Poradna

Časté dotazy

Stavební spoření

Smlouva o stavebním spoření se uzavírá na dobu neurčitou. Důležitá je vázací doba, která trvá 6 let.

Spořit ale můžete podstatně déle, jediným omezením je cílová částka, kterou nesmíte překročit. Pokud totiž naspoříte více než sjednanou cílovou částku, jedná se o takzvané „přespoření“. V tomto přpadě je teba zvýšit cílovou částku, nebo spoření ukončit a založit nové. Stavební spořitelna u smluv uzavřených do 30. 6. 2014 přestane Vaše vklady přijímat a smlouvu může ukončit, protože spoření již nenaplňuje svůj účel (poskytnutí úvěru ze stavebního spoření).

Stavební spoření je na druhou stranu možné ukončit kdykoliv, ale pokud tak učiníte před koncem šestileté vázací doby ztratíte nárok na vyplacení státní podpory a stavební spořitelna Vám naúčtuje poplatek podle platného sazebníku. Smlouvy uzavřené od 14. 10. 2019 je možné před koncem vázací doby ukončit po dvou letech bez poplatku.

Také je třeba si uvědomit, že při pokračování spoření po skončení vázací doby se snižuje zhodnocení vložených prostředků, klesá totiž podíl získané státní podpory za rok na celkovém zůstatku účtu stavebního spoření. Navíc jakmile splníte podmínky pro přidělení cílové částky a nevyužijete nabídku úvěru ze stavebního spoření, může být po uplynutí vázací doby úroková sazba z vkladů snížena.

Stavební spoření nabízí zhodnocení vložených peněz a zároveň možnost získání úvěru na bydlení.

Stavební spoření je finanční produkt, který umožňuje spořit a zhodnocovat peníze a dále také financovat stavbu, rekonstrukci nebo koupi domu či bytu prostřednictvím úvěru.

Stavební spoření tedy můžeme rozdělit na dvě části spořicí a úvěrovou. Ve spořicí fázi klient na svůj účet ukládá (většinou měsíčně, dle své potřeby) předem sjednanou částku. Vklady jsou úročeny a jednou ročně je k nim přidána záloha státní podpory. V závislosti na rozhodnutí klienta končí stavební spoření buď výpovědí smlouvy, dohodou, nebo přidělením úvěru ze stavebního spoření, pokud jej bude chtít využít.

Pro čerpání státní podpory je třeba dodržet vázací lhůtu 6 let nebo využít úvěr ze stavebního spoření. Pokud klient smlouvu vypoví před koncem vázací doby, musí státní podporu vrátit. Roční státní příspěvek činí 5 % z uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však 1 000 Kč za kalendářní rok. Klient také může od stavební spořitelny čerpat některý z nabízených úvěrů:

1. Řádný úvěr ze stavebního spoření
Tento typ úvěru garantuje stejnou úrokovou sazbu po celou dobu jeho splácení. Úvěr je možné bez sankcí kdykoliv splatit.

2. Překlenovací úvěr ze stavebního spoření
Pokud klient nesplňuje podmínky pro nárok na čerpání řádného úvěru ze stavebního spoření, může požádat o  překlenovací úvěr do doby, než získá řádný úvěr ze stavebního spoření.

Stavební spoření můžete uzavřít, pokud jste fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR, nebo občan EU s povolením pobytu v ČR a rodným či jiným evidenčním číslem přiděleným příslušným orgánem ČR.

Zatím nejsem klientem MONETA Money Bank

 

SJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO SPOŘENÍ ONLINE
K založení stavebního spoření potřebujete:

 

  • Věk nad 18 let
  • Občanský průkaz
  • Řidičský průkaz nebo cestovní pas
  • Daňovou rezidenci v ČR
  • České státní občanství
  • Účet na Vaše jméno založený na pobočce české banky
  • Chytrý mobilní telefon s českým číslem

SJEDNÁNÍ STAVEBNÍHO SPOŘENÍ NA POBOČCE

Pokud jste starší 18 let, budete na návštěvu pobočky banky nebo poradce stavební spořitelny potřebovat občanský průkaz nebo průkaz o povolení k pobytu, a naopak jste-li mladší 18 let, tak rodný list a zákonného zástupce s občanským průkazem.
 

Jsem klientem MONETA Money Bank

Stavební spoření můžete pohodlně sjednat online v aplikaci Smart Banka nebo v  Internet Bance, případně na kterékoliv pobočce.

PŘI ZALOŽENÍ NA POBOČCE
Prostředky můžete vložit na pokladně pobočky MONETA Money Bank ihned po založení stavebního spoření nejpozději do 29. 12. 2023.


PŘI ZALOŽENÍ ONLINE

Vyčkejte, až Vám zašleme potvrzovací SMS, že jsme Vám stavební spoření založili. Prostředky poté zašlete na Váš účet stavebního spoření, jeho číslo máte uvedené ve smlouvě.
– Mám účet u MONETA Money Bank – do 29. 12. 2023 do 15:00 hodin zadejte příkaz k převodu prostředků na účet stavebního spoření přes Smart Banku nebo Internet Banku
– Mám účet u jiné banky – zadejte u své banky příkaz k převodu prostředků na účet stavebního spoření. Na účty stavební spořitelny není možné zasílat okamžité platby, proto se informujte u své banky, do kdy je možné zadávat standardní platby, aby byly prostředky na Váš nový účet stavebního spoření připsány do 29. 12. 2023 do 16:00 hodin.

Spořicí účet se zřizuje vždy na dobu neurčitou, a to jak v případě založení na pobočce, tak v případě založení online přes webové stránky. Vedení spořicího účtu je zdarma a je jen na Vás, jak dlouho budete chtít účet využívat.

Rozhodnete-li se účet zrušit, můžete tak učinit na jakékoli pobočce. Vzhledem k tomu, že ke spořicímu účtu není vedená platební karta, účet lze zrušit okamžitě bez výpovědní lhůty.

 

Právo na ukončení smluvního vztahu s klientem má i MONETA Money Bank. Ta tak může učinit pouze s dvouměsíční výpovědní lhůtou. K takovým případům dochází ale velmi ojediněle a jen ve velmi specifických případech.

V doporučeném dopise jsou pouze přihlašovací údaje. Peníze můžete poslat na účet stavebního spoření (číslo smlouvy/7970) hned po založení smlouvy nehledě na doručení dopisu.
Další finance už pak posíláte na své číslo účtu, tzn. číslo smlouvy / 7970.
V případě, že uspoříte za rok více než 20 000 Kč, se samozřejmě nic neděje. V aktuálním roce stavební spořitelna požádá o státní příspěvek pouze k částce 20 000 Kč a částka navíc se převede do dalšího roku. Příští rok se převedená částka přičte k naspořené částce a stavební spořitelna požádá o státní podporu (opět pouze maximálně z 20 000 Kč, zbytek se převede opět do dalšího roku). Všechny vložené prostředky se úročí. Čím více peněz tedy budete na stavební spoření vkládat, tím více jich uspoříte a tím rychleji dosáhnete cílové částky.

Stavební spoření je spořicí produkt vhodný ve své podstatě pro každého. Mladí i starší si mohou díky němu spořit na vlastní bydlení, vybavení bytu nebo jeho rekonstrukci. Senioři ho mohou použít jako variantu ke spoření k důchodu, přičemž získají peníze ze státní podpory. Rodiče mohou uzavřít stavební spořeni pro své nezletilé děti a šetřit jim tak do budoucna na první bydlení nebo třeba na školné.

Důvodů, proč Vám nebyla přiznána státní podpora, může být hned několik. Předně platí pravidlo o tom, že na státní příspěvek má nárok každý občan pouze jednou, na své rodné číslo. Pokud tedy máte podepsaných více smluv o stavebním spoření, státní podporu dostanete pouze na jednu z nich. Dalším důvodem může být například to, že jste nevložili na účet žádné peníze nebo neposlali dostatečnou částku pro uznání státní podpory.

Stavební spoření se sjednává na dobu neurčitou. Minimální doba, po kterou je nutné vytrvat u smlouvy se stavebním spořením, pokud nechcete přijít o státní podporu, je šest let. Po tu dobu totiž trvá tzv. vázací doba. Pokud smlouvu vypovíte dřív, přijdete o celou již připsanou státní podporu.

Ano, tuto možnost máte kdykoli. Při snížení cílové částky se poplatek za uzavření smlouvy, který se odvíjí od cílové částky, nevrací. V některých případech může být snížení cílové částky zpoplatněno. Je potřeba si tedy dobře rozmyslet výši cílové částky již na začátku. Pokud tak učiníte v souvislosti s žádostí o úvěr ze stavebního spoření, budete tak moci učinit zdarma.

 

Mohu cílovou částku stavebního spoření zvýšit?

Cílovou částku můžete zvýšit kdykoliv, pokud se změnou souhlasí stavební spořitelna. Při zvýšení cílové částky se hradí poplatek ve výši 1 % z rozdílu cílových částek (tzn. 1 % z navýšení).

K plnění podmínek stavebního spoření Vás nikdo nemůže nutit, smlouvu můžete kdykoli zrušit. V případě, že si podepsání smlouvy rozmyslíte během prvních 30 dnů od jejího podepsání, nemusíte udávat ani důvod a nepřijdete dokonce ani o žádné peníze. Poplatek za uzavření smlouvy Vám beze zbytku vrátíme.


Od smlouvy můžete ovšem odstoupit i později. Pokud své uspořené peníze potřebujete dříve, než uplyne zákonem stanovená vázací lhůta šesti let, můžete smlouvu vypovědět. Přijdete tím ovšem o celou připsanou státní podporu a stejně tak o poplatek za uzavření stavebního spoření, který jste uhradili při jeho sjednání.

Velkou výhodou stavebního spoření je fakt, že je možné v jeho průběhu vkládat libovolně velké částky (celková výše vkladů nesmí přesáhnout cílovou částku). Pokud tedy např. vložíte na "stavebko" hned po sepsání smlouvy 120 000 Kč, nemusíte teoreticky příštích šest let uhradit na účet už ani korunu, a přesto získáte státní podporu v celé její výši. Stavební spořitelna automaticky převádí částku nad 20 000 Kč na další rok.
Kdykoli během trvání smlouvy o stavebním spoření máte možnost smlouvu ukončit. Je ovšem třeba mít na paměti, že v takovém případě přijdete nejen o vstupní poplatek spojený se sepsáním smlouvy, ale především o státní příspěvek v celé jeho výši.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5