Poradna

Časté dotazy

Finanční pojmy

Pojištění je forma přesunu rizika z ekonomického nebo jiného subjektu na speciální instituce - pojišťovnu. Pojišťovnictví můžeme charakterizovat jako specifický ekonomický obor, který řeší minimalizaci ekonomických i neekonomických rizik.

S každou oblastí lidské činnosti je spojeno určité riziko. Proti riziku a jeho dopadům se můžeme bránit tím, že se pojistíme. Dohled v pojišťovnictví vykonává zejména v zájmu ochrany spotřebitele Česká národní banka (ČNB). Pojištění je realizováno formou smluvního vztahu mezi pojišťovnou a dalšími účastníky pojištění.

 

Jedná se o trojmístný číselný kód pro autorizaci online plateb prováděných platební kartou.

CVC kód (Card Verification Code) se používá pro karty MasterCard a Maestro, CVV kód (Card Verification Value) pro karty VISA. Tento bezpečnostní kód najdete na zadní straně platební karty u podpisového proužku. Trojčíslí není na kartě z bezpečnostních důvodů vyraženo, aby nemohlo být vytištěno na účtenkách. CVV nebo CVC kód je vyžadován u všech plateb přes internet.

Aby  byly peníze na Vašem účtu v bezpečí, tento kód nikomu neukazujte ani neposílejte e-mailem stejně jako číslo karty a datum expirace. Neustále myslete na to, jak své peníze ochránit a jak se na internetu pohybovat bezpečně.

 

PIN je zkratka pocházející z anglického personal identification number, což v překladu znamená osobní identifikační číslo.

Pomocí tohoto čísla je možné se přihlásit do svého účtu v bance, do mobilního telefonu apod. Nás bude zajímat PIN, který dostáváme ke své platební kartě, ať už debetní nebo kreditní. Co je tedy PIN? Jde zpravidla o čtyřmístné číslo, které slouží k tomu, abychom mohli vybrat hotovost v bankomatu a provádět další bankovní operace. Stejně tak se PIN zadává při nákupu. V době bezkontaktních platebních karet PIN nepotřebujeme znát k nákupu do určité částky – stačí jen prosté přiložení platební kartyterminálů. Při vyšších částkách nebo při častějším placení po sobě můžete být o PIN požádáni.

PIN je nutné si dobře zapamatovat – obvykle máte jen omezený počet pokusů pro jeho zadání, po vyčerpání pokusů se karta zablokuje. PIN se snažte nikam si nezapisovat – už vůbec ne do blízkosti Vaší platební karty. PIN byste nikdy nikomu neměli sdělovat. Pokud tak učiníte, nejen že riskujete zneužití karty, ale porušujete tím i obchodní podmínky, které jste s bankou uzavřeli. Banka Vám tak nebude moci uznat reklamaci, pokud někdo Váš PIN zneužije a připraví Vás o peníze. Pokud PIN zapomenete nebo máte podezření, že jej někdo zná a mohl by ho zneužít, neprodleně kontaktujte svou banku.

Zajímá Vás, co je ePIN? To se dozvíte na této stránce, věnované zabezpečení plateb pomocí ePIN a 3D Secure.

Při nakupování kartou myslete na to, jak své peníze ochránit a jak se na internetu pohybovat bezpečně.

Dvoutýdenní repo sazba (2T repo sazba) patří k základním nástrojům měnové politiky České národní banky (ČNB). Jde o jednu ze tří úrokových sazeb, které ČNB vyhlašuje. Zbylými dvěma jsou sazby diskontní a lombardní.

Co je repo sazba
Jedním z hlavních úkolů ČNB je hlídat inflaci a udržovat ji v rámci možností na rozumné úrovni. Pokud je v ekonomice v oběhu velké množství peněz, nabízejí banky levnější úvěry. Domácnosti i podniky si tak mohou více půjčovat a také více utrácet. To má negativní vliv na míru inflace.

Aby tomu ČNB zabránila, stahuje od komerčních bank volné peníze (likviditu). Za ně bankám poskytne cenné papíry, jejichž základní doba splatnosti je 14 dní. Po vypršení splatnosti ČNB cenné papíry vykoupí zpět a cenu navýší o smluvený úrok. Této operaci se říká repo operace a smluvené úrokové sazbě repo sazba.

Repo sazba ČNB se mění podle rozhodnutí Bankovní rady ČNB, která k tomuto tématu zasedá obvykle v předem stanoveném harmonogramu osmkrát ročně. V současné době činí repo sazba 6,25 %.

Další sazby ČNB
Diskontní úroková sazba je úrok, za který si komerční banky ukládají u ČNB své volné peníze nad rámec repo operací. Jde o významný nástroj rovněž ovlivňující míru inflace a obvykle bývá nižší než dvoutýdenní repo sazba.

Lombardní úroková sazba je svým způsobem opakem sazby diskontní. Je to úrok, za který si komerční banky půjčují peníze od ČNB. Tento úvěr zajišťují cennými papíry. Lombardní sazba bývá obvykle vyšší než dvoutýdenní repo sazba.

Mastercard a Visa jsou společnosti, které se zabývají zpracováváním transakcí provedených platebními kartami, a to jak debetními, tak kreditními.

Mastercard

Mastercard je americká nadnárodní společnost, která zpracovává transakce svými platebními kartami mezi obchodníky a bankami, které je vydávají. Je známá svým reklamním sloganem "Mastercard, jsou věci, které si za peníze nekoupíte. Na všechno ostatní je tady Mastercard."
 

Výhody karet Mastercard

Společnost nabízí karty různých druhů: kreditní karty, debetní karty nebo předplacené debetní karty. Některé karty umožňují získat část peněz z provedené platby zpět formě tzv. cashbacku. S kartami Mastercard můžete využívat další benefity na mujmastercard.cz. Díky této službě získáte přednostní vstup do řady muzeí po celém světě, vstupenky na nejžádanější sportovní i kulturní akce a další.
 

U prémiových karet máte většinou v nabídce i cestovní pojištění, u některých bank navíc i věrnostní program. A co Mastercard a platba v ČR, SR nebo zahraničí? Možnost placení pomocí mobilních telefonů a hodinek už je dnes standardem, je tedy na každém, zda s sebou kartu Mastercard bude nosit, nebo si ji nahraje do telefonu či chytrých hodinek.
 

Typy karet Mastercard

Společnost Mastercard má v portfoliu velké množství karet, ale záleží na každé bance, které z nich bude svým klientům nabízet. Nejzákladnější debetní kartou je elektronická Maestro, dále pak společnost nabízí embosované Mastercard Standard a prémiové karty Mastercard Gold, Platinum World a World Elite, které nabízejí programy uvedené na stránce mujmastercard.cz. Názvy kreditních karet v nabídce Mastercardu se neliší, vyjma Maestra. Tato karta existuje pouze jako debetní.
 

Něco málo z historie

Společnost Mastercard byla založena v roce 1966 skupinou bank pod názvem Interbank Card Association (ICA). Ta v roce 1969 změnila název na Master Charge a ve stejný rok vzniklo její ikonické logo. V roce 1979 přišla další změna jména na již finální Mastercard. V 80. letech společnost jako první představila na kartách laserový hologram a vydala první firemní karty. V 90. letech pak začala společnost Mastercard vydávat ve spolupráci s Europay International debetní karty Maestro, a to celosvětově. V roce 1997 byl představen program Priceless, v roce 2002 se pak Mastercard spojil s Europay International a stal se akciovou společností, která je od roku 2006 veřejně obchodovatelná na newyorské burze. V dalších letech Mastercard koupil společnosti zabývající se předplatnými službami, poskytováním služeb v rámci fraud/risk, programy odměn ad. V roce 2010 byly založeny Mastercard Labs, které slouží jako inkubátor nových nápadů. V posledním desetiletí Mastercard představil program Masterpass a spolu s Applem pak mobilní peněženku. Společnost má sídlo v New Yorku a centrum na zpracování plateb pak v O'Fallon v Missouri.
 
 

Visa

Visa je globální společnost, která nabízí své služby v mnoha zemích a teritoriích světa. Mottem společnosti Visa je "Všude, kde chcete být".
 

Výhody karet VISA

Visa Inc. není bankou, proto nevydává karty ani neposkytuje úvěry. Umožňuje však finančním institucím nabízet zákazníkům nejrůznější druhy plateb, od plateb debetní či kreditní kartou přes platby firemní kartou až po využívání předplacených karet. Můžete tak snadno a bezpečně platit při nákupu u obchodníka, na internetu, a to i pomocí služeb Apple Pay, Google Pay, Fitbit Pay či Garmin Pay a zároveň mít dokonalý přehled o svých financích. I Visa nabízí na prémiových kartách svůj věrnostní program slev a výhod, a to VISA Benefit program. Dalšími programy plných výhod a slev, např. při cestování, jsou Birdroom, AirRefund, Visa Luxury Hotels Collection nebo Visa Asistence.
 

Typy karet Visa

Visa svým zprostředkovatelům, tzn. bankám, nabízí karty VISA Electron, což je debetní elektronická karta, dále pak embosované VISA Classic. Prémiové karty VISA Silver, VISA Gold, VISA PlatinumVISA Infinite nabízí svým uživatelům výhodné nabídky v rámci programu VISA Benefit program.
 

Výlet do historie

V roce 1958 vydala Bank of America první kreditní kartu, a to BankAmericard, ze které se v roce 1976 stala Visa. V roce 1973 spustila Visa první systém elektronické autorizace a následně clearingu a o rok později celosvětově expandovala, a to založením International Bankcard Company. V roce 1975 začala Visa vydávat debetní karty a jak jsme již zmínili, v roce 1976 změnila název z BankAmericard na Visa. Důvodem byla jednoduchost názvu, který zní v každém jazyce stejně. V následujících letech se společnost věnovala především zlepšování zabezpečování karet a omezování podvodů a v roce 1993 se stala první společností, která zavedla technologii neurální sítě na platby. O dva roky později se podílela na specifikaci čipových karet. V roce 2001 přesáhla hranici 1 miliardy vydaných karet a zavedla politiku nulové odpovědnosti na ochranu majitele karet. V roce 2004 zavedla předběžnou autorizaci, jež probíhá v reálném čase a analyzuje každou transakci Visa. Milníkem společnosti je rok 2007, kdy Visa prošla restrukturalizací a vytvořila globální korporaci s názvem Visa Inc., aby rok poté vstoupila na akciový trh a stala se veřejně obchodovatelnou společností na newyorké burze, navíc s největší primární nabídkou akcií (IPO) v historii USA. Rok 2016 byl pro společnost Visa milníkem, spojily se totiž Visa Inc. a Visa Europe a utvořily tak jednu velkou globální společnost.

MONETA Money Bank spolupracuje se společností VISA a můžeme Vám nabídnout platební karty VISA.

Konstantní symbol je číslo o délce maximálně deseti míst, které se využívalo jako identifikátor platby. Díky němu se tak rychle a jednoznačně odlišila třeba platba bankovním převodem nebo složenkou. Dnes se konstantní symbol skládá obvykle ze čtyř číslic, kdy první tři identifikují charakter platby a poslední určuje její způsob, případně zúčtování. První tři čísla určují, o jaký druh platby se jedná a jaký je její důvod, proč je samotná platba vůbec prováděna. A v neposlední řadě také charakterizuje, za co platíte. Důležité je také poznamenat, že zadávání konstantního symbolu již není dle vyhlášky ČNB povinné, ale v případě, že platíte daně, uvést ho musíte.

Seznam konstantních symbolů podle posledního symbolu

Konstantní symboly jsou rozděleny do deseti základních tříd, a sice podle jejich předposlední číslice.

– platby podle zvláštních dispozic
– platby na podkladě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí příslušného orgánu (platí pro banky)
– úvěrovatelné přepravné a úvěrovatelné platby dodavatelům
– skládání a vybírání hotovostí u jiné banky
– přednostní platby
– opravné zúčtování (platí pro banky)
– dobropisy (vratky) na platby běžného roku
– dobropisy (vratky) na platby minulého roku
– ostatní bezhotovostní platby
– hotovostní platby

Nejčastěji se v běžném platebním styku setkáváme s číslicemi 8 a 9. Zároveň je dobré vědět, že třídy 1 a 4 spravuje samotné Ministerstvo financí ČR a že některé konstantní symboly upravuje vyhláška č. 62/2004 České národní banky.


Nejběžnější konstantní symboly

– 0148 – Platby daně z příjmů (z úroků) srážené bankami
– 0378-9 – Ostatní příjmy
– 1146-9 – Běžné platby
– 3148-9 – Platby příslušenství
– 8148-9 – Ostatní platby daní


Pozor na zakázané konstantní symboly

V běžném platebním styku mezi jednotlivými klienty existuje několik konstantních symbolů, které nesmí být použity. Co se stane, pokud k tomu dojde? Platba vůbec nebude zpracována! Tyto konstantní symboly jsou totiž určeny pouze pro použití mezi bankami. Jedná se o symboly: 5, 6, 51, 1178, 2178 a 3178. Jestli Vás zajímá, co tyto konkrétní symboly znamenají, vysvětlení najdete v následujícím seznamu.

 

Seznam konstantních symbolů

0004     platby za zboží*
0005     opravné zaúčtování***
0006     neexistující účet***
0008     platby za zboží*
0009     platby za zboží*
0024     platby za dodávky investiční povahy
0026     platby za dodávky investiční povahy
0028     platby za dodávky investiční povahy
0029     platby za dodávky investiční povahy
0034     prostředky na mzdy
0036     prostředky na mzdy
0038     prostředky na mzdy
0039     prostředky na mzdy
0051     platby na základě pravomocného a vykonatelného rozhodnutí***
0054     penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
0056     penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
0058     penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
0059     penále, poplatky z prodlení a jiné majetkové sankce
0064     převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady
0066     převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady
0068     převody prostředků na mzdy a ostatní osobní náklady
0079     tržby za prodané zboží a poskytnuté stravování
0102     platby za zemědělské výrobky
0104     platby za zemědělské výrobky
0106     platby za zemědělské výrobky
0108     platby za zemědělské výrobky
0109     platby za zemědělské výrobky
0114     odvody příspěvkových organizací
0116     odvody příspěvkových organizací
0117     odvody příspěvkových organizací
0118     odvody příspěvkových organizací
0119     odvody příspěvkových organizací
0134     srážky z mezd
0136     srážky z mezd
0137     srážky z mezd
0138     srážky z mezd
0139     srážky z mezd
0149     srážka daně z úroků
0154     hospodářsko-operativní výdaje
0156     hospodářsko-operativní výdaje
0158     hospodářsko-operativní výdaje
0159     hospodářsko-operativní výdaje
0164     splátky úvěrů a půjček
0168     splátky úvěrů a půjček
0169     splátky úvěrů a půjček
0179     tržby za poskytnuté služby
0254     platby v Kč určené k úhradám do zahraničí
0258     platby v Kč určené k úhradám do zahraničí
0279     vklady na účty zemědělských družstev
0302     platby za služby**
0304     platby za služby**
0306     platby za služby**
0308     platby za služby**
0309     platby za služby**
0354     hotovostní platba na poště
0358     hotovostní platba na poště
0378     ostatní příjmy
0379     ostatní příjmy
0402     platby za přepravné
0404     platby za přepravné
0406     platby za přepravné
0408     platby za přepravné
0409     platby za přepravné
0414     odvody vedlejších hospodářství
0416     odvody vedlejších hospodářství
0417     odvody vedlejších hospodářství
0418     odvody vedlejších hospodářství
0419     odvody vedlejších hospodářství
0459     hotovostní výplaty z účtů zemědělských družstev
0479     vrácené mzdy
0554     finanční platby ostatní
0556     finanční platby ostatní
0558     finanční platby ostatní
0559     vrácení hotovosti na nákup
0579     přechodně poskytnuté půjčky
0854     přechodně poskytnuté půjčky
0856     přechodně poskytnuté půjčky
0858     přechodně poskytnuté půjčky
0859     přechodně poskytnuté půjčky
0934     dávky sociálního zabezpečení
0936     dávky sociálního zabezpečení
0938     dávky sociálního zabezpečení
0939     dávky sociálního zabezpečení
0959     dotace poštám
0964     ostatní převody
0966     ostatní převody
0968     ostatní převody
1144     běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
1146     běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
1147     běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
1148     běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
1149     běžná platba daní, poplatků, odvodů a cel, vč. záloh a splátek
1178     Platby platební kartou***
1314     místní poplatky
1316     místní poplatky
1317     místní poplatky
1318     místní poplatky
1319     místní poplatky
1379     vklady obyvatel
1514     převody prostředků účelově určených
1516     převody prostředků účelově určených
1517     převody prostředků účelově určených
1518     převody prostředků účelově určených
1519     převody prostředků účelově určených
1559     výplaty z vkladů obyvatelstva
1754     zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
1756     zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
1758     zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
1759     zvláštní příspěvky zúčtované na investiční účty
1814     převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
1816     převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
1817     převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
1818     převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
1819     převody prostředků na ostatní (neinvestiční) účely
1959     dotace bankám
1979     odvody pošt
2054     nákup cenných papírů
2056     nákup cenných papírů
2058     nákup cenných papírů
2059     nákup cenných papírů
2099     nákup cenných papírů
2144     platby doměrků
2146     platby doměrků
2147     platby doměrků
2148     platby doměrků
2149     platby doměrků
2178     platby soukromým šekem***
2514     příjmy z činnosti lékárenské služby
2516     příjmy z činnosti lékárenské služby
2517     příjmy z činnosti lékárenské služby
2518     příjmy z činnosti lékárenské služby
2519     příjmy z činnosti lékárenské služby
2554     úhrady pojistných plnění pojišťovnami
2556     úhrady pojistných plnění pojišťovnami
2558     úhrady pojistných plnění pojišťovnami
2559     úhrady pojistných plnění pojišťovnami
2614     příjmy od obyvatelstva
2616     příjmy od obyvatelstva
2617     příjmy od obyvatelstva
2618     příjmy od obyvatelstva
2619     příjmy od obyvatelstva
2699     devizové operace nákup
2714     příjmy od organizací
2716     příjmy od organizací
2717     příjmy od organizací
2718     příjmy od organizací
2719     příjmy od organizací
2979     odvody bank
3014     příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
3016     příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
3017     příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
3018     příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
3019     příjmy z vedlejší hospodářské činnosti škol
3054     prodej cenných papírů
3056     prodej cenných papírů
3058     prodej cenných papírů
3059     prodej cenných papírů
3099     prodej cenných papírů
3144     platby příslušenství
3146     platby příslušenství
3147     platby příslušenství
3148     platby příslušenství
3149     platby příslušenství
3178     platby bankovním šekem***
3214     příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
3216     příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
3217     příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
3218     příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
3219     příjmy z prodeje bytů do osobního vlastnictví
3514     lázeňský poplatek
3516     lázeňský poplatek
3517     lázeňský poplatek
3518     lázeňský poplatek
3519     lázeňský poplatek
3552     platby penzijním fondům od zaměstnavatele
3554     platby pojistného pojišťovnám
3556     platby pojistného pojišťovnám
3558     platby pojistného pojišťovnám
3559     platby pojistného pojišťovnám
3614     pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
3616     pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
3617     pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
3618     pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
3619     pokuty ukládané a vybírané obcí a okresními úřady
3699     devizové operace prodej
3714     sankční poplatky
3716     sankční poplatky
3717     sankční poplatky
3719     sankční poplatky
4054     proplacení výnosů z cenných papírů
4056     proplacení výnosů z cenných papírů
4058     proplacení výnosů z cenných papírů
4059     proplacení výnosů z cenných papírů
4099     proplacení výnosů z cenných papírů
4144     vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
4146     vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
4147     vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
4148     vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
4149     vratky ve prospěch účtů daňových subjektů
4214     příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
4216     příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
4217     příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
4218     příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
4219     příjmy plynoucí z prodeje nemovitého majetku
4314     ostatní a nahodilé příjmy
4316     ostatní a nahodilé příjmy
4317     ostatní a nahodilé příjmy
4318     ostatní a nahodilé příjmy
4319     ostatní a nahodilé příjmy
4514     příspěvky vedlejším hospodářstvím
4516     příspěvky vedlejším hospodářstvím
4517     příspěvky vedlejším hospodářstvím
4518     příspěvky vedlejším hospodářstvím
4519     příspěvky vedlejším hospodářstvím
4614     příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
4616     příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
4617     příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
4618     příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
4619     příspěvky příspěvkovým organizacím na provoz
4714     příspěvky občanským sdružením
4716     příspěvky občanským sdružením
4717     příspěvky občanským sdružením
4718     příspěvky občanským sdružením
4719     příspěvky občanským sdružením
4814     dotace církvím a náboženským společnostem
4816     dotace církvím a náboženským společnostem
4817     dotace církvím a náboženským společnostem
4818     dotace církvím a náboženským společnostem
4819     dotace církvím a náboženským společnostem
4914     příspěvky a dary mezinárodním organizacím
4916     příspěvky a dary mezinárodním organizacím
4917     příspěvky a dary mezinárodním organizacím
4918     příspěvky a dary mezinárodním organizacím
4919     příspěvky a dary mezinárodním organizacím
5014     dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
5016     dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
5017     dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
5018     dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
5019     dotace příspěvkovým a ostatním organizacím na investice
5144     převody prostředků mezi účty správců daní
5146     převody prostředků mezi účty správců daní
5147     převody prostředků mezi účty správců daní
5148     převody prostředků mezi účty správců daní
5149     převody prostředků mezi účty správců daní
5314     ostatní příspěvky
5316     ostatní příspěvky
5317     ostatní příspěvky
5318     ostatní příspěvky
5319     ostatní příspěvky
5514     dotace provozní
5516     dotace provozní
5517     dotace provozní
5518     dotace provozní
5519     dotace provozní
5614     dotace na investice
5616     dotace na investice
5617     dotace na investice
5618     dotace na investice
5619     dotace na investice
6144     silniční daň placená celnímu orgánu
6146     silniční daň placená celnímu orgánu
6147     silniční daň placená celnímu orgánu
6148     silniční daň placená celnímu orgánu
6149     silniční daň placená celnímu orgánu
6414     ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
6416     ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
6417     ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
6418     ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
6419     ostatní účelové dotace ze státního rozpočtu
7114     dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
7116     dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
7117     dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
7118     dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
7119     dotace na investiční výstavbu ze státních fondů
7144     poplatky placené celnímu orgánu
7146     poplatky placené celnímu orgánu
7147     poplatky placené celnímu orgánu
7148     poplatky placené celnímu orgánu
7149     poplatky placené celnímu orgánu
7214     dotace okresním úřadům a obcím
7216     dotace okresním úřadům a obcím
7217     dotace okresním úřadům a obcím
7218     dotace okresním úřadům a obcím
7219     dotace okresním úřadům a obcím
7514     vztahy státního rozpočtu k bance
7516     vztahy státního rozpočtu k bance
7517     vztahy státního rozpočtu k bance
7518     vztahy státního rozpočtu k bance
7519     vztahy státního rozpočtu k bance
7614     dávky sociálního zabezpečení
7616     dávky sociálního zabezpečení
7617     dávky sociálního zabezpečení
7618     dávky sociálního zabezpečení
7619     dávky sociálního zabezpečení
7714     státní sociální podpora
7716     státní sociální podpora
7717     státní sociální podpora
7718     státní sociální podpora
7719     státní sociální podpora
8144     ostatní platby daní, poplatků a odvodů
8146     ostatní platby daní, poplatků a odvodů
8147     ostatní platby daní, poplatků a odvodů
8148     ostatní platby daní, poplatků a odvodů
8149     ostatní platby daní, poplatků a odvodů
9114     finanční zúčtování
9116     finanční zúčtování
9117     finanční zúčtování
9118     finanční zúčtování
9119     finanční zúčtování
9144     zrušené dávky placené celnímu orgánu
9146     zrušené dávky placené celnímu orgánu
9147     zrušené dávky placené celnímu orgánu
9148     zrušené dávky placené celnímu orgánu
9149     zrušené dávky placené celnímu orgánu
9617     vratky příspěvků na členské podíly v družstevní stabilizační bytové výstavbě
9814     mimořádné odvody v průběhu roku
9816     mimořádné odvody v průběhu roku
9817     mimořádné odvody v průběhu roku
9818     mimořádné odvody v průběhu roku
9819     mimořádné odvody v průběhu roku
9914     účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
9916     účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
9917     účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
9918     účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy
9919     účelové prostředky ze státního rozpočtu poskytnuté z vládní rozpočtové rezervy

 

*   kromě plateb pod symbolem 10X, 80X
**  kromě plateb pod symbolem 40X
***  zakázané konstantní symboly

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

- seznam kódů bank a SWIFTŮ
- kódy zdravotních pojišťoven
- Co je BIC
- Co je specifický symbol
- Co je IBAN

Jednoduše řečeno, SWIFT je finanční „facebook, který slouží bankám pro komunikaci po celém světě.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) je společnost pro mezibankovní finanční telekomunikaci. Platba SWIFT slouží k odesílání a přijímání úhrad v cizí měně po celém světě. V rámci SWIFTu má každá zúčastněná banka svůj jedinečný identifikační kód – BIC.

BIC neboli SWIFT kód se skládá z 8 až 11 znaků:
- první čtyři znaky jsou kódem banky (kód MONETA Money Bank je AGBA)
- další dva znaky označují kód země (pro ČR jsou to písmena CZ)
- následuje dvoumístný kód místa/regionu (Praha má např. PP)
- poslední tři znaky jsou volitelné a označují kód pobočky banky

SWIFT kód MONETA Money Bank může vypadat takto: AGBACZPP
Některé banky mohou chtít doplnit kód na 11 znaků, v takovém případě by kód vypadal takto: AGBACZPPXXX.

Pokud posíláte úhradu v rámci EU v měně EUR, je výhodné namísto SWIFT platby použít SEPA úhradu. Jestliže má úhrada veškeré náležitosti, MONETA Money Bank ji pošle vždy jako SEPA, která je pro klienta výhodnější, i když ten ji zadá v jiném formuláři.

K čemu se SWIFT dnes používá?
V současnosti používají banky SWIFT převážně k přenosu dat a informací. Dříve se používaly dálnopisové zprávy, které nyní tvoří nepatrnou část zasílaných informací. S dálnopisovým spojením se dnes můžete setkat v méně významných bankách a finančních institucích, které zpracovávají malé množství transakcí a napojení na systém SWIFT by pro ně bylo příliš nákladné. V mnoha zemích byl již dálnopis dokonce zrušen. V ČR se tak stalo v roce 2008.

Zapojením do SWIFTu získávají banky velké množství výhod. Mezi nejvýznamnější patří rychlá komunikace s ostatními bankami a finančními institucemi v rámci celého světa, zvýšení efektivity zpracování informací díky plné automatizaci, snížení nákladů na přenos informací nebo vyšší bezpečnost.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

- seznam kódů bank a SWIFTŮ
- kódy konstantních symbolů
- kódy zdravotních pojišťoven

Povinnou součástí účetní závěrky je podle zákona o účetnictví také výkaz zisků a ztrát, který se běžně označuje jako výsledovka. Účetní jednotce (podnikateli, firmě apod.) výsledovka ukazuje, jakého ekonomického výsledku za sledované období daný subjekt dosáhl – zda byl v zisku, nebo ve ztrátě.

Výsledovka zachycuje výnosy a náklady a má předem danou strukturu. Menší subjekty, které nejsou povinny nechávat svou závěrku ověřovat auditorem, mohou výsledovku sestavovat ve zjednodušeném rozsahu.  

Výnosy a náklady

Ve finančním výkazu zisků a ztrát se objeví vše, co daný subjekt za sledované období zaplatil (náklady) nebo inkasoval (výnosy). Nejen z pohledu (soukromého) investora je patrné, že výsledovka je zásadním výkazem pro posouzení ziskovosti sledované společnosti.

Výnosy a náklady jsou ve výsledovkách tříděny podle 3 druhů činností:

- provozní činnost (hlavní činnost firmy):
   - výnosy – prodej zboží a služeb, marže (tj. rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou), úroky a pokuty vyplývající ze vztahů s odběrateli apod.,
   - náklady – materiál, spotřeba energie, mzdy, služby, údržba a opravy, cestovné, manka, daně, poplatky atd.,
- finanční činnost (úroky, investice apod.):
   - výnosy – úroky z vkladů (např. termínované vklady) apod.,
   - náklady – úroky z úvěru apod.,
- mimořádná činnost (neočekávané položky):
   - výnosy – např. náhrada za škodu způsobenou přírodní katastrofou,
   - náklady – např. škody na zařízení způsobené nečekanou živelní pohromou.

Provozní zisk

Provozní zisk společnosti lze jednoduše stanovit tak, že se od provozních výnosů odečtou provozní náklady. Získaný výsledek ukazuje, zda je provoz sledované společnosti ziskový, nebo ztrátový.

EBIT
Za touto anglickou zkratkou (Earnings before Interest and Taxes) se skrývá provozní zisk společnosti před odečtením úroků a daní. Data pro Výpočet EBIT poskytuje výkaz zisků a ztrát. EBIT umožňuje srovnávat ekonomické výsledky subjektů s odlišnou kapitálovou strukturou a nestejnou mírou zdanění.

EBITDA
Provozní zisk před odečtením úroků, daní, odpisů a amortizací (z angl. Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization); jde o ukazatel hrubého zisku společnosti, od kterého byly odečteny režijní náklady. Na rozdíl od EBIT zahrnuje EBITDA ve svém výpočtu jak odpisy, tak amortizaci. Soukromí investoři často využívají EBITDA, pokud chtějí zhodnotit danou společnost včetně jejích dluhů

Výsledovka versus rozvaha

Oba tyto finanční výkazy jsou povinnou součástí účetní závěrky dané účetní jednotky.
Výsledovka (výkaz zisků a ztrát) představuje výsledky hospodaření za dané období (zpravidla 1 účetní rok). Jedná se o ukazatel tokový, tzn. že je shrnutím údajů za sledované hospodářské období. S nástupem nového sledovaného období začíná shromažďování důležitých údajů opět od začátku (od nuly).

Rozvaha (bilance aktiv a pasiv) ukazuje finanční schopnosti dané společnosti. Je to ukazatel stavový (zhotovován k určitému datu), zobrazující jeden daný okamžik. Na konci účetního období se sestavuje konečná rozvaha.

Oba výkazy poskytují cenné informace např. pro fundamentální analýzu daného ekonomického subjektu.

Za anglickou zkratkou ROE (Return on Equity) najdeme ukrytý pojem „rentabilita vlastního kapitálu“. Zjednodušeně se dá říci, že ROE vyjadřuje, kolik vynesla každá vložená koruna z vlastního kapitálu.

Ukazatel je důležitý především pro majitele společnosti, držitele akcií i další investory; zajímat může i konkurenci. Indikátor ROE by měl naznačovat, jak efektivně daná společnost hospodaří s vloženými prostředky.

Výpočet ROE a jeho nedostatky
Rentabilita vlastního kapitálu se vypočítává podle následujícího vzorce:
 

 

ROE = výsledek hospodaření : vlastní kapitál
 

Na základě skutečností, podle kterých se ROE vypočítává, vykazuje tento indikátor několik nedokonalostí. Jedná se například o:

  • není zahrnuta rizikovost návratnosti kapitálu,
  • nepočítá se podle tržní hodnoty kapitálu, ale podle hodnoty účetní,
  • obvykle se nebere v potaz inflace ani náklady na kapitál,
  • nejsou zohledňovány úvěry firmy (popř. závazky), takže za poměrně dobrou hodnotou ROE se může skrývat i značně zadlužená společnost.

Likvidita je ukazatel, který vypovídá o tom, jak rychle lze investici proměnit na hotové peníze. Obecně řečeno: čím vyšší je likvidita určitého produktu, tím rychleji se dá investice zpeněžit. Čím rychleji lze peníze získat zpět z investice, tím nižší výnosy z investice můžete očekávat.

Různá hlediska pojmu likvidita

Likvidita je velmi široký pojem a lze ji definovat z různých hledisek. Likviditu je možné vymezit jako míru schopnosti podniku přeměnit svá aktiva na peněžní prostředky a těmi krýt v požadovaném čase a podobě všechny své splatné závazky, a to při minimálních nákladech na celou přeměnu. Likvidita je v tomto smyslu otázkou míry a času, jak je subjekt schopen dostát svým závazkům. Likvidita se v tomto případě měří pomocí ukazatelů z finanční analýzy. Z tohoto pohledu je likvidita poměrový ukazatel, který lze definovat jako momentální schopnost uhradit splatné závazky.

Z pohledu firmy je likvidita schopnost firmy „získat prostředky pro úhradu svých závazků přeměnou jednotlivých složek majetku před splatností závazků krytých těmito složkami“. Zjednodušeně pak lze říci, že likvidita je schopnost firmy dostát svým finančním závazkům.

Z uvedených definic je patrné, že přeměna těchto prostředků má sloužit výhradně k zajištění solventnosti, a je možné ji tak považovat za krátkodobou platební schopnost firmy. Pojem solventnost s pojmem likvidita bezprostředně souvisí. Mezi oběma existuje přímá závislost, ale nelze je zaměňovat. Vzájemná závislost se dá nejjednodušším způsobem vysvětlit tak, že podmínkou solventnosti je likvidita.

Z hlediska makroekonomie se tento pojem užívá v rámci burz a obchodů mezi centrální bankou s bankami, kdy centrální banka vykupuje za určitých podmínek přebytek likvidity bank. Pojem likvidita se zjednodušeně používá jako synonymum pro disponibilní peněžní prostředky.

Ukazatele likvidity

Určují, do jaké míry je daná společnost schopna hradit své krátkodobé závazky (tj. takové, které mají splatnost nanejvýš 1 rok). Východiskem pro tyto ukazatele je výkaz zisků a ztrát (výsledovka) a bilance aktiv a pasiv (rozvaha). V praxi se používají především tyto ukazatele likvidity:

Běžná likvidita
Běžná likvidita, někdy také nazývána jako ukazatel solventnosti, se stanoví tak, že se celková oběžná aktiva vydělí krátkodobými závazky. Výsledná hodnota (ideálně v intervalu 1,8 až 2,5) ukazuje, kolikrát dokáže firma pokrýt všechny své krátkodobé závazky dostupnými oběžnými aktivy. Smyslem je, aby firma používala k úhradě krátkodobých závazků právě tu část aktiv, která je k tomu vymezena.

Určitým omezením tohoto ukazatele je, že nehledí na různé doby splatnosti krátkodobých závazků. A kromě toho je také závislý na různých faktorech, jako je např. struktura a likvidnost oběžných aktiv, odvětví, ve kterém firma působí apod.

Pohotová likvidita
Tento ukazatel se stanovuje téměř stejným způsobem jako běžná likvidita, rozdíl je pouze v tom, že u pohotové likvidity se od oběžných aktiv odečte objem zásob. Optimální hodnota se pohybuje v rozmezí 1 až 1,5. Firmy, které poskytují hlavně služby, mají hodnotu pohotové likvidity prakticky stejnou jako běžnou likviditu.

Okamžitá likvidita
K tomuto ukazateli se dojde tak, že se finanční majetek vydělí objemem krátkodobých závazků. Optimální hodnota se pohybuje v intervalu 0,2 až 0,5.

Likvidnost

Likvidnost lze chápat jako určitou vlastnost majetku (aktiv), konkrétně jeho schopnost přeměny na peněžní prostředky. Náklady na tuto přeměnu by měly být co možná nejnižší. Zjednodušeně lze také říci, že majetek, který je likvidní, je snadno obchodovatelný.

Česká národní banka je centrální bankou České republiky a její činnost je upravena Zákonem o ČNB.

ČNB funguje jako kontrolní orgán, který dohlíží nad finančním trhem v České republice a pečuje o finanční stabilitu a bezpečné fungování finančního systému v rámci celé ČR. Vydává mince a bankovky, spravuje devizové rezervy státu, řídí peněžní oběh, určuje měnovou politiku a podporuje obecnou hospodářskou politiku vlády. Řídí i inflaci tím, že ovlivňuje množství peněz v oběhu prostřednictvím úrokových sazeb. Dohlíží nad kapitálovým trhem, dalšími bankami, penzijním pojištěním, pojišťovnami a dalšími subjekty působícími na finančním trhu České republiky.

Mimo to Česká národní banka poskytuje bankovní služby státu a veřejným institucím. Výrazně také ovlivňuje podobu hypoték na české trhu. Může zastropovat výši hypoték nebo určit jaké požadavky musí žadatel o hypotéku splnit. Dříve tyto pokyny měly podobu doporučení, kterými se banky řídily. Novela z roku 2019 ale situaci poupravila a bankám v případě neuposlechnutí ČNB hrozí pokuta.

 

Hypoteční úvěr či hypotaéka je dlouhodobý úvěr zajištěný zástavním právem k nemovitosti, která je určena k bydlení, nachází se na území ČR a je zapsaná v Katastru nemovitostí.

Obvykle se k zajištění hypotéky využívá financovaná nemovitost, ručit se však může i jiným objektem. Zajištění zástavním právem znamená určité omezení s dispozičním právem k nemovitosti. Na hypotečním trhu jsou zpravidla nabízeny dva typy úvěrů a dělíme je především dle účelu financování, tj. na co chce klient peněžní prostředky z hypotéky využít.

Klasická hypotéka je účelová a je vázána na pořízení bydlení. Hypotéka může sloužit k pořízení jak vlastního bydlení, tak k pořízení nemovitosti za účelem pronájmu. Dále se hypotéka nejčastěji využívá pro tyto účely: koupě nemovitosti do osobního vlastnictví, financování, rekonstrukce či stavba nemovitosti, zpětné proplacení vlastních finančních prostředků investovaných do nemovitosti, refinancování stávajícího účelového úvěru, který byl použit na investici do nemovitosti, koupě podílu nemovitostí za účelem vypořádání spoluvlastnických či dědických podílů nebo společného jmění manželů. S každou eventualitou Vám pomůže hypoteční bankéř, stačí nás kontaktovat.

Druhým typem je neúčelová hypotéka, kterou můžete financovat cokoli. Typicky se jedná o Americkou hypotéku či Konsolidaci půjček zajištěnou nemovitostí. Hypotéku na bydlení můžete sjednat již od 300 000 Kč až do 80 % zástavní hodnoty nemovitosti. Americká hypotéka je pak poskytována od 100 000 Kč až do 70 % hodnoty nemovitosti.

Hypotéka je splácena obvykle měsíčními anuitními splátkami, sami si můžete zvolit splatnost úvěru a dobu fixace úrokové sazby. Splatnost značí, jak dlouho budete hypotéku splácet a nastavit ji můžete většinou od 5 do 30 let. Pokud budete chtít hypotéku splatit předčasně, máte možnost využít dílčích splátek či celkového mimořádného splacení. Mimořádné splátky jsou u MONETA Money Bank zdarma.

 

PayPal je mezinárodně rozšířená metoda bezpečného placení na internetu.

Nákupu přes internet můžete zaplatit přímo platební kartou online. Tento způsob platby ovšem není příliš pohodlný. Upřímně, koho baví vyplňovat šestnáctimístný kód platební karty při každém nákupu? PayPal představuje platební metodu, která Vám ušetří čas a zabezpečí Vaše nákupy, především ze zahraničí.

Jak funguje PayPal?
Pro využití služby PayPal je potřeba se registrovat na stránkách www.paypal.com. Založení PayPal účtu nezabere víc jak několik minut, stačí vyplnit základní osobní údaje, e-mailovou adresu a zvolit si heslo. Po přihlášení do PayPal účtu jej můžete užívat jako osobní elektronickou peněženku, do níž si budete převádět finanční prostředky přímo ze svého účtu. Přesouvat peníze lze mezi všemi uživateli PayPalu, tedy nejen obchodníky, ale i soukromými osobami. Na účet PayPalu Vám může poslat peníze jakýkoli jiný uživatel této služby. A jak poslat peníze na PayPal účet? Peníze lze převést jednoduše příkazem z Vašeho účtu.

Existuje ale také možnost propojit účet PayPalu s platebními kartami. Ušetříte tím nejen čas strávený vyplňováním údajů z platebních karet, ale především přispějete k ochraně svých peněz při online transakcích.

Rozšíření služby PayPal je značné. Především zahraniční obchodníci ji využívají už léta, ovšem i na českém trhu se již častěji vyskytuje možnost zaplatit online nákup přes PayPal. V případě zahraničního obchodu si můžete zvolit dokonce platbu v cizí měně, částka se automaticky přepočítá podle aktuální kurzu.

Jak platit přes PayPal?
Při využívání služby PayPal máte dvě možnosti. Můžete si poslat peníze na svůj PayPal účet, a užívat jej jako elektronickou peněženku pro internetové platby doma i v zahraničí. Nebo můžete PayPal účet propojit s platebními kartami, a platit online přímo penězi ze svého úču.

Samotný postup placení přes PayPal je velice jednoduchý. Pokaždé, když zvolíte zaplatit nákup přes PayPal, přesměruje Vás daná stránka na PayPal. Zde zadáte svůj e-mail a heslo k účtu. Po potvrzení částky proběhne platba v řádu několika sekund. Ušetříte navíc čas za vyplňování adresy, kterou prodejce získá z Vašeho účtu u PayPalu.

Spotřebitelský úvěr je půjčka poskytnutá spotřebiteli jako soukromé osobě. Úvěr může být neúčelový, ale může také sloužit k uhrazení závazků klienta nebo za účelem pořízení spotřebního zboží nebo služeb.

Při odpovědi na otázku co je spotřebitelský úvěr je dobré zmínit, že banka nebo nebankovní společnost může požadovat po klientovi zajištění úvěru, například zastavením movitého či nemovitého majetku. Další častou možností, jak úvěr zajistit, je spolužadatel, který se zaváže, že případně dluh za klienta uhradí sám.

Spotřebitelský úvěr je obvykle splácen v pravidelných měsíčních splátkách. Jejich počet a výše jsou součástí úvěrové smlouvy. Spotřebitelský úvěr lze čerpat v hotovosti nebo převodem na účet.

Pravidla spotřebitelského úvěru
Náležitosti spotřebitelských úvěrů podrobně řeší zákon o spotřebitelském úvěru. Například je zde stanovena povinnost poskytovatelů úvěrů posoudit finanční situaci žadatele o úvěr a vyhodnotit jeho schopnost úvěr splácet. V této souvislosti samozřejmě mohou poskytovatelé požadovat řadu informací a také je ověřit, třeba v úvěrových registrech.

Úvěrová kalkulačka
Úvěrová kalkulačka slouží k rychlému a jednoduchému zjištění přibližné výše měsíční splátky a úrokové sazby spotřebitelského úvěru. Získáte tak orientační informace právě o Vámi zvažovaném spotřebitelském úvěru. Úvěrová kalkulačka Vám může být také nápomocná při srovnání spotřebitelských úvěrů a výběru toho nejvýhodnějšího.

Za&nbsp;zkratkou BIC se skrývají anglická slova Business Identification Code, česky „obchodní identifikační kód“. Slouží k&nbsp;jednoznačné identifikaci finanční instituce v&nbsp;mezinárodním platebním styku. Alternativně se také uvádí pod&nbsp;zkratkou <a href="/slovnik-pojmu/detail/co-je-swift">SWIFT</a>

Co je SWIFT
Anglická zkratka SWIFT označuje Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci. Každá finanční společnost, která se do sítě SWIFT zapojí, dostane svůj unikátní kód BIC, pod kterým se identifikuje. Spolu s mezinárodním číslem účtu IBAN se jeho prostřednictvím směřují zahraniční platby.

Pozn. Původně znamenala zkratka BIC Bank Identifier Code. Protože ve společnosti SWIFT však nejsou zúčastněny pouze banky, ale i pojišťovny, stavební spořitelny ad., byl význam zkratky upraven.

Struktura kódu SWIFT/BIC
Mezinárodní kód banky SWIFT/BIC se může skládat z 8 nebo 11 znaků:

AGBACZPPXXX

AGBA – kód finanční instituce ze 4 znaků (v našem příkladě MONETA Money Bank, a. s.)
CZ – kód země, kde má daná instituce své sídlo, skládá se ze 2 znaků
PP – dvoumístný kód města, kde je sídlo (PP = Praha)
XXX – volitelný kód pobočky dané finanční instituce (týká se spíše velkých zemí, např. v Německu je na jednu spolkovou zemi jedna „pobočka“ se specifickým třímístným kódem), ČR se chápe jako jeden region, takže většina institucí u nás třímístný kód nemá a jejich BIC tvoří jen 8 znaků.

 

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5