Co je třeba pro žádost o půjčku?

Při žádosti o půjčku je dobré si dopředu připravit všechny potřebné doklady, celý proces se tak významně urychlí.

Nejprve je důležité rozlišit, jestli je žadatel o půjčku již klientem banky, nebo se klientem teprve stane. Nový klient musí počítat s tím, že proces bude o něco delší. Určitě nejde o rozmar banky, ale jsou zde zákonné požadavky, které se musí splnit.


Pro úvěr u MONETA Money Bank si prosím připravte:
- dva doklady totožnosti – občanský průkaz a s  ním cestovní pas, řidičský průkaz nebo rodný list
- jako cizinec cestovní pas nebo ID CARD (osoby ze zemí EU včetně Slovenska a Švýcarska) a povolení k pobytu v ČR
- potvrzení o trvalém příjmu
- pokud žádáte o úvěr vyšší než 600 tisíc Kč, budete potřebovat spolužadatele, kterým může být Váš partner, příbuzný nebo někdo z přátel
- v případě, že jste ženatý nebo vdaná, budete potřebovat pro úvěr nad 600 000 Kč souhlas svého manžela/ky


Úvěr se splácí z běžného účtu u MONETA Money Bank, který je s Vámi rovněž sjednán při sjednání úvěru.


Doklad, který prokazuje Váš trvalý příjem, se liší podle typu příjmu. U zaměstnanců je to potvrzení o příjmu vystavené zaměstnavatelem, podnikatelé doloží daňové přiznání za poslední rok, oprávnění podnikat a potvrzení o zaplacení daně. Penzisté předloží důchodový výměr nebo oznámení o valorizaci důchodu, rentiéři originál dokladu o výsluhové rentě.


V MONETA Money Bank se našim klientům snažíme vše zjednodušit, a proto o úvěr mohou požádat také prostřednictvím svého internetového bankovnictví nebo v aplikaci Smart Banka.