Poradna

Časté dotazy

Půjčka na auto

Jste-li fyzickou osobou, během ochranné doby nebudete platit nic, kromě nákladů na pojištění financovaného vozidla, bylo-li v rámci úvěrové smlouvy sjednáno. Částku pojistného najdete ve splátkovém kalendáři, který je součástí Vaší smluvní dokumentace.

Jste-li právnickou osobou, během ochranné doby budete platit pouze smluvní úroky a případně náklady na pojištění financovaného vozidla, bylo-li v rámci úvěrové smlouvy sjednáno.

O počet odložených splátek, a případně o výši nezaplacených úroků za dobu ochranné doby se Vám následně prodlouží doba splácení. Výše měsíční splátky zůstane stejná jako před ochranným obdobím.

Splátky odkládáme v souladu se zákonem od prvního dne následujícího měsíce po doručení Vašeho oznámení, buď do 31. 7. 2020 nebo do 31. 10. 2020. Jiné, individuální, nastavení není v tuto chvíli možné.

Spotřebitelům bude během ochranné doby jistina úročena sazbou, která je sjednána ve smlouvě, nejvýše však hodnotou repo sazby vyhlášené Českou národní bankou, zvýšenou o 8 % - aktuálně se tak jedná o sazbu ve výši 9 % ročně.

Podnikatelům je jistina úročena sazbou sjednanou ve smlouvě.

Ano, doporučujeme, abyste ke každé Vaší smlouvě, u které chcete požádat o odklad splátek, vyplnil formulář samostatně. Vyhneme se tím případným nedorozuměním.

Ano, pokud jsme Vám již splátky v minulosti odložili, máte nyní možnost uplatnit odklad splátek znovu a zvolit si jednu ze dvou možných variant, tedy buď do 31. 7. 2020 nebo 31. 10. 2020. Původní dohoda o odkladu splátek je v takovém případě účinná do posledního dne v měsíci doručení oznámení o využití ochranné doby a počínaje prvním dnem následujícího měsíce je zcela nahrazena zákonnými podmínkami ochranné doby.

Odklad splátek můžete uplatnit, pokud máte úvěr autoCREDIT, motoCREDIT nebo leasing. Nezáleží na tom, zda jste podnikatel či spotřebitel.

Nebude. Uvědomujeme si, že stávající situace přináší hodně výzev, a my jsme tu proto, abychom Vám pomohli. Odklad splátek je benefitem a sám o sobě Vás do budoucna nijak negativně neovlivní.

Po uplynutí ochranné lhůty je potřeba obnovit Váš trvalý příkaz. Datum i výši splátky najdete v novém splátkovém kalendáři, který jsme Vám odeslali bezprostředně po obdržení Vaší žádosti o využití odkladu splátek nebo v aplikaci eAuto. Opět vám doporučujeme zadat trvalý příkaz s datem platby alespoň 5 dnů před datem splatnosti Vaší pravidelné splátky.

Možnost uplatnit odklad splátek se na Vás vztahuje, pokud jste se v souvislosti s koronavirovou epidemií dostali do finančních potíží a smlouvu jste uzavřeli před datem 26. 3. 2020. Aby mohl být odklad splátek proveden, nesmíte mít k tomuto datu (26. 3. 2020) u nás evidovaný peněžitý dluh delší než 30 dní.

Odklad splátek můžete uplatnit, pokud máte úvěr autoCREDIT, motoCREDIT nebo leasing. Nezáleží na tom, zda jste podnikatel či spotřebitel.
Jiné, individuální nastavení není v tuto chvíli možné.
Ano. Pokud se rozhodnete pro odložení splátek, budeme v rámci této Vaší smlouvy reportovat do příslušných registrů informaci, že došlo k restrukturalizaci Vaší smlouvy, respektive že jste se dostali do potíží se splácením úvěrové smlouvy z důvodu poklesu Vašich příjmů.

Chcete-li nám oznámit, že využijete tzv. ochrannou dobu, což je období, po které bude Vaše splácení úvěru odloženo, navštivite náš web www.monetaauto.cz. Zde stačí vyplnit a odeslat online formulář a my Vás následně vyrozumíme o vyřízení Vašeho oznámení. Za odklad splátek nejsou účtovány žádné poplatky.

V tomto případě můžete využít námi nabízené odložení splátek úvěru. Stačí jen vyplnit a odeslat online formulář. Do 7 dnů je potřeba vyjádřit souhlas z Vaší strany s novými smluvními podmínkami, a to buď telefonicky nebo mailem. Za odklad splátek nejsou účtovány žádné poplatky.
Možnost uplatnit odklad splátek se na Vás vztahuje, pokud jste se v souvislosti s koronavirovou epidemií dostali do finančních potíží. Aby mohl být odklad splátek proveden, nesmíte mít k datu odeslání žádosti u nás evidovaný peněžitý dluh delší než 30 dní, nejste v insolvenčním řízení nebo na Vás není uvalena exekuce. Pokud využíváte zákonný odklad splátek do 31. 10. 2020, je možné uplatnit nový odklad splátek až na splátky splatné od 1. 11. 2020.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5