MONETA Money Bank a půjčky pro důchodce

Získat novou půjčku nebo třeba konsolidovat své stávající úvěry u nás mohou i klienti, kteří pobírají důchod, ať už starobní či invalidní.

Dnes už nikoho nepřekvapí, že si lidé v důchodovém věku přivydělávají, případně mají příjmy ze svého podnikání. Důchod jim v takovém případě může pomoci jako dodatečný zdroj příjmu pro získání úvěru. Půjčka pro důchodce je pak dobrou cestou, jak získat peněžní prostředky na to, co je zrovna potřeba. V některých případech může půjčku pro důchodce získat i klient, pro kterého je důchod jeho jediným příjmem.


Při žádosti o naši půjčku pro důchodce stačí doložit výměr důchodu vystavený příslušnou ČSSZ nebo Ministerstvem vnitra, případně oznámení o valorizaci důchodu či výplatní doklad od České pošty, který není starší více než 30 dnů.


Půjčky pro důchodce jsou určeny i klientům, kteří pobírají invalidní důchod. Půjčku naopak nemohou získat klienti, kteří pobírají sirotčí důchod.


Pokud má klient navíc další příjem ze zaměstnání, stačí pro žádost o úvěr předložit potvrzení o tomto příjmu vystavené zaměstnavatelem. Příjem z podnikání pak klient doloží daňovým přiznáním za minulý rok spolu s dokladem o zaplacení daně a oprávněním podnikat.