Kdy je nutný spolužadatel o půjčku?

U MONETA Money Bank je spolužadatel nutný u všech půjček nad 1 000 000 Kč.

Pokud o úvěr nad 1 000 000 korun žádáte jako ženatý či vdaná, musí být jako spolužadatel půjčky uveden druhý z manželů.

Pokud jako hlavní žadatel nemáte dostatečnou bonitu k získání potřebné výše úvěru, můžete tuto situaci vyřešit přizváním vhodného spolužadatele. Tím může například jeden z rodičů. Spolužadatel o úvěr je prověřován stejně jako hlavní žadatel. Banka například požaduje potvrzení o příjmech, ověřuje si platební morálku v bankovních i nebankovních registrech a další.


Spolužadatelem může být zletilá osoba s českým občanstvím a trvalým bydliště v ČR nebo cizozemec, starší 18 let s přiděleným rodným číslem a trvalým, přechodným či dlouhodobým pobytem na území České republiky.