Poradna

Časté dotazy

Leasing

Možnost uplatnit odklad splátek se na Vás vztahuje, pokud jste se v souvislosti s pandemií COVID-19 dostali do finančních potíží, smlouvu jste sjednali a čerpali před 26. březnem 2020 a u finančního leasingu nebo úvěru jste nebyli k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů s plněním peněžitého dluhu.

Kontaktujte bez prodlení obchodního zástupce MONETA Leasing, který ve spolupráci s Vámi bude hledat to nejpřijatelnější řešení ve Vaší situaci.
Po uplynutí ochranné lhůty je potřeba obnovit Váš trvalý příkaz ve Vaší bance. Datum i výši splátky najdete v novém splátkovém kalendáři, který jsme Vám odeslali po obdržení Vaší žádosti o využití odkladu splátek. Zadejte si prosím trvalý příkaz s datem platby alespoň 3 dny před datem splatnosti Vaší pravidelné splátky.

Nabídku takového oddlužení pečlivě zvažte – nejedná se o oddlužení/osobní bankrot podle insolvenčního zákona. ČLFA doporučuje nepředávat dluhy jinému subjektu, naopak žádoucí je jednat přímo s věřitelem.


To, že řešení svých dluhů „předáte" oddlužovací nebo poradenské agentuře, neznamená, že je nemusíte platit. Takové společnosti často smlouva zavazuje pouze pokusit se o jednání s věřitelem, nikoliv dohodnout se s ním. Tyto agentury si také za své služby vždy účtují vysoké odměny a poplatky, ať už je výsledek jejich činnosti jakýkoliv. Díky nim se řešení dluhu navíc prodlužuje, což může Vaši situaci ještě zhoršit. Nikdy nespoléhejte na to, že problém za Vás vyřeší někdo jiný. Řešte ho sami a včas.

Jste-li fyzickou osobou, během ochranné doby nebudete platit nic. Pokud však využíváte pojištění prostřednictvím naší rámcové pojistné smlouvy, tak jste povinen platit toto pojistné i během ochranné doby.

Jste-li právnickou osobou, během ochranné doby budete platit pouze smluvní úroky. Pokud však využíváte pojištění prostřednictvím naší rámcové pojistné smlouvy, tak jste povinen platit toto pojistné i během ochranné doby.

Ano, ke každé Vaší smlouvě, u které chcete oznámit odklad splátek, vyplňte formulář samostatně. Vyhneme se tím případným nedorozuměním.

V době odkladu splátek jste nadále povinen měsíčně platit splátku pojistného a jste-li právnickou osobou, během ochranné doby budete platit také smluvní úroky.

Odklad splátek můžete uplatnit u finančního leasingu nebo úvěru, který byl sjednán a čerpán před 26. březnem 2020 a u kterého jste k 26. březnu 2020 nebyl v prodlení delším než 30 dnů s plněním peněžitého dluhu.

Dle zákona č. 177/2020 Sb., o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 je z odkladů vyloučen operativní leasing. Tento odklad lze řešit individuálně za pomoci našeho obchodního zástupce.

Ano, pokud jsme Vám již splátky v minulosti odložili, máte nyní možnost uplatnit odklad splátek znovu a zvolit si jednu ze dvou možných variant, tedy buď do 31.7. 2020 nebo 31.10. 2020. Původní dohoda o odkladu splátek je v takovém případě účinná do posledního dne v měsíci doručení oznámení o využití ochranné doby a počínaje prvním dnem následujícího měsíce je zcela nahrazena zákonnými podmínkami ochranné doby.

Úroková sazba se oproti nasmlouvané nemění, jen kdyby se jednalo o spotřebitelský úvěr, tak spotřebitelům bude úročeno nejvýše hodnotou repo sazby vyhlášené Českou národní bankou, zvýšenou o 8 % p.a. (K 20.4. 2020 byla taková výše úrokové sazby 9 % p.a.).

Splátky odkládáme v souladu se zákonem od prvního dne následujícího měsíce po doručení Vašeho oznámení, a to buď do 31.7. 2020 nebo do 31.10. 2020. V zásadě jde o splátky od května, pokud nám odklad oznámíte v dubnu, nejpozději 10 dní před datem očekávané splátky. Případné jiné požadavky můžete řešit individuálně za pomoci svého obchodního zástupce.

Hodláte-li nám oznámit, že využijete tzv. ochrannou dobu, což je období, po které bude Vaše splácení finančního leasingu nebo úvěru odloženo, navštivte naše webové stránky www.monetaleasing.cz. Zde stačí vyplnit a odeslat online formulář. Přijetí formuláře Vám potvrdíme zasláním nového splátkového kalendáře s informacemi o počátku a konci ochranné doby, o výši, počtu a četnosti plateb, jež máte provést po skončení ochranné doby, a celkové částce, kterou máte zaplatit.

Za odklad splátek v souvislosti s finančními potížemi způsobenými pandemií COVID-19 nejsou účtovány žádné poplatky.

Ano, v zásadě to je možné, ale může to odporovat podmínkám podporující instituce, a tak před podáním oznámení o ochranné době doporučujeme konzultaci s poskytovatelem podpory/dotace. V případě jejich nesouhlasu, či pokud se nechcete dotazovat, doporučujeme řešit odklad splátek individuálně kontaktováním našeho obchodního zástupce. Můžeme Vám odložené splátky „rozmělnit“ do všech budoucích splátek, abychom neprodloužili původní datum splatnosti úvěru. Za těchto podmínek by nemělo dojít k potenciálnímu riziku ztráty zvýhodnění (úrok či dotace).

Nebude. Uvědomujeme si, že stávající situace přináší hodně výzev, a my jsme tu proto, abychom Vám pomohli. Odklad splátek je benefitem a v souladu se zákonem Vás do budoucna nijak negativně neovlivní.

Základem je fungující kontakt, a to jak udávaná adresa, tak i telefonické spojení, případně také webové stránky a e-mailová adresa. Vybírejte z prověřených společností, které Vám někdo doporučil na základě vlastní zkušenosti. Zodpovědný věřitel Vás nenutí k podpisu smlouvy ihned, dá Vám možnost vzít si ji domů a pečlivě pročíst. Věřitelé sdružení v České leasingové a finanční asociaci postupují navíc v souladu s Etickým kodexem ČLFA a podle Memoranda ČLFA k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5