Tiskové zprávy

Přečtěte si o našich inovacích a dalších novinkách.
Zprávy z roku

Valná hromada MONETA Money Bank schválila všechny body programu navržené představenstvem

Valná hromada schválila finanční výsledky banky za rok 2019, zahrnutí zisku do kapitálu banky a volbu členů dozorčí rady a auditního výboru společnosti. Akcionáři také vyjádřili souhlas s politikou odměňování a volbou auditora pro rok 2020. Do dozorčí rady byli zvoleni pánové Ronald Clark, Michal Pe...
Pokračovat ve čtení

MONETA obdržela rating A v elitním akciovém indexu MSCI

Jeden z nejstarších akciových indexů světa, MSCI, zvýšil bance rating ze stávajících BBB na A. MONETA Money Bank se tak dostala mezi 30 % nejlépe hodnocených společností na světě, které na „áčko“ dosáhly. Tento globální index zahrnuje kótované společnosti ve 23 nejvyspělejších zemích n...
Pokračovat ve čtení

MONETA vylepšuje podmínky na svých běžných účtech. Nově nabízí výběry ve všech bankomatech zdarma

Žádné poplatky za výběry z bankomatů na území České republiky ani v zahraničí, zdarma vedený běžný i podnikatelský účet a tisícikorunová odměna za placení kartou pro nové klienty. To jsou novinky, které aktuálně nabízí MONETA Money Bank. Novou vlajkovou lodí drobného ba...
Pokračovat ve čtení

Platební moratorium lidé pomalu opouštějí, míra úvěrů po splatnosti je nejnižší za poslední tři roky

Z celkového objemu 34 miliard korun, které tvořily portfolio odkladů splátek českých domácností a živnostníků ve Skupině MONETA, již tzv. moratorium neplatí pro 13 miliard korun. Bance tak začala znovu své finanční závazky plnit téměř polovina žadatelů, kteří si v polovině le...
Pokračovat ve čtení

V rámci COVID podpory českým podnikům a živnostníkům přijala MONETA žádosti za 3,3 miliardy, spustila evropské záruky COSME

Celkem 1329 žádostí o objemu 3,3 miliardy korun přijala Skupina MONETA v rámci záručních programů COVID II, COVID PRAHA, COVID III a COVID Plus. Banka nově poskytuje podporu v rámci záručního programu COSME LGF financovaného z prostředků Evropského investičního fond...
Pokračovat ve čtení

MONETA partnerem programu DofE, její zaměstnanci se stanou mentory

Skupina MONETA se stala partnerem edukačního programu DofE. Její zaměstnanci se tak nově zapojí do aktivit programu DofE jako mentoři mládeže a podpoří je v osobním rozvoji a plnění stanovených cílů. DofE – Mezinárodní cena vévody z Edinburghu – je celosvětově rozšířený prog...
Pokračovat ve čtení

MONETA Money Bank nabízí platební terminál na rok zdarma

MONETA Money Bank připravila ve spolupráci s EVO Czech Republic výhodnou nabídku pro všechny živnostníky a malé firmy. Ti si mohou vyzkoušet přijímání plateb kartou první rok zdarma a podpořit tak své zákazníky v moderních formách placení bezkontaktními kartami, chytrými hodinkami nebo telefony....
Pokračovat ve čtení

MONETA snížila produkci emisí CO2 o více než polovinu. Od roku 2016 její uhlíková stopa klesla o 58,3 %

Skupina MONETA již čtvrtý rok měří svou uhlíkovou stopu a nadále se ji daří každým rokem výrazně snižovat. Dobrovolný závazek snížit emise CO2 o 35 % do roku 2020 MONETA překonala již v průběhu roku 2018. Díky dalším opatřením a změnám se dle posledních měření podařilo uhlíkovou stopu snížit o 5...
Pokračovat ve čtení

Stanislava Hejnová jmenována ombudsmankou pro klienty Skupiny MONETA

Stanislava Hejnová, ředitelka compliance MONETA Money Bank, byla jmenována ombudsmankou pro klienty společností celé Skupiny MONETA. Stanislava Hejnová vystudovala právo na Masarykově univerzitě v Brně a od roku 2008 se pohybuje v oblasti regulace finančních trhů a bankovnictví. Působila p...
Pokračovat ve čtení

MONETA poskytla odklady za 34 miliard, polovina klientů již začala znovu splácet

Celkem 51 % klientů Skupiny MONETA, kteří v polovině března požádali o odklad svých splátek, již své finanční závazky začalo opět plnit. Koncem června vypršela první, tříměsíční lhůta platebního moratoria, kterou vedle zákonného půl roku stanovila sama banka. „Podíl klientů, kteří se ve svých s...
Pokračovat ve čtení