Poradna

Časté dotazy

Úrazové pojištění

Ano, nárok na pojistné plnění nevzniká, pokud pojistná událost nastala, například, v souvislosti:

- S letem pojištěného jakýmkoli leteckým prostředkem, s výjimkou pravidelných leteckých spojů a charterových (rekreačních sezonních) letů provozovaných licencovaným leteckým dopravcem a registrovaných letů
- S účastí při jakékoli profesionální sportovní činnosti (závody, soutěže, včetně přípravy a tréninků)
- Se sportovní a zábavní činností pojištěného spojenou s vysokým nebezpečím (zejména horolezectví, bungee jumping, bojové a kontaktní sporty, motorové sporty všech druhů, potápění, skoky na lyžích, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy).

Kompletní výčet výluk z pojištění naleznete ve Všeobecných pojistných podmínkách a příslušných zvláštních pojistných podmínkách).

Zvýšené množství dětských úrazů pojišťovna MetLife Europe, d.a.c. každoročně eviduje v období prázdnin, ať už letních nebo zimních - děti mají volno, tráví čas venku s rodinou a kamarády a více sportují. Vzhledem k této skutečnosti proto poskytujeme dvojnásobné plnění v případě, že si dítě přivodí úraz během jakýchkoliv oficiálně vyhlášených školních prázdnin.
Počátek úrazového pojištění je stanoven na 00:00 hodin dne následujícího po dni podpisu přihlášky k pojištění.
Za pojistnou událost uzná pojišťovna také úraz, která není výslovně uveden v Oceňovací tabulce, pokud je srovnatelný s některým poškozením uvedeným v této tabulce.
Vstupní věk:
18-65 let včetně - pro dospělé
0-18 let včetně - pro děti u varianty Rodina
Vstupní věk:
Úrazové pojištění k dětskému účtu – dítě od narození do 15 let, zákonný zástupce nad 18 let
Úrazové pojištění ke studentskému účtu – dítě ve věku 15-27 let, zákonný zástupce nad 18 let
Úrazové pojištění k běžnému účtu rodiče – dítě od narození do 27 let, zákonný zástupce nad 18 let
Dítě: 00:00 hodin dne, ve kterém pojištěné dítě překročilo hranici 15 let v případě úrazového pojištění k dětskému účtu Genius.
V případě úrazového pojištění ke studentskému účtu či úrazovému pojištění k běžnému účtu rodiče končí pojištění ukončením řádného denního studia, nejpozději však dosažením věku 27 let.
Automatické navýšení pojistného plnění na dvojnásobek, pokud k úrazu dojde během jakýchkoliv oficiálně vyhlášených školních prázdnin, platí pro základní školy, střední školy, základní umělecké školy a konzervatoře (v případě jarních prázdnin termín dle školy, kterou dítě navštěvuje).

Pro vysoké školy se termínem školních prázdnin rozumí období od 1. 7. do 31. 8. daného roku. Pro předškolní děti se aplikují stejné termíny školních prázdnin jako pro děti školou povinné, přičemž termín jarních prázdnin se určuje dle místa bydliště dítěte.
Žádná univerzální odpověď neexistuje, záleží na uvážení rodičů. S přihlédnutím ke statistikám pojistných událostí pojišťovny MetLife Europe, d.a.c. doporučujeme začít řešit pojistnou ochranu pro děti v okamžiku, kdy začnou aktivně objevovat svět a lézt a batolit se po bytě. MetLife nejčastěji eviduje úrazy u dětí ve věku od jednoho roku do tří let, které se učí chodit a běhat a pak u školáků od 10 do 12 let, kteří zase zkouší, co se dá – kolo, lyže, brusle, skateboardy… Jízda na kolečkových bruslích a skateboardu obecně patří mezi poměrně rizikové aktivity.

Ano. Územní platnost pojištění není omezena.

Pojišťovna Vám poskytne v souvislosti s jedním úrazem jednorázový příspěvek 1 000 Kč na zdravotnické pomůcky, které Vám usnadní léčení.

Pojišťovna poskytne plnění také v případě, kdy vzniklý trvalý následek úrazu nebo provedený chirurgický zákrok není výslovně uveden v oceňovací tabulce, pokud je dle vyjádření lékaře pojišťovny podobný s některým poškozením nebo zákrokem uvedeným v této tabulce.

Ano, jestliže je šitá rána větší než 7 cm. V takové případě ale nevzniká nárok na jednorázový příspěvek na pořízení zdravotních pomůcek. Pokud je šití součástí jiného chirurgického zákroku nebo s ním souvisí, za šití se samostatné plnění neposkytuje.

Balíček Junior může sjednat majitel účtu pro své nezletilé dítě ke svému účtu anebo si pojištění sjedná dítě ke svému dětskému účtu v zastoupení. V obou případech je nutné, aby byli oba, tedy jak rodič, tak dítě, uvedeni na přihlášce k pojištění.

Ano, pojistnou událost lze uplatnit i zpětně v zákonné lhůtě do 4 let od úrazu.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5