Co je bonita?

Bonita neboli úvěruschopnost nám říká jak je klient schopný splácet svůj dluh vůči bance. Je to jeden z nejdůležitějších parametrů, podle kterých banka rozhoduje, zda klientovi úvěr poskytne. Ve zkratce platí, že čím je bonita klienta vyšší, tím lepší podmínky banka při poskytování úvěru nabízí.

Jak se posuzuje bonita klienta
Na bonitu klientů má vliv celá řada údajů. Při jejím určení banka vychází z údajů a dokumentů, které jí klient předloží: trvalé příjmy a jejich výše, osobní či rodinné výdaje, dosažené vzdělání, profese a další. Dalším zdrojem informací jsou bankovní a nebankovní registry dlužníků, například Bankovní registr klientských informací, Centrální registr dlužníků, SOLUS nebo Veřejný registr dlužníků. Pro výslednou bonitu klienta jsou důležité nejen příjmy, ale pochopitelně také výdaje. Nájemné, pojistné, splátky leasingu na automobil, splátky stávajících úvěrů a další hrají důležitou roli pro výslednou bonitu.

Bonita není přenosná
Je třeba si uvědomit, že každá banka má svůj vlastní systém, podle kterého hodnotí a stanovuje bonitu klienta, a ve výsledku se proto mohou lišit.

Bonity podniku
Bonita podnikatele se posuzuje pomocí finančních a nefinančních parametrů. Nefinanční aspekty slouží pro stanovení tzv. podnikatelského rizika, že dosažené výsledky podnikání budou zaostávat za očekávanými výsledky. Analýza podnikatelských rizik se zaměřuje především na typ podnikatelské činnosti a podnikatelský záměr, na vlivy vnějšího i vlivy vnitřního prostředí. Finanční aspekty definují tzv. finanční riziko. To souvisí se způsobem financování podnikatelských aktivit, s kapitálovou strukturou podniku, likviditou, solventností ziskovostí a další.

Stále máte otázky?

Nenašli jste odpověď na svůj dotaz? Napište nám.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5