Jaké příjmy lze uznat pro žádost o půjčku?

Přestože banky uznávají širokou řadu příjmů, jedno mají společné. Vždy se musí jednat o trvalý a stabilní příjem.

Největší skupinu žadatelů o spotřebitelské úvěry tvoří zaměstnanci s pracovní smlouvou. Tito žadatelé bance při žádosti o úvěr většinou předkládají potvrzení o příjmu vystavené zaměstnavatelem, a to nejlépe na bankovním formuláři. Je tak jisté, že potvrzení obsahuje všechny náležitosti, které banka při posuzování bonity žadatele potřebuje. Důležité je, aby potvrzení o příjmu obsahovalo kontakt na zaměstnavatele pro případ, že banka bude chtít doplnit některý z údajů. Pokud klientovi chodí příjem ze zaměstnání na účet v bance, ve které žádá o úvěr, může tento fakt nahradit písemné potvrzení o příjmu. Sjednání úvěru je pak rychlejší a jednodušší.


V případě žádosti o úvěr přes tablet, kterou MONETA Money Bank nabízí na vybraných pobočkách, je možné využít tzv. screen scraping. Klient se přihlásí přes zabezpečené rozhraní do svého internetového bankovnictví v jiné bance, banka si ověří pohyby na jeho účtu a vyhodnotí bonitu i bez nutnosti dokládat potvrzení o příjmu od zaměstnavatele.

Další velkou skupinou žadatelů jsou podnikatelé, kteří chtějí půjčky na své osobní potřeby, například na nové zařízení domácnosti. Podnikatelé jako doklad příjmů předkládají daňové přiznání za minulé účetní období a potvrzení o zaplacení daně, pokud daňová povinnost vznikla.


V případě důchodců, starobních i invalidních bude banka vyžadovat originál dokladu o výši přiznaného důchodu, případně Oznámení o valorizaci. Pokud chodí důchod na bankovní účet, může banka toto uznat jako doklad o příjmu.