Poradna

Časté dotazy

Pojištění vozidla

Důležité je myslet dopředu a ukončení pojistné smlouvy si naplánovat, protože musíte pojišťovně oznámit výpověď v určitém termínu. Pokud se rozhodnete vypovědět „pojistku na auto“, musíte tak učinit písemně, a to nejpozději 6 týdnů před výročím smlouvy. Způsob ukončení smlouvy se může lišit podle pojišťovny, najdete ho v pojistné smlouvě a ve všeobecných pojistných podmínkách. V případě, že chcete zrušit povinné ručení nebo havarijní pojištění v jiném období než k výročí smlouvy, musíte mít důvod, který Vaše pojišťovna uznává.
Jestliže Vám nevyhovuje stávající povinné ručení a rádi byste s tím něco udělali, poradíme vám, jak na to.

Ukončit povinné ručení můžete hned z několika důvodů. Jedním z nejčastějších je prodej vozidla nebo jeho likvidace. Zrušit povinné ručení ovšem můžete také v případě, že nejste spokojeni s jeho cenou nebo se službami Vašeho pojistitele. Ať už se rozhodnete ukončit povinné ručení z jakéhokoliv důvodu, je nutné tak učinit písemně. Zrušit povinné ručení však nelze jen tak, ale musíte dodržet zákonem daný postup. Zde jsou nejběžnější možnosti, jak vypovědět smlouvu o povinném ručení.


1. Výpověď smlouvy ke konci pojistnému období
Pojistné období u povinného ručení je zpravidla jeden rok. Na konci tohoto období se smlouvy automaticky obnovují a Vy máte právo právě v tento den smlouvu vypovědět. Jedinou podmínkou pro zrušení povinného ručení je zaslat výpověď minimálně šest týdnů před koncem pojistného období.


2. Výpověď dohodou
Povinné ručení lze ukončit také po dohodě s pojišťovnou.


3. Výpověď do dvou měsíců po uzavření smlouvy
Zrušit povinné ručení můžete bez udání důvodů do dvou měsíců od data uzavření smlouvy.


4. Výpověď z důvodu nové ceny pojistného
Pokud nesouhlasíte se změnou pojistného, máte možnost ukončit povinné ručení do jednoho měsíce od data oznámení změny pojistného. Tento způsob ovšem nelze uplatnit, pokud změna pojistného vychází ze systému bonus/malus.


5. Výpověď do tří měsíců od pojistné události
V případě, že nejste spokojeni se způsobem vyřízení pojistné události pojistitelem, můžete do tří měsíců od data pojistné události vypovědět smlouvu.


6. Výpověď z důvodu změny vlastníka vozidla
Povinné ručení v tomto případě končí dnem zasláním kopie smlouvy o prodeji a písemnou výpovědí povinného ručení pojistiteli.


7. Výpověď z důvodu vyřazení vozidla z evidence
Vozidlo můžete z evidence vyřadit trvale nebo pouze dočasně. V obou případech ovšem musíte pojišťovně společně s výpovědní smlouvou předložit také záznam o trvalém nebo dočasném vyřazení vozidla z evidence.

Územní platnost havarijního pojištění si můžete zvolit. Rozhodnout se můžete mezi územní platností v ČR nebo v celé Evropě, včetně Turecka.
Pojistným obdobím je jeden rok nebo údaj uvedený ve smlouvě v případě, že je pojištění sjednáno na kratší období. Výše ročního pojistného je závislá na typu vozidla, objemu jeho motoru a zvolené variantě pojištění.
Garanci pořizovací ceny vozidla lze sjednat pouze u osobních vozidel, přičemž pojistné plnění je maximálně ve výši 50 % hodnoty vozidla. Počátek havarijního pojištění musí být nejdéle 60 dní od data uvedení do provozu a garance pořizovací ceny platí 3 roky.
Ano, převést bonus mezi povinným ručenímhavarijním pojištěním je možné, ale převod mezi různými osobami možný není.
Vozidlo je možné pojistit do 15 let stáří. Od 12 do 15 let stáří vozidla je nutné schválení pojistné smlouvy zaměstnancem pojišťovny.
Ne, v případě vozidel pojištěných na limit 20 000 Kč pojistného plnění není požadována vstupní prohlídka.
Pojištění je platné od data platnosti pojistné smlouvy, pokud je v odpovídající lhůtě připsána částka pojistného na účet poskytovatele pojištění, Direct pojišťovny, a.s. Pojištění lze sjednat na dobu od 30 dnů až na 1 rok s automatickým prodloužením. Způsob ukončení smlouvy je uvedený v pojistné smlouvě a všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění vozidel.
Volejte klientské centrum Direct pojišťovny +420 221 221 221, kde s Vámi pojistnou událost od 8 do 19 hodin vyřeší. V případě potřeby řešení akutních událostí, které se Vám přihodí v České republice nebo v zahraničí Vám jsme k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu na čísle asistenční služby +420 291 291 291.
Ne, nesčítají. Při využití asistenční služby platí limity ke smlouvě, z které asistenční služby uplatňujete.
Povinné ručení sjednáte až na limit 250 milionů Kč.
Ano. Pokud informace o bezeškodním průběhu nejsou dostupné v registru České kanceláře pojistitelů, poprosíme Vás o jeho doložení. Převody mezi různými osobami ale nejsou možné.
Náhradní vozidlo poskytnuté v rámci základní asistence se zapůjčuje pouze za účelem přesunu z místa A (místo servisu nepojízdného vozidla) do místa B (domov, cíl cesty v zahraničí apod.). Připojištění náhradního vozidla slouží k poskytnutí vozidla po dobu zvolenou při sjednání pojištění, nejdéle však po dobu opravy vozidla.
Pojištění je platné od data platnosti pojistné smlouvy, pokud je v odpovídající lhůtě připsána částka pojistného na účet poskytovatele pojištění, Direct pojišťovny, a.s. Pojištění lze sjednat na dobu 30 dnů až na 1 rok s automatickým prodloužením. Způsob ukončení smlouvy je uvedený v pojistné smlouvě a všeobecných pojistných podmínkách pro pojištění vozidel.

Jedna apka,
celá banka

S mobilní aplikací Smart Banka máte celou banku v kapse. Obsahuje přes 200 funkcí, 41 produktů a najdete v ní všechny výhodné nabídky. I proto je nejoceňovanější bankovní apkou na trhu.
logo - Moneta

Smart Banka je nejoceňovanější aplikací klienty i odbornou veřejností a je k dispozici na všech zařízeních iOS nebo Android.

ocenění Zlatá koruna - novinka roku 2023 hodnocení klienty 4,8/5