Poradna

Časté dotazy

Půjčky

Nejčastěji Vás zajímá

Prostředky z úvěru ze stavebního spoření můžete použít pouze na úhradu nákladů na řešení bytových potřeb pro sebe nebo osobu blízkou.
Zprostředkovatel je například obchodník, u kterého si na splátky pořizujete třeba televizi. Pokud zamýšlíte využít zprostředkovatele např. hotovostní půjčky, je vhodné poradit se s osobou či agenturou se zkušenostmi z úvěrového trhu resp. se subjektem se statutem finančního poradce. Rozhodněte se nejlépe pro finančního poradce. Ten Vám odborně a citlivě pomůže s vyhodnocením jednotlivých nabídek, případně za Vás vyřídí náležitosti kolem podpisu smlouvy. Měl by mít dostatek zkušeností s úvěry a přehled o trhu, tak, aby Vám mohl doporučit takový produkt, který nejlépe odpovídá Vašim potřebám, ale i možnostem. Dopředu se s ním domluvte na honoráři, který bude za své služby požadovat.

„Půjčka ProBydlení Expres“ je překlenovací úvěr ke smlouvě o stavebním spoření a je poskytován na dobu do přidělení cílové částky (do vzniku nároku na úvěr ze stavebního spoření), v tomto případě na 5 let a 7 měsíců. Po přidělení cílové částky bude splacen zůstatkem účtu stavebního spoření a úvěrem ze stavebního spoření. Při překlenovacím úvěru ve výši 300 000 Kč a pevné úrokové sazbě 4,99 % ročně činí měsíční platba překlenovacího úvěru 3 960 Kč v počtu 67 měsíčních splátek. Navazující úvěr ze stavebního spoření trvající 2 roky a 5 měsíců bude úročen pevnou úrokovou sazbou 2,99 % ročně s měsíční platbou 3 960 Kč v počtu 29 měsíčních splátek. Celková doba splatnosti je 8 let. Úhrada za uzavření smlouvy o stavebním spoření je 0 Kč, úhrada za uzavření a poskytnutí překlenovacího úvěru ke smlouvě o stavebním spoření v tarifu NaÚvěr N je 0 Kč, úhrada za vedení úvěrového účtu překlenovacího úvěru/úvěru ze stavebního spoření je 0 Kč, úhrada za vedení účtu stavebního spoření 27 Kč/měsíc, úhrada za roční výpis z účtu stavebního spoření 30 Kč, úhrada za roční výpis z úvěrového účtu úvěru ze stavebního spoření 30 Kč, platby celkem 377 235 Kč, RPSN činí 6,49 %.


Překlenovací úvěr bude zajištěn zástavním právem k pohledávce z účtu stavebního spoření, další zajištění k úvěrům (např. ručitelem nebo zástavou nemovitostí) není vyžadováno.


Na sjednání úvěru není právní nárok a veškeré výpočty jsou orientační a nejsou nabídkou ani příslibem k uzavření smlouvy. Konečné parametry úvěru závisí na dalších posuzovaných kritériích.


Bude-li úvěr poskytován jako spotřebitelský úvěr v cizí měně ve smyslu zákona o spotřebitelském úvěru, upozorňujeme na riziko výkyvu směnného kurzu mezi českou korunou a cizí měnou, čímž by mohla být ovlivněna výše splátek a celková splatná částka.

Úvěr můžete čerpat na základě předložených účelových daňových dokladů jako jsou například faktury, účtenky nebo smlouva o dílo.

Porovnávejte více parametrů – solidnost věřitele, úvěrový produkt, podmínky sjednání a informační otevřenost jsou zřejmě ty nejdůležitější.

Věřitel: zeptejte se známých, najděte si webové stránky, zjistěte, jak dlouho na trhu působí, jestli je členem nějaké asociace, která zaručuje jeho solidnost. Produkt: prostudujte si předsmluvní formulář, kde najdete vše zásadní – kolik zaplatíte celkem, jaká je RPSN, další poplatky, frekvence splácení, případné sankce, možnosti obrany…

Před podpisem smlouvy si pozorně přečtěte všeobecné obchodní podmínky věřitele, a pokud něčemu nerozumíte, požádejte o vysvětlení. Srozumitelná a komplexní odpověď na Vaše otázky je předpokladem, že i finanční instituci záleží na poučeném zákazníkovi.

Přestože banky uznávají širokou řadu příjmů, jedno mají společné. Vždy se musí jednat o trvalý a stabilní příjem.

Největší skupinu žadatelů o spotřebitelské úvěry tvoří zaměstnanci s pracovní smlouvou. Tito žadatelé bance při žádosti o úvěr většinou předkládají potvrzení o příjmu vystavené zaměstnavatelem, a to nejlépe na bankovním formuláři. Je tak jisté, že potvrzení obsahuje všechny náležitosti, které banka při posuzování bonity žadatele potřebuje. Důležité je, aby potvrzení o příjmu obsahovalo kontakt na zaměstnavatele pro případ, že banka bude chtít doplnit některý z údajů. Pokud klientovi chodí příjem ze zaměstnání na účet v bance, ve které žádá o úvěr, může tento fakt nahradit písemné potvrzení o příjmu. Sjednání úvěru je pak rychlejší a jednodušší.

 

V případě žádosti o úvěr přes tablet, kterou MONETA Money Bank nabízí na vybraných pobočkách, je možné využít tzv. screen scraping. Klient se přihlásí přes zabezpečené rozhraní do svého internetového bankovnictví v jiné bance, banka si ověří pohyby na jeho účtu a vyhodnotí bonitu i bez nutnosti dokládat potvrzení o příjmu od zaměstnavatele.

 

Další velkou skupinou žadatelů jsou podnikatelé, kteří chtějí půjčky na své osobní potřeby, například na nové zařízení domácnosti. Podnikatelé jako doklad příjmů předkládají daňové přiznání za minulé účetní období a potvrzení o zaplacení daně, pokud daňová povinnost vznikla.

 

V případě důchodců, starobních i invalidních bude banka vyžadovat originál dokladu o výši přiznaného důchodu, případně Oznámení o valorizaci. Pokud chodí důchod na bankovní účet, může banka toto uznat jako doklad o příjmu.

 

Splácení probíhá automaticky z Vašeho běžného účtu u MONETA Money Bank, na kterém je potřeba mít dostatečné množství prostředků v den před provedením splátky. Pokud datum splátky připadá například na pondělí, dojde k zablokování částky již v pátek.

Exekucí se v České republice většinou rozumí vymáhání peněžní částky od dlužníka, který není schopen dostát svým závazkům vůči věřiteli, tedy je insolventní.

Životní situace, které vedou k exekuci, často vyžadují zásadní změnu přístupu k osobním nebo rodinným financím. Další půjčka tyto problémy pouze oddálí, ale nevyřeší. Ohrozila by nejen věřitele, ale především dlužníka, kterému by již tak nedobrou finanční situaci ještě ztížila. A to jsou hlavní důvody, proč v případě exekuce nebo insolvence není možné u MONETA Money Bank půjčku získat.

 

Finanční návyky, způsoby hospodaření s penězi, nástroje ke zlevnění finančního zatížení – to vše jsou oblasti, kde Vám banka může pomoci.

 

 

Totéž platí i v případě, že Vám exekuce teprve hrozí. Jednoduchým a často velmi efektivním řešením bývá včasná komunikace s bankou a snaha problémy řešit. Banky často rády svým klientům vyjdou vstříc a v těžké životní situaci je podrží.

 

Orientační výši splátky ještě před sjednáním úvěru se nejrychleji dozvíte z naší online úvěrové kalkulačky.

Nejprve si pojďme říct, jaký je rozdíl mezi úrokem a splátkou. Úrok je odměna banky za půjčení peněz. Splátka se v případě anuitního splácení skládá z úroku, který každý měsíc zaplatíte za půjčení peněz, a úmoru, části půjčené částky.

 

Celková částka splatná spotřebitelem se skládá z jistiny úvěru a celkových nákladů úvěru, které zahrnují úrok a případné poplatky. Nejčastěji se využívá tzv. anuitní splácení. To znamená, že jako spotřebiteli splácíte každý měsíc stejnou částku – u nezajištěných úvěrů po celou dobu splatnosti úvěru, u hypoték po dobu fixace.

 

 

hypoték se můžete setkat také s lineárním způsobem splácení, který je ale poměrně neobvyklý a málo využívaný. Princip spočívá v tom, že klient každý měsíc vrátí bance stejnou část úvěru a k tomu úroky, které se každý měsíc počítají z aktuální výše dlužné částky. Anuitní splácení je tedy výrazně pohodlnější, protože je dopředu jasné, jaká částka každý měsíce odejde z účtu.

 

Úvěry se splácejí z Vašeho účtu inkasem. To znamená, že na účtu, který je uveden ve smlouvě, máte zařízený souhlas s inkasem – souhlas s tím, že si banka pravidelně bude strhávat sjednanou částku. Tento postup je pro Vás maximálně komfortní, nemusíte se o nic starat a nic hlídat. Další možností je splácet daný úvěr pomocí trvalého příkazu, nebo pomocí jednorázových příkazů. U nich každý měsíc zadáváte příkaz k úhradě ve Vašem bankovnictví.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5