Poradna

Časté dotazy

Termínované vklady

O tom, na jak dlouhou dobu uložíte své finanční prostředky do termínovaného vkladu, rozhodujete Vy sami.

MONETA Money Bank nabízí jednorázové na dobu od několika měsíců až do 5 let vklady nebo revolvingové (opakující se) termínované vklady na období několika měsíců až do 1 roku. Nejlepšího zhodnocení dosáhnete na  termínovaných vkladech, například na 3 měsíce, kde je aktuálně skvělá úroková sazba 4,0 % p. a.

 

Výpočet poplatku závisí na počtu dní zbývajících do sjednané splatnosti.
Tedy čím později termínovaný vklad zrušíte, tím je poplatek nižší. Výše poplatku za předčasné zrušení dle Sazebníku poplatků 2 % z vybírané částky. Vypočtený poplatek zároveň nesmí být nižší než 0,5 % a vyšší než 6 % ze zůstatku termínovaného vkladu.

Příklad:
Zrušení jednorázového termínovaného vkladu ve výši 50 000 Kč sjednaného na 6 měsíců (1. 5. 2024 – 1. 11. 2024) v polovině sjednané doby uložení.

Vybíraná částka termínovaného vkladu: 50 000 Kč
Datum předčasného zrušení: 3. 8. 2024
Do konce původní splatnosti zbývá: 90 dnů

Výpočet poplatku:
(50 000 x 2 %) : 365 = 2,7397
2,7397 x 90 = 246,57 Kč

Výše poplatku je nižší než 0,5 % ze zůstatku vkladu (50 000 x 0,5% = 250 Kč).


Výsledná výše poplatku: 250 Kč

Výše minimálního vkladu je u MONETA Money Bank určena podle měny, kterou si zvolíte při založení účtu. U českých korun to je 40 000, u eur či dolarů pak 1 500. Vložit peníze, a poté je následně vybrat, je možné vždy v den splatnosti termínovaného vkladu, což platí pro revolvingové, neboli automaticky prodlužující se, termínované vklady.

 

Všechny vklady jsou navíc ze zákona pojištěny do výše 100 000 EUR, což je v přepočtu zhruba 2,5 milionu korun.

 

Termínovaný vklad s úrokem 4,0 % p. a. na 3 měsíce je možné si sjednat v českých korunách, eurový termínovaný vklad s 3,0 % p. a. na 6 měsíců pak v eurech. Termínované vklady v korunácheurech nabízíme také pro živnostníky a firmy.

K založení termínovaného vkladu potřebujete u MONETA Money Bank občanský průkaz a minimální vklad, který vložíte na účet. Pokud nejste občanem České republiky, budete muset předložit platný průkaz totožnosti, třeba cestovní pas. A v případě, že zakládáte termínovaný vklad nezletilému dítěti, nezapomeňte vzít s sebou jeho rodný list.

K založení online budete potřebovat buď běžný nebo spořicí účet, ze kterého si na termínovaný vklad převedete peníze. Zároveň našim klientům nabízíme možnost rozhodnout se, jak naložit s úroky z vkladu. V takovém případě je jen na Vás, zda budete chtít připsat úroky na účet termínovaného vkladu, nebo na Váš běžný účet. K založení termínovaného vkladu v Kč na pobočce banky není třeba mít založený běžný účet.

Termínovaný vklad je vhodný především pro klienty, kteří si chtějí zafixovat výhodné úročení na delší dobu, a také pro klienty, kteří se obávají progresivnějších investičních produktů. Pojištění tohoto typu spoření je totiž ze zákona sto procent vložené částky, a to do výše celých sta tisíc eur.
Pro některé klienty může být výhodou i fakt, že se k takto uloženým penězům bez sankčních poplatků nedostanou. Není tedy možné je bezhlavě utratit po celou dobu trvání smlouvy.

K založení cizoměnového termínovaného vkladu je zapotřebí běžný účet ve stejné měně jako je termínovaný vklad. Na tento účet se budou připisovat úroky z termínovaného vkladu.

Aktuální dokument o přidělení identifikačního čísla z veřejného rejstříku si zajistíme sami. Pokud podnikáte na základě jiného zákona, tak nám pro založení účtu doložíte např. koncesní listinu, případně doklad, který Vás opravňuje provozovat podnikatelskou činnost – např. oprávnění vydané okresním nebo obecním úřadem, osvědčení České advokátní komory, jmenovací dekret ministerstva, registrace. Osoby jednající za příslušnou právnickou osobu musí doložit vždy platný občanský průkaz. V případě, že občan ČR nemá trvalé bydliště v ČR, postačuje pro identifikaci předložení cestovního pasu.

Ano, můžete si sjednat více termínovaných vkladů, jejich počet není nijak omezen.

K založení termínovaného vkladu potřebujete občanský průkaz. Pokud budete zřizovat termínovaný vklad dítěti ve věku 15–18, vezměte ho s sebou spolu s jeho rodným listem a občanským průkazem. Budete potřebovat i doklad totožnosti svůj, jakožto zákonného zástupce. Cizí státní příslušníci potřebují cestovní pas, povolení k pobytu na území ČR, případně další dokumenty. Počítejte také s minimálním vkladem ve výši dle úrokového lístku.


V případě, že u nás již máte sjednán běžný nebo spořicí účet, termínovaný vklad si můžete založit jednoduše na pár kliků v aplikaci Smart Banka v sekci Spoření nebo v Internet Bance.


Jako nový klient si můžete termínovaný vklad založit ve Smart Bance, pokud Vám je nad 18 let, vlastníte chytrý telefon s operačním systémem Android nebo iOS a máte aktivní účet v jiné bance v ČR. Pro ověření totožnosti budeme potřebovat 2 doklady totožnosti (občanský průkaz + řidičský průkaz nebo cestovní pas), případně Bankovní identitu vedenou v rámci jiné banky v ČR. Termínovaný vklad Vám sjednáme v balíčku společně s běžným účtem.

- krátkodobé termínované vklady: na sedm dní až jeden rok 
- střednědobé termínované vklady: na jeden až dva roky 
- dlouhodobé termínované vklady: na dva až pět či více let

Pro založení termínovaného vkladu většinou nepotřebujete nic víc než občanský průkaz (pokud nejste občanem ČR, tak cestovní pas) a minimální vklad. Ten se může pohybovat od 1 000 Kč až do 100 000 Kč, u MONETA Money Bank je to 40 000 Kč, 1 500 EUR nebo 1 500 USD. Záleží, ve které z těchto tří měn u nás budete chtít své peníze zhodnotit.
Pokud se rozhodnete peníze vložit do termínovaného vkladu, zavazujete se již podle názvu produktu k tomu, že Vaše peníze zůstanou na účtu po určitou dobu. Samozřejmě existuje možnost se k hotovosti dostat i před uplynutím této lhůty, neobejde se to však bez vysokých poplatků. Obvykle takový poplatek činí dvě procenta celkové uložené částky.
Za nevýhodu termínovaného vkladu lze považovat i nižší úrok, než byste získali v některém z investičních typů spoření. Je to ovšem daň za pojištění Vašeho vkladu.
Existují dva základní typy termínovaných vkladů: revolvingový a jednorázový vklad. U revolvingového dochází k automatickému prodlužování smlouvy, přičemž se výše úrokové sazby v den obnovení mění podle aktuální výše úroků ke dni obnovy. Jednorázové termínované vklady pak mají úrokovou sazbu fixovanou dnem podpisu smlouvy. Revolvingové termínované vklady bývají většinou krátkodobé, kdežto ty jednorázové dlouhodobé.
Hlavní rozdíl spočívá v tom, že se smlouva tohoto typu vkladu automaticky sama prodlužuje na stejně dlouhé období, na jaké byla sjednána. To v praxi znamená, že nemusíte každých několik měsíců jednat s bankou o nových podmínkách produktu. Zároveň se v den obnovení mění úroková sazba a dokonce máte možnost vybrat nebo naopak vložit hotovost na účet s vkladem.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5