Zaměstnanci GE Money Bank nakoupili vánoční dárky pro děti z dětských domovů a speciálních škol

Téměř 300 vánočních dárků pro děti z 11 dětských domovů a speciálních škol nakoupili letos dobrovolníci z GE Volunteers. Navíc se k nim již potřetí připojili kolegové z GE Aviation, kteří pořídili dalších 89 dárků pro děti z dětských domovů a rané péče. Kromě toho během listopadu a prosince uspořádali dobrovolníci z GE Money Bank více než 60 akcí s adventní či vánoční tematikou. Zaměstnanci banky také vybrali přes 140 000 Kč pro Studio Oáza, kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením.

 „Od listopadu jsme již uskutečnili 49 akcí, do kterých se zapojilo na 200 zaměstnanců GE Money Bank a 37 jejich rodinných příslušníků. Společně odpracovali 1254 hodin,“ říká Zuzana Pokorná z GE Volunteers. Do Vánoc proběhne dalších 14 akcí, kde dobrovolníci navštíví klienty domovů pro seniory, středisek Charity Ostrava nebo děti na dětské psychiatrii.

Zaměstnanci GE Money Bank nakoupili vánoční dárky pro děti z dětských domovů a speciálních škol

„Organizace GE Volunteers od listopadu nejčastěji pomáhala s výrobou adventních věnců a vánočních dekorací dětem z několika dětských domovů a speciálních základních škol nebo se na tvorbě podíleli s klienty domů pro seniory. Dobrovolníci se zapojili i do zdobení vánočních stromečků, pečení cukroví a nacvičování vánočních koled,“ dodává Zuzana Pokorná.  

Zaměstnanci GE Money Bank nakoupili vánoční dárky pro děti z dětských domovů a speciálních škol

Konec minulého týdne se pak pro dobrovolníky z GE Money Bank nesl v duchu mikulášských besídek, vánočních úklidů a příprav vánočních jarmarků.

Celkem se letos díky GE Money Bank nakoupilo téměř 300 vánočních dárků pro děti z 11 dětských domovů a speciálních škol, GE Aviation pořídilo dalších 89 dárků pro děti z dětských domovů a domovů rané péče.

Charitativní pečení

Jako každý rok, tak i letos pořádala GE Money Bank jednou měsíčně charitativní snídani. Zaměstnanci doma napečou a jejich výrobky jsou pak na recepci nabízeny k prodeji. Výtěžek z prodeje se v letošním roce vyšplhal na více než 140 000 Kč. Celou částku obdrží Studio Oáza, kulturní centrum pro lidi s mentálním postižením. V tomto kulturním centru navíc GE Volunteers pravidelně pomáhá s organizací výtvarného a dramatického kroužku.

 

Milada Veselá

tisková mluvčí GE Money Bank


V případě zájmu o další informace kontaktujte, prosím:

Milada Veselá, mobil: +420 606 661 304, tel.: +420 224 446 011, e-mail: milada.vesela@ge.com

Lucie Policarová, mobil +420 724 557 221, tel: +420 224 442 389, e-mail: lucie.policarova@ge.com

nebo Servis pro média na www.gemoney.cz.