MONETA letos prostřednictvím grantů podpořila neziskovky téměř 6 miliony korun

Skupina MONETA letos prostřednictvím svého grantového programu vynaložila na podporu sociálních a environmentálních projektů tuzemských neziskových organizací více než 5,7 milionu korun. Peníze putovaly například na nákup invalidních vozíčků a dalších zdravotnických pomůcek pro děti, podporu pěstounských rodin nebo pomoc pacientkám s endometriózou. Celkem letos banka finančně podpořila 78 neziskových organizací a jejich konkrétních projektů.

V jarním kole podpořila MONETA celkem 43 neziskových organizací částkou 3,34 milionu korun. V podzimním kole, které startovalo 3. října, pak vynaložila dalších 2,39 milionu na podporu 35 organizací. Do grantového programu se mohly zapojit neziskovky, jejichž primárním zaměřením je pomoc sociálně a zdravotně znevýhodněným dětem i dospělým, péče o seniory a také ochrana životního prostředí. Celkem tak banka v grantech vynaložila na podporu 5,73 milionu korun. „V letošním roce jsme na grantový program měli vyčleněnou částku 5 milionů korun. Vzhledem k velkému zájmu ze strany dobročinných organizací jsme nakonec stejně, jako v loňském roce, objem financí nakonec navýšili a rozhodli se pro ještě větší podporu neziskového sektoru. Zaměřili jsme se zejména na oblasti sociálních služeb a ekologické programy,“ říká Zuzana Filipová, ředitelka Udržitelnosti a Komunikace ve Skupině MONETA.

Letos tak banka podpořila například děti z pěstounských rodin a jejich pěstouny nákupem potřebného vybavení, hendikepovaným dětem zase MONETA přispěla na invalidní vozíčky nebo sluchové pomůcky. Finance z grantů směřovaly také k pacientkám s endometriózou nebo na nákup dlah pacientské organizaci Achilleus, která se jako jediná v republice věnuje dětem a dospělým s diagnózou tzv. golfové nohy. Mezi podpořenými je i Klub nemocných cystickou fibrózou, organizace DEBRA ČR z.ú., která pomáhá lidem s nemocí motýlích křídel, nebo organizace ALSA, z.s., jež zastřešuje pacienty s amyotrofickou laterální sklerózou. Banka také pokračuje ve své dlouhodobé podpoře ochrany životního prostředí. Peníze z grantů podpořily mimo jiné rozvoj tůní a rybníku v CHKO Broumovsko pro lepší zadržování vody v krajině nebo Záchrannou stanici v Pavlově, která umožňuje zraněným nebo nemocným zvířatům návrat do přírody.

Unikátní podmínkou pro získání grantu je, aby si žádost dané neziskové organizace „osvojil“ některý ze zaměstnanců banky. Ten se následně stane jejím ambasadorem a danou žádost musí obhájit u grantové komise. Grantový program vyhlašuje MONETA již od roku 1996.

Kromě grantového programu podporuje MONETA potřebné také prostřednictvím svého projektu MON HELP, v němž prostřednictvím organizací Fórum mobilních hospiců, SOS Dětské vesničky a Diakonie ČCB věnuje hmotnou pomoc v podobě nepotřebných firemních automobilů, IT techniky a nábytku. V rámci tohoto projektu letos banka věnovala pro charitativní účely částku 17,3 milionů korun a za tuto svou aktivitu získala ocenění Zodpovědná banka roku 2022.