Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr

Vybíráme pro Vás to nejlepší na trhu, toto pojištění poskytujeme ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s.

Získejte jistotu, že své závazky z hypotéky splatíte vždy včas

Chci se pojistit

Výhody pojištění

 • Pojišťovna Vám v případě pojistné události hradí splátky hypotečního úvěru, či jednorázově zbývající dlužnou část hypotečního úvěru

 • Výše úhrady za pojištění není závislá na Vašem věku ani povolání

 • Na jednu smlouvu můžeme pojistit až dvě fyzické osoby 

 • Cenu a balíčky pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr naleznete zde

 • Pojištění úrazu následkem dopravní nehody je vždy zdarma pro hlavního žadatele o hypoteční úvěr

 • Pro více informací si stáhněte kompletní brožuru, která obsahuje také limity pojistného krytí

 • Přehled nejčastějších výluk z pojištění najdete zde

Parametry vzniku nároku na pojistné plnění

 • Pracovní neschopnost nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dní

 • Pokud Vás evidují na úřadu práce v ČR nepřetržitě alespoň 30 kalendářních dní

 • Pokud Vás hospitalizují nepřetržitě alespoň na dva dny

 • Pokud Vám byla přiznána invalidita III. stupně od České správy sociálního zabezpečení, nebo mimořádné výhody
  III. stupně (průkaz ZTP/P)

Postup sjednání

Jak si sjednat pojištění

Na co se často ptáte

Další druhy pojištění