Poradna

Časté dotazy

Dlouhodobý investiční produkt

S investováním jsou spjaté vstupní poplatky, které se pro jednotlivé fondy liší. Můžete si je prohlédnout sazebníku poplatků nebo přímo na stránce každého fondu. Výstupní poplatky jsou u většiny fondů 0 Kč. I ty naleznete v sazebníku poplatků a na stránce každého fondu.

Doplňkové penzijní spoření je spořicí produkt, díky kterému můžete efektivně zhodnocovat své peníze. Doplňkové penzijní spoření je nástupce penzijního připojištění, které od 1. 12. 2012 již není nabízené. Podobně jako u penzijního připojištění máte jako účastník spoření nárok na státní příspěvek, daňové výhody a příspěvek od zaměstnavatele.

Jak doplňkové penzijní spoření funguje?
doplňkovým penzijním spořením zasíláte pravidelný příspěvek na svůj osobní penzijní účet. Na výběr máte ze tří investičních strategií (konzervativní, vyvážené a dynamické). Podle zvolené strategie se příspěvky rozloží do tří účastnických fondů. K vlastnímu příspěvku získáte při splnění podmínek podporu od státu a případně i příspěvek zaměstnavatele.

Sumu spoření si určujete sami. Nejnižší částka spoření je 100 Kč měsíčně a maximální výše spoření není určena. V průběhu trvání smlouvy je možné vkládat i mimořádné jednorázové vklady. Výši spoření v průběhu smlouvy můžete kdykoliv změnit – snížit nebo zvýšit – a to trvale nebo jen na určité období. V případě potřeby můžete spoření přerušit nebo v krajním případě svou smlouvu i předčasně ukončit.

Kdy máte nárok na státní příspěvek a úsporu na daních?
Nárok na státní příspěvek máte, pokud si uspoříte alespoň 300 Kč měsíčně. Maximální výše ročního státního příspěvku je 2760 Kč. Získáte jej v případě, že si každý měsíc odložíte minimálně 1000 kč.

Příklad:
Při pravidelném měsíčním spoření 5 000 Kč, tedy 60 000 Kč ročně, získáte na prvních 12 000 Kč příspěvek od státu 2760 Kč a na dalších 48 000 Kč státní zvýhodnění v podobě daňové úlevy. Při základní 15% sazbě daně z příjmu tak ušetříte 7 200 Kč. Další příklady vyplácených státních příspěvků najdete v naší tabulce.
Nově je navýšen limit na odečet z daňového základu na 48 000Kč/ročně. Tento limit je sdílen i s dalšími produkty, tj. životní pojištění, pojištění dlouhodobé péče a dlouhodobý investiční produkt (DIP).
Z pohledu maximalizace čerpání výhod je optimální měsíční platba 5 000 Kč. Celkově tak můžete uspořit až 9 960 Kč ročně. Navíc řada zaměstnavatelů přispívá na doplňkové penzijní spoření svých zaměstnanců, a proto je tato forma spoření velmi atraktivní.

 

Pokud mluvíme o zabezpečení na důchod, nejlepší rada je, začít spořit co nejdříve.

Finanční rezervu na důchod byste především neměli řešit na poslední chvíli.

Pokud se tedy rozhodnete spořit, pak by to mělo být pravidelně a dlouhodobě. Čím později začnete, tím více je potřeba peněz odkládat.


Lidé se stále častěji ptají, kolik si mají na důchod naspořit. Odpověď zní: porovnejte si svůj průměrný příjem s částkou, kterou budete dostávat jako důchod. Při platu 25 tisíc korun je čistá mzda asi 19 tisíc korun a důchod 12 tisíc korun. Potřebujete tedy uspořit tolik, abyste dorovnali propad příjmů, který je asi 6 500 korun. Předpokládejme, že v důchodu budete zhruba 20 let, potom potřebujete naspořit zhruba 1,5 milionu korun, abyste mohli důchod prožít relativně spokojeně.


Orientační propočet pro vytvoření finanční rezervy 1 500 000 Kč při odchodu do penze v 65 letech s využitím státních příspěvků vypadá následovně:


od 25 let spoření 700 Kč/měsíčně
od 30 let spoření 1 000 Kč/měsíčně
od 40 let spoření 2 100 Kč/měsíčně
od 55 let spoření 9 200 Kč/měsíčně
od 60 let spoření 22 000 Kč/měsíčně


S tím, jak nejvýhodněji spořit na důchod, Vám může pomoci kvalifikovaný finanční poradce. Dokáže Vám vybrat produkt na míru přesně podle věku, příjmů a doby do důchodu. Navíc dokáže rozdělit prostředky do různých produktů tak, abyste mohli část peněz v případě potřeby vybrat i dříve.

Možnost sjednání důchodového spoření vznikla v českém důchodovém systému k 1. lednu 2013 a skončila k 31. prosinci 2015. Jednalo se o tzv. druhý pilíř české důchodové reformy, který provozovaly penzijní společnosti a kde si každý mohl individuálně spořit na svůj důchod. V případě ukončení penzijního připojištění, konkrétně při řádném ukončení smlouvy, si klient může klient zvolit způsob výplaty naspořených prostředků. Pokud dojde k ukončení penzijního připojištění předčasně a příspěvky byly hrazeny alespoň pod dobu 12 kalendářních měsíců, budou klientovi vložené prostředky vyplaceny jako odbytné. V tomto případě obdrží všechny naspořené prostředky, příspěvky třetích osob a jejich zhodnocení, ale bez státních příspěvků budou vráceny Ministerstvu financí.
Investiční limity – u penzijního připojištění existuje jenom jedna strategie, a to velmi konzervativní, na rozdíl od doplňkového penzijního spoření, kde je možné zvolit mezi několika investičními strategiemi od konzervativní až po dynamickou.
Garance nezáporného zhodnocení – u doplňkového penzijního spoření již není poskytována.
Možnosti výplaty – u doplňkového penzijního spoření již není možné sjednat výsluhovou či pozůstalostní penzi, navíc je tu ale možnost předdůchodů.
Sjednání – penzijní připojištění již není možné sjednat. Lze sjednat pouze doplňkové penzijní spoření.
Účastnické fondy jsou nové fondy vytvořené v rámci 3. pilíře, jsou spravovány penzijními společnostmi a fungují na obdobném principu jako dnešní podílové fondy. Penzijní společnost musí založit povinný konzervativní účastnický fond. Nicméně počet fondů ani jejich investiční strategie zákon dále neupravuje, penzijní společnosti tak mohou nabízet vice investičních strategií. Investiční strategie každého fondu podléhá schvální u ČNB.
Do těchto fondů je možné libovolně rozložit finanční prostředky a toto rozložení měnit. Nelze však investovat zároveň do transformovaného penzijního fondu a některého účastnického fondu.
Pokud zemře účastník doplňkového penzijního spoření, budou prostředky vyplaceny určené osobě, je-li sjednána ve smlouvě, nebo se prostředky stanou předmětem dědictví.
Čím dříve, tím lépe. Se začátkem spoření na penzi by se nemělo otálet. Čím déle totiž spoříte, tím víc peněz nastřádáte a o to víc výhod od státu získáte, ať už ve formě státních příspěvků, nebo daňových úlev. Navíc v nových účastnických fondech máte možnost získat více peněz za zhodnocení vašich finančních prostředků.
Výhodou je možnost vyššího zhodnocení prostředků, protože doplňkové penzijní spoření přináší různé investiční strategie od nejkonzervativnější až po dynamickou. U penzijního připojištění je nutné investovat do nejvíce konzervativních aktiv, což pak limituje možnosti zhodnocení na minimum. Doplňkové penzijní spoření tak přináší větší možnosti a flexibilitu.

Budete potřebovat účetní výkazy za poslední dvě daňová období.

Žadatel o úvěr nesmí být v exekuci, likvidaci nebo insolvenčním řízení a nemá žádné opožděné závazky vůči FÚ a ČSSZ ani není v prodlení s platbami v souvislosti s žádným jiným úvěrem či leasingem poskytnutým skupinou MONETA či jinou finanční institucí.
Osvobozené příjmy od daně z příjmu z prodeje podílových listů jsou ty, pokud klient drží podílové listy daného fondu déle jak 3 roky a nebo odprodej (zpětný odkup) v daném kalendářním roce nepřesáhne souhrnně 100 000 Kč.

Samozřejmě, můžete investovat na pobočce anebo plně online v nejlepší bankovní aplikaci na českém trhu. Začnete pár údaji na webu, sjednání dokončíte v aplikaci a můžete začít investovat.

K žádosti budete potřebovat účetní výkazy za poslední dvě daňová období a potvrzení o bezdlužnosti.
Záruku NRB není bohužel možné kombinovat se zárukou EIF.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5