Poradna

Časté dotazy

Nahlášení pojistné události

Pokud máte pojištění odpovědnosti doporučujeme Vám tento postup:
• V případě, že se někdo zranil, zajistěte neprodleně lékařskou pomoc
• Řekněte poškozenému, že máte pojištění odpovědnosti, a požádejte ho, aby ponechal škodu v původním stavu, abychom mohli vše řádně prošetřit a zdokumentovat
• Je-li to možné, rozsah škod nám můžete zdokumentovat (foto, video, kontakt na svědky)
• Zjistěte nám identifikační údaje a kontakty na poškozené osoby
• Způsobené škody předem nehraďte a ani neuznávejte poškozeným nárok na náhradu škody bez našeho souhlasu
• Pojistnou událost nám neprodleně oznamte a spolupracujte s námi při jejím šetření
K nahlášení škody na pojištěném majetku potřebujeme:
• Číslo Vaší pojistné smlouvy
• Datum, místo a čas vzniku škody
• Popis příčiny vzniku škody
• Identifikace poškození majetku
• Číslo bankovního účtu pro výplatu pojistného plnění a odhad předpokládané výše
• Dokumentace (foto, video) vzniklého poškození
- Pokud škodu způsobí požár nebo jde o trestný čin (krádež, vandalismus), zavolejte vždy hasiče nebo policii
- Poškozený majetek zabezpečte proti dalším škodám (např. provizorně opravte poškozenou střechu, aby do objektu nezatékalo)
- Zdokumentujte vzniklou škodu (foto, video, zajistěte svědky), snažte se zachytit celkový pohled na poškozené věci i detaily poškozených částí

Vzniklou škodu co nejdříve oznamte Generali České pojišťovně, a.s. online na webových stránkách nebo na klientské lince 241 114 114, popřípadě osobně na obchodním místě Generali České pojišťovny. Pojištovna se s Vámi domluví na dalším postupu a sdělí, jaké dokumenty od Vás bude potřebovat.

Hlášení pojistné události se liší podle toho, o jaký produkt či pojišťovnu se jedná.

Ve většině případů by měl klient kontaktovat přímo pojišťovnu, která mu podle konkrétní pojistné události poradí, jak dále postupovat. Veškeré potřebné informace najde klient ve všeobecných pojistných podmínkách, u MONETA Money Banka také na webových stránkách v sekci „Pojištění“, podsekce „Škodní událost“ nebo v kategorii „Nejčastější dotazy“ a dále „Jak nahlásit pojistnou událost“.
U každého produktu se postup může lišit. Například při pojistné události v zahraničí by klient měl okamžitě volat na asistenční službu, která je v provozu 24 hodin denně a pro klienty MONETA Money Bank v českém jazyce. Operátor asistenční linky po telefonu poradí klientovi nejvhodnější postup pro danou situaci a pokud je třeba, zařídí například ošetření v nejbližším zdravotnickém zařízení. Pokud chce klient nahlásit pojistnou událost u cestovního pojištění až po návratu z dovolené, může tak učinit telefonicky, e-mailem nebo písemně na adresu asistenční společnosti. Ale například u úrazového pojištění je nutné vyplnit přímo formulář hlášení škodní události. který si klient může stáhnout z webových stránek pojišťovny. Po vyplnění klient formulář odešle na adresu pojišťovny spolu s lékařskou zprávou.

Ano. Pojistnou událost lze uplatnit zpětně v případě pracovní neschopnosti, invalidity III. stupně, hospitalizace a ztráty zaměstnání ve lhůtě 4 let, u úmrtí pak ve lhůtě 11 let.
Ano, pojištění se vztahuje i na události, které se staly v zahraničí, a platí po celém světě. Pokud dojde k odcizení osobní věci v zahraničí, pojišťovně doložíte kopii dokladu o oznámení události policii nebo jinému příslušnému orgánu.
K nahlášení škody z pojištění odpovědnosti potřebujeme:
• Číslo Vaší pojistné smlouvy
• Vaše identifikační údaje
• Datum, místo a čas vzniku škody
• Popis příčiny vzniku škody
• Zjistěte nám identifikační údaje a kontakty na poškozené osoby
• Číslo bankovního účtu pro výplatu pojistného plnění
• Dokumentace (foto, video) vzniklého poškození

Pojistnou událost můžete nahlásit online nebo nonstop telefonicky Asistenční službě na čísle 241 114 114.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5