Poradna

Časté dotazy

Wüstenrot

Klient si může zvolit, zda má zájem o odklad splátek do 31. 7. 2020 nebo 31. 10. 2020. Tuto volbu provede klient ve webovém formuláři.

Odkladem splátek v případě fyzické osoby rozumíme, že klient po zvolenou dobu odkladu neplatí ani jistinu, ani úroky. U překlenovacího úvěru neplatí ani úroky, ani dospořování. Výjimku tvoří případ, kdy má klient k úvěru sjednáno skupinové úvěrové pojištění; platby za účast na pojištění je nutné hradit dále.

 

V případě právnické osoby klient po zvolenou dobu odkladu neplatí platby jistiny úvěru. Úroky a příslušné poplatky spojené s úvěrem a případnou účast na pojištění je však takový klient povinen hradit.

 

O dobu odkladu splátek se jak u fyzických, tak i právnických osob posouvá také datum fixace úrokové sazby a odpovídajícím způsobem také celková splatnost úvěru.

Dohody o odkladu splátek uzavřené mimo režim přijatého zákona pozbývají počátkem běhu ochranné doby účinnosti; pokud nám tedy oznámíte Váš záměr o využití ochranné doby a současně mezi námi došlo k uzavření takové dohody, je tato dohoda platná pro splátku před Vámi podanou novou žádostí o odklad na základě přijatého zákona (která je Vám odložena a nemusíte ji hradit), přičemž následně s počátkem ochranné doby dle zákona již dohoda přestává platit a Vy dále splácíte po ukončení ochranné doby (způsobem uvedeným v potvrzením o přijetí Vašeho oznámení).
Je nutné uhradit ještě měsíční splátku Vašeho úvěru za měsíc, ve kterém jste nám oznámili Váš záměr využít odkladu. Pokud jste tedy například o odklad požádali v dubnu, začíná Vám odklad splátek běžet až od května a za měsíc duben musíte splátku ještě uhradit.
Klient oznámí svůj záměr využít odkladu splátek přes webový formulář pro fyzické osoby nebo právnické osoby.
Klient pouze vyplní webový formulář a nedokládá žádné dokumenty. Banka si může dodatečně vyžádat údaje nezbytné k identifikace klienta.
Využití odkladu splátek může bance oznámit hlavní dlužník i spoludlužníci, pokud jsou v úvěrové smlouvě takto označeni, a jsou v úvěrovém vztahu zavázáni společně a nerozdílně.
Splátky odkládáme v souladu se zákonem, buď do 31. 7. 2020, nebo do 31. 10. 2020. Jiné, individuální nastavení není v tuto chvíli možné.
Odklad se může týkat všech úvěrových produktů, které Wüstenrot hypoteční banka a.s. a MONETA Stavební Spořitelna, a.s. (dříve Wüstenrot - stavební spořitelna a.s.) poskytují, a které byly sjednané s účinností do 26. března 2020. Jedná se primárně o hypoteční úvěry, řádné úvěry ze stavebního spoření a překlenovací úvěry.

Odložené splátky začne klient hradit hned po skončení ochranné doby, což má za následek příslušný posun konečné splatnosti úvěru, resp. přidělení cílové částky o zvolenou délku ochranné doby.

 

Klient – fyzická osoba během zvoleného odkladu splátek neplatí nic (tedy ani jistinu, ani úroky/dospořování, ani poplatky související s úvěrem). Úročení úvěru bude během odkladu pokračovat a tyto (odložené) úroky budou splatné až v závěru životnosti úvěru formou dodatečných (měsíčních) splátek. Klient tedy nebude reportován do úvěrových registrů s negativním příznakem. Upozorňujeme, že pokud klient má k úvěru sjednáno i skupinové úvěrové pojištění, je nutné účast na tomto pojištění platit i po dobu odkladu splátek. Klienti z řad právnických osob platí úroky po dobu odkladu a také i poplatky s úvěrem související.

 

U hypotečního úvěru se tím posouvá jak doba jeho splatnosti, tak doba jeho fixace.
U překlenovacích úvěrů dojde k posunu přidělení řádného úvěru ze stavebního spoření.
V rámci řádného úvěru ze stavebního spoření dojde k prodloužení doby splatnosti.

Ano, o dobu odkladu (ochranné lhůty) se posouvá i datum fixace úrokové sazby a odpovídajícím způsobem i celková splatnost úvěru. Informace o nové fixaci úrokové sazby, splatnosti a přidělení naleznete v zaslaném potvrzení s informací o výši splátek, jejich počtu a četnosti a celkovou částku k zaplacení po odkladu, případně i další informace související se specifiky Vašeho úvěru.
Ochranná lhůta, neboli odklad splátek, je určena pro všechny klienty z řad spotřebitelů – fyzických osob (zaměstnanci, OSVČ) a pro právnické osoby – obchodní společnosti a bytová družstva, kteří nám svůj zájem o odklad oznámí, a kteří nebyli ke dni 26. března 2020 v prodlení se splácením svého úvěru delším než 30 dnů. Odklad splátek nemohou využít společenství vlastníků jednotek (SVJ).
Odklad splátek (tzv. ochranná doba) začíná platit až v měsíci následujícím po doručení Vašeho oznámení o využití ochranné doby.
Do bankovního registru klientských informací CBCB (BRKI) je klient reportován vždy, v tomto případě však se speciálním příznakem, že se jedná o odklad splátek, který nebude mít negativní vliv na budoucí posuzování klienta. Do registru dlužníků (SOLUS) klient reportován nebude.
O přijetí oznámení bude klient informován obratem formou automatické e-mailové zprávy, přičemž následně nejpozději do 30 dní od odeslání tohoto oznámení klientovi zašleme formou e-mailu informace o výši splátek, jejich počtu a četnosti a celkovou částku k zaplacení po odkladu, případně i další informace související se specifiky Vašeho úvěru.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5