Poradna

Časté dotazy

Cestovní pojištění

V rámci Pojištění storna Vám pojišťovna uhradí náklady, které vám vzniknou zrušením nebo změnou zakoupeného zájezdu, ubytování nebo dopravy. Avšak pouze pokud necestujete, dle původního plánu, z vážných důvodů (jako je např. úraz nebo nemoc, vážné poškození vašeho bytu/domu), jejichž přesný výčet je vždy uveden v pojistných podmínkách pro dané cestovní pojištění.

Pojištění si můžete sjednat jen pro sebe anebo si můžete pojistit i svoji rodinu. Díky balíčku Rodina je pojištěn i Váš manžel/ka nebo registrovaný/á partner/ka, druh či družka žijící s Vámi ve společné domácnosti a zároveň všechny Vaše děti do 18 let věku (počet dětí tedy není omezen a může jít o děti majitele účtu, osvojené děti, děti svěřené do pěstounské péče majiteli účtu, děti partnera, děti osvojené partnerem a děti svěřené do pěstounské péče partnera).


Limity v rámci balíčků Rodina jsou individuální pro každého pojištěného. Pouze Pojištění zpoždění zavazadel a Pojištění zpoždění nebo zrušení letu mají souhrnné limity pro balíček Rodina. Členové rodiny jsou pojištění i v případě, že cestují samostatně, tedy nemusí cestovat společně s Vámi.

Informace pro klienty BNP Paribas Cardif pojišťovny ke Koronaviru

Můžu uplatnit pojištění storna zájezdu, když jsou uzavřeny hranice a není možné cestovat do zahraničí?

Pojištění zrušení cesty dle platných pojistných podmínek je možné využít pouze na výslovně uvedené situace, jako je například úraz nebo nemoc pojištěného klienta nebo spolucestujících, nebo například vážného poškození domu nebo bytu, kde klient bydlí. Uzavření hranic a zákaz cestování mimo ČR není důvodem pro uplatnění Pojištění zrušení cesty. V těchto případech doporučujeme obrátit se na poskytovatele, u kterého jste zájezd či cestu do zahraničí zakoupili.

Bude se měnit nebo upravovat stávající pojištění v souvislosti s nákazou a vládními opatřeními?

Nedochází k žádnému omezení krytí či pojistné ochrany. Platnost pojištění zůstává v plném rozsahu.

Bude se rozsah pojištění vztahovat i na země, které jsou aktuálně vedeny jako rizikové?

Cestovní pojištění platí v zemích, které jsou definovány konkrétní pojistnou smlouvou buď v rozsahu Evropa, nebo Svět. Pojistné krytí není ovlivněno tím, zda je země, ve které došlo k pojistné události, evidována jako riziková.

Dochází k nějakým změnám v nahlášení škodní události?

Způsob hlášení škodních událostí se nemění. Detaily naleznete na stránce nahlášení pojistné události.

Můžu využít Cestovní pojištění a nahlásit škodní událost v případě, že mě před plánovým návratem do ČR zdržela karanténa v zahraničí (ať už v nemocnici nebo v ubytovacím zařízení)?

V rámci Cestovního pojištění můžete využít Pojištění léčebných výhod a asistenčních služeb, které kryje náklady na zdravotní péči, hospitalizaci i lékařem předepsané léky. Cestovní pojištění dle platných podmínek nekryje náklady na ubytovací zařízení, pokud netrávíte karanténu v nemocnici, ani náklady na náhradní dopravu do ČR.

Můžu využít Cestovní pojištění v případě, že v zahraničí onemocním virem COVID-19?

Pojištění léčebných výloh pokrývá náklady na zdravotní péči, hospitalizaci i lékařem předepsané léky i v případě onemocnění virem COVID-19.

V případě, že máte další dotaz k šíření koronaviru, obraťte se prosím přímo na Klientské centrum pojišťovny BNP PARIBAS CARDIF na telefonní lince +420 234 240 240 (po-pá od 8:00 - 18:00).


Pojistné plnění nad rámec Vaší smlouvy v souvislosti s COVID-19

Ano, cestovní pojištění kryje i události, ke kterým dojde v souvislosti s teroristickými útoky, pokud se akového útoku aktivně neúčastníte.
Pojištění léčebných výloh v rámci cestovního pojištění kryje úrazy a akutní onemocnění, které vzniknou během Vašeho pobytu v zahraničí a vyžadují lékařskou pomoc.

Za akutní onemocnění jsou považovány též akutní zhoršení stabilizovaného chronického onemocnění v případě, že zdravotní stav chronicky nemocného pojištěného v uplynulých 12 měsících nenasvědčoval zhoršení zdravotního stavu (tzn. nedošlo k ošetření nebo hospitalizaci z důvodu zhoršení stavu).
Ano, cestovní pojištění se vztahuje i na těhotné ženy, a to až do ukončeného 30. týdne těhotenství. Pro konkrétní podmínky krytí se vždy podívejte do pojistných podmínek pro dané cestovní pojištění.
V rámci pojištění jste automaticky pojištěn/a na více než 100 rekreačních sportů, jejich seznam je součástí Všeobecných pojistných podmínek pro cestovní pojištění, které najdete v dokumentech ke stažení. Rizikovější aktivity, které nejsou vyjmenovány, nejsou v rámci cestovního pojištění pojištěny.
Operátor se Vás bude ptát na následující informace: jméno a příjmení, resp. jméno a příjmení majitele účtu, číslo pojištění, číslo pojistné smlouvy (č. MMB-TRAVEL1/2019 v případě dlouhodobého pojištění, nebo č. MMB-TRAVEL 2/2017 v případě jednorázového pojištění). Tyto informace jsou uvedeny na kartičce cestovního pojištění, kterou najdete v části Ke stažení.
Pro další identifikaci může dojít i ověření data narození. Operátor bude potřebovat i Vaše telefonní číslo, na kterém jste k zastižení.
Cestovní pojištění si nejjednodušeji sjednáte ve Smart bance, a to na pár kliknutí. Sjednat si ho můžete i v Internet bance nebo na jakékoliv pobočce MONETA Money Bank.
Krátkodobé cestovní pojištění zaniká dnem označeným jako konec pojištění při sjednání.
Dlouhodobé cestovní pojištění automaticky zaniká poslední dnem kalendářního roku, ve kterém dosáhnete 75 let, a také v případě, že zrušíte běžný účet, ke kterému se pojištění vztahuje.
Dále může pojištění zaniknout zejména:
• Odstoupením do 14 dnů při sjednání pojištění tzv. na dálku (= telefonicky, přes internetové bankovnictví)
• Výpovědí k výročí sjednání pojištění
• Výpovědi bez udání důvodu do dvou měsíců od sjednání pojištění.
V případě krátkodobého cestovního pojištění jste pojištěn/a od 00:00 hodin dne, který jste si zvolil jako den počátku pojištění.
Den počátku pojištění se může shodovat se dnem sjednání pojištění, nesmí mu však předcházet.
V případě, že si sjednáte na danou cestu pojištění až ze zahraničí, jste pojištěn/a až po 1 hodině od sjednání pojištění.

Úhrada za pojištění Vám bude automaticky stržena z běžného účtu, ke kterému bylo cestovní pojištění zřízeno.

Dlouhodobé cestovní pojištění je platné od 00:00 hodin následujícího dne po dni sjednání.
V případě sjednání ze zahraničí je pojištění aktivní po uplynutí čekací doby 24 hodin, a to pouze v případě, že dojde k přistoupení pojištění do 5 kalendářních dnů ode dne překročení hranic. V opačném případě pojištění pro danou cestu nenabude účinnosti.
Úhrada za pojištění Vám bude odečtena automaticky z Vašeho běžného účtu vedeného u MONETA Money Bank jako poplatek za každý měsíc zpětně (obvykle do 5. pracovního dne).
Ať už se chystáte na dobrodružnou dovolenou nebo jen klidný odpočinek u moře, vždy je potřeba myslet na zajištění v nenadálých situacích, například při úrazu nebo vážného onemocnění.

Při výběru cestovního pojištění je důležité si nejdříve zodpovědět několik otázek. Například o jakou zahraniční cestu se jedná, cílová země, délka a druh pobytu a další. Pokud bude chtít v zahraničí strávit aktivní sportovní dovolenou, je třeba vybrat cestovní pojištění zaměřené na tyto aktivity. Jestliže je dovolenková destinace v Evropě, zvolte si cestovní pojištění s pokrytím pouze v evropských státech, které bude levnější. U MONETA Money Bank se navíc územní rozsah „Evropa“ vztahuje i na území kontinentální Evropy včetně přilehlých ostrovů a dále na území Egypta, Maroka, Tuniska a Turecka. V levnější variantě tak získáte krytí i v turisticky hojně využívaných oblastech mimo Evropu. Pokud cestujete mimo Evropu, je třeba zvolit variantu „Svět“.


Další výhodou cestovního pojištění u MONETA Money Bank je možnost rodinného pojištění „Family“, v rámci kterého jste pojištěni Vy, partner a neomezený počet dětí. Limity plnění jsou navíc individuální a platí pro každého člena rodiny zvlášť.


Pojistné limity musí zohledňovat především účel a aktivity zahraniční cesty. Pokud se chystáte na lyže, je třeba sledovat i limity pojistného plnění v rámci léčebných výhod tak, aby pokryly případné zranění na lyžích a následné ošetření, a to včetně transportu ze sjezdovky do zdravotnického zařízení. Stejně tak je třeba zvážit pojištění odpovědnosti za škody které někomu i nechtěně způsobíte. Příkladem může být srážka s jiným lyžařem.


MONETA Money Bank nabízí cestovní pojištění ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou, a.s. a můžete si ho zřídit na každé pobočce, přes Kontaktní centrum nebo velmi jednoduše přes Internet Banku či Smart Banku.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5