MONETA vyráží na pomoc malým podnikatelům zasaženým energetickou krizí. Půjčí jim na provoz či obnovitelné zdroje

MONETA spustila nový produkt reagující na aktuální energetickou krizi. Úvěr se zárukou Evropského investičního fondu nebo také „zelený úvěr“, je určený malým podnikatelům a živnostníkům, do jejichž hospodaření zasáhly aktuální rostoucí ceny energií. Půjčku mohou žadatelé využít například na úsporná opatření a obnovitelné zdroje energií. Úvěr je aktuálně nabízen se sazbou od 6,9 % ročně.

„MONETA se dlouhodobě profiluje jako banka podporující malé podnikatele a živnostníky, kteří jsou páteří české ekonomiky. Proto jsme v době energetické krize, která výrazně zasáhne především menší podniky, spustili tento úvěr. Díky dohodě s Evropským investičním fondem, pod jehož zárukou je úvěr realizován, můžeme žadatelům nabídnout nižší sazbu, která začíná na 6,9 %,“ říká Petr Kábele, Senior Manager divize Small Business MONETA Money Bank.

Podnikatelský úvěr se zárukou Evropského investičního fondu je určený k rozvoji podnikání v podobě investic nebo provozních výdajů. Podmínkou je skutečnost, že do žadatelova podnikání zasáhly rostoucí ceny za energie. Úvěr mohou klienti využít na provoz či investice související s úsporami energií (nové zateplení domu, výměna nebo renovace kotle apod.), či na pořízení obnovitelných zdrojů (pořízení tepelného čerpadla, fotovoltaických panelů apod.).

Způsob, jakým žadatel úvěr využije, stačí doložit čestným prohlášením. Maximální výše jednoho úvěru činí 650 000 Kč, žadatel však může čerpat vícero úvěrů, nicméně součet všech čerpaných částek nesmí přesáhnout hranici 1,3 milionu Kč. Žadatel o úvěr musí rovněž spadat mezi tzv. „mikropodniky“, to znamená, že musí mít maximálně devět zaměstnanců a tržby/příjmy nebo aktiva/pasiva maximálně do výše 52 milionů Kč.