Poradna

Časté dotazy

Účty a karty

Z každé platby kartou u obchodníka nebo na internetu se Vám vrátí 1,0 % zpět na kartu. Tuto odměnu získáte i za platby v zahraničí. Navíc jsme pro Vás připravili časově omezenou nabídku.

Navýšíme Vám odměnu, a proto Vám vrátíme 5,0 % z každého nákupu až do 1 000 Kč měsíčně. Stačí si sjednat kreditní kartu a za 6 měsíců můžete ušetřit až 6 000 Kč.

Jak dlouho trvá převod peněz z účtu na účet

Lhůty pro převody peněz mezi bankami závisí na mnoha faktorech a banky je většinou uvádí v základních produktových podmínkách platebního styku. Lhůty se řídí například tím, zda se jedná o převod mezi účty v rámci jedné banky, nebo je platba zasílána na účet v jiné bance.


Převod peněz mezi účty jedné banky a okamžité platby
Obecně nejrychlejší jsou interní převody mezi účty v rámci jedné banky (např. převod mezi dvěma běžnými účty nebo mezi účtem spořicím a běžným) a také okamžité platby, které se už staly standardem. Odchozí platba v českých korunách s částkou do 400 000 Kč proběhne v rámci několika vteřin, peníze jsou na účet příjemce připsány okamžitě, a to i v noci, o víkendu či ve svátek. 

 

Potřebujete-li poslat vyšší částku, využijte prioritní úhradu, která je však oproti okamžité platbě zpoplatněna, nebo standardní platbu.

 

Převody peněz mezi bankami
Pokud z účtu posíláte jinou platbou než okamžitou, je při  převodu z účtu jedné banky do jiné vzít v potaz, zda platbu posíláte ve všední den či víkend a v kolik hodin je příkaz proveden. Pak je třeba se řídit tzn. cut off timy, které má každá banka jiné. Většinou je najdete v produktových podmínkách platebního styku.

 

Kdy připisují banky peníze na účet

Platby zadané přes internetové bankovnictví, aplikaci, na pobočce nebo přes externí program pro účetní mohou mít jiné časové lhůty, do které je třeba je zadat. Stejně tak i trvalý příkaz či zahraniční platba. Pokud platbu odešlete do časové lhůty, je většinou připsána ten samý den.

 

Převody peněz o víkendu

Jelikož jsou dnes již v zásadě standardem okamžité platby, peníze z banky do banky většinou převedete do pár sekund i během víkendu nebo svátku. U Monety jsou okamžité platby v rámci běžného účtu Tom Plus zdarma, stejně jako výběry z bankomatů po celém světě.

 

 

Časové lhůty v MONETA Money Bank

V MONETA Money Bank si lhůty pro zaslání plateb můžete ověřit v základních produktových podmínkách běžného účtu a platebního styku. Platný dokument najdete na stránce dokumentů pro účty, v sekci Produktové podmínky. Na posledních stranách dokumentu najdete přehledně v tabulkách časové lhůty pro zaslání prioritních, standardních plateb, ale i těch zahraničních a trvalých příkazů ad. Záleží, zda je budete podávat přes Internet Banku a Smart Banku, na pobočce či jinak. V zásadě ale platí, že platby mezi účty MONETA Money Bank (např. mezi běžným a spořicím nebo dvěma běžnými účty) a okamžité platby do jiných bank jsou prováděny během pár sekund. Korunové platby na účet do jiné české banky, které nejsou posílány jako okamžité platby, dojdou většinou nejpozději druhý den.

 

 

Jak poslat peníze na bankovní účet do zahraničí

 

Většina karet, se kterými je možné platit na internetu, je již pro internetové platby přednastavena. Online platby pro Vaši kartu můžete snadno a rychle nastavit ve Smart Bance nebo Internet Bance, a to na Detailu karty v Nastavení. Můžete je aktivovat nebo vypnout či změnit limit. Změny jsou okamžité.

Tyto změny můžete provést i přes Zákaznický servis na telefonním čísle 224 443 636 nebo na pobočce MONETA Money Bank.

Při placení na internetu je důležité dodržovat určitá bezpečnostní pravidla. V žádném případě nesdělujte obchodníkovi ani nikomu jinému PIN ani ePIN k Vaší platební kartě. Nastavte si pro tento typ transakcí bezpečnou výši denního limitu.

Trvalým příkazem dává majitel účtu svolení k zúčtování plateb, které se pravidelně opakují.

Díky trvalému příkazu máte jistotu, že nezapomenete zadat svou pravidelnou platbu, a tím se vyhnete nepříjemným sankcím, které v takovém případě můžou hrozit. Pravidelně se opakující platba je například placení nájemného, poplatek za školku či školu nebo zálohy za plyn, energii apod. V případě, že číslo účtu příjemce, částka a termín platby jsou neměnné náležitosti platby, je pro Vás trvalý příkaz ideálním řešením.

Pro zadání trvalého příkazu je třeba mít bankovní účet. V MONETA Money Bank nabízíme Tom účet. Jeho vedení je zcela zdarma bez jakékoliv podmínek stejně jako veškeré tuzemské platby zadané elektronicky včetně trvalých příkazů. S Tom účtem máte zdarma také výběry ze všech bankomatů MONETA Money Bank opět. Výběr z cizího bankomatu stojí 20 Kč, nebo si můžete za 50 Kč měsíčně aktivovat službu Neomezené výběry ze všech bankomatů v ČR. Zcela zdarma máte dále veškeré výběry z bankomatů v zahraničí. Účet Tom si založíte také pohodlně online, stačí k tomu chytrý telefon s aplikací Smart Banka.

Pokud již máte účet založen, můžete zadat trvalý příkaz s těmito údaji:
- Číslo účtu a kód banky příjemce
- Částka
- Datum první, pravidelné a konečné platby
- Frekvence opakování platby (denně, týdně, měsíčně, čtvrtletně, pololetně, ročně)
- Neměnný variabilní symbol, pokud jej příjemce vyžaduje

Stejně jako u jednorázových příkazů k úhradě i zde platí, že trvalý příkaz může být zúčtován pouze v případě, že je na účtu dostatek finančních prostředků na provedení platby. Pro platby, jejichž výše se mění, je vhodnější inkasní způsob úhrady. Na inkasním způsobu úhrady je potřeba se ale předem dohodnout s příjemcem.

Kromě trvalého příkazu a inkasa se ještě můžete setkat s pojmem SIPO. Jedná se o službu České pošty, se kterou můžete sdružit několik inkasních příkazů do jednoho. Jako plátci je Vám přiděleno jedinečné spojovací číslo, které stačí oznámit poskytovatelům služeb. MONETA Money Bank Vám SIPO strhne z Vašeho účtu jednou částkou a tu odešle do České pošty. Česká pošta za Vás následně provede všechny dílčí platby, které jste do SIPO zahrnuli, například nájemné, voda, plyn, elektřina, internet, poplatky za TV či rozhlas a další.

Internetové bankovnictví je služba přímého bankovnictví, díky které můžete spravovat své finance 24 hodin, 7 dní v týdnu.

Abyste mohli využívat všechny výhody Internet Banky (internetového bankovnictví MONETA Money Bank), stačí mít počítač a připojení k internetu. Internet Banku můžete samozřejmě spustit i na tabletu nebo mobilním telefonu, ale pro tato zařízení je vhodnější mobilní aplikace Smart Banka, která je pro tato zařízení speciálně vytvořena. Mimochodem, víte, že Smart Banka byla vyhodnocena jako nejlepší mobilní aplikace za rok 2017?

Díky internet bankingu můžete z pohodlí domova spravovat své účty, posílat platby, vytvářet šablony plateb, zadávat trvalé příkazy, inkasa nebo zablokovat platební kartu, pokud byste ji ztratili. Přes Internet Banku můžete též požádat o půjčku či kreditní kartu, nebo si sjednat různá pojištění. K dispozici máte samozřejmě přehled výpisů a mnoho dalších služeb.

Prostřednictvím Internet Banky můžete s MONETA Money Bank také komunikovat. Do Internet Banky Vám zasíláme všechny důležité informace nebo si zde můžete zobrazit dokumenty, které jste podepsali na pobočce. Napsat nám můžete i Vy přes ikony Moje dokumenty nebo Zprávy.

Při používání internet bankingu se vyplatí dodržovat základní pravidla bezpečnosti. Do internetového bankovnictví vždy vstupujte z dobře zabezpečeného počítače s antivirovým programem, pravidelně si měňte heslo a samozřejmě jej nikomu neříkejte.

V MONETA Money Bank Vám Internet Banku rádi založíme k běžnému nebo spořicímu účtu.

Časté dotazy & problémy s přihlášením

Číslo Vaší karty najdete na její přední straně. Skládá se zpravidla ze 16 číslic, která se řídí jasnými pravidly. První čtyři čísla určují typ karty a stát původu. Další čísla pak obsahují informace o instituci, která kartu vydala a další údaje. Při platbě na internetu je třeba zadat číslo karty, datumu platnosti karty a CVC či CVV kód, trojmístné číslo ze zadní strany karty.

Bankovní převod je způsob, jak poslat peněžní částku z jednoho bankovního účtu na druhý.

Nejčastější formou bankovního převodu v dnešní době je příkaz k úhradě, který snadno zadáte vyplněním formuláře pro domácí nebo zahraniční platební styk. Záleží na tom, v jaké měně nebo do jaké země chcete platbu poslat. Formulář můžete vyplnit buď elektronicky v internetovém nebo mobilním bankovnictví nebo ručně na pobočce banky. Ve většině případů je výhodnější zvolit elektronický formulář, protože za zpracování papírového je obvykle účtován poplatek.

Elektronický formulář pro zadání bankovního převodu najdete u MONETA Money Bank v Internet Bance nebo mobilní aplikaci Smart Bance. Jeho vyplnění není nic těžkého. V případě tuzemské platby stačí znát číslo účtu příjemce, částku a datum splatnosti. Případně variabilní, specifický nebo konstantní symbol, pokud je příjemce požaduje. První dva symboly se používají k identifikaci odesílatele nebo konkrétní platby, kdy například několik tisíc klientů posílá platby na stejný účet. Konstantní symbol se používá pro účetní identifikaci platby. Jeho používání je od roku 2011 nepovinné a záleží jen na Vás, zda ho budete zadávat. Ke každé platbě můžete doplnit krátkou zprávu pro příjemce, například platba nájemného a další.

Odeslání formuláře potvrdíte zadáním bezpečnostního klíče, který generuje náhodný kód pro každou transakci. Bez autorizačního kódu nelze platbu odeslat, a tím je zaručena maximální bezpečnost před případným zneužitím. Papírový příkaz k úhradě je autorizován podpisem dle podpisového vzoru. Samozřejmě, že bankovním převodem můžete také poslat peníze do zahraničí.

IBAN je ve své podstatě mezinárodní finanční navigace, která ukazuje penězům z celého světa cestu na Váš účet.

IBAN (International Bank Account Number) je mezinárodně standardizovaná forma čísla bankovního účtu, která slouží k jednoznačné identifikaci účtu klienta, banky a země, ve které je účet veden (ne ve všech zemích se však IBAN používá). Hlavním důvodem pro zavedení používání čísla účtu ve formě IBAN je podpora automatizovaného zpracování přeshraničních příkazů a snížení chybovosti z důvodu nesprávně zadaného čísla účtu.

 

Struktura IBAN může mít až 34 znaků, pro ČR jich má 24:
CZ XX YYYY YYYY YYYY YYYY YYYY

- CZ – kód země; tvoří ho vždy 2 písmenné znaky (CZ = ČR, DE = Německo apod.)
- XX – kontrolní kód; skládá se vždy ze 2 číselných znaků; slouží k programové kontrole čísla účtu, chrání klienty před chybným zadáním čísla účtu např. z důvodu překlepu
- YYYY… – kód platebního styku a identifikátor účtu klienta; poslední část čísla může mít až 30 různých znaků, pro ČR maximálně 24 znaků.
 

Každá země si určuje vlastní strukturu IBAN:
- stanoví, na kterých pozicích bude kód banky, případně pobočky banky
- určí pozice, na nichž bude číslo účtu

 

IBAN má stejnou strukturu v písemné formě i elektronické formě. Při elektronickém zpracování se používá zásadně bez mezer, v písemných materiálech je zvykem ho pro lepší přehlednost dělit do čtyřznakových skupin rozdělených mezerami. Slovo IBAN před číslem není standardně vyžadováno.

 

Jak vypadá číslo účtu v národním a mezinárodním formátu:
Rozdíl mezi zápisem čísla účtu ve vnitrostátním tvaru BBAN a číslem účtu v mezinárodním tvaru IBAN si můžeme ukázat na příkladu:
BBAN (pro tuzemský platební styk): 123456789/0600
IBAN – elektronická forma: CZ3406000000000123456789
IBAN – písemná forma: CZ34 0600 0000 0001 2345 6789

 

Číslo účtu ve formátu IBAN je povinné pro převody v rámci členských států EHP, Švýcarska, Monaka, San Marina, Spojených arabských emirátů, Jordánska, Izraele a Kataru.
 

IBAN a SWIFT?
Každá finanční společnost, která se zapojí do sítě SWIFT (Společnost pro celosvětovou mezibankovní finanční komunikaci), dostane svůj unikátní kód BIC, pod kterým se identifikuje. Spolu s mezinárodním číslem účtu IBAN se jeho prostřednictvím směřují zahraniční platby.
 

Kde najít svůj IBAN?

Pro placení přes internet je potřeba mít na dané kartě aktivované platby kartou na internetu.

Kartu si pro platby na internetu můžete aktivovat ve své Internet Bance nebo Smart Bance.

Kartou doporučujeme platit jen u důvěryhodných obchodníků, kteří navíc využívají technologii 3D Secure, jíž jsou naše karty zabezpečené. Většina internetových obchodů v České republice tento moderní a bezpečný způsob platby podporuje. Služba funguje i v zahraničí a internetové obchody jsou označeny speciálními logy.

Před první platbou na internetu se přesvědčte, že máte kartu aktivovanou pro platby na internetu a také nastavený dostatečný limit pro tyto platby. Obojí můžete zkontrolovat a jednoduše upravit ve Smart Bance nebo Internet Bance.

Při placení na internetu budete vyzváni k zadání 16místného čísla karty, platnosti karty a CVV kódu, který najdete na zadní straně karty. Dále můžete být vyzváni i k potvrzení platby prostřednictvím služby 3D Secure, kterou můžete buď pohodlně ověřit přes Smart Banku (PINem do Smart Banky, otiskem prstu nebo rozpoznáním obličeje), nebo zadáte Váš ePIN spolu s jednorázovým heslem, které Vám pošleme v SMS na Váš mobilní telefon.

Při nakupování kartou myslete na to, jak své peníze ochránit a jak se na internetu pohybovat bezpečně.

Nejjednodušší cestou, jak poslat peníze do zahraničí, je bankovní převod.

Poslat peníze do zahraničí bankovním převodem můžete jednoduše v internetovém bankovnictví, mobilní aplikaci nebo na pobočce. Pro tento účel potřebujte znát banku a číslo účtu příjemce platby. Obvykle se číslo účtu zadává ve formátu IBAN, který v sobě již nese všechny potřebné identifikační údaje. Typ převodu a poplatky se dále řídí tím, do jaké země, v jaké měně a jakou výši úhrady posíláte.

 

SEPA platba

Pokud úhrada proběhne v rámci Evropského hospodářského prostoru (EHP) v měně EUR, bude zpracována jako SEPA úhrada. Mezi výhody SEPA úhrad patří zejména jednoduchost zadání, rychlost zpracování a nižší poplatky v porovnání s klasickými zahraničními SWIFT úhradami. Podmínkou je, aby banka příjemce ale i odesílatele uměla SEPA úhradu zpracovat.

 

SEPA úhradu můžete v MONETA Money Bank pohodlně zadat prostřednictvím Internet Banky. V nové Internet Bance kliknete vlevo nahoře na tlačítko Zaplatit a zvolíte Zahraniční platbu. Systém sám pozná, že zadáváte SEPA platbu a provede logickou kontrolu dat. Ve staré Internet Bance zvolte na kartě Účty a transakce v levém menu položku Zahraniční platba. Jako typ příkazu k úhradě zvolte SEPA. Ve Smart Bance jednoduše zvolíte možnost Zaplatit a překliknete se na Zahraniční platbu. Stejně jako u Internet Banky systém sám vyhodnotí, že zadáváte SEPA platbu.


Zadat SEPA platbu můžete také na každé pobočce MONETA Money Bank, počítejte pak ale s vyšším poplatkem za zpracování platby. V případě zadání SEPA platby přes Internet Banku nebo Smart Banku máte odchozí SEPA úhradu s  účtem Tom zdarma.

 

Platba do zahraničí

Pokud v rámci EHP posíláte úhradu v jiné měně než v EUR nebo úhradu směrujete mimo prostor EHP, nejedná se již o SEPA úhradu, ale o klasickou zahraniční úhradu. Ta je odesílána přes swiftové platební brány.

 

Také klasickou zahraniční úhradu můžete zadat prostřednictvím aplikace Smart Banka nebo pomocí Internet Banky. V ní stačí kliknout na tlačítko Zaplatit v levém horním rohu a poté vybrat Zahraniční platbu. Pokud posíláte úhradu v rámci účtů MONETA Money Bank nebo chcete provést cizoměnový převod mezi vlastními účty, zvolte požadovanou variantu. Ve Smart Bance vyberete jako vždy možnost Zaplatit a poté se překliknete na Zahraniční platbu a zadáte IBAN. Následně zadáte částku, měnu, SWIFT kód banky a další potřebné údaje. Zadávání platebního příkazu tím se podstatně zkrátí.

 

SWIFT kód MONETA Money Bank v ČR je AGBACZPP.

Pokud ztratíte platební kartu anebo Vám ji ukradnou, zablokujte ji co nejdříve.

Platební kartu můžete zablokovat několika způsoby. Dočasnou blokaci karty můžete provést sami během pár vteřin ve Smart Bance v sekci Karty, Detail karty. Dočasnou blokaci karty můžete nastavit maximálně na 30 dní. Při jejím nastavení si určíte den, kdy Vám kartu opět odblokujeme. Odblokování karty Vám potvrdíme SMS zprávou.

Dočasnou blokaci nevyužívejte v případě ztráty či zcizení karty, nebo při podezření, že kartu měla v ruce třetí osoba – je zde riziko, že si mohla opsat údaje z karty a mohlo by následně dojít k jejímu zneužití. V těchto případech vždy požádejte o trvalou blokaci a nechte si vystavit novou kartu.

Pokud chcete kartu zablokovat trvale, například poté, co Vám ji spokl bankomat, zavolejte na náš Zákaznický servis na telefonním čísle 224 442 424. Kartu již pak nejde zpětně aktivovat, takže naše specialisty rovnou požádejte o vydání nové.

Prioritní nebo také expresní úhrada či platba je příkaz k úhradě, který banka zpracovává ve zrychleném režimu.

V MONETA Money Bank můžete zadat prioritní úhradu, která dorazí do banky příjemce ještě v ten samý den. Aby úhrada proběhla ve zrychleném režimu, je potřeba ji zadat přes Internet Banku do 14:00 nebo přímo na pobočce do 12:45. Úhrada je zpracovávána a odeslána z MONETA Money Bank do banky příjemce téměř ihned. Časové lhůty pro zadání prioritních a dalších úhrad jsou přehledně uvedeny v Produktových podmínkách platebního styku.

V dnešní době je však častější využívání okamžitých plateb, které se již ve většině bank staly standardem. Na rozdíl od prioritní úhrady je ta okamžitá buď zdarma nebo za menší poplatek a na účet příjemce je připsána v rámci sekund. Je však třeba pamatovat na dvě podmínky – banka příjemce musí okamžité platby podporovat a musíte se vejít do limitu částky nastaveného Vaší bankou. U MONETA Money Bank je to 400 000 Kč.

Blokace karty slouží především k ochraně Vašich peněz při její ztrátě nebo zcizení

Blokace karty, a to jak debetní, tak i kreditní, je dočasné nebo trvalé omezení práva používat platební kartu. K blokaci může dojít na žádost klienta, například v případě ztráty platební karty, nebo na žádost banky, případně karetní asociace, pokud existuje reálné podezření, že kartu neoprávněně použila třetí osoba.

Jste-li klientem MONETA Money Bank, můžete svou kartu zablokovat sami v mobilní aplikaci Smart Banka nebo v Internet Bance, a to v sekci Karty na detailu karty. Blokaci můžete zapnout na maximálně 30 dní a sami ji zase kdykoliv vypnout. Využít můžete i Zákaznický servis na telefonní lince +420 224 442 424 nebo každou pobočku MONETA Money Bank, kde Vám kartu zablokujeme i trvale. Z důvodu rychlé blokace doporučujeme použít Smart Banku či Zákaznický servis.

Vždy myslete na to, jak své peníze na internetu ochránit a jak se na internetu pohybovat bezpečně.

Potřebujete vložit hotovost na Váš účet? Použijte k tomu speciální vkladové bankomaty a ušetřete si cestu na pobočku.

– Vkladové bankomaty umožňují našim klientům, a to fyzickým i právnickým osobám, s účtem vedeným u MONETA Money Bank a platnou debetní nebo kreditní kartou hotovost. Vkládat peníze můžete s jakoukoliv naší kartou (mimo té dětské). Vkládat lze i bezkontaktně (fyzickou kartou či tokenem).


– Bankomat přijímá všechny platné bankovky české měny. Vklad mincí a zahraniční měny není možný. Maximální počet bankovek pro jeden vklad je 200 kusů, omezení na částku není. V souladu s platnými právními předpisy provádíme kontrolu platnosti platidel. Případné padělky můžou být zadrženy bez náhrady, předány k posouzení jejich pravosti ČNB a poté nebudou připsány ve prospěch Vašeho účtu až do rozhodnutí ČNB.


– Bankovky vkládejte vyrovnané a v balíčku (celý vklad najednou). Bankovky není třeba třídit, bankomat sám rozpozná jednotlivé bankovky a připraví výčetku s počty kusů podle jednotlivých nominálních hodnot.


– Pomačkané a potrhané bankovky nebo přeložené na půl, případně vlhké nebo jinak znečištěné nemusí být správně rozpoznány. Cizorodé předměty – kancelářské sponky, obálky a pásky na peníze – mohou narušit chod mechanismu bankomatu a zablokovat postup Vašeho vkladu.


– Ke každému úspěšně dokončenému vkladu je vytištěna stvrzenka s výčtem vložených bankovek a potvrzením o provedené transakci.


– Hotovost bude připsána na účet okamžitě, a to i vklady hotovosti večer, o víkendu a o svátcích.

V případě dotazu kontaktujte Zákaznický servis MONETA Money Bank na telefonní lince 224 443 636.

Vkladové bankomaty MONETA Money Bank si můžete zobrazit na mapě bankomatů, když v poli Všechny bankomaty zvolíte „vkladové bankomaty Moneta“.

 

Inkaso představuje jeden ze způsobů, jakým lze bezhotovostně hradit pohledávky. S pomocí inkasa majitel účtu dává souhlas své bance, aby z jeho účtu za něj automaticky zaplatila vybrané platby do předem stanovené výše.

Inkaso se nejčastěji používá k úhradě pravidelných plateb, které ovšem nejsou každý měsíc stejné a nelze tedy využít trvalého příkazu k úhradě. Nejčastěji se jedná o platby za energie nebo telefonní účty.

Jak inkaso funguje?
Ve svém internetovém bankovnictví si klient pohodlně z domova nastaví souhlas s inkasem ve prospěch konkrétního účtu. Dodavatel služby si pak už sám strhává pohledávku až do výše daného limitu. Dá se tedy říct, že je to flexibilní příkaz k úhradě naruby, kdy příjemce úhrady řeší svou pohledávku se svolením majitele účtu rovnou s bankou. V případě České pošty existuje dokonce možnost sdružit takovéto platby do jediné úhrady, rozšířenou pod názvem SIPO.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5