Životní pojištění

Vybíráme pro Vás to nejlepší na trhu, životní pojištění poskytujeme ve spolupráci s NN Životní pojišťovnou, a.s.

Zajistíme Váš životní standard i v nepříznivých životních situacích

Chci se pojistit

Výhody a parametry pojištění

  • Výběr pojištěných rizik je flexibilní, můžete je měnit dle svých aktuálních potřeb i v průběhu pojištění

  • Umožňujeme pojištění krytí smrti či komplexní invalidity následkem nemoci nebo úrazu a pojištění krytí závažných nemocí, včetně rakoviny

  • Výši pojistné částky můžete přizpůsobit velikosti hypotéky nebo úvěru

  • Pojistnou částku lze nastavit až na pět milionů korun například pro krytí splacení hypotéky či úvěru

  • Pojistku lze využít pro pojištění celé rodiny na jedné smlouvě

  • Pojistka hradí náklady spojené nejen s léčbou, ale také s nesplaceným úvěrem či ztrátou zaměstnání v případě vážného úrazu nebo invalidity

Vybrané výluky z pojištění

  • Profesionální provozování sportu pojištěnou osobou

  • Nemoci nebo úrazy, které nastaly před počátkem pojištění, s výjimkou případů, kdy při uzavírání smlouvy byl vyplňován zdravotní dotazník, který byl vyplněn pravdivě a úplně a pojišťovna přes existenci uvedené nemoci pojištěnou osobu do pojištění přijala

  • Diagnostické, výzkumné, kosmetické, terapeutické nebo preventivní zákroky, které nebyly z lékařského hlediska nezbytné a pojištěná osoba je přesto podstoupila, včetně všech zákroků nepředepsaných lékařem

  • Úplný seznam výluk naleznete v pojistných podmínkách, které jsou k dispozici sekci Dokumenty ke stažení

Postup sjednání

Jak si sjednat pojištění

Na co se často ptáte