Poradna

Časté dotazy

Půjčka na cokoliv

Ke Kreditnímu účtu obdržíte platební kartu s technologií 3D Secure. Tato technologie představuje nejvyšší stupeň bezpečnosti při platbách kartou na internetu.

Službu 3D Secure Vám MONETA Money Bank poskytuje zdarma a je automaticky zapnuta na Vaší platební kartě. Platbu na internetu tak potvrzujete buď pomocí aplikace Smart Banka, nebo pomocí Vašeho ePINu a jednorázového 3D Secure hesla, které Vám pošleme pomocí SMS na mobilní telefon. Službu 3D Secure lze využít u obchodníků, kteří tuto službu podporují.

 

Další možností, jak zvýšit bezpečnost internetových plateb zejména u obchodníků, kteří ještě službu 3D Secure nepodporují, je vypínaní internetových a MO/TO transakcí (objednávky po e-mailu a telefonu) na kartě v Internet Bance, Smart Bance nebo přes zákaznický servis na telefonním čísle 224 443 636. Při platbách na internetu a MO/TO transakcích preferujte obchody, které využívají systém bezpečného placeni MasterCard ID Check a Verified by VISA.

 

 

Nakupujte pouze u důvěryhodných obchodníků a čtěte obchodní podmínky při objednáváni zboží. Dávejte si pozor, zda v objednávce nejsou předem zaškrtnuta pole, se kterými byste normálně nesouhlasili, například pojištění objednaných služeb. Zásadně nereagujte na e-mailové či telefonické požadavky o sdělení údajů o Vaší platební kartě a v žádném případě nikomu nesdělujte PIN. Vždy myslete na to, jak své peníze na internetu ochránit a jak se na internetu pohybovat bezpečně.

 

 

Od 14. 9. 2019 se můžete setkat s přísnějším ověřování plateb, a to díky regulatorním technickým standardům (RTS), které zavedly větší bezpečnost placení. V našem článku si můžete přečíst, jak Vás mohou ovlivnit.

Občané ČR předkládají platný občanský průkaz a druhý doklad totožnosti (řidičský průkaz, cestovní pas nebo rodný list). Ostatní žadatelé předkládají cestovní pas a povolení k trvalému pobytu na území ČR. Dále jsou potřeba dva telefonní kontakty (jeden domů a druhý do zaměstnání) a doklad o trvalém příjmu:

  • Jste-li zaměstnanec, potvrzení o příjmu ne starší než 30 dnů v případě žádosti o Flexikredit na částku vyšší než 30 000 Kč.
  • Jste-li podnikatel, aktuální daňové přiznání za minulý rok a doklad prokazující oprávnění podnikat (výpis z živnostenského rejstříku nebo koncesní listinu).
  • Jste-li důchodce, důchodový výměr.

Banka je oprávněna doklad o trvalém příjmu dovyžádat.

Upozornění:
Splněním všech zde uvedených podmínek nevzniká žadateli právní nárok na uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru. MONETA Money Bank, a.s. si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o úvěr.

 

Na tuto otázku existují dvě odpovědi: první z nich je konsolidace a druhá refinancování.

Konsolidace je sloučení několika půjček do jedné nové s cílem získat lepší podmínky. Tento proces za klienta zpravidla vyřídí banka, se kterou se na konsolidaci dohodl. A co musí zařídit klient? Předložit nové bance doklady ke konsolidovaným půjčkám a doložit své příjmy. Konsolidovat lze půjčky od bank i nebankovních společností, kreditní karty, kontokorent a nezajištěné úvěry. Vedle snížení splátky je benefitem i lepší přehled nad osobními financemi.

 

Při refinancování se na rozdíl od konsolidace neslučuje se více úvěrů do jednoho, ale jeden úvěr se nahrazuje novým úvěrem.

 

Anuita je stálá splátka úvěru – nejčastěji měsíční – která v sobě zahrnuje jak splátku jistiny, tak úroků. U spotřebitelských úvěrů jsou anuitní splátky stejné po celou dobu splácení půjčky, u hypoték je anuita smluvně určena po dobu fixace úrokové sazby.

Složení anuitní splátky

Anuitní splátka se skládá ze dvou částí:
1. úmor – splátka jistiny
2. úrok – odměna za půjčení peněz

Každá anuitní splátka úvěru v sobě zahrnuje splátku jistiny (úmor) a úrok. První složka znamená částku, o kterou se sníží dluh, druhá je platba bance za půjčení peněz. Zatímco výše anuitní splátky zůstává stejná, mění se poměr úmoru a úroku v průběhu splácení. Zpočátku tvoří úrok významnou část celkové splátky, pak se postupně neustále snižuje.

S termínem anuita se často setkáváme u úvěrem zatížených družstevních bytů, kde se tímto termínem chybně označuje zůstatek členského podílu družstva. Jedná se však o dosud nesplacený původní dluh.

Anuitní splácení
Anuitní splácení je nejrozšířenější způsob splácení dluhu. Je přehledné a jde pro ně snadno nastavit splátkový kalendář.

Anuitní a hypoteční kalkulačka
Pro výpočet anuitní splátky i dalších parametrů spotřebitelského úvěru je nejjednodušší použít online úvěrovou kalkulačku. Anuitu u hypotečního úvěru lze rychle a jednoduše spočítat na internetové hypoteční kalkulačce.

K zesplatnění úvěru dochází například, pokud se klient dostane do vážných problémů se splácením a není schopen dostát svým závazkům nebo uvede nepravdivé údaje.

zesplatnění nedochází příliš často a banka k tomuto radikálnímu a pro klienta nepříjemnému řešení přistupuje až tehdy, když jsou všechny ostatní možnosti vyčerpány. Banka prohlásí svým rozhodnutím dluh klienta za ihned splatný (zesplatní) a vyzve klienta, aby do určitého data uhradil zbývající dlužnou částku úvěru. Pokud dluh není včas splacen, Banka může splatný dluh vůči klientovi vymáhat i prostřednictvím třetích osob a pohledávku může také dále postoupit 3. straně.

 

Banka může přistoupit k zesplatnění také v případě, pokud se prokáže, že klient v žádosti o úvěr poskytl nepravdivé informace. Specifické podmínky a situace, ve kterých banky přistupují ke zesplatnění úvěru, bývají popsány ve smlouvě o úvěru.

 

 

Pokud má klient problém se splácením úvěru, měl by to okamžitě sdělit bance. Jedině tak je možné najít řešení problému. Banka může přistoupit na nový splátkový kalendář, a tak usnadnit klientovi splácení. Jednou z možností, jak se vyhnout problémům se splácením, je sjednání Pojištění schopnosti splácet úvěr na samém začátku, tedy při sjednávání úvěru.

 

U MONETA Money Bank můžete Expres půjčku nebo Konsolidaci půjček kdykoliv částečně nebo v plné výši splatit.

O předčasné splacení jednoduše požádáte na kterékoliv naší pobočce. Pokud máte dostatek peněžních prostředků na svém běžném účtu, bankéř provede Váš požadavek okamžitě. Banka může při předčasném splacení požadovat náhradu nákladů, které jí při tom vzniknou. Výši nákladů souvisejících s předčasným splacením upravuje zákon a je maximálně 1 % z předčasně splacené částky v případě, že mezi sjednaným koncem spotřebitelského úvěru a jeho předčasným splacením je více než 1 rok. Pokud je tato doba kratší než 1 rok, výše náhrady nákkladů je nejvýše 0,5 %. Výše náhrady nákladů nepřesáhne částku úroku, kterou by spotřebitel zaplatil za dobu od předčasného splacení do skončení spotřebitelského úvěru.

 

Zákon také stanovuje, kdy banka náhradu nákladů za předčasné splacení požadovat po klientovi nemůže. Jedná se např. o předčasné splacení, které proběhlo v rámci plnění z pojištění určeného k zajištění splacení spotřebitelského úvěru.

 

Nejjednodušší cesta pro sjednání půjčky je online. Současní klienti si mohou o půjčku zažádat v Internet Bance nebo Smart Bance. Pokud nejste klientem, využijte online sjednání na webu.

Pro žádost o úvěrový produkt je zapotřebí být zletilý a mít trvalý příjem ve výši alespoň 5 000 Kč. Neakceptujeme dohodu o provedení práce a pracovní činnosti, zároveň se nesmí jednat ani o příjem v rámci mateřské či rodičovské dovolené.

U MONETA Money Bank je spolužadatel nutný u všech půjček nad 1 000 000 Kč.

Pokud o úvěr nad 1 000 000 korun žádáte jako ženatý či vdaná, musí být jako spolužadatel půjčky uveden druhý z manželů.

Pokud jako hlavní žadatel nemáte dostatečnou bonitu k získání potřebné výše úvěru, můžete tuto situaci vyřešit přizváním vhodného spolužadatele. Tím může například jeden z rodičů. Spolužadatel o úvěr je prověřován stejně jako hlavní žadatel. Banka například požaduje potvrzení o příjmech, ověřuje si platební morálku v bankovních i nebankovních registrech a další.

 

Spolužadatelem může být zletilá osoba s českým občanstvím a trvalým bydliště v ČR nebo cizozemec, starší 18 let s přiděleným rodným číslem a trvalým, přechodným či dlouhodobým pobytem na území České republiky.

 

RPSN je zkratka tvořená prvními písmeny termínu „Roční Procentní Sazba Nákladů“. Jedná se o celkové náklady spotřebitelského úvěru, které jsou vyjádřeny jako roční procento z celkové výše úvěru.

K čemu RPSN slouží?
RPSN umožňuje každému spotřebiteli jednoduše a rychle porovnat výhodnost či nevýhodnost různých úvěrů. Jinými slovy podle hodnoty RPSN zjistíte, za jak draho si podle vybrané smlouvy „kupujete peníze“. RPSN se vyjadřuje v procentech. Toto procentuální vyjádření ukazuje, jak velkou část úvěru spolu se všemi dalšími poplatky musí spotřebitel uhradit během jednoho roku.

Při uzavírání smlouvy o úvěru je velmi těžké porovnávat nabídky pouze podle roční úrokové sazby. Celkové náklady spotřebitelského úvěru totiž zahrnují i celou řadu dalších možných poplatků.

Za co všechno může poskytovatel úvěru požadovat poplatek?
Předně zaplatíte za samotné uzavření smlouvy, tedy za poskytnutí úvěru. Dále je zpoplatněno také vedení účtu, na který je úvěr vyplácen. Běžně je nutné pravidelně hradit poplatek za správu nového úvěru. Nijak neobvyklé nejsou ani poplatky za každou jednotlivou transakci, tedy za pohyb peněz na účtu. K tomu všemu je třeba připočítat i pojištění schopnosti splácet. Dnes už se stalo téměř pravidlem, zvláště u velkých a dlouhodobých úvěrů jako jsou hypotéky, že klient musí prokázat nejen schopnost splácet samotný úvěr, ale k tomu se ještě komerčně pojistit. Finanční instituce si tak jistí, aby spotřebitelé měli finanční prostředky po celou dobu trvání úvěru.

Praktické užití RPSN
Pro klienta je při výběru úvěru nesmírně důležité srovnávat si nabídky jednotlivých finančních institucí. Nejnižší úrok totiž zdaleka neznamená vždy nejlevnější půjčku. Díky srovnání RPSN můžete zjistit, že první banka sice nabízí samotný úrok lákavě nízký, ale nakonec zaplatíte na dalších poplatcích neúměrně více. Jiné, na první pohled ne tak atraktivní nabídky, pak ze srovnání mohou vyjít mnohem levněji.

Obecně platí zlaté pravidlo, že čím je RPSN nižší, tím je finanční produkt výhodnější. Selský rozum ovšem samozřejmě praví, že RPSN nikdy nemůže být nižší, než je samotný úrok půjčky. Ideálním výsledkem by byla hodnota RPSN shodná s výší úroku. To je ovšem v současné době nereálné přání – žádná bankovní instituce Vám peníze neposkytne jen za cenu vlastního úvěru bez jakýchkoli dalších poplatků.

Výbornou pomůckou je sazba RPSN pro srovnávání ceny klasického spotřebitelského úvěru a leasingu. Hlavním důvodem, proč jsou leasingy s běžnými úvěry jen těžko srovnatelné, je vliv akontace a odkupní cena předmětu leasingu (obvykle auta). Právě tyto těžkosti výpočet RPSN odbourává – v procentech uvidíte, kolik přesně ročně Vás ten který úvěr bude stát.

Co v RPSN nenajdete
Přestože základním principem „roční procentní sazby nákladů“ je shrnutí všech nutných výdajů spojených s úvěrem, existují poplatky, které do výpočtu zahrnuty být nemusí. Mezi ně patří například u hypotečních úvěrů kolek, který se platí zvlášť na katastrálním úřadu. Také odměna odbornému odhadci ceny nemovitosti často nebývá do RPSN zahrnut. V neposlední řadě se aktivně zajímejte o to, zda do Vámi vyhlédnutého výpočtu RPSN byla zahrnuta cena pojištění úvěru. Může se stát, že si tento údaj budete muset dokonce připočítat sami.

Snadno přehlédnutelné jsou pak také poplatky spojené s pohybem peněz na běžném účtu. Ten ani nemusí být pevně svázaný s úvěrem. Záleží tedy na podmínkách účtu, z něhož budete úvěr splácet. Sice si možná řeknete, že je to jen pár korun. Ale pokud za každou platbu úvěru zaplatíte například 6 Kč, úměrně délce půjčky se může i jen tento konkrétní poplatek vyšplhat na několik tisíc korun.

Údaj o RPSN je povinný
Od 1. ledna 2011 mají všichni poskytovatelé spotřebitelských úvěrů v České republice povinnost uvádět RPSN v rámci marketingových nabídek. Nedílnou součástí této povinnosti bývá informace o nákladech. Netýká se to ale bohužel úplně všech úvěrů na finančním trhu. Výjimku tvoří půjčky, které jsou jištěny nemovitostí (což znamená mj. veškeré hypotéky), dále půjčky nedosahující ani částky 5 000 Kč nebo naopak přesahující obnos 1 880 000 Kč. Většina klasických půjček však do účinnosti tohoto zákona spadá.

Výpočet hodnoty RPSN
Výpočet roční procentní sazby nákladů je velmi složitý, a proto doporučujeme raději použít RPSN kalkulačku, se kterou budete mít výsledek okamžitě.
Modelový příklad RPSN:

Klient v tomto případě neplatí žádné poplatky. Splátka 3 000 korun zahrnuje umoření jistiny, čili úmor a úrok.

Výše úvěru: 30 000,- Kč
Celkový počet splátek: 12 měsíčních splátek
Úroková sazba p. a. / nominální roční: 35,07 %
Výše měsíční splátky: 3 000 Kč RPSN: 41,3 %

Vaše dnešní finanční situace se může v budoucnu změnit, podle toho si nastavte parametry úvěru. Je-li Váš čistý měsíční příjem 20 tisíc korun a 15 pravidelně utratíte, měsíční splátka 5 tisíc není rozumné řešení. Při zdravém utrácení by Vám mělo na konci měsíce zůstat po zaplacení všech výdajů včetně splátky alespoň 20 % z příjmu. Určitou zárukou je pojištění úvěru proti nenadálým událostem resp. proti neschopnosti splácet. Je vhodné především v případě větších úvěrů nebo hypotéky.
Zásadní je rozumět všemu, co podepisujete. Nic není jen "formalita", jak Vás může věřitel, respektive zprostředkovatel úvěru, přesvědčovat, každé ustanovení ve smlouvě má své opodstatnění. Ze zákona musíte také dostat předsmluvní formulář, kde jsou informace o půjčce srozumitelně rozepsané. Zodpovědný věřitel má svoje úvěrové podmínky i sazebník k dispozici také na webových stránkách, kde si je můžete prostudovat. Nejednejte ukvapeně a porovnávejte nabídky, neřiďte se jen výší úroku, ale pozor dávejte na poplatky a na sankce pro případ nesplácení.

Základem je fungující kontakt, a to jak udávaná adresa, tak i telefonické spojení, případně také webové stránky a e-mailová adresa. Vybírejte z prověřených společností, které Vám někdo doporučil na základě vlastní zkušenosti. Zodpovědný věřitel Vás nenutí k podpisu smlouvy ihned, dá Vám možnost vzít si ji domů a pečlivě pročíst. Věřitelé sdružení v České leasingové a finanční asociaci postupují navíc v souladu s Etickým kodexem ČLFA a podle Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů.

Získat novou půjčku nebo třeba konsolidovat své stávající úvěry u nás mohou i klienti, kteří pobírají důchod, ať už starobní či invalidní.

Dnes už nikoho nepřekvapí, že si lidé v důchodovém věku přivydělávají, případně mají příjmy ze svého podnikání. Důchod jim v takovém případě může pomoci jako dodatečný zdroj příjmu pro získání úvěru. Půjčka pro důchodce je pak dobrou cestou, jak získat peněžní prostředky na to, co je zrovna potřeba. V některých případech může půjčku pro důchodce získat i klient, pro kterého je důchod jeho jediným příjmem.


Při žádosti o naši půjčku pro důchodce stačí doložit výměr důchodu vystavený příslušnou ČSSZ nebo Ministerstvem vnitra, případně oznámení o valorizaci důchodu či výplatní doklad od České pošty, který není starší více než 30 dnů.


Půjčky pro důchodce jsou určeny i klientům, kteří pobírají invalidní důchod. Půjčku naopak nemohou získat klienti, kteří pobírají sirotčí důchod.


Pokud má klient navíc další příjem ze zaměstnání, stačí pro žádost o úvěr předložit potvrzení o tomto příjmu vystavené zaměstnavatelem. Příjem z podnikání pak klient doloží daňovým přiznáním za minulý rok spolu s dokladem o zaplacení daně a oprávněním podnikat.

Reprezentativní příklad vychází z předpokladu, že úvěr je sjednán v Internet Bance nebo Smart Bance, je čerpán okamžitě a v plné výši po dobu 3 měsíců. Výše úvěru 15 000 Kč, roční úroková sazba 21,99 %. RPSN 24,34 %, celková částka splatná spotřebitelem 15 825 Kč. Na sjednání smlouvy o Flexikreditu není právní nárok. Tato nabídka není závazná.

O kontokorent Flexikredit může zažádat každý, kdo splňuje následující podmínky

- Fyzická osoba starší 18 let
- Trvalé bydliště a kontaktní adresa na území ČR v případě občanů České republiky. V případě zahraničních žadatelů povolení k pobytu na území ČR
- Trvalý zdroj příjmů na území ČR (jste-li v zaměstnaneckém poměru, nesmíte být ve zkušební ani výpovědní lhůtě)
- Telefon do zaměstnání
- Běžný účet vedený u MONETA Money Bank

Pokud ještě nemáte zřízen běžný účet u MONETA Money Bank, rádi Vám jej v bance zdarma založíme před podpisem smlouvy.

Pokud už jste naším klientem, tak o zřízení Flexikreditu můžete zažádat prostřednictvím své Internet Banky, a to v záložce Půjčky a hypotéky – Kontokorent Flexikredit, v případě nabídky ve Smart Bance také na úvodní stránce nahoře.

Pokud v online bankovnictví nemáte nabídku, zastavte se za námi na kterékoli pobočce.

Upozornění: Splněním všech zde uvedených podmínek nevzniká žadateli právní nárok na uzavření smlouvy o kontokorentním úvěru. MONETA Money Bank, a.s. si vyhrazuje právo nevyhovět žádosti o úvěr.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5