme do skříně a pod postel

 

Vánoce jsou již za rohem a předvánoční nákupní horečka vrcholí. Jakmile máme nakoupené všechny dárky, stojíme před otázkou: Jak je zabalit? Pro řadu z nás to je kámen úrazu. Podle výzkumu GE Money Bank téměř každý druhý muž nemá balení vánočních dárků rád, u žen je to každá pátá. Každý osmý Čech kouká při nákupu balicího papíru na cenu, přesto si u nás na balení dárků dávají lidé záležet. Letos si navíc řada domácností bude balit dárky do balicího papíru s kocourem, kterého dobře znají z oblíbených reklam GE Money Bank.

Ženy mají balení dárků ve větší oblibě než muži. Téměř polovina pánů dárky nerada balí, u žen je to 20 %. Většina Čechů (70 %) si balí dárky sama. V téměř čtvrtině domácností pak dostane jeden člen za úkol zabalit všechny dárky. Přímo v obchodě, kde si dárek koupil, nebo u profesionální firmy v obchodních centrech si nechají překvapení zabalit 4 % z nás. Dvě procenta Čechů pak dárky nebalí vůbec.

Na balení vánočních dárků se podle GE Money Bank vrhne téměř 40 % Čechů v posledních 24 hodinách před Štědrým večerem. Řada z nás je ale důslednější. Téměř třetina balí dárky týden předtím, než zazvoní Ježíšek. Pětina Čechů začíná s přípravou již čtrnáct dní před Štědrým dnem a více než 8 % balí dárky ihned po jejich nákupu.

„S balením dárků letos pomůžeme i my. Klienti mohou při nákupu u parterů bene+ získat originální balicí papír s kocourem nebo jmenovky na dárky s kocouřími hláškami,“ říká Milada Franek, tisková mluvčí GE Money Bank. „Bene+ je nejrozšířenější věrnostní program na platebních kartách v Česku. O letošních Vánocích získají členové programu vedle standardního vrácení peněz zpět za každou platbu (ve výši až 30 %) za nákupy nad 300 Kč samolepku do hrací karty. Hrací kartu je pak možné vyměnit za odměny s motivem kocoura,“ vysvětluje Milada Franek. Odměny za samolepky si lze vyzvednout na pobočkách GE Money Bank až do 15. ledna 2016.

Ať to pod stromečkem hezky vypadá

Při výběru balicího papíru se téměř každý osmý Čech soustředí na cenu a snaží se ušetřit. Papíry a stuhy na balení vybírá 53 % Čechů nejvíce podle vzhledu. 27 % lidí vybírá papír podle toho, pro koho dárek bude, dalších 5 % koupí ten papír, který jim padne první do oka, a zbylá 3 % se řídí dle aktuálních trendů nebo barevné výzdoby doma.

„V Česku se podle výsledků průzkumu 70 % dárků balí do luxusnějšího papíru a navíc se zabalený dárek ozdobí ještě mašlí nebo stuhou, říká Milada Franek a doplňuje: „Šestnáct procent Čechů volí levnější typy balicích papírů. Dále jsou v oblibě dárkové tašky (10 %) nebo 3 % z nás volí cokoliv, co doma najdou v šuplíku. Pouze 1 % pak použije staré balicí papíry z loňských Vánoc.“

Co se týče popisování dárků, nejoblíbenější jsou visačky, které využívá 45 % Čechů. Druhé nejčastější je popisování dárků přímo na obal (43 %). Necelých 7 % pak dárky nepopisuje vůbec.

Dárky šoupneme do skříně nebo pod postel

Jakmile jsou všechny dárky zabalené, stačí je pouze schovat před nenechavými dětmi. V Česku se podle GE Money Bank nejčastěji dárky schovávají do skříně, a to v téměř 85 %. Další oblíbená „schovka“ je pod postelí, kterou využije bezmála 21 % z nás. Necelých 8 % respondentů uvedlo, že dárky neschovávají vůbec. Mezi úkryty se také zařadily sklep (5 %), garáž (5 %), půda (4,4 %) nebo jiné tajné skrýše.

Roznášení dárků je výsadou nejmladších

Průzkum GE Money Bank se dále zaměřil na to, kdo v rodině roznáší dárky zpod stromečku. Nejčastěji je to v 31 % nejmladší člen rodiny, v 24 % rodin jsou to všechny děti. Z dotazovaných odpovědělo 23 %, že se v rozdávání střídají. V každé desáté rodině si každý svoje dárky vybere sám. Jako další varianty pak respondenti uvedli partnery, maminku či tatínka nebo nejstaršího člena rodiny.

Při rozbalování vánočních dárků 59 % Čechů obal nešetří a roztrhají ho, aby se dostali k překvapení, které na ně čeká. Zbylých 41 % dárky rozbaluje opatrně, aby obal nepoškodili. Průzkum také ukázal, že více než čtvrtina lidí starý balicí papír schovává, protože by se mohl ještě někdy hodit. Přesto dárky raději balí do nových papírů a staré téměř nevyužívají.

 

Milada Veselá

tisková mluvčí GE Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Veselá, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.vesela@ge.com

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@ge.com

nebo Servis pro média na www.gemoney.cz.

Co je hitem letošních Vánoc?
13. 12. 2015

Advent je za svou polovinou a GE Money Bank zaznamenala růst karetních transakcí – za první dva adventní týdny se uskutečnily platby v objemu téměř 950 000 000 CZK, zatímco loni to bylo o přibližně 100 000 000 méně. Co letos její – a nejen její – klienti nejvíce nakupují? GE Money Bank se zeptala velkých obchodníků, co Češi letos nejvíce nakupují pod stromeček. Na Štědrý večer se tento rok budou rozbalovat iPhone 6S nebo hračky a elektronika s motivem Star Wars. Ženy budou rozbalovat nejen žádanou kosmetiku, ale i elektroniku určenou právě ženám (depilátory, kulmy atd.). Ve velkém se však kupují i dárkové balíčky pro domácí mazlíčky.

„Z našeho výzkumu víme, že Češi si nakupování vánočních dárků užívají, tři čtvrtiny z nich pořizování dárků vyloženě baví. Data zároveň ukázala, že dvě třetiny dotázaných se při výběru dárků inspirují internetem,“ říká Milada Franek, tisková mluvčí GE Money Bank. „Právě pro ně jsme letos spustili GE Money Bank internetový Kocourův inspirátor (www.inspirator.beneplus.cz), kde stačí jednoduše zvolit, pro koho dárek vybíráte, jeho věk a maximální cenu dárku. Kocourův inspirátor vám potom sám navrhne ideální dárky od více než 200 obchodníků z věrnostního programu bene+,“ dodává Milada Franek.

Muži chtějí technologie, ženy kosmetiku nebo praktické věci pro domácnost

Mezi nejčastější dárky pro muže patří elektronické vychytávky. „V DATART se letos nejvíc prodává nejnovější iPhone 6S. Zájem je i o akční kameru TomTom Bandit. Převážně mladší muži pak kupují herní konzoli Sony Playstation 4 v limitovaném vydání Star Wars Battlefront Darth Vader Edition,“ říká Iva Pavlousková, PR manažerka DATART International. Mezi časté dárky patří i spotřebiče jako kávovary a domácí vinotéky.

Až třetina žen si podle průzkumu GE Money Bank tradičně přeje dostat k Vánocům kosmetiku. Letos je ale velký zájem i o produkty pro péči o tělo. „Ve velkém se pořizují fény, kulmy, žehličky na vlasy, zubní kartáčky, epilátory, holicí strojky nebo chytré fitness hodinky,“ dodává Iva Pavlousková.

Oblíbené jsou i praktické dárky jako odšťavňovače, multifunkční hrnce nebo sušičky na ovoce. „Hitem letošních Vánoc se staly kuchyňské výrobky z produktové řady Pohlreich selection, za nimiž stojí známý kuchař Zdeněk Pohlreich. Kromě toho jsou to výrobky pro stolování, letos se pořizuje například originální sada příborů, na kterou je možné vygravírovat jméno nebo jakýkoliv jiný motiv. Také výrazně vzrostl zájem o bydlení ve stylu Provence, takže jsou velmi oblíbené výrobky a dekorace s motivem levandule nebo nábytek v tomto stylu,“ prozrazuje Petr Laurich, finanční ředitel obchodních domů kika.

Nadělují se „zdravé“ dárky a nezapomíná se ani na čtyřnohé členy domácnosti

Stále častěji se jako vánoční dárek nakupují vitamíny a různé další doplňky stravy. „Stejně jako každý rok, i letos jsou v lékárnách hitem různá vánoční balení. Potěší každou cílovou skupinu, pro maminky dermokosmetické balíčky, babičkám a dědečkům přípravky na klouby a dětem například želatinové vitaminy, které jsou dostupné ve vánočních baleních s hračkou,“ říká Petra Čiperová, marketingová manažerka BENU lékáren.

Děti kromě populárního Lega ocení i elektronické dárky jako tablety a chytré telefony. V DATART se pro ně pořizují vzdělávací tablety Lexibook Lexitab nebo chytré telefony Zopo ZP330.

„Není překvapením, že mezi největší hity Vánoc každoročně patří stavebnice Lego, panenky a autíčka, oblíbené jsou i společenské hry. Velmi zajímavou novinkou pro letošní rok v segmentu her je elektronická stolní hra s názvem Pravda nebo lež. Principem hry je odpovídat na různá tvrzení, která hráčům pokládá moderátor, a sbírat body za své odpovědi. Moderátor provází hráče celou hrou, takže odpadá nutnost studovat návod, což mnohé potěší,“ dodává Lenka Zvolská, manažerka marketingu hračkářství Pompo.

Češi však kupují vánoční dárky nejen pro své blízké. Rok od roku častěji zařazují na své předvánoční nákupní seznamy i dárky pro zvířecí členy rodiny. „Naši zákazníci si oblíbili vánoční balíčky, které jsou určené pro kočky a psy. V nich najdou hračky, pamlsky a granule,“ říká Marek Sekanina, manažer obchodního oddělení Pet Center.

 

Milada Veselá

tisková mluvčí GE Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Veselá, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.vesela@ge.com

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@ge.com

nebo Servis pro média na www.gemoney.cz.

Zaměstnanci GE Money Bank nakoupili vánoční dárky pro děti z dětských domovů a speciálních škol
9. 12. 2015

Téměř 300 vánočních dárků pro děti z 11 dětských domovů a speciálních škol nakoupili letos dobrovolníci z GE Volunteers. Navíc se k nim již potřetí připojili kolegové z GE Aviation, kteří pořídili dalších 89 dárků pro děti z dětských domovů a rané péče. Kromě toho během listopadu a prosince uspořádali dobrovolníci z GE Money Bank více než 60 akcí s adventní či vánoční tematikou. Zaměstnanci banky také vybrali přes 140 000 Kč pro Studio Oáza, kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením.

 „Od listopadu jsme již uskutečnili 49 akcí, do kterých se zapojilo na 200 zaměstnanců GE Money Bank a 37 jejich rodinných příslušníků. Společně odpracovali 1254 hodin,“ říká Zuzana Pokorná z GE Volunteers. Do Vánoc proběhne dalších 14 akcí, kde dobrovolníci navštíví klienty domovů pro seniory, středisek Charity Ostrava nebo děti na dětské psychiatrii.

Zaměstnanci GE Money Bank nakoupili vánoční dárky pro děti z dětských domovů a speciálních škol

„Organizace GE Volunteers od listopadu nejčastěji pomáhala s výrobou adventních věnců a vánočních dekorací dětem z několika dětských domovů a speciálních základních škol nebo se na tvorbě podíleli s klienty domů pro seniory. Dobrovolníci se zapojili i do zdobení vánočních stromečků, pečení cukroví a nacvičování vánočních koled,“ dodává Zuzana Pokorná.  

Zaměstnanci GE Money Bank nakoupili vánoční dárky pro děti z dětských domovů a speciálních škol

Konec minulého týdne se pak pro dobrovolníky z GE Money Bank nesl v duchu mikulášských besídek, vánočních úklidů a příprav vánočních jarmarků.

Celkem se letos díky GE Money Bank nakoupilo téměř 300 vánočních dárků pro děti z 11 dětských domovů a speciálních škol, GE Aviation pořídilo dalších 89 dárků pro děti z dětských domovů a domovů rané péče.

Charitativní pečení

Jako každý rok, tak i letos pořádala GE Money Bank jednou měsíčně charitativní snídani. Zaměstnanci doma napečou a jejich výrobky jsou pak na recepci nabízeny k prodeji. Výtěžek z prodeje se v letošním roce vyšplhal na více než 140 000 Kč. Celou částku obdrží Studio Oáza, kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením. V tomto kulturním centru navíc GE Volunteers pravidelně pomáhá s organizací výtvarného a dramatického kroužku.

 

Milada Veselá

tisková mluvčí GE Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Veselá, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.vesela@ge.com

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@ge.com

nebo Servis pro média na www.gemoney.cz.

Provoz GE Money Bank na konci roku 2015
7. 12. 2015
MONETA Auto

Před koncem roku 2015 budou všechny pobočky GE Money Bank v pracovních dnech běžně otevřeny. Na Štědrý den (čtvrtek 24. 12. 2015) a v oba svátky vánoční (pátek 25. 12. a sobota 26. 12. 2015) budou pobočky uzavřeny.1 Posledním pracovním dnem roku 2015 je čtvrtek 31. prosince, kdy budou obchodní místa GE Money Bank otevřena do 12.00 hodin.2

1 Pokud místní ujednání v případě obchodních míst umístěných v nákupních centrech nestanoví jinak.
2 Pokud místní ujednání v případě obchodních míst umístěných v nákupních centrech nestanoví pozdější hodinu.

Vklady a výběry hotovosti na obchodních místech mohou klienti GE Money Bank provádět do 31. 12. 2015 nejdéle do 12.00 hodin. Příchozí platby došlé do GE Money Bank 31. 12. 2015 budou připsány ve prospěch účtů klientů ve stejný den. Pokud chtějí klienti provést své transakce ještě v roce 2015, doporučuje GE Money Bank dodržet následující termíny:

Příkazy k úhradě v písemné formě je nutné zadat pro platby:

 • do jiné tuzemské banky i na účty vedené v GE Money Bank do 31. 12. 2015 do 12.00 hodin, příkazy podané jako prioritní platby do 31. 12. 2015 do 9.30 hodin

Příkazy k úhradě v elektronické formě (BankKlient, Telefon Banka, Mobil Banka, Internet Banka a zadání platebního příkazu přes bankomat) je potřeba zadat pro platby:

 • do jiné tuzemské banky i na účty vedené v GE Money Bank do 31. 12. 2015 do 20.00 hodin

Příkazy k inkasu od klientů musí být zadány:

 • na účty vedené u jiné tuzemské banky do 29. 12. 2015 do konce provozní doby
 • na účty vedené v GE Money Bank do 31. 12. 2015 do 12.00 hodin

Platby do zahraničí se zpracováním v roce 2015 je třeba zadat následovně:

 • hladké platby: zadání na pobočce do 30. 12. 2015 do konce provozní doby
 • zadání v BankKlient i přes MultiCash do 31. 12. 2015 do 11.00 hodin
 • dokumentární platby: do 29. 12. 2015 do konce provozní doby
 • šeky: do 22. 12. 2015 do konce provozní doby

Transakce zadané v uvedených termínech GE Money Bank zpracuje a odešle v příslušných dnech, nejpozději tedy 31. 12. 2015. Datum připsání ve prospěch účtu příjemce se řídí standardními lhůtami dle zákona o platebním styku. Platby zadané po zmíněných termínech budou provedeny až 4. ledna 2016. Bližší podrobnosti klienti získají přímo na obchodních místech GE Money Bank. Termíny se řídí provozem clearingového centra České národní banky.

 

Milada Veselá

tisková mluvčí GE Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Veselá, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.vesela@ge.com

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@ge.com

nebo Servis pro média na www.gemoney.cz.

Před Vánoci gruntuje celé Česko
6. 12. 2015

Samotné ženy uklízí pouze ve třetině domácností, více než v polovině se zapojuje celá rodina.

V Česku je předvánoční úklid tradicí a podle průzkumu GE Money Bank před Vánoci intenzivněji uklízí 87 % Čechů. Každý jedenáctý začíná uklízet už začátkem listopadu. Profesionální firmu si najímají necelá 2 %. Úklid probíhá hlavně o víkendech, ale jsou i tací, kteří si kvůli němu berou dovolenou. K úklidu patří také vánoční výzdoba a tu má doma téměř 93 % Čechů.

„Výzdoba a úklid jsou pro 90 % Čechů již klasickým předvánočním rituálem. S úklidem začíná většina z nás v průběhu prosince. Nejvíce pak 14 dní před Štědrým dnem, kdy gruntuje téměř 22 % Čechů,“ říká Milada Franek, tisková mluvčí GE Money Bank. „Na výzdobě i čisticích prostředcích je možné ušetřit při platbě naší kartou v obchodních řetězcích Globus, kika, Albi a dalších, které jsou partnery věrnostního programu bene+,“ doplňuje Milada Franek.

Uklízí celá rodina a hlavě o víkendu
Při předvánočním úklidu se v Česku nejčastěji (62 %) pouští do práce celá rodina. Ve třetině domácností je pak úklid čistě na ženách. Zato otcové mají úklid na povel pouze ve 2 % domovů. Profesionály, ať už firmu, nebo paní na uklízení, si objednávají pouze 2 % Čechů. Podle úklidových firem však i rozsah a charakter objednávaných služeb podléhá trendům. „V posledních asi třech letech sledujeme určité změny, zatímco dříve objednávka předvánočního úklidu téměř vždy znamenala mytí oken, dnes jde zpravidla o hloubkový generální úklid. Klienti se také více zajímají o využití technologií, jako jsou parní čističe, impregnace povrchů a podobně, které samozřejmě velký úklid výrazně zefektivňují. I tak je ale potřeba počítat s tím, že opravdu hloubkový úklid průměrného čtyřpokojového domu zabere dvěma lidem v průměru 8 až 10 hodin,“ vysvětluje Jiří Vychodil, majitel společnosti SlužbyPro.

Většina domácností (téměř 64 %) se snaží stihnout veškeré úklidy o víkendech. Bezmála 35 % si pak na úklid udělá čas v týdnu, když přijde z práce. Necelá 2 % respondentů uvedla, že si kvůli úklidu musí vzít dovolenou.

Bez výzdoby to nejde
V téměř 93 % českých domácností se pravidelně dělá vánoční výzdoba. S přípravou začíná téměř třetina z nich přibližně měsíc před Vánoci. Dalších 22 % pak 3 týdny před Vánoci a 16 % čtrnáct dní před Štědrým dnem. V posledním týdnu domácnost zdobí 26 % Čechů. Zbylá 4 % dělají výzdobu až těsně před rozdáváním dárků.

Vánoční dekorace má 57 % dotazovaných uvnitř svého bytu nebo domu, 38,5 % umisťuje výzdobu dovnitř i ven a 4,5 % pouze na dům, okna nebo zahradu. GE Money Bank také zjistila, že téměř polovina se snaží výzdobu pravidelně obměňovat. Každý rok stejnou dekoraci má 28 % a necelých 18 % ji každý rok rozšiřuje. Pouze necelých 6 % domácností má každý rok novou.

Letos tak budou obměňovat nebo nakupovat novou dekoraci asi dvě třetiny Čechů. Téměř 88 % z nich utratí méně než 2 000 Kč a přes 11 % mezi 2 000 Kč a 5 000 Kč. Zbylé procento se pak podle výsledků průzkumu chystá do vánoční výzdoby vložit od 5 000 Kč do 10 000 Kč.

Kocour rozdává dárky z vánoční kolekce
Navíc se klienti GE Money Bank mohou inspirovat a získat za nákupy odměny ze speciální Kocourovy vánoční kolekce. Za každý nákup nad 300 Kč v síti bene+ je možné získat samolepku do hrací karty, kterou pak lze vyměnit za odměny s motivy kocoura. Dárky jako vánoční balicí papír a jmenovky za tři nálepky, stylovou tašku za pět, hrníček za sedm či kuchyňskou minutku za devět samolepek si lze vyzvednout na pobočkách GE Money Bank až do 15. ledna 2016.

 

Milada Veselá

tisková mluvčí GE Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Veselá, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.vesela@ge.com

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@ge.com

nebo Servis pro média na www.gemoney.cz.

V soutěži Banka bez bariér znovu uspěla GE Money Bank, bere třetí místo
12. 11. 2015

GE Money Bank patří mezi nejpřívětivější banky pro lidi s hendikepem v České republice. V soutěži Fincentrum banka roku 2015 – Banka bez bariér získala třetí místo. Odborníci aktivity banky oceňují dlouhodobě a GE Money Bank se na předních příčkách umisťuje pravidelně. Banka se totiž nejenže buduje bezbariérové pobočky, ale také podporuje přijímání hendikepovaných zaměstnanců.

Medailové umístění v soutěži Banka bez bariér vnímáme jako potvrzení toho, že v GE Money Bank se lidé se zákazy a omezením téměř nepotkají. Hned u dveří se na většině poboček zákazníci dozvědí, že místo je bez bariér a že jsou v něm vítání i jejich mazlíčci, a to nejen vodící psi,“ vysvětluje Klára Escobar, senior manažerka lidských zdrojů GE Money Bank. „80 procent poboček je úplně bezbariérových. Na většině ostatních naši kolegové rádi umístí na schody krátkou plošinu kdykoliv, kdy je to potřeba,“ vysvětluje Klára Escobar.

Pokud se do banky vydají maminky s malými dětmi, kromě bezbariérového vstupu ocení na řadě poboček také dětské koutky se stavebnicemi nebo omalovánkami. Na maminky se v GE Money Bank myslí i z „druhé strany“, banka jim nabízí práci na nejrůznější úvazky. Mají také přednostní přístup k brigádám a přivýdělkům. GE Money Bank jim umožňuje i práci z domova.

Banka také na svém webu přehledně označuje pozice, vhodné pro lidi s hendikepem. Zájemci mohou absolvovat placené stáže, GE Money Bank pravidelně organizuje den otevřených dveří a workshopy pro hendikepované zájemce o práci. Banka také podporuje zaměstnávání znevýhodněných skupin zaměstnanců v rámci programu GE rozmanitě.

 

Milada Franek,

tisková mluvčí GE Money Bank 


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Franek, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.franek@ge.com

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@ge.com

nebo Servis pro media na www.gemoney.cz.

Čistý zisk skupiny GE Money za tři čtvrtletí 2015 dosáhl 3,5 miliardy Kč
10. 11. 2015
MONETA Auto
 • Konsolidovaný čistý zisk vzrostl o 10 % a dosáhl tak 3,5 miliardy Kč.
 • Vklady klientů vzrostly o 9,7 % a dosahují 105,6 miliard Kč.
 • Celkový objem úvěrů klientům je na hodnotě 115,5 miliard Kč.
 • Meziročně vzrostl objem nově poskytnutých úvěrů skupiny GE Money v oblasti firemním bankovnictví o více než 54 %.

Konsolidovaný čistý zisk skupiny GE Money za prvních devět měsíců roku 2015 meziročně vzrostl o 10 % na úroveň 3,5 miliardy Kč. Meziroční nárůst čistého zisku byl ovlivněn dvěma klíčovými faktory:

 • Skupina GE Money nadále rostla v oblastech zaměřených na komerční klienty - zejména v úvěrování malých a středních firem, a financování poskytovaném GE Money Leasing 
  a GE Money Auto.
 • Skupina rovněž efektivně řídila úvěrové ztráty, hlavně díky dobrému procesu schvalování úvěrů, procesně řízenému vymáhání pohledávek s intenzivním zaměřením na snížení ztrát.

Tento výsledek znovu potvrzuje, že GE Money je silnou skupinou, naše rozvaha je nadále velmi zdravá, s dobrou likviditou a silným řízením rizik.“ říká Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva GE Money Bank.

GE Money Bank jako důležitá součást skupiny GE Money se soustředila na plnění cílů v těchto strategických oblastech:

 • Celkový počet nových půjček vzrostl o 21,5 % v porovnání se stejným obdobím roku 2014. 
  Je to důsledek předchozího strategického rozhodnutí banky soustředit se více na růst komerčního bankovnictví. V této divizi došlo k největšímu meziročnímu nárůstu nových úvěrů komerčním klientům, a to o 54 % zejména díky loňské akvizici společnosti GE Money Leasing a úvěrům poskytnutým malým a středním podnikům. Současná výše portfolia firemních úvěrů tak dosahuje 49,3 miliardy Kč. Tento významný nárůst můžeme připsat jak pokračujícímu zlepšení výkonu bankovního komerčního portfolia, tak i nabídce nových produktů. GE Money Bank nově nabízí Konsolidaci úvěrů pro podnikatele, která umožňuje sloučit si nejen podnikatelské, ale také osobní úvěry určené pro podnikání.
 • Nové objemy v oblasti financování vozidel jsou celkově ve třetím kvartálu letošního roku 
  o 16,7 % vyšší než ve stejném období loňského roku.
 • GE Money Bank je druhým největším lídrem v poskytování bankovních spotřebitelských půjček. Od začátku letošního roku si klienti půjčili již více než 12,9 miliard korun. Zájem 
  o půjčky roste i díky novince z počátku letošního roku, revolvingové půjčce Expres Plus, která je prvním spotřebitelským splátkovým úvěrem s rezervou mezi českými bankovními produkty a umožňuje klientům si kdykoliv opakovaně půjčit. Nyní vycházíme klientům ještě více vstříc a nabízíme možnost schválení Expres půjčky online, které trvá pouhých 30 vteřin.
 • Podíl klientů, kteří využívají GE Money Bank jako svoji hlavní banku stále roste a ve třetím čtvrtletí dosáhl 66 %. Zákazníci tak oceňují přidanou hodnotu produktů, kterou jim banka nabízí.
 • Vklady klientů se ve srovnání s koncem roku 2014 zvýšily o 9,7 %. To dokládá snahu klientů spíše šetřit než utrácet. Tento trend se odráží ve strategii GE Money Bank budovat pevný vztah 
  s klienty.
 • Díky tomu, že GE Money Bank reaguje na požadavky svých klientů a poskytováním inovativních produktů reflektuje jejich potřeby, získala první místo v kategorii Bankovní inovátor soutěže Nejlepší banka 2015. Ocenění obdržela za technologii SignPad, kterou na své pobočky zavedla jako první banka v ČR. Zařízení umožňuje zaznamenání biometrického podpisu člověka a jeho převedení do zabezpečené elektronické podoby. Díky tomu šetří čas, peníze i životní prostředí. O vítězství 
  GE Money Bank rozhodlo hlasování veřejnosti. „Těší nás, že si naši zákazníci elektronické podpisy oblíbili a podpořili nás v soutěži Nejlepší banka. Biometrické podpisy ušetřily od začátku používání více než 3.233.000 listů papíru. Nyní biometrické podpisy aktivně využívá přes 20 tisíc klientů a jejich počet rychle roste,“ řekl Tomáš Spurný.

   

  Obchodní a hospodářské výsledky, které jsme dosáhli do konce třetího čtvrtletí, potvrzují, 
  že GE Money Bank zůstává silnou, rostoucí bankou se silnou klientskou základnou a s vůdčí pozicí 
  v oblasti spotřebitelských půjček i produktů pro malé a střední podniky,
  “ dodává Tomáš Spurný, generální ředitel a předseda představenstva GE Money Bank.

  Milada Franek
  Tisková mluvčí, GE Money Bank

Nevíte, co pořídit k Vánocům? Poradí vám Kocourův inspirátor
8. 11. 2015
MONETA Auto

Shánění a vymýšlení dárků je pro některé oblíbenou součástí Vánoc, pro jiné zase noční můrou. Ti, kteří tápají, co koupit pod stromeček svým nejbližším, mohou najít nápad v Kocourově inspirátoru GE Money Bank. Navíc za nákupy u největších partnerů v síti věrnostního programu bene+ mohou klienti GE Money Bank získat řadu odměn z vánoční Kocourovy kolekce.

Stačí zvolit věk a částku

Nápady na dárky je možné čerpat z webové stránky inspirator.beneplus.cz. „Stačí jednoduše zvolit, pro koho má být dárek určen, zadat věk zamýšlené osoby a maximální částku. Vánoční Kocourův inspirátor poté navrhne řadu dárků dle zadaných kritérií z portfolia největších partnerů věrnostního programu bene+, jako např. Datart, kika, BENU Lékárny a mnoho dalších,“ vysvětluje Tomáš Fejfar, manažer věrnostního programu bene+. Seznam obchodníků je přitom opravdu široký, od potravin a drogerie přes knihy, hračky, zdraví až po vybavení bytu a cestování.

Dárky je ale možno filtrovat nejen podle ceny a osoby. Kromě řady e-shopů lze také zvolit kraj, ve kterém se mají nacházet kamenné prodejny s vybraným zbožím. Inspirátor tak najde nejbližší obchod, aby zákazníci nemuseli ztrácet čas hledáním a cestováním. Zamýšlené dárky pak mohou uložit do nákupního seznamu, který si je možné nechat zaslat na e-mail.

Nevíte, co pořídit k Vánocům? Poradí vám Kocourův inspirátor.

Kocour rozdává dárky z vánoční kolekce

Aby toho nebylo málo, mohou klienti GE Money Bank získat za nákupy odměny ze speciální Kocourovy vánoční kolekce. Za každý jeden nákup nad 300 Kč v síti největších partnerů bene+ v České republice je možné získat jednu samolepku do hrací karty, kterou pak lze vyměnit za odměny s motivy kocoura. Dárky jako vánoční balicí papír a jmenovky za tři nálepky, stylovou tašku za pět, hrníček za sedm či kuchyňskou minutku Časomíra za devět samolepek si lze vyzvednout na pobočkách GE Money Bank až do 15. ledna 2016 nebo do vyčerpání zásob.

Výhody po celý rok

Mimo Vánoce mohou klienti GE Money Bank čerpat řadu dalších výhod, a to po celý rok. Program bene+ je nejrozšířenějším věrnostním programem na platebních kartách v České republice. Díky němu mají zákazníci k dispozici řadu slev. Ty mohou klienti uplatnit ve více než 2000 kamenných prodejnách a 35 e-shopech. U partnerů bene+ navíc dostávají klienti peníze zpět za každou platbu kartou, a to až do výše 30 % z částky nákupu.

 

Milada Franek,

tisková mluvčí GE Money Bank


 

V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Franek, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.franek@ge.com

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@ge.com

nebo Servis pro média na www.gemoney.cz.

Češi si nakupování vánočních dárků užívají
3. 11. 2015

Letos budou Češi vánoční dárky nejčastěji vybírat na internetu a ve velkých obchodních centrech. Při výběru dárků se v 82 % nejvíce zaměřují na cenu. Většina z nich navíc přistupuje k nákupu dárků zodpovědně, s nakupováním dárků začíná 90 % Čechů měsíc nebo i dříve před Štědrým dnem. Výsledky přinesl říjnový průzkum GE Money Bank.

„Vánoční nákupy mají lidé rádi, celých 75 % z nich přiznalo, že je pořizování dárků baví,“ komentuje výsledky průzkumu Milada Franek, tisková mluvčí GE Money Bank. „Silnou tradici Vánoc v Čechách dokazuje, že pouze 1,5 % respondentů uvedlo, že vánoční dárky vůbec nenakupuje,“ doplňuje Milada Franek.

Nejvíce utratíme za dárky a jídlo

Češi se tradičně chystají o Vánocích utratit tisíce korun. Nejvíce přitom utratí za nákup dárků (téměř 78 % dotazovaných) a dalších 20 % vydá nejvíce peněz na jídlo. Zbylá dvě procenta respondentů vloží peníze na charitativní účely nebo do cestování za rodinou. Bezmála polovina Čechů (48 %) bude investovat do Vánoc do 5 000 Kč. Dalších 39 % odhaduje své výdaje mezi 5 000 Kč a 10 000 Kč a 13 % respondentů pak plánuje utratit více než 10 000 Kč. Při nákupu dárků se Češi nejčastěji rozhodují podle ceny (82 %) a rádi využijí slevu.

Dárky nakupujeme s předstihem

Podle výsledku průzkumu se každý desátý Čech staví k vybírání dárků velmi zodpovědně a nakupuje je postupně po celý rok. Další třetina pak začíná s výběrem dva měsíce před Vánoci. Nejvíce Čechů (48 %) se chystá nakupovat dárky na začátku adventu. Pouze necelých 8 % shání dárky teprve týden před Štědrým dnem. Nakupování dárků na poslední chvíli je tak výjimkou, protože pouhé 1 % dotazovaných nakupuje dárky až na Štědrý den, nebo dokonce až po Vánocích.

Nejoblíbenější jsou internetové obchody

K nakupování dárků využívají Češi nejčastěji internetové obchody (43 %), dále pak velká obchodní centra (32 %) nebo přímo specializované obchody (8 %). Ostatní nakupují dárky v supermarketech nebo hypermarketech, na vánočních trzích anebo slevových portálech či dárky vyrábějí.

Kde Češi nejčastěji nakupují vánoční dárky?

Důležitými aspekty při výběru e-shopu jsou pro Čechy: zkušenost s obchodem, kde dárek nakupují (52 %), reference obchodu (39 %) anebo výše poštovného (téměř 35 %). Podle průzkumu téměř 95 % lidí volí nejčastěji tuzemské e-shopy. Přesto se i u nás začíná projevovat trend nákupů zboží z Asie, kterého využívá téměř desetina Čechů. Třetí v oblíbenosti jsou evropské internetové obchody (8,4 %), následují americké (3,5 %) a slovenské (2,3 %). Pouze 4,5 % respondentů uvedlo, že nikdy na internetu nenakupuje.

Respondenti průzkumu GE Money Bank uvedli, že při nákupech přes internet upřednostňuje více než 40 % z nich platbu na dobírku, 33 % využívá převod na účet. Třetí nejčastější způsob platby je pro téměř třetinu (27 %) platba platebními kartami (9 % kreditními kartami a 18 % kartami debetními).

Oproti tomu v kamenných obchodech využívá více než 56 % Čechů platební karty. Opět ale více z nich (43 %) platí debetními kartami a 13,5 % kreditními kartami. Právě díky kreditním kartám mohou klienti GE Money Bank získat až 30 % zpět z nákupů u vybraných partnerů bene+ v rámci ČR. Výhody věrnostního programu lze čerpat ve více než 2 000 kamenných provozovnách a 35 internetových obchodech.

Hotovost využívá při platbách necelých 43 %. Méně než 1 % pak nakupuje dárky pomocí voucheru.

 

Milada Franek,

tisková mluvčí GE Money Bank


 

V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Franek, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.franek@ge.com

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@ge.com

nebo Servis pro média na www.gemoney.cz.

O online bankovní produkty je zájem, GE Money Bank svoji nabídku rozšíří
25. 10. 2015
MONETA Auto

GE Money Bank od července uzavřela více než 16 000 smluv online, každý den jich zákazníci uzavřou několik desítek. Zájem o půjčky na internetu roste, zhruba o třetinu všech půjček v Česku žádají zájemci online. Bankovní produkty jsou na internetu ještě výhodnější, vyplnění žádosti je jednoduché a intuitivní. Klienti během chvilky vědí, zda a s jakým úrokem půjčku dostanou, a mohou u GE Money Bank ušetřit, protože neplatí žádný poplatek za sjednání půjčky. Banka navíc svojí nabídku brzy doplní o další služby.

„Online shop jsme spustili v červenci a od té doby jej navštívilo přes 100 000 uživatelů. Očekáváme, že v Česku je až milion potencionálních klientů, kteří mohou mít zájem o sjednání bankovních produktů online. Ještě letos proto rozšíříme nabídku o konsolidaci půjček, následovat bude běžný účet a chceme klientům umožnit také sjednání kreditní karty online,“ říká Dalibor Šajar, který je v GE Money Bank odpovědný za online bankovnictví. „Téměř polovina zákazníků, která požádala o půjčku online, jsou naši noví klienti, za což jsme rádi a věříme, že u nás budou spokojeni,“ doplňuje Dalibor Šajar.

Online služby jsou ještě výhodnější

U všech půjček, které si zájemci sjednají online, nemusí platit poplatek za poskytnutí úvěru. Zájemci o Expres půjčku mohou nyní navíc získat odměnu až 500 Kč měsíčně za řádné splácení. V případě, že si o půjčku zažádají v online shopu do 31. října, bude jejich první odměna dokonce dvojnásobná – tedy až 1 000 Kč.

Online služby čekají další inovace

Kromě toho, že od příštího roku budou moct zájemci zažádat online i o konsolidaci a o založení běžného účtu, změn se dočká také domovská stránka. Zájemci o půjčku se tak pouze na jedno kliknutí dostanou přímo do uživatelsky příjemné a transparentní kalkulačky a následně do online obchodu.

Sepsání online žádosti je jednoduché

K vyplnění online žádosti o úvěr se zájemce dostane snadno po vstupu na web GE Money Bank www.gemoney.cz. V průběhu vyplňování žádosti může žadatel využít online chat, kde mu odborníci v případě jakéhokoliv dotazu se vším poradí.

Na úvod si zájemce nastaví v úvěrové kalkulačce požadovanou výši půjčky, dobu jejího splácení a typ pojištění. V následujících čtyřech krocích, které zaberou žadateli pět minut času, vyplní kontaktní údaje, osobní data, informace o zaměstnavateli a svých příjmech a výdajích. S vyplňováním těchto údajů pomáhá po celou dobu tzv. našeptávač, který na základě prvních slov zbytek údajů vyplní sám. Po vyplnění celé žádosti proběhne schvalovací proces do 30 vteřin. Je-li úvěr schválen, pak už jen stačí, aby klient navštívil kteroukoliv pobočku GE Money Bank a podepsal předpřipravenou smlouvu. Do 5 minut od sjednání smlouvy má klient peníze k dispozici na účtu.

Expres půjčka

Zájemci o Expres půjčku si mohou půjčit 20 000 až 800 000 Kč, online lze zažádat o částky do 500 000 Kč. Peníze mají k dispozici na běžném účtu do 5 minut od sjednání smlouvy. Dobu splácení je možné standardně rozvrhnout v délce 24 až 120 měsíců, v závislosti na výši úvěru, finanční situaci a preferencích. Pro případ plné pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání nebo invalidity III. stupně si mohou klienti uzavřít výhodné pojištění.

Splácení Expres půjčky probíhá pravidelně přímo z vedeného u GE Money Bank. Výše splátky je neměnná po celou dobu splácení. Datum splátky si můžou klienti stanovit sami a v průběhu splácení jej můžou i změnit. Půjčku lze kdykoli předčasně splatit v plné výši nebo i částečně.

Reprezentativní příklad:
Výše úvěru 125 000 Kč, 72 splátek, měsíční splátka 2 437 Kč, roční úroková sazba 11,9 %, poplatek za poskytnutí úvěru 1 295 Kč. RPSN 13,0 %, celková částka splatná spotřebitelem 176 779 Kč. U částek vyšších než 300 000 Kč musí být doložen souhlas manžela/ky. U částek vyšších než 500 000 Kč musí být v žádosti uveden spolužadatel, a to manžel/ka nebo jiná osoba. Na sjednání smlouvy o úvěru Expres půjčka není právní nárok. Tato nabídka není závazná.

 

Milada Franek,

tisková mluvčí GE Money Bank


 

V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Franek, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.franek@ge.com

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@ge.com

nebo Servis pro média na www.gemoney.cz.

Provoz GE Money Bank na konci roku 2014
02.12.14
MONETA Money Bank

Před koncem roku 2014 budou všechny pobočky GE Money Bank v pracovních dnech běžně otevřeny. Na Štědrý den (středa 24. 12. 2012) a v oba svátky vánoční (čtvrtek 25. 12. a pátek 26. 12. 2014), budou pobočky uzavřeny*. Posledním pracovním dnem roku 2014 je středa 31. prosince, kdy budou obchodní místa GE Money Bank otevřena do 12.00 hodin**.

*Pokud místní ujednání v případě obchodních míst umístěných v nákupních centrech nestanoví jinak.

**Pokud místní ujednání v případě obchodních míst umístěných v nákupních centrech nestanoví pozdější hodinu.

Vklady a výběry hotovosti na obchodních místech mohou klienti GE Money Bank provádět do 31. 12. 2014 nejdéle do 12.00 hodin. Příchozí platby došlé do GE Money Bank 31. 12. 2014 budou připsány ve prospěch účtů klientů ve stejný den. Pokud chtějí klienti provést své transakce ještě v roce 2014, doporučuje GE Money Bank dodržet následující termíny:

Příkazy k úhradě v písemné formě je nutné zadat pro platby:

 • do jiné tuzemské banky i na účty vedené v GE Money Bank do 31. 12. 2014 do 12.00 hodin příkazy podané jako prioritní platby do 31. 12. 2014 do 9.30 hodin

 

Příkazy k úhradě v elektronické formě (BankKlient, Telefon Banka, Mobil Banka, Internet Banka a zadání platebního příkazu přes bankomat) je potřeba zadat pro platby:

 • do jiné tuzemské banky i na účty vedené v GE Money Bank do 31. 12. 2014 do 20.00 hodin

 

Příkazy k inkasu od klientů musí být zadány:

 • na účty vedené u jiné tuzemské banky do 29. 12. 2014 do konce provozní doby
 • na účty vedené v GE Money Bank do 31. 12. 2014 do 12.00 hodin

 

Platby do zahraničí se zpracováním v roce 2014 je třeba zadat následovně:

 • hladké platby: zadání na pobočce do 30. 12. 2014 do konce provozní doby

zadání v BankKlient i přes MultiCash do 31. 12. 2014 do 11.00 hodin

 • dokumentární platby: do 29. 12. 2014 do konce provozní doby
 • šeky do 22. 12. 2014 do konce provozní doby
 •  

Transakce zadané v uvedených termínech GE Money Bank zpracuje a odešle v příslušných dnech, nejpozději tedy 31. 12. 2014. Datum připsání ve prospěch účtu příjemce se řídí standardními lhůtami dle zákona o platebním styku. Platby zadané po zmíněných termínech budou provedeny až 2. ledna 2015. Bližší podrobnosti klienti získají přímo na obchodních místech GE Money Bank. Termíny se řídí provozem clearingového centra České národní banky.

Milada Franek,

tisková mluvčí GE Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Franek, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.franek@ge.com

Minimálně pětina Čechů pošle letos o Vánocích příspěvek na charitu
26.11.14
MONETA Money Bank

Češi chtějí na charitu o letošních Vánocích přispět částkou až 500 korun. Ukázal to aktuální průzkum GE Money Bank. Většina dárců pošle finanční příspěvek na zdravotní a sociální služby, péči o seniory a také o lidi s handicapem.

„Lidé na charitu přispívají čím dál častěji, a to nejen o Vánocích, ale i v průběhu celého roku. Podle průzkumu polovina z těch, kteří letos pošlou vánoční finanční dar, přispívá stejnou částkou pravidelně,“ říká Milada Franek, tisková mluvčí GE Money Bank.

Letos o Vánocích chce podpořit dobročinné či jiné neziskové organizace každý pátý Čech, ukázal průzkum GE Money Bank. Většina lidí se rozhodla pro finanční dar. „Existuje nicméně řada dalších způsobů, kterými je možné přispět na charitu, nemusejí to být jen peníze. V GE Money Bank každoročně nakupujeme dárky pro dětské domovy. Letos společně kupujeme téměř 250 dárků,“ doplňuje Milada Franek.

Průzkum GE Money Bank ukázal, že lidé, kteří se chystají poslat o Vánocích peníze na charitu, přispívají často i během roku. Polovina dotázaných zhruba stejnou částkou, třetina pak připustila, že je o Vánocích štědřejší. Dalších 39 % dotázaných se ještě nerozhodlo, zda o vánocích nějak finančně přispěje. Častěji než Češi jsou ochotni přispět Moravané a také příslušníci starší generace spíše než mladí lidé. Pražané jsou zase štědřejší a darují vyšší částky.

Více než polovina letošních dárců pošle peníze na zdravotní a sociální služby. Třetina přispěje na péči seniory a handicapované, čtvrtina na krizovou a humanitární pomoc. Mladí lidé svými finančními dary podporují častěji aktivity pro mládež, životní prostředí a ekologii. Zhruba třetina dárců má již svou oblíbenou instituci, které daruje peníze pravidelně. Většina však přispívá každý rok jiné organizaci a 27 % dělí zasílané finanční prostředky mezi několik organizací současně.

Jeden z nejjednodušších způsobů, jak přispět na charitu, nabízejí svým klientům GE Money Bank ve své bankomatové síti. Po přihlášení se přímo na hlavní obrazovce bankomatu objeví v nabídce menu možnost „Dar Mamma HELP“. Dárci z řad klientů GE Money Bank, kterých je více než 1,5 milionu, si poté mohou vybrat, jak vysokou částkou přispějí. V letošním roce klienti zatím na boj s rakovinou prsu přispěli částkou přes 50 000 Kč.

Na konto Mamma HELP je přeposlána 100% výše libovolné částky, kterou klient GE Money Bank určí na displeji bankomatu. Celá bankovní operace je zdarma a dar je možné uplatnit jako odpočitatelnou položku od základu daně z příjmu. Potvrzení pro daňové účely lze získat prostřednictvím internetových stránek sdružení www.mammahelp.cz.

Milada Franek,

tisková mluvčí GE Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Franek, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.franek@ge.com

GE Money Bank žije pro Movember, muži s kníry už vybrali přes 166 000 korun
25.11.14
MONETA Money Bank

Více než 70 mužů a žen z GE Money Bank se letos zapojilo do charitativní kampaně Movember. Hlavním poznávacím znamením kampaně jsou kníry, které rostou od začátku listopadu. Jde o symbol, kterým se muži každoročně v listopadu hlásí k hnutí za boj proti rakovině prostaty a varlat. Tým GE MO´ Bank, který i letos vede Marcus Pazdírek, vloni v Česku obsadil druhou příčku co do výše příspěvků.

„Kampaň má dva jasné cíle. Chceme šířit osvětu o mužském zdraví a hlavně upozorňovat na prevenci. Letos se zaměřujeme na firemní sociální sítě, které pro šíření myšlenek hnutí Movember využíváme ještě intenzivněji než v minulých letech,“ říká Michal Dúbravský, expert na sociální sítě a člen týmu GE MO´ Bank. „Druhý a neméně důležitý cíl je samozřejmě sbírání peněz, které půjdou hlavně na konto nadace Muži proti rakovině. Už teď se nám podařilo přispět vyšší částkou než vloni a věříme, že společnými silami do konce listopadu ještě něco přidáme,“ dodává Michal Dúbravský.

GE Money Bank se začátkem kampaně vyzvala na sociálních sítích další české banky, ať se do kampaně také připojí. „Naši výzvu přijala Komerční banka a Česká spořitelna, těší nás, že kníry rostou i tam. Abychom naše společné úsilí ještě podpořili, vypsali jsme odměnu – tým, který mezi bankami zvítězí, zveme v prosinci na skvělou snídani,“ dodává Michal Dúbravský z GE Money Bank.

Hnutí Movember je nezávislá charitativní organizace s globální působností. Podporuje boj s rakovinou prostaty a varlat a také boj s duševními poruchami. Cílem je zvýšit povědomí o těchto nemocech, podporovat prevenci a také výzkum související s jejich léčením a následky. Kampaň na podporu šíření myšlenek hnutí Movember se na celém světě koná zejména v listopadu. Její účastníci demonstrují příslušnost k hnutí tím, že si nechávají po dobu jednoho měsíce narůst knír. Hnutí vzniklo v roce 2003 v australském Melbourne a nejrozšířenější je po Austrálii, ve Spojených státech, Kanadě a Velké Británii a začíná se prosazovat i v České republice.

Milada Franek,

tisková mluvčí GE Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Franek, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.franek@ge.com

GE Money Auto nově financuje prodej vozu přímo majitelem, mimo bazary se prodá téměř polovina ojetin
19.11.14
MONETA Auto

Lidé, kteří si kupují ojetý vůz mimo autobazar, jej mohou nově financovat úvěrem autoCREDIT TANDEM. Společnost GE Money Auto tak nabídku svých služeb rozšířila i na vozy, které majitelé prodávají napřímo. Podle aktuálního průzkumu GE Money Auto se přímo a bez prostředníka prodá více než 42 % ojetých vozů. Úvěr autoCREDIT TANDEM tak nyní může využít při nákupu ojetého vozu prakticky každý, stačí se obrátit na regionálního zástupce GE Money Auto.

„Náš průzkum ukázal, že nákup ojetého vozu přímo od majitele je stále oblíbenější. Mezi mladými lidmi do 26 let jde dokonce o nejčastější způsob jak si pořídit auto, bez prostředníka si jej koupilo více než 51 % mladých majitelů ojetin,“ říká Vojtěch Neduchal, ředitel společnosti GE Money Auto. „Hlavním důvodem, proč se lidé při nákupu ojetých vozů obracejí mimo bazary, bývá nižší cena (44 %), 31 % zákazníků se potom chtělo osobně setkat s předchozím majitelem vozu. Mezi dalšími důvody proč koupit ojetý vůz napřímo bývá prodej mezi přáteli či v rodině anebo nákup vozu ze zahraničí, případně od zaměstnavatele po skončení operativního leasingu,“ dodává Vojtěch Neduchal.

Peníze na vůz v den podpisu smlouvy

Hlavní výhodou úvěru autoCREDIT při přímém prodeji vozu je, že prodávající dostane celou částku za vůz po podpisu smlouvy a kontrole potřebných dokladů přímo na svůj účet. Na celou transakci včetně uzavření smlouvy stačí jediná, zhruba třicetiminutová schůzka. Stačí, aby klienti kontaktovali obchodní zástupce GE Money Auto. Zájemci najdou kontakty na webu gemoneyauto.cz, získají je také na zákaznické lince společnosti.

Úvěr autoCREDIT TANDEM má stejné výhody jako standardní úvěrový produkt společnosti GE Money Auto. Klient si sám může nastavit výši první splátky (tzn. akontace), délku splácení, výši splátek a dokonce i datum první splátky. K úvěru si navíc může sjednat i výhodné povinné ručení a havarijní pojištění, které pak platí jednoduše v jedné splátce společně s úvěrem.

autoCREDIT - úvěr na počkání

Úvěry autoCREDIT od GE Money Auto na nové i ojeté vozy jsou určeny pro fyzické osoby, podnikatele i firmy. Minimální výše úvěru je 25 tisíc Kč. Žádost o úvěr lze vyřídit na počkání přímo při prodeji vozu. Délka splácení úvěru je 6 - 72 měsíců, záleží také na stáří vozidla. Pro sjednání úvěru u ojetých vozů do 200 tisíc Kč není povinné uzavírat havarijní pojištění.

Více informací o úvěru autoCREDIT od GE Money Auto naleznete na webu gemoneyauto.cz.

Milada Franek,

tisková mluvčí GE Money Auto


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Franek, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.franek@ge.com

Čechům vadí na Vánocích tlačenice v obchodech a vánoční výzdoba už od září
18.11.14
MONETA Money Bank

Téměř polovině Čechů vadí, že je řada obchodů vánočně vyzdobená už měsíce před vánočními svátky. Ukázal to aktuální průzkum GE Money Bank. Lidé se naopak na svátky těší kvůli sváteční atmosféře a tradicím.

„Někteří obchodníci zahajují vánoční útoky na zákazníky často už se začátkem podzimu. V obchodech hrají koledy, na ulicích se objevuje sváteční výzdoba. Jak ukázal náš průzkum, lidem se »předčasná« vánoční atmosféra příliš nelíbí, přesto se většina z dotázaných na Vánoce těší,“ říká Milada Franek, tisková mluvčí GE Money Bank.

Na sklonku každého roku slyšíme všude stížnosti na předvánoční shon a stres. Přesto Češi Vánoce milují a letos si je chtějí užít nejraději tradičně. Nejvíce je láká sváteční atmosféra. Ženy mají rády pohodu, muži se těší na dobré jídlo a pití, děti samozřejmě na Ježíška, dárky a na sníh. „Nakupování a shánění vánočních dárků je nedílnou součástí českých Vánoc. Na dárky se těšíme a také je rádi dáváme. Zdá se ale, že se Vánocům zároveň vrací i jejich původní smysl. Stále více Čechů se těší i na setkávání s rodinou a přáteli,“ dodává Milada Franek. Průzkum GE Money Bank ukázal, že každý druhý si váží příležitosti posedět o Vánocích se svými blízkými v rodinném kruhu. Osm z deseti dotázaných uvedlo, že je baví chodit po návštěvách.

Co nám vadí: Santa Claus i vánoční úklid

A co naopak lidem na Vánocích nejvíc vadí? Tři čtvrtiny nenávidí davy v obchodech. Lidé z malých měst žehrají na nedostatek parkovacích míst u obchodních center. Obyvatelům velkých měst zase vadí omezená otevírací doba během svátků. Přesto 80 % uvedlo, že je baví nakupování dárků a zejména ženy připouštějí, že se jim líbí i koledy hrané v obchodech. Polovina dotázaných, zejména ti dříve narození, nesnáší Santa Clause. Polovině dotázaných, zejména Pražanům a vysokoškolákům, vadí vánoční výzdoba dlouho před Vánocemi. Třetina lidí nemá ráda předvánoční úklid. Polovina dotázaných sice gruntuje, ale jen 37 % pravidelně každý rok.

Milada Franek,

tisková mluvčí GE Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Franek, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.franek@ge.com

Čistý zisk skupiny GE Money za tři čtvrtletí 2014 dosáhl 3,39 miliardy Kč
10.11.14
MONETA Money Bank
 • Konsolidovaný čistý zisk vzrostl o 21 % a dosáhl 3,39 miliardy Kč;
 • Konsolidovaná kapitálová přiměřenost ve výši 26,5 % je jednou z nejvyšších na trhu;
 • Celková aktiva se zvýšila od začátku roku o 1,4 % a dosáhla úrovně 136,5 miliardy Kč;
 • Vklady klientů činí 92 miliard Kč;
 • Úvěry klientům jsou na hodnotě 112 miliard Kč;
 • Firemní bankovnictví meziročně vzrostlo o téměř 3 %.

Konsolidovaný čistý zisk skupiny GE Money za prvních devět měsíců roku 2014 meziročně vzrostl o 21 % na úroveň 3,39 miliardy Kč.

Meziroční nárůst čistého zisku byl ovlivněn dvěma klíčovými faktory:

 1. Vstup do nových odvětví s vysokým potenciálem růstu - například financování komerčních nemovitostí.
 2. Důraz na zjednodušování procesů a efektivní řízení podnikání banky s cílem plnit rostoucí požadavky klientů. Skupina snížila poměr nákladů a výnosů o 3,5 % (cost/income ratio).

"Skupina GE Money zůstává silným, finančně stabilním subjektem s vysokou likviditou, silným řízením rizik a nadstandardně vysokou kapitálovou přiměřeností dosahující téměř 27 %," říká Sean Morrissey, generální ředitel a předseda představenstva GE Money Bank. 

GE Money Bank jako důležitá součást skupiny GE Money se soustředila na plnění cílů v těchto strategicky důležitých oblastech:

 • Podíl klientů, kteří využívají GE Money Bank jako svoji hlavní banku, se zvýšil o 4 % na celkových 62 %. Zákazníci tak oceňují přidanou hodnotu, kterou jim banka nabízí.
 • Vklady klientů se ve srovnání s minulým rokem zvýšily o 11 %, zejména díky účtu Genius Free & Flexi, který je zcela bez poplatků a s bezkonkurenčně nejvyšším úrokem na trhu ve výši 2 %. Účet Genius Free & Flexi byl v září agenturou Datank označen za nejvýhodnější účet pro zákazníky.
 • Nové objemy hypoték jsou o 18 % vyšší než loni. Zájem klientů o hypotéky banka úspěšně podpořila snížením úrokové sazby, aby vyšla vstříc zájemcům o nové bydlení i klientům, kteří plánují rekonstrukci svého bydlení.
 • Objem poskytnutých firemních úvěrů zejména malým a středním podnikům se v průběhu posledních 12 měsíců zvýšil téměř o 3 %. Současná výše portfolia firemních úvěrů dosahuje v čisté hodnotě 35,3 miliardy Kč. "Vstup banky do odvětví financování komerčních nemovitostí je dalším strategickým milníkem pro naši obchodní činnost. Plánujeme stát se důležitým hráčem ve financování tohoto perspektivního segmentu," říká Sean Morrissey a dodává: "Za prvních devět měsíců roku se nám podařilo uzavřít několik skvělých obchodů v objemu přesahujícím 1 miliardu korun."
 • Banka pokračuje v podpoře inovací produktů a služeb. Od začátku roku postupně uvádí do provozu ve svých pobočkách signpady – elektronická zařízení pro tvorbu biometrických podpisových vzorů. Jde o inovativní řešení, které má mnoho výhod včetně prevence podvodů a ochrany životního prostředí snížením množství spotřebovaného papíru. "Biometrické podpisy ušetřily za 10 měsíců používání přes 200 000 listů papíru. Nyní biometrické podpisy aktivně využívá přes 10 tisíc klientů a jejich počet rychle roste," uzavřel Sean Morrissey.

Milada Franek
Tisková mluvčí, GE Money Bank 

 


GE Money Bank, a. s., (GEMB) se řadí mezi největší a nejstabilnější finanční instituce na českém trhu. GEMB obsluhuje zákazníky osobního a komerčního bankovnictví prostřednictvím své celostátní sítě 252 poboček a téměř 700 bankomatů, jakož i prostřednictvím internetových a telefonních bankovních služeb, které se těší přednímu postavení na trhu. GEMB v České republice působí více než dvanáct let a uvedla na českém trhu řadu inovativních produktů a služeb.

GE Money Auto, s. r. o., (GEMA) se specializuje na financování vozů. Od roku 1998 financovala více než 200 000 vozů.

Skupina GE Money v České republice je součástí GE Capital, celosvětové finanční dceřiné společnosti General Electric, která poskytuje rozsáhlou řadu produktů a služeb spotřebitelům, maloobchodníkům a podnikům po celém světě. Skupina GE Money je regulovaný konsolidační celek, který sestává ze dvou společností – GE Money Bank, a. s., a GE Money Auto, s. r. o.


 

V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Franek, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.franek@ge.com

Ogilvy Public Relations
Milan Kříž, tel.: 221 998 237, 602 266 316, e-mail: milan.kriz@ogilvy.com
Libor Procházka, tel.: 221 998 267, 725 385 869, e-mail: libor.prochazka@ogilvy.com
nebo Servis pro media na www.gemoney.cz

Konsolidovaný hospodářský výsledek GE Money Group1 k 30. září 2014 (Předběžné neauditované výsledky dle českých účetních standardů)

Klíčové finanční ukazatele

(v mil. Kč) 30. 9. 2014 30. 9. 2013 Meziroční
změna
Zisk před zdaněním 4 175 3 505 19,10 %
Čistý zisk 3 392 2 798 21,21 %
Celková aktiva 136 496 134 124 1,77 %
Úvěry zákazníkům (v brutto vyjádření) 112 046 115 134 -2,68 %
Vlastní kapitál a nerozdělený zisk 41 633 37 031 12,43 %
Vklady klientů 91 893 93 778 -2,01 %

Klíčové nefinanční ukazatele

  30. 9. 2014 30. 9. 2013 Meziroční
změna
Počet poboček 252 252 0,00 %
Počet bankomatů 686 707 -2,97 %
Celkový počet klientů 1 014 143 1 054 653 -3,84 %
Počet vkladových účtů 1 221 331 1 234 707 -1,08 %
Počet vydaných karet 1 047 430 1 030 713 1,62 %
Počet zaměstnanců* 3 352 3 376 -0,71 % 

 

*průměrný evidenční za rok

 

1GE Money Group ČR uveřejňuje své výsledky jako regulovaný konsolidační celek, jehož součástí jsou GE Money Bank, a.s. a GE Money Auto, s.r.o.

Dvě třetiny Čechů nakoupí letos vánoční dárky na internetu
09.11.14
MONETA Money Bank

Internetové obchody letos poprvé porazí obchodní centra v počtu lidí, kteří v nich nakoupí vánoční dárek. Jak ukázal aktuální průzkum GE Money Bank, celkem 64 % Čechů letos koupí alespoň jeden dárek v e-shopu, do obchodních center zamíří pro vánoční dárky o 3 % zákazníků méně než před rokem. Nejčastěji si objednají kosmetiku, oblečení, elektroniku, knihy a dětem hračky.

Podle našich průzkumů se počet lidí, kteří budou nakupovat vánoční dárky na internetu, znovu mírně zvýší. V porovnání s Vánoci 2012 poskočil počet lidí, co nakoupí dárky na internetu o celých 10 %, zatímco počet nakupujících v obchodních centrech spíše stagnuje,“ komentuje výsledky průzkumu Josef Jehlík, manažer věrnostního programu bene+.

Ani „kamenné“ obchody či tržiště nepřijdou letos o Vánocích zkrátka. „Velké řetězce jako supermarkety a hypermarkety, specializované obchody i Vánoční trhy letos k nákupu vánočních dárků využije shodně zhruba čtvrtina lidí. Zájem o trhy v poslední době roste hlavně díky ženám, které tam za vánočními nákupy vyrážejí stále častěji, říká Josef Jehlík z GE Money Bank.

Trend letošních Vánoc? Výprodeje a věrnostní programy

Každý pátý Čech odloží nákup alespoň části dárků až na povánoční výprodeje. Nejčastěji půjde o oblečení, obuv a drobnou elektroniku. Zatímco ženy se těší hlavně na zlevněné oděvy a obuv, muži chtějí ve výprodejích nakoupit zejména audio a video techniku nebo počítače. Rozhodnutí co a kde nakupovat navíc ve stále větší míře ovlivňuje, zda obchodníci nabízejí věrnostní programy. „Věrnostní programy mohou vánoční nákupy výrazně zlevnit. Například v programu bene+, který je v Česku na platebních kartách největší, letos klientům vrátíme na odměnách téměř 100 milionů korun v reálných penězích. Oproti předchozímu roku evidujeme 50 % nárůst zájmu o nákupy u bene+ partnerů,“ dodává Josef Jehlík. bene+ je automatickou součástí platebních karet GE Money Bank. V programu je již přes 250 partnerů, klienti tak mohou výhody čerpat ve více než 1600 kamenných provozovnách a 35 internetových obchodech.

Hotově nebo kartou?

Co se týče placení za vánoční nákupy, Češi jsou stále poměrně konzervativní. Tři čtvrtiny dotázaných alespoň část dárků zaplatí v hotovosti. Třetina lidí využije k uhrazení dárků také bankovní převod, tuto možnost upřednostní hlavně ženy. Celkem 15 % dotázaných uvedlo, že uhradí nákup kartou na internetu. Debetní kartu v obchodě pak hodlá k nákupu dárků použít 45 % dotázaných, a to především vysokoškoláci, obyvatelé Prahy a dalších velkých měst. Kreditní kartou zaplatí přibližně 15 % nakupujících.

Šperky, kosmetika, ale i „měkké“ dárky

A na jaké dárky se letos můžeme těšit? Jednoznačně vede kosmetika. Jde o typický letošní dárek pod stromeček pro partnerku ale i pro partnera. Můžeme se také těšit na mnoho „měkkých“ dárků, protože hned na dalším místě je oblečení. Muži svým partnerkám kromě kosmetiky plánují koupit také šperky, ženy mužům darují pod stromeček sportovní oděvy nebo jiné vybavení. Zatímco mladí lidé sáhnou často po elektronice, ti dříve narození tradičně spíše po knize. Děti se jako každoročně mohou těšit na hračky. Přátelé se podarují kromě kosmetiky i knihou, ale také třeba sladkostmi nebo jinými dobrotami.

Milada Franek,

tisková mluvčí GE Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Franek, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.franek@ge.com

Za vánoční dárky Češi letos utratí průměrně 6000 korun
05.11.14
MONETA Money Bank

Češi chtějí letos do vánočních dárků investovat o 400 korun více než před rokem. Jak ukázal aktuální průzkum GE Money Bank, lidé budou do vánočních dárků v letošním roce investovat v průměru asi 6000 Kč.

„Výsledky nového průzkum potvrdily lepšící se náladu spotřebitelů. Plánované investice do dárků v porovnání s loňskem stouply, snížil se však počet obdarovaných. Většina respondentů obdaruje maximálně 6 příbuzných či přátel,“ říká Josef Libertín, manažer Expres půjčky GE Money Bank.

Vanoční útrata Téměř dvě třetiny Čechů si jako pomyslnou laťku, kterou nechtějí při nakupování dárků překročit, stanovily 5000 Kč. „Čtvrtina lidí, oproti loňsku téměř dvojnásobný počet, plánuje vynaložit na dárky 5 až 10 tisíc korun. Každý desátý Čech předpokládá, že ho dárky vyjdou na více než 10 tisíc korun.,“ komentuje výsledky průzkumu Josef Libertín z GE Money Bank.

Více než 3000 korun na jídlo, pití a výzdobu

Nákupem dárků ale vánoční výdaje nekončí. Průměrné náklady na vánoční výzdobu, jídlo a pití dosáhnou v českých domácnostech asi 3200 Kč. Polovina lidí přitom neutratí více než 2000 Kč. Oproti loňsku se tyto výdaje příliš nemění, 81 % lidí chce udržet výlohy na stejné úrovni. Dárky i další vánoční zboží budou Češi většinou nakupovat za „hotové“.

Třetina účastníků průzkumu uvedla, že obdaruje čtyři až šest lidí, přitom 16 % lidí obdaruje maximálně tři blízké. Naproti tomu 28 % dotázaných dárky šetřit nebude a plánuje obdarovat více než deset osob. Většina Čechů obdaruje stejný počet lidí jako v loňském roce, jen zhruba každý desátý obdaruje o jednoho člověka méně. Pouze 2 % Čechů nebudou kupovat žádný dárek. Dvě pětiny Čechů podle průzkumu GE Money Bank z října 2014 nakupování dárků baví, další dvě pětiny ovšem jen v případě, že nakupují pro někoho, koho mají opravdu rádi.

Milada Franek,

tisková mluvčí GE Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Franek, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.franek@ge.com

 

Biometrické podpisy ušetřily přes 200 000 listů papíru, GE Money Bank je rozšiřuje na všechny pobočky
02.11.14
MONETA Money Bank

Klienti GE Money Bank již podepsali téměř 190 000 dokumentů dynamickými biometrickými podpisy. To zatím ušetřilo téměř pět vzrostlých stromů. Banka moderní Signpady zavedla jako první finanční instituce v Česku a postupně s nimi vybavuje všech 252 obchodních míst, hotovo by mělo být do půl roku.

Namísto desek plných papírů všechny dokumenty elektronicky a kdykoliv dostupné online – tak by podle nás měla vypadat budoucnost českého bankovnictví,“ říká projektová manažerka GE Money Bank Hana Čuboková. „Signpady již nyní dokazují, že jde o krok správným směrem. Šetří čas nám i klientům a zároveň ještě zvyšují komfort a bezpečnost našich zákazníků. Nyní biometrické podpisy aktivně využívá přes 10 tisíc klientů a jejich počet rychle roste,“ dodává Hana Čuboková.

GE Money Bank Signpady zavádí od ledna 2014. V současnosti je touto technologií vybaveno 112 poboček – například v Praze, Brně, Mělníku či Ústí nad Labem. Do března 2015 pak budou Signpady k dispozici na všech pobočkách GE Money Bank v Česku. Zákazníky banky už nečeká žádné prohledávání šuplíků, stačí pár kliknutí a dokumenty mají k dispozici kdykoliv online ve své Internet Bance.

Vytvoření biometrického podpisového vzoru je velmi jednoduché, stačí navštívit pobočku banky vybavenou Signpadem. Pro správné vyhodnocení a uložení potřebných biometrických údajů se na něm klienti šestkrát podepíší. Biometrický podpis zajistí, že banka své zákazníky snadněji identifikuje a zároveň jim zajistí maximální bezpečnost. Napodobit standardní biometrický podpisový vzor je prakticky nemožné.

Elektronické smlouvy s biometrickými podpisy jsou uloženy v zabezpečeném archivu. Každý biometricky podepsaný dokument je jedinečný a obsahuje unikátní informace, které znemožňují jeho změnu nebo zneužití. Podpis nelze použít na jiném dokumentu, protože by se neshodovala časová razítka podpisu a dokumentu. Velkou výhodou biometrického podpisu je i to, že má neomezenou dobu platnosti a není třeba jej obnovovat.

Milada Franek,

tisková mluvčí GE Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Franek, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.franek@ge.com

Americká hypotéka s účtem zdarma od 4,99 % p.a.!
01.11.14
MONETA Money Bank
 • Platí při aktivním využívání běžného účtu u GEMB (měsíční kreditní příjem min. 15 000 Kč)
 • Při aktivním využívání běžného účtu Gold je výsledná sazba 4,89% p.a.
 • Platí pro všechny výše úvěru a fixaci úrokové sazby 3 a 5 let
 • Sazba není podmíněna dalšími produkty a službami
 • Detailní podmínky naleznete zde

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5