Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr

Získejte jistotu, že své závazky vždy splatíte

Vybíráme pro Vás to nejlepší na trhu, toto pojištění nabízíme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a. s.

Komplexní řešení

V rámci jednoho pojištění jste pojištěni pro případ pracovní neschopnosti, invalidity II. a III. stupně, úmrtí, ztráty zaměstnání, přerušení či zrušení živnosti, ošetřování člena rodiny a hospitalizace.

Jednoduché sjednání

Pojistění sjednáte přímo při žádosti o půjčku či konsolidaci nebo pak kdykoliv v průběhu trvání úvěru. Nepotřebujete lékařskou prohlídku, nemusíte vyplňovat složité formuláře. Cena pojištění je 10,99 % z měsíční splátky úvěru.

Ošetřování člena rodiny

Pojištění Vám zajistí příjmy, i když se musíte starat o blízkého člena rodiny. Tím může být například dítě, rodič nebo sourozenec a starat se o něj může i Váš partner.
Kompletní informace včetně limitů a výluk naleznete v brožuře.

Kdy mám nárok na pojistné plnění

Pracovní neschopnost

Pokud jste v pracovní neschopnosti po dobu alespoň 30 dní.

Registrace na Úřadu práce

Pokud jste evidovaní na Úřadu práce po dobu alespoň 30 dní.

Ošetřování člena rodiny

Pokud ošetřujete člena rodiny po dobu alespoň 30 dní.

Invalidita II. a III. stupně

Pokud je Vám přiznána invalidita II. a III. stupně nebo průkaz ZTP/P.

Jak si sjednat pojištění schopnosti splácet

Pojištění si můžete sjednat ve věku od 18 do 65 let, nemáte-li invaliditu I. – III. stupně.
Na pobočce

Sjednání pojištění na pobočce

Rádi Vás uvidíme na pobočce a vše probereme osobně.

Vybíráme pro Vás to nejlepší na trhu, toto pojištění nabízíme
ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.

Zeptejte se na pojištění

Potřebujete poradit? Rádi Vám zavoláme.

Unikátní služba
virtuální ordinace

V rámci pojištění schopnosti splácet máte zdarma službu virtuální ordinace, kde můžete konzultovat zdravotní stav celé rodiny a nechat si napsat recept bez návštěvy lékaře. Navíc ji můžete využívat 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a to bez omezení.

Při registrování nezapomeňte zadat kód MONETA.

K dispozici je praktický lékař i pediatr. Lékař Vám může zaslat elektronický recept, vypsat Vám žádanku nebo Vás rovnou objednat ke specialistovi.

Využít můžete také mobilní aplikaci MEDDI app, kde se s lékařem spojíte ještě rychleji a jednodušeji.

Na co se často ptáte

Všechno, co potřebujete vědět o pojištění.

Ano, je. Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr navíc kryje i klienty zaměstnané ve služebním poměru.

Ano. V rámci ošetřování člena rodiny je automaticky pojištěn manžel/ka či partner/ka hlavního pojištěného. To znamená, že pokud manžel/ka či partner/ka pojištěného splní podmínky pro vznik pojistné události, vyplatí pojišťovna pojistné plnění stejným způsobem jako u hlavního pojištěného.
Ano. V rámci ošetřování člena rodiny mohou být mezi ošetřovanými osobami kromě vlastních dětí i rodiče, sourozenci, a to dokonce i rodiče či sourozenci pojištěného, pokud jsou splněny podmínky pro vznik pojistné události.
Ne. Klient je podle úvěrové smlouvy zavázán hradit dle sjednaných podmínek splátky úvěru i v případě, že došlo k pojistné události. Povinnost klienta hradit řádně splátky úvěru trvá tedy i po dobu, než pojišťovna rozhodne o pojistném plnění.

V případě přiznání invalidity III. stupně uhradí pojišťovna za klienta zůstatek jistiny a úrok z jistiny. Sjednal-li si klient spotřebitelský splátkový úvěr Expres Plus a nenačerpal celou výši úvěrového rámce, obdrží navíc rozdíl mezi načerpanou výší úvěru a celkovou výší úvěrového rámce.

Pro všechny varianty pojištění může být pojištěným:
• Fyzická osoba ve věku 18 – 65 let
• Fyzická osoba, kterou pojišťovna na základě vyplněného lékařského dotazníku, příp. po absolvování lékařské prohlídky, přijala do pojištění

Pojištění schopnosti splácet EXTRA si může sjednat fyzická osoba (podnikatel i nepodnikatel) která je:
• Mladší 65 let
• Není invalidní (invalidita I. – III. stupně)
• Není v pracovní neschopnosti

Klient zároveň bere na vědomí, že v případě, kdy škodní událost bude pokračováním nebo recidivou (opakováním) nemoci nebo následkem nemocí nebo úrazů, ke kterým došlo před počátkem pojištění, a byly diagnostikovány před počátkem pojištění, může pojistitel uplatnit výluku z pojištění a plnění z takové události neposkytnout.
Ano. Pojistnou událost (PU) lze uplatnit zpětně. Musí se ale jednat o pojistnou událost, která nastala v průběhu trvání pojištění. Dle zákona ve lhůtě 4 let od data vzniku PU.
Ano, ale pokud dojde k úrazu v souvislosti s výkonem profesionální sportovní činnosti klienta, pojišťovna plnit nebude. Pokud se úraz stane v běžném životě, např. při chůzi po chodníku či při jízdě v autě, pojišťovna plnit bude.

Ano. Důležité je, aby byl klient zaměstnán bez přerušení posledních 12 měsíců. Nemusí se však jednat o jediného zaměstnavatele, jednotlivé pracovní poměry však musí na sebe bezprostředně navazovat.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Dokumenty ke stažení

Můžeme Vám toho nabídnout mnohem víc

Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr

Abyste si v nečekaných životních situacích nemuseli dělat starosti se splácením úvěru, připravili jsme pro Vás pojištění schopnosti splácet úvěr. Toto pojištění je určeno pro případy jako jsou pracovní neschopnost, ztráta zaměstnání, hospitalizace v nemocnici, invalidita nebo úmrtí. Pojištění se Vám bude hodit i v případě, že zůstanete doma, abyste se mohli starat o svého nemocného člena rodiny. V takových chvílích pro Vás pojištění úvěru bude představovat jistotu splácení Vašich závazků z úvěru či konsolidace.

Jak si zařídím pojištění úvěru?

Pojištění proti neschopnosti splácet úvěr si sjednáte snadno a rychle při žádosti o úvěr, nebo pak kdykoliv během trvání úvěru, a to buď přímo na pobočce nebo na lince 800 101 515. Abyste pojištění získali, nemusíte podstupovat žádnou lékařskou prohlídku nebo vyplňovat složité formuláře. Cena pojištění pak činí 10,99 % z měsíční splátky úvěru.

Kdy mi vznikne nárok na pojištění?

Nárok na úvěrové pojištění Vám vzniká v případě, že jste v pracovní neschopnosti nebo v evidenci úřadu práce nepřetržitě alespoň 30 dní. Nárok na pojištění vzniká i v případě, že ošetřujete člena rodiny alespoň 30 dní. Dalším případem vzniku nároku na pojištění je situace, kdy Vám byla přiznána invalidita II. a III. stupně od České správy sociálního zabezpečení.

Jaké jsou podmínky pro sjednání úvěrového pojištění?

Pojištění si může sjednat jakákoli osoba ve věku od 18 do 65 let, která není postižena žádným stupněm invalidity.

Tady se nachází W2C portlet

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5