Životní pojištění

Vybíráme pro Vás to nejlepší na trhu, životní pojištění poskytujeme ve spolupráci s NN Životní pojišťovnou, a.s.

Udržte si Váš životní standard i v nepříznivých životních situacích

Chci se pojistit

Výhody a parametry pojištění

  • Výběr pojištěných rizik je flexibilní, můžete je měnit dle svých aktuálních potřeb i v průběhu pojištění

  • Pojištění krytí smrti či komplexní invalidity následkem nemoci nebo úrazu a pojištění krytí závažných nemocí, včetně rakoviny

  • Výši pojistné částky můžete přizpůsobit velikosti hypotéky nebo úvěru

  • Pojistnou částku lze nastavit až na pět milionů korun například pro krytí splacení hypotéky či úvěru

  • Pojistku lze využít pro pojištění celé rodiny na jedné smlouvě

  • Pojistka hradí náklady spojené nejen s léčbou, ale také s nesplaceným úvěrem či ztrátou zaměstnání v případě vážného úrazu nebo invalidity

Vybrané výluky z pojištění

  • Profesionální provozování sportu pojištěnou osobou

  • Nemoci nebo úrazy, které nastaly před počátkem pojištění, s výjimkou případů, kdy při uzavírání smlouvy byl vyplňován zdravotní dotazník, který byl vyplněn pravdivě a úplně a pojišťovna přes existenci uvedené nemoci pojištěnou osobu do pojištění přijala

  • Diagnostické, výzkumné, kosmetické, terapeutické nebo preventivní zákroky, které nebyly z lékařského hlediska nezbytné a pojištěná osoba je přesto podstoupila, včetně všech zákroků nepředepsaných lékařem

  • Úplný seznam výluk naleznete v pojistných podmínkách, které jsou k dispozici sekci Dokumenty ke stažení

Postup sjednání

Jak si sjednat pojištění

Na co se často ptáte

Další druhy pojištění

Úrazové pojištění


Pojistíme Vás bez zkoumání zdravotního stavu

Zjistit více

Cestovní pojištění


Vyberte si krátkodobé nebo dlouhodobé pojištění pro Vás i celou rodinu

Zjistit více

Pojištění věcí, karet a internetových rizik

Online na pár kliků ve Smart Bance nebo Internet Bance

Zjistit více

Všechna pojištění


Prohlédněte si naše další produkty a vyberte si ty, které potřebujete

Zjistit více