Úvěry se zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky

Využijte výhodný firmení úvěr s bankovní zárukou

Lepší podmínky a dostupnost úvěru pro živnostníky a firmy

Se sjednáním programu Záruka od ČMZRB Vám rádi poradíme

 • Program usnadňuje malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům

 • Je vhodný zejména v situaci, kdy klient nemá dostatečné vlastní zajištění požadované bankou

 • Jako zajištění je úvěrující bankou akceptována záruční listina vystavená Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou
   

M-záruka

 • Určena pro živnostníky a malé firmy s méně než 50 zaměstnanci

 • Lze využít na investiční úvěry nebo na provozní úvěry na pořízení zásob

 • Záruku je možné vystavit pro úvěr v nominální výši maximálně 4 mil. Kč

 • Záruka pokryje až 70 % z výše úvěru

 • Doba ručení až 6 let

 • Záruka je poskytována zcela zdarma
   

S-záruka finančním příspěvkem

 • Určena pro živnostníky, malé i středně velké firmy, kteří působí jako sociální podnikatelé

 • Využít lze pro investiční úvěry

 • Záruka pokryje až 80 % úvěru, její absolutní výše může být maximálně 20 mil. Kč

 • Doba ručení až 8 let

 • Klient může navíc získat benefit v podobě finančního příspěvku ve výši až 10 % zaručovaného úvěru, max. 500 tis. Kč

 • Záruka je poskytována zcela zdarma
   
   
   

   

   

       

  Program ZÁRUKA 2015–2023 těží z podpory Evropské unie poskytnuté prostřednictvím záručního nástroje vzniklého na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013, kterým se zavádí Program pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků (COSME) (2014–2020).

   

   

Na co se často ptáte