Co je RPSN?

RPSN je zkratka tvořená prvními písmeny termínu „Roční Procentní Sazba Nákladů“. Jedná se o celkové náklady spotřebitelského úvěru, které jsou vyjádřeny jako roční procento z celkové výše úvěru.

K čemu RPSN slouží?
RPSN umožňuje každému spotřebiteli jednoduše a rychle porovnat výhodnost či nevýhodnost různých úvěrů. Jinými slovy podle hodnoty RPSN zjistíte, za jak draho si podle vybrané smlouvy „kupujete peníze“. RPSN se vyjadřuje v procentech. Toto procentuální vyjádření ukazuje, jak velkou část úvěru spolu se všemi dalšími poplatky musí spotřebitel uhradit během jednoho roku.

Při uzavírání smlouvy o úvěru je velmi těžké porovnávat nabídky pouze podle roční úrokové sazby. Celkové náklady spotřebitelského úvěru totiž zahrnují i celou řadu dalších možných poplatků.

Za co všechno může poskytovatel úvěru požadovat poplatek?
Předně zaplatíte za samotné uzavření smlouvy, tedy za poskytnutí úvěru. Dále je zpoplatněno také vedení účtu, na který je úvěr vyplácen. Běžně je nutné pravidelně hradit poplatek za správu nového úvěru. Nijak neobvyklé nejsou ani poplatky za každou jednotlivou transakci, tedy za pohyb peněz na účtu. K tomu všemu je třeba připočítat i pojištění schopnosti splácet. Dnes už se stalo téměř pravidlem, zvláště u velkých a dlouhodobých úvěrů jako jsou hypotéky, že klient musí prokázat nejen schopnost splácet samotný úvěr, ale k tomu se ještě komerčně pojistit. Finanční instituce si tak jistí, aby spotřebitelé měli finanční prostředky po celou dobu trvání úvěru.

Praktické užití RPSN
Pro klienta je při výběru úvěru nesmírně důležité srovnávat si nabídky jednotlivých finančních institucí. Nejnižší úrok totiž zdaleka neznamená vždy nejlevnější půjčku. Díky srovnání RPSN můžete zjistit, že první banka sice nabízí samotný úrok lákavě nízký, ale nakonec zaplatíte na dalších poplatcích neúměrně více. Jiné, na první pohled ne tak atraktivní nabídky, pak ze srovnání mohou vyjít mnohem levněji.

Obecně platí zlaté pravidlo, že čím je RPSN nižší, tím je finanční produkt výhodnější. Selský rozum ovšem samozřejmě praví, že RPSN nikdy nemůže být nižší, než je samotný úrok půjčky. Ideálním výsledkem by byla hodnota RPSN shodná s výší úroku. To je ovšem v současné době nereálné přání – žádná bankovní instituce Vám peníze neposkytne jen za cenu vlastního úvěru bez jakýchkoli dalších poplatků.

Výbornou pomůckou je sazba RPSN pro srovnávání ceny klasického spotřebitelského úvěru a leasingu. Hlavním důvodem, proč jsou leasingy s běžnými úvěry jen těžko srovnatelné, je vliv akontace a odkupní cena předmětu leasingu (obvykle auta). Právě tyto těžkosti výpočet RPSN odbourává – v procentech uvidíte, kolik přesně ročně Vás ten který úvěr bude stát.

Co v RPSN nenajdete
Přestože základním principem „roční procentní sazby nákladů“ je shrnutí všech nutných výdajů spojených s úvěrem, existují poplatky, které do výpočtu zahrnuty být nemusí. Mezi ně patří například u hypotečních úvěrů kolek, který se platí zvlášť na katastrálním úřadu. Také odměna odbornému odhadci ceny nemovitosti často nebývá do RPSN zahrnut. V neposlední řadě se aktivně zajímejte o to, zda do Vámi vyhlédnutého výpočtu RPSN byla zahrnuta cena pojištění úvěru. Může se stát, že si tento údaj budete muset dokonce připočítat sami.

Snadno přehlédnutelné jsou pak také poplatky spojené s pohybem peněz na běžném účtu. Ten ani nemusí být pevně svázaný s úvěrem. Záleží tedy na podmínkách účtu, z něhož budete úvěr splácet. Sice si možná řeknete, že je to jen pár korun. Ale pokud za každou platbu úvěru zaplatíte například 6 Kč, úměrně délce půjčky se může i jen tento konkrétní poplatek vyšplhat na několik tisíc korun.

Údaj o RPSN je povinný
Od 1. ledna 2011 mají všichni poskytovatelé spotřebitelských úvěrů v České republice povinnost uvádět RPSN v rámci marketingových nabídek. Nedílnou součástí této povinnosti bývá informace o nákladech. Netýká se to ale bohužel úplně všech úvěrů na finančním trhu. Výjimku tvoří půjčky, které jsou jištěny nemovitostí (což znamená mj. veškeré hypotéky), dále půjčky nedosahující ani částky 5 000 Kč nebo naopak přesahující obnos 1 880 000 Kč. Většina klasických půjček však do účinnosti tohoto zákona spadá.

Výpočet hodnoty RPSN
Výpočet roční procentní sazby nákladů je velmi složitý, a proto doporučujeme raději použít RPSN kalkulačku, se kterou budete mít výsledek okamžitě.
Modelový příklad RPSN:

Klient v tomto případě neplatí žádné poplatky. Splátka 3 000 korun zahrnuje umoření jistiny, čili úmor a úrok.

Výše úvěru: 30 000,- Kč
Celkový počet splátek: 12 měsíčních splátek
Úroková sazba p. a. / nominální roční: 35,07 %
Výše měsíční splátky: 3 000 Kč RPSN: 41,3 %