MONETA a půjčky pro důchodce

MONETA Money Bank poskytuje úvěry i klientům, kteří pobírají důchod. Mohou si vzít nový úvěr nebo třeba konsolidovat své stávající úvěry.

V dnešní době není neobvyklé, že si lidé v důchodovém věku přivydělávají, případně mají příjmy ze svého podnikání. Důchod jim v takovém případě může pomoci jako dodatečný zdroj příjmu pro získání úvěru. V některých případech nemusí ani vadit, pokud je důchod jediným příjmem klienta.


Jako doklad o příjmu z důchodu stačí důchodový výměr důchodu vystavený příslušnou ČSSZ nebo Ministerstvem vnitra, případně oznámení o valorizaci důchodu či výplatní doklad od České pošty, který není starší více než 30 dnů. O úvěr může požádat I klient, který pobírá invalidní důchod vyšší než 5 000 Kč měsíčně. Naopak jedním z typů důchodu, který MONETA neakceptuje, je sirotčí důchod.


Pokud má klient i příjem ze zaměstnání, stačí pro žádost o úvěr předložit potvrzení o tomto příjmu vystavené zaměstnavatelem. Pokud se jedná o příjem z podnikání, klient předloží daňové přiznání za minulý rok spolu s dokladem o zaplacení daně a oprávnění podnikat.


Pokud pobírá klient důchod, může figurovat také jako spolužadatel, který je u úvěru nad 500 tisíc Kč požadován. Spolužadatel je povinný od částky nad 300 tisíc Kč, pokud klient žije v manželském svazku.