Česká republika: EIB podepsala úvěr na 70 miliónů Eur s Moneta Money Bank na podporu malých a středních firem a středně kapitalizovaných společností

  • Podpora malých, středních a středně kapitalizovaných firem z Kohezních programů
  • Součást okamžité reakce EIB na pandemii nemoci COVID-19
  • Podpora inovací a dovedností v České republice

Evropská investiční banka (EIB) podepsala úvěr v hodnotě 70 milionů Eur (ekvivalent 1,8 mld. Kč) s Moneta Money Bank, jednou z největších bank pro domácnosti a živnostníky v České republice, na podporu středních a malých firem a středně kapitalizovaných společností.

Úvěr z EIB má za cíl adresovat překážky s dostatečnou likviditou a realizací investic, kterým malé firmy v současnosti čelí, a přispívá tak ke zmírnění negativních ekonomických dopadů pandemie COVID-19.

Viceprezidentka EIB Lilyana Pavlova řekla: „Malé podniky tvoří více, než polovinu celkové hospodářské přidané hodnoty a dvě třetiny pracovních míst v České republice. Podpora nepřetržitého rozvoje SME segmentu a středně kapitalizovaných společností během krize způsobené pandemií COVID-19 je proto zásadní pro udržení zaměstnanosti a podpory odolnosti české ekonomiky. Náš úvěr Monetě má za cíl naplnit potřeby těchto klíčových ekonomických hráčů a vytvořit potřebné podmínky pro budoucí růst země v období po pandemii. Tato spolupráce mezi Evropskou Investiční Bankou a Moneta Money Bank přispěje k regionálnímu rozvoji, pomůže snížit rozdíly v rámci jednotlivých regionů a napomůže vyšší konkurenceschopnosti a produktivitě SME firem.“

Tomáš Spurný, předseda představenstva Skupiny MONETA, řekl: „Naše spolupráce s EIB dále posílí náš závazek podporovat živnostníky a drobné podnikatele, kteří tvoří páteř české ekonomiky. Jsme připravení pokračovat v naplnění našeho cíle stát se stabilním šampionem pro tuto velmi důležitou součást naší ekonomické krajiny v těchto obtížných dobách…“

Malé a střední firmy a menší středně kapitalizované společnosti jsou silně vystaveny negativním dopadům pandemie nemoci COVID-19. Ve srovnání s velkými firmami mají menši společnosti většinou tenčí zásoby likvidity, méně alternativ financování a aktiv, která by mohla být rychle rozprodána jako zdroj dodatečného kapitálu. Dopad pandemie napříč Evropou, Českou republiku nevyjímaje, je spojen s hmatatelným poklesem investic a zvýšenými potřebami v oblasti likvidity.

O Evropské investiční bance

Evropská investiční banka (EIB) je dlouhodobou úvěrovou institucí Evropské unie (EU) vlastněnou členskými státy. Zprostředkovává dlouhodobé financování pro kvalitní investice a tím přispívá k cílům politiky EU v rámci Evropské Unie i mimo ni.

EIB spolupracuje s Českou republikou už od roku 1992 a za tu dobu poskytla investice do infrastruktury, segmentu živnostníků a malých firem, životního prostředí a inovací. Od začátku svého působení v České republice poskytla EIB financování ve výši 22,51 miliard Euro na celkem 185 projektů.