Poradna

Časté dotazy

Pojištění

Nejčastěji Vás zajímá

Nejen onkologická onemocnění se řadí mezi závažná onemocnění. Ohrožují nás i nemoci kardiovaskulárního systému, neurologická onemocnění (infarkt, mrtvice a další), ale i onemocnění jako je encefalitida, diabetes nebo roztroušená skleróza, které vždy negativně ovlivní život klienta a celkově životní úroveň celé rodiny.

V případě lékařem potvrzené diagnózy vyplatí pojišťovna pojištěnému plnění ve výši pojistné částky platné k datu pojistné události.
Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako datum počátku pojištění.
Pojistnou událostí je v tomto případě smrt z jakékoli příčiny. Pojišťovna tedy nerozlišuje, zda k úmrtí klienta došlo v důsledku nemoci, či mu ho způsobil úraz. V případě pojistné události vyplatí pojišťovna obmyšlené osobě pojistné plnění ve výši pojistné částky platné ke dni vzniku pojistné události, tedy v tomto případě k datu úmrtí.
Na smlouvě lze kombinovat pojištění pro případ smrti následkem úrazu nebo nemoci s pevnou i klesající pojistnou částkou. Tímto způsobem je možné efektivně zajistit úvěr nebo hypoteční úvěr.
Životní pojištění automaticky zaniká uplynutím pojistné doby. Jednotlivá připojištění (závažná onemocnění s progresí, komplexní invalidita, smrt následkem úrazu a nemoci) mají individuální vstupní a výstupní věk.

Kompletní výčet případů, ve kterých zaniká pojištění naleznete v pojistných podmínkách v sekci Dokumenty ke stažení.
Životní pojištění úraz, nemoc či smrt neodvrátí, ale může jejich finanční dopady zmírnit.

K životnímu pojištění je třeba přistupovat jako k produktu, který má v první řadě sloužit jako ochrana pro případ úmrtí, úrazu či vážné nemoci, a spořicí složku je brát jen jako doplněk. Je třeba také zvážit typ životního pojištění, protože investiční, rizikové nebo kapitálové životní pojištění se od sebe liší. U investičního životního pojištění klient investuje do podkladových aktiv a jeho investice může být velmi zisková, ale také nulová. U kapitálového životního pojištění má klient garantovaný výnos. Rizikové životní pojištění slouží k zajištění klienta a blízkých osob v případě úrazu, nemoci nebo smrti.


MONETA Money Bank nabízí klientům rizikové životní pojištění NN Život, kde si mohou zvolit ze dvou balíčků podle rizik. Pojistit se tak mohou na smrt následkem úrazu nebo nemoci, invaliditu prvního až třetího stupně a v rozšířeném balíčku lze pojistit i závažná onemocnění včetně rakoviny. Rizikové pojištění NN Život zajistí překlenutí nepříznivé životní situace a zachování dosavadního životního standardu rodiny.

V případě krátkodobého cestovního pojištění jste pojištěn/a od 00:00 hodin dne, který jste si zvolil jako den počátku pojištění.
Den počátku pojištění se může shodovat se dnem sjednání pojištění, nesmí mu však předcházet.
V případě, že si sjednáte na danou cestu pojištění až ze zahraničí, jste pojištěn/a až po 1 hodině od sjednání pojištění.

Úhrada za pojištění Vám bude automaticky stržena z běžného účtu, ke kterému bylo cestovní pojištění zřízeno.

Dlouhodobé cestovní pojištění je platné od 00:00 hodin následujícího dne po dni sjednání.
V případě sjednání ze zahraničí je pojištění aktivní po uplynutí čekací doby 24 hodin, a to pouze v případě, že dojde k přistoupení pojištění do 5 kalendářních dnů ode dne překročení hranic. V opačném případě pojištění pro danou cestu nenabude účinnosti.
Úhrada za pojištění Vám bude odečtena automaticky z Vašeho běžného účtu vedeného u MONETA Money Bank jako poplatek za každý měsíc zpětně (obvykle do 5. pracovního dne).
Cestovní pojištění Komfort je poskytováno automaticky zdarma všem držitelům platebních karet Stříbrná a Gold od MONETA Money Bank.

Cestovní pojištění Komfort v sobě zahrnuje i rodinný program. Vztahuje se na: manžela/manželku držitele karty, registrovaného partnera/partnerku držitele karty
Příbuzné v řadě přímé (tj. děti – ať již vlastní nebo svěřené do náhradní rodinné péče držitele karty či jeho manžela/manželky, rodiče, prarodiče, vnuky apod.
Druha/družku či partnera/partnerky, jestliže tyto osoby neuzavřely manželství ani registrované partnerství, ale trvale spolu žijí ve společné domácnosti

Výlučně však za předpokladu, že uvedené osoby cestují a pobývají v zahraničí společně s držitelem karty. Celkový počet osob cestujících společně s držitelem karty MONETA Money Bank je omezen na max. 3 osoby.

Pojištění vzniká v 00:00 hodin dne následujícího po dni, kdy držitel karty přistoupil k pojištění.
Cestovní pojištění si nejjednodušeji sjednáte ve Smart bance, a to na pár kliknutí. Sjednat si ho můžete i v Internet bance nebo na jakékoliv pobočce MONETA Money Bank.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5